Dividendbelasting

Dividendbelasting

Editie: editie deel 26
Verschijningsdatum: 3 mei 2018
Dividendbelasting
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 66,05
€ 71,99 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dividendbelasting. Een vorm van belasting die gepaard gaat met veel techniek, internationale, fiscale politiek en een grote hoeveelheid EU-recht. Deze complexiteit vraagt om een volledige, systematische en wetenschappelijke verkenning. Deze uitgave biedt een handig naslagwerk voor professionals en een toegankelijk studieboek voor het onderwijs.
Het staat middenin het brandpunt van politieke aandacht: dividendbelasting. En hoewel in het regeerakkoord is besloten om deze vorm van belasting per 2020 af te schaffen, staat de toekomst van dit type belasting alles behalve vast. Eén ding is echter wel zeker: de komende jaren zal dividendbelasting in Nederland een grote rol spelen.
Om die reden vindt u in Dividendbelasting een volledige, systematische en wetenschappelijke benadering van het onderwerp. In de uitgave wordt niet alleen aandacht besteed aan de materiële verschuldigdheid van dividendbelasting, maar ook de verrekening en teruggave van dividendbelasting, de formeelrechtelijke aspecten van de heffing (inhouding, afdracht, brutering, naheffing en verhaal) en de internationale, Europeesrechtelijke en koninkrijkaspecten komen uitgebreid aan bod.

Wijzigingen Dividendbelasting
Deze nieuwe editie is volledig herzien naar aanleiding van actuele wetswijzigingen, met name voor uitkeringen door coöperaties en de uitbreiding van de inhoudsvrijstelling. Ook de gewijzigde internationale en EU-regelgeving worden in dit naslagwerk uitvoerig onder de loep genomen. Ook de nieuwste jurisprudentie wordt uitgebreid belicht, met name op het gebied van EU-recht. Ook schenkt de titel eveneens aandacht aan de uitwerking van meerdere leerstukken en probleemgebieden zoals de leerstukken van de onzakelijke lening en middellijk inkoop.
Dividendbelasting biedt een volledig naslagwerk voor student en professional.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
3 mei 2018
Editie:
deel 26
Druk:
5
ISBN:
9789013123784
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
300
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van gebruikte afkortingen
  XV
 3. 1
  1. 1.1
   Inleiding; kenschets van de dividendbelasting
   1
  2. 1.2
   Geschiedenis
   3
  3. 1.3
   De bestaansgrond van de dividendbelasting
   4
  4. 1.4
   Enkele cijfers
   7
  5. 1.5
   Toekomst
   8
 4. 11
  1. 2.1
   Subjectieve belastingplicht en inhoudingsplicht
   11
  2. 2.2
   Subjectieve belastingplicht: de opbrengstgerechtigde
   12
  3. 2.3
   De inhoudingsplichtige
   13
   1. 2.3.1
    Inleiding
    13
   2. 2.3.2
    NV’s, BV’s en open CV’s
    14
   3. 2.3.3
    Andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld
    15
                        1. 2.3.4
                         Fondsen voor gemene rekening
                         15
                        2. 2.3.5
                         Coöperaties
                         16
                        3. 2.3.5.1
                         Beperkte inhoudingsplicht voor coöperaties
                         16
                        4. 2.3.5.2
                         Voorgeschiedenis
                         16
                        5. 2.3.5.3
                         Wat zijn houdstercoöperaties?
                         17
                        6. 2.3.5.4
                         Kwalificerende lidmaatschapsrechten
                         19
                        7. 2.3.6
                         De Europese coöperatie
                         20
                        8. 2.3.7
                         De uitzondering voor vbi’s
                         20
                        9. 2.3.8
                         ‘In Nederland’; vestigingsplaatsfictie
                         21
                       1. 2.4
                        Geen belasting- en inhoudingsplicht na afschudden Nederlandse vestigingsplaats; geen eindheffing bij emigratie
                        23
                      1. 25
                       1. 3.1
                        Het object van heffing: ‘opbrengst’
                        25
                       2. 3.2
                        Het objectieve stelsel en de basisconceptie
                        26
                       3. 3.3
                        Vergelijking met het heffingsobject in de inkomstenbelasting
                        27
                       4. 3.4
                        Aandelen, winstbewijzen en deelnemerschapsleningen
                        27
                        1. 3.4.1
                         Algemeen
                         27
                        2. 3.4.2
                         Aandelen (en opties?)
