De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Editie: editie 2016
Verschijningsdatum: 30 augustus 2016
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Kies uw producttype:
E-book
€ 46,80
Boek
€ 41,00
€ 38,68
€ 41,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze uitgave geeft u inzicht in het functioneren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb).

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) is tegenwoordig - naast de bezwaarschriftprocedure - een gangbare bestuurlijke voorprocedure.

Ook deze procedure gaat vooraf aan het instellen van beroep bij de bestuursrechter en wordt zeker in het omgevingsrecht veel gebruikt.
Toch is nog steeds niet heel veel bekend over het functioneren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, ook al verschijnt veel jurisprudentie over de betreffende materie.

Deze monografie geeft u het noodzakelijke inzicht in het functioneren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Deze monografie is ook geschikt voor het (universitair) onderwijs.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
30 augustus 2016
Editie:
2016
Druk:
2
ISBN:
9789013134117
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
128
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord bij de eerste druk /
  V
 2. Voorwoord bij de tweede druk /
  VI
 3. Lijst met afkortingen /
  XI
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding /
  1
  1. 1.1
   Behoefte aan kennis over de uov /
   1
   1. 1.1.1
    Inleiding /
    1
   2. 1.1.2
    Opmars van de uov /
    2
   3. 1.1.3
    Doelstelling van monografie /
    3
  2. 1.2
   Geschiedenis van afdeling 3.4 Awb in vogelvlucht /
   4
  3. 1.3
   Toekomst van de uov /
   4
  4. 1.4
   Functies en karakter van de uov /
   5
   1. 1.4.1
    Inleiding /
    5
   2. 1.4.2
    Functies van de uov /
    6
   3. 1.4.3
    Karakter van de uov /
    7
  5. 1.5
   Opzet van het boek /
   7
                       1. Hoofdstuk 2
                        De uov versus de bezwaarschriftprocedure /
                        9
                        1. 2.1
                         Keuze van de wetgever en van het bestuursorgaan /
                         9
                         1. 2.1.1
                          Keuze van de wetgever: bij wettelijk voorschrift /
                          9
                         2. 2.1.2
                          Keuze van het bestuursorgaan: bij afzonderlijk besluit /
                          10
                         3. 2.1.3
                          Redenen om voor de uov te kiezen /
                          12
                         4. 2.1.4
                          Gevolgen van onjuiste keuze /
                          14
                        2. 2.2
                         Consequenties voor het bestuursorgaan /
                         15
                         1. 2.2.1
                          Inleiding /
                          15
                         2. 2.2.2
                          Aanvraag afwijzen of buiten behandeling laten /
                          15
                         3. 2.2.3
                          Vergunning wijzigen of intrekken /
                          16
                        3. 2.3
                         Consequenties voor belanghebbenden en de bestuursrechter /
                         16
                         1. 2.3.1
                          Overeenkomsten /
                          16
                         2. 2.3.2
                          Verschillen /
                          17
                        4. 2.4
                         Balans /
                         18
                       2. Hoofdstuk 3
                        Inrichting van de uov /
                        19
                        1. 3.1
                         Algemene opmerkingen /
                         19
                        2. 3.2
                         Kennisgeving van voornemen /
                         19
                         1. 3.2.1
                          Keuzevrijheid beperkt /
                          19
                         2. 3.2.2
                          Kennisgeving in bladen /
                          20
                         3. 3.2.3
                          Kennisgeving op een andere geschikte wijze /
                          21
                         4. 3.2.4
                          Kennisgeving in bladen en op een andere geschikte wijze /
                          22
                         5. 3.2.5
                          Ontwerpbesluit dat tot een of meer belanghebbenden gericht /
                          22
                         6. 3.2.6
                          Inhoud van de kennisgeving /
                          23
                        3. 3.3
                         Ter inzage leggen van ontwerpbesluit en stukken /
                         24
                         1. 3.3.1
                          Ontwerpbesluit /
                          24
                         2. 3.3.2
                          Daarop betrekking hebbende stukken /
                          24
                         3. 3.3.3
                          Bewijsperikelen /
                          27
                         4. 3.3.4
                          Wijze van ter inzage leggen /
                          28
                         5. 3.3.5
                          Nieuwe stukken /
                          28
                         6. 3.3.6
                          Geheim houden van stukken /
                          29
                        4. 3.4
                         Naar voren brengen van zienswijzen /
                         30
                         1. 3.4.1
                          Karakter van de zienswijze /
                          30
                         2. 3.4.2
                          Mondelinge zienswijze /
                          31
                         3. 3.4.3
                          Zienswijze langs elektronische weg /
                          32
                         4. 3.4.4
                          Doorzenden van zienswijze /
                          33
                         5. 3.4.5
                          Motivering /
                          33
                         6. 3.4.6
                          Termijn: lengte /
                          34
                         7. 3.4.7
                          Termijn: begin, einde en overschrijding /