                         28
                        3. 3.4.3
                         Winstbewijzen
                         30
                        4. 3.4.4
                         Deelnemerschapsleningen
                         30
                       5. 3.5
                        Uitdelingen van winst
                        33
                        1. 3.5.1
                         Formeel dividend
                         33
                        2. 3.5.2
                         Verkapt dividend; bevoordelingsbewustheid
                         33
                        3. 3.5.2.1
                         Verkapt dividend
                         33
                        4. 3.5.2.2
                         Bevoordelingsbewustheid
                         35
                        5. 3.5.2.3
                         Is elke onzakelijke uitgave een uitdeling?
                         36
                        6. 3.5.2.4
                         Onzakelijke leningen en bodemlozeputleningen
                         37
                        7. 3.5.2.5
                         Naheffing en brutering
                         39
                        8. 3.5.3
                         Winstanticipatie en crediteursbenadeling
                         39
                        9. 3.5.4
                         Civielrechtelijk nietige uitdelingen
                         42
                        10. 3.5.5
                         Niet-opgeëist dividend: verjaard dividend en dividend op niet-omgewisselde aandelen
                         43
                        11. 3.5.6
                         Abuizen; onverschuldigde uitkering; terugbetaling
                         45
                        12. 3.5.7
                         Meegekocht dividend
                         46
                       6. 3.6
                        Inkoop van eigen aandelen
                        46
                        1. 3.6.1
                         Algemeen
                         46
                        2. 3.6.2
                         Inkoop van toonderaandelen door een beurs-NV
                         48
                        3. 3.6.3
                         Beleggingsinstelling of icbe als bedoeld in art. 1:1 Wft (art. 3, lid 4, Div.B.)
                         51
                        4. 3.6.4
                         Afwikkeling van (personeels)optieverplichtingen
                         52
                        5. 3.6.5
                         Middellijke inkoop
                         54
                        6. 3.6.5.1
                         Wat is middellijke inkoop?
                         54
                        7. 3.6.5.2
                         Middellijk inkoop van minderheidsaandeelhouders
                         55
                        8. 3.6.5.3
                         Heffing bij de aandeelhouders van de moedervennootschap
                         56
                        9. 3.6.5.4
                         Heffing bij de aandeelhouders van de kopende dochter
                         57
                        10. 3.6.5.5
                         Tussenhoudsters
                         57
                       7. 3.7
                        Liquidatie-uitkeringen
                        57
                       8. 3.8
                        Dividend in de vorm van aandelen (winstbonus, agiobonus, stockdividend)
                        59
                       9. 3.9
                        Terugbetaling van kapitaal
                        61
                        1. 3.9.1
                         Achtergrond van art. 3, lid 1, onderdeel d, Div.B.
                         61
                        2. 3.9.2
                         Terugbetaling van formeel kapitaal
                         62
                        3. 3.9.3
                         Terugbetaling van agio
                         63
                        4. 3.9.4
                         Terugbetaling van informeel kapitaal
                         64
                        5. 3.9.5
                         Terugbetaling van besmet kapitaal
                         64
                        6. 3.9.6
                         Zuivere winst
                         64
                       10. 3.10
                        Uitkeringen op winstbewijzen
                        68
                       11. 3.11
                        Vergoedingen op deelnemerschapsleningen
                        68
                       12. 3.12
                        Opbrengst bij fondsen voor gemene rekening en coöperaties
                        68
                       13. 3.13
                        Opbrengst in natura (niet in geld)
                        70
                       14. 3.14
                        Dividendpolitiek
                        70
                       15. 3.14.1
                        Keuzedividenden
                        70
                       16. 3.14.2
                        Dividendreserves; letteraandelen
                        71
                       17. 3.15
                        Dividend op aandelen in portefeuille en op ingekochte aandelen
                        72
                       18. 3.16
                        Dividend op aandelen in vruchtgebruik
                        73
                       19. 3.17
                        Juridische fusie
                        74
                       20. 3.17.1
                        Civielrechtelijk
                        74
                       21. 3.17.2
                        Fiscaalrechtelijk
                        75
                       22. 3.18
                        Juridische splitsing
                        76
                       23. 3.18.1
                        Civielrechtelijk
                        76
                       24. 3.18.2
                        Fiscaalrechtelijk
                        76
                       25. 3.19
                        Tarief
                        78
                      2. 79
                       1. 4.1
                        Gestort kapitaal
                        79
                       2. 4.2
                        Het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal
                        79
                       3. 4.3
                        Nominaal kapitaal, agio en informeel kapitaal
                        80
                       4. 4.4
                        Besmet kapitaal na aandelenfusie (art. 3a, lid 1, Div.B.)
                        81
                       5. 4.5
                        Besmet kapitaal na juridische fusie of splitsing (art. 3a, lid 2-6, Div.B.)
                        83
                       6. 4.6
                        Opties
                        85
                       7. 4.7
                        Herbeleggingsreserve (art. 3b Div.B.)
                        86
                       8. 4.8
                        Vaststelling gestort kapitaal (art. 13 Div.B.)
                        87
                      3. 89
                       1. 5.1
                        Het karakter van de vrijstellingen
                        89
                       2. 5.2
                        De vrijstelling van inhouding voor deelnemingsdividenden
                        89
                        1. 5.2.1
                         Facultatieve vrijstelling
                         89
                        2. 5.2.2
                         Compartimentering?
                         91
                       3. 5.3
                        Fiscale eenheid (art. 4, lid 1, onderdeel b, Div.B.)
                        92
                       4. 5.4
                        Deelnemingsdividenden aan aandeelhouders in de EU/EER en in verdragslanden (art. 4, lid 2 en 3, Div.B.)
                        94
                        1. 5.4.1
                         Overzicht
                         94
                        2. 5.4.2
                         Imperatieve vrijstelling
                         95
                        3. 5.4.3
                         Art. 4, lid 2, onderdeel a: EU, EER en verdragslanden
                         95
                        4. 5.4.4
                         Art. 4, lid 2, onderdeel b: een belang waarop de deelnemingsvrijstelling of -verrekening van toepassing zou zijn
                         97
                        5. 5.4.5
                         Lid 3: uitzonderingen
                         97
                        6. 5.4.6
                         De algemene antimisbruikbepaling
                         98
                        7. 5.4.6.1
                         Context
                         98
                        8. 5.4.6.2
                         De subjectieve toets (wetsgeschiedenis)
                         99
                        9. 5.4.6.3
                         De objectieve toets (wetsgeschiedenis)
                         100
                        10. 5.4.6.4
                         De beperkte relevantie van de wetsgeschiedenis
                         103
                        11. 5.4.7
                         Hybride entiteiten
                         105
                        12. 5.4.7.1
                         Inleiding
                         105
                        13. 5.4.7.2
                         Naar Nederlands recht niet-transparante entiteiten (art. 4, lid 9, Div.B.)
                         105
                        14. 5.4.7.3
                         Naar Nederlands recht transparante entiteiten (art. 4, lid 10, Div.B.)
                         106
                       5. 5.5
                        Opbrengst van groenfondsen
                        107
                       6. 5.6
                        Opbrengst van lijfrentebeleggingsrechten
                        107
                       7. 5.7
                        Landgoedvennootschappen
                        107
                       8. 5.8
                        Uitkeringen aan niet-onderworpen lichamen (art. 4a Div.B.)
                        108
                       9. 5.9
                        De inkoopfaciliteiten (art. 4c en 4d Div.B.)
                        109
                        1. 5.9.1
                         Algemeen
                         109
                        2. 5.9.2
                         Art. 4c Div.B. in hoofdlijnen
                         109
                        3. 5.9.3
                         De limiet
                         110
                        4. 5.9.4
                         Het jaarvereiste
                         111
                        5. 5.9.5
                         Het oppompverbod
                         112
                       10. 5.10
                        De a.b.-faciliteiten (art. 4e en 4f Div.B.)
                        112
                      4. 113
                       1. 6.1
                        Teruggaaf aan niet of beperkt belastingplichtige in Nederland gevestigde rechtspersonen
                        113
                        1. 6.1.1
                         Ratio
                         113
                        2. 6.1.2
                         Voorwaarden, verzoek en beschikking
                         114
                        3. 6.1.3
                         ‘Te zijnen laste ingehouden’; vruchtgebruik
                         115
                        4. 6.1.4
                         Fbi’s
                         117
                        5. 6.1.5
                         Teruggaaf versus vrijstelling
                         118
                       2. 6.2
                        Teruggaaf aan niet onderworpen in de EU/EER gevestigde lichamen
                        118
                       3. 6.3
                        Teruggaaf aan niet onderworpen in derde landen gevestigde portfolio-investeerders
                        119
                       4. 6.4
                        Teruggaaf aan overheidsondernemingen
                        120
                       5. 6.5
                        Teruggaaf aan internationale organisaties
                        121
                       6. 6.6
                        Teruggaaf aan buitenlandse opbrengstgerechtigden op grond van een belastingverdrag
                        121
                       7. 6.7
                        Teruggaaf aan overbelaste buitenlandse opbrengstgerechtigden
                        121
                      5. 125
                       1. 7.1
                        Het karakter van de afdrachtvermindering
                        125
                       2. 7.2
                        De dooruitdelingsfaciliteit (art. 11 en 12 Div.B.)
                        127
                        1. 7.2.1
                         Doel en vorm van de faciliteit
                         127
                        2. 7.2.2
                         De voorwaarden
                         129
                        3. 7.2.3
                         De berekening van de afdrachtvermindering
                         130
                        4. 7.2.4
                         Fiscale eenheden en stapelingen
                         131
                       3. 7.3
                        Afdrachtvermindering voor fbi’s (art. 11a Div.B.)
                        134
                      6. 137
                       1. 8.1
                        Inleiding
                        137
                       2. 8.2
                        Jurisprudentie over dividendstripping van vóór de invoering van de wettelijke regeling
                        138
                       3. 8.3
                        Jurisprudentie over het tussenschuiven van vennootschappen
                        141
                       4. 8.4
                        Internationale holding- en kasgeldjurisprudentie
                        144
                       5. 8.5
                        Wettelijke maatregelen tegen dividendstripping
                        146
                        1. 8.5.1
                         Wetswijziging en aanpassing Bvdb 2001
                         146
                        2. 8.5.2
                         Ratio van de negatieve omschrijving
                         148
                        3. 8.5.3
                         Bewijslastverdeling
                         148
                        4. 8.5.4
                         Samenstel van transacties
                         148
                        5. 8.5.5
                         Het ‘ten goede komen’ aan de ‘in mindere mate gerechtigde’ (onderdeel a)
                         151
                        6. 8.5.6
                         Het behouden van het belang na het samenstel (onderdeel b)
                         153
                        7. 8.5.7
                         Bona fide gevallen
                         153
                        8. 8.5.8
                         Afgezonderd particulier vermogen
                         155
                        9. 8.5.9
                         Verdragstoepassing
                         155
                        10. 8.5.10
                         De EU-Moeder-dochterrichtlijn
                         156
                       6. 8.6
                        De antimisbruikbepaling in de EU-Moeder-dochterrichtlijn
                        157
                       7. 8.7
                        Maatregelen tegen treaty shopping
                        157
                        1. 8.7.1
                         Beneficial ownership
                         157
                        2. 8.7.2
                         Limitation on benefits
                         157
                        3. 8.7.3
                         Main purpose test/principal purpose test
                         159
                        4. 8.7.4
                         Fraus tractatus
                         159
                      7. 163
                       1. 9.1
                        De dividendbelasting als verrekenbare voorheffing
                        163
                       2. 9.2
                        De voorwaarden voor aanwijzing als voorheffing
                        164
                        1. 9.2.1
                         Overzicht
                         164
                        2. 9.2.2
                         De dividendbelasting moet ‘geheven’ zijn
                         165
                        3. 9.2.3
                         Het dividend moet in de grondslag van de eindheffing vallen
                         168
                       3. 9.3
                        Verrekening van dividendbelasting bij vruchtgebruik en bloot eigendom
                        172
                       4. 9.4
                        Lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht
                        174
                       5. 9.5
                        Vergelijking met de verrekening van buitenlandse bronheffing op dividend
                        175
                      8. 177
                       1. 10.1
                        Inleiding
                        177
                       2. 10.2
                        Belastingverdragen
                        177
                        1. 10.2.1
                         Het dividendartikel in het OESO-modelverdrag, VN-modelverdrag en het Nederlandse Standaardverdrag
                         177
                        2. 10.2.2
                         Branch level tax
                         183
                        3. 10.2.3
                         Secondary withholding tax
                         184
                        4. 10.2.4
                         Kwalificatie als dividend
                         187
                        5. 10.2.4.1
                         Inleiding
                         187
                        6. 10.2.4.2
                         Definitie van dividend in de belastingverdragen; winstdelende leningen
                         187
                        7. 10.2.4.3
                         Niet-aftrekbare rente
                         188
                        8. 10.2.4.4
                         Opbrengst van inkoop en liquidatie en terugbetaling van kapitaal
                         190
                        9. 10.2.4.5
                         Verdragskwalificatie van holding- en kasgeldbaten
                         193
                        10. 10.2.4.6
                         Securities lending
                         196
                        11. 10.2.5
                         Verdragscompartimentering
                         196
                        12. 10.2.6
                         Hybride entiteiten
                         199
                        13. 10.2.7
                         Uitvoeringsvoorschriften; woonplaatsverklaring
                         200
                       3. 10.3
                        Overeenkomsten met een bestuurlijke eenheid (art. 37 AWR)
                        201
                       4. 10.4
                        Voorkoming van dubbele belasting binnen het Koninkrijk
                        201
                        1. 10.4.1
                         Staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
                         201
                        2. 10.4.2
                         Kort overzicht van de regelingen voor dividenden
                         201
                        3. 10.4.3
                         De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)
                         202
                        4. 10.4.3.1
                         Grondslag en rangorde
                         202
                        5. 10.4.3.2
                         De regeling voor dividenden
                         204
                        6. 10.4.3.3
                         Antimisbruikbepalingen in de BRK
                         206
                        7. 10.4.3.4
                         Holding- en kasgeldbaten van natuurlijke personen in de BRK
                         208
                        8. 10.4.4
                         De Belastingregelingen Nederland-Curaçao (BRNC) en Nederland-Sint Maarten (BRNS)
                         209
                        9. 10.4.5
                         De Belastingregeling voor het land Nederland (BRN)
                         211
                       5. 10.5
                        Dubbele vestigingsplaats (dual residence)
                        211
                        1. 10.5.1
                         Inleiding
                         211
                        2. 10.5.2
                         Uitdelende vennootschap is dual resident; extraterritoriale heffing
                         212
                        3. 10.5.3
                         Uitdelende vennootschap is dual resident; drielandenpuntarrest
                         212
                        4. 10.5.4
                         Dual resident vennootschap ontvangt binnenlands dividend
                         215
                      9. 217
                       1. 11.1
                        De EU-Moeder-dochterrichtlijn
                        217
                        1. 11.1.1
                         Inleiding
                         217
                        2. 11.1.2
                         De vereisten voor de vrijstelling van bronbelasting
                         218
                        3. 11.1.2.1
                         Rechtsvorm
                         218
                        4. 11.1.2.2
                         Moedervennootschap (of vaste inrichting) in andere lidstaat
                         218
                        5. 11.1.2.3
                         Geen dual residents met één been buiten de EU
                         219
                        6. 11.1.2.4
                         Omvang deelneming
                         219
                        7. 11.1.2.5
                         Onderworpenheid
                         220
                        8. 11.1.2.6
                         Minimumbezitsperiode en zekerheidsstelling
                         221
                        9. 11.1.2.7
                         Misbruikvoorbehoud
                         221
                       2. 11.2
                        De overeenkomst tussen de EU en Zwitserland
                        222
                       3. 11.3
                        De EU-Interest-royaltyrichtlijn
                        222
                       4. 11.4
                        De EU-verkeersvrijheden
                        223
                        1. 11.4.1
                         Inleiding
                         223
                        2. 11.4.2
                         Toegang tot de vrijheden
                         223
                        3. 11.4.3
                         Geen verplichting om juridische dubbele belasting weg te nemen
                         225
                        4. 11.4.4
                         Wel verplichting om buitenlandse aandeelhouders niet zwaarder te belasten
                         226
                        5. 11.4.5
                         Bruto/netto-problematiek
                         227
                        6. 11.4.6
                         Inhoudingsvrijstelling en teruggaafregeling
                         230
                        7. 11.4.7
                         Buitenlandse beleggingsfondsen
                         233
                        8. 11.4.8
                         Antidividendstrippingmaatregelen
                         235
                        9. 11.4.9
                         Beperkte subjectieve reikwijdte belastingverdragen
                         237
                        10. 11.4.10
                         Dividenden aan belastingplichtigen in derde landen
                         237
                       5. 11.4.10.1
                        Afbakening en samenloop verkeersvrijheden
                        237
                       6. 11.4.10.2
                        Standstillbepaling (art. 64 VWEU)
                        238
                       7. 11.4.10.3
                        Rechtvaardigingsgronden; verschillend rechtskader
                        239
                        1. 11.4.11
                         Neutralisering
                         241
                       8. 11.5
                        Verboden staatssteun
                        242
                      10. 245
                       1. 12.1
                        De heffingstechniek in hoofdlijnen
                        245
                       2. 12.2
                        Inhouding: ‘afzondering’
                        246
                       3. 12.3
                        Tijdstip van inhouding: terbeschikkingstelling
                        249
                        1. 12.3.1
                         Terbeschikkingstelling
                         249
                        2. 12.3.2
                         Verkapt dividend
                         251
                        3. 12.3.3
                         Dotatie aan een dividendreserve
                         252
                        4. 12.3.4
                         Certificering
                         253
                        5. 12.3.5
                         Cum-/ex-transacties
                         253
                       4. 12.4
                        Opbrengst in natura
                        254
                       5. 12.5
                        Brutering van dividend
                        255
                       6. 12.6
                        Afdracht
                        257
                       7. 12.7
                        Naheffing
                        258
                       8. 12.8
                        Verhaal op de opbrengstgerechtigde
                        261
                       9. 12.9
                        Aansprakelijkheid
                        262
                       10. 12.10
                        Administratieve verplichtingen
                        263
                       11. 12.10.1
                        Boekhouding en informatieplicht
                        263
                       12. 12.10.2
                        Dividendnota
                        264
                       13. 12.10.3
                        Aangifte, opgaaf en mededeling
                        265
                       14. 12.11
                        Rechtsmiddelen
                        266
                       15. 12.11.1
                        Algemene opmerkingen; zes bilaterale verhoudingen binnen een driepartijensituatie
                        266
                       16. 12.11.2
                        Bezwaar en bezwaartermijn
                        268
                       17. 12.11.3
                        De inhoudingsplichtige
                        270
                       18. 12.11.4
                        De belastingplichtige
                        272
                      11. Dankwoord
                       275
                      12. Jurisprudentieregister
                       277
                      13. Trefwoordenregister
                       293
                      Meer Verberg
                      Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                      Producttype Boek :
                      5% studieboekenkorting
                      € 66,05
                      € 71,99 incl. btw
                      Prijs per stuk
                      Boek
                      Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                      • Bestellen op rekening
                      • Gratis verzending
                      • Grootste uitgever van juridische informatie
                      Terug naar boven