                          35
                         8. 3.4.8
                          Aanvullen en toelichten van zienswijzen /
                          36
                        5. 3.5
                         Reageren op zienswijzen /
                         37
                         1. 3.5.1
                          Door andere partijen /
                          37
                         2. 3.5.2
                          Door bestuursorgaan /
                          37
                         3. 3.5.3
                          Hoorzitting /
                          38
                        6. 3.6
                         Elektronisch verkeer tijdens de uov /
                         40
                         1. 3.6.1
                          Inleiding /
                          40
                         2. 3.6.2
                          Start van de procedure /
                          40
                         3. 3.6.3
                          Naar voren brengen van zienswijzen /
                          40
                         4. 3.6.4
                          Afronding van de procedure /
                          41
                       3. Hoofdstuk 4
                        Afronding van de uov /
                        43
                        1. 4.1
                         Beslistermijn /
                         43
                         1. 4.1.1
                          Inleiding /
                          43
                         2. 4.1.2
                          Dwangsommen en schadevergoeding /
                          44
                         3. 4.1.3
                          Besluit op aanvraag /
                          45
                         4. 4.1.4
                          Ambtshalve genomen besluit /
                          46
                         5. 4.1.5
                          Na vernietiging van het besluit door de bestuursrechter /
                          46
                         6. 4.1.6
                          Dreigende overschrijding beslistermijn /
                          47
                        2. 4.2
                         Opschorting en verlenging van de beslistermijn /
                         47
                         1. 4.2.1
                          Inleiding /
                          47
                         2. 4.2.2
                          Beslissing tot opschorting en verlenging van beslistermijn /
                          48
                         3. 4.2.3
                          Opschorting /
                          48
                         4. 4.2.4
                          Verlenging /
                          49
                        3. 4.3
                         Bekendmaken van besluit /
                         50
                         1. 4.3.1
                          Bekendmaken: inwerkingtreding /
                          50
                         2. 4.3.2
                          Publiceren: beroepstermijn /
                          50
                         3. 4.3.3
                          Mededelen: overschrijding beroepstermijn /
                          51
                        4. 4.4
                         Dienstenwet /
                         51
                       4. Hoofdstuk 5
                        Heroverwegen van het ontwerpbesluit /
                        53
                        1. 5.1
                         Algemene opmerkingen /
                         53
                        2. 5.2
                         Ruimte voor de heroverweging /
                         54
                         1. 5.2.1
                          Bevoegdheid tot heroverweging niet begrensd /
                          54
                         2. 5.2.2
                          Omvang van de heroverweging /
                          54
                        3. 5.3
                         Voornemen versus besluit: algemene uitgangspunten /
                         56
                         1. 5.3.1
                          Volledige heroverweging /
                          56
                         2. 5.3.2
                          De rechtsbetrekking die centraal staat /
                          56
                         3. 5.3.3
                          De voor de rechtsbetrekking relevante feiten /
                          57
                         4. 5.3.4
                          Op zoek naar een helder criterium /
                          60
                        4. 5.4
                         Voornemen versus besluit: beslissen op een aanvraag /
                         60
                         1. 5.4.1
                          Afwijken van de aanvraag? /
                          60
                         2. 5.4.2
                          Afwijken van voornemen? /
                          61
                        5. 5.5
                         Elementen van besluit /
                         63
                         1. 5.5.1
                          Dictum en motivering /
                          63
                         2. 5.5.2
                          Rechtsmiddelenclausule /
                          63
                       5. Hoofdstuk 6
                        Rechtsbescherming /
                        65
                        1. 6.1
                         Bevoegdheid bestuursrechter /
                         65
                         1. 6.1.1
                          Reëel besluit /
                          65
                         2. 6.1.2
                          Wijziging van een reëel besluit /
                          65
                         3. 6.1.3
                          Niet tijdig nemen van een besluit /
                          67
                         4. 6.1.4
                          Dwangsom /
                          68
                         5. 6.1.5
                          Overschrijding van de redelijke termijn /
                          68
                        2. 6.2
                         Ontvankelijkheid beroep /
                         69
                         1. 6.2.1
                          Inleiding /
                          69
                         2. 6.2.2
                          Belanghebbende /
                          69
                         3. 6.2.3
                          Termijn /
                          70
                         4. 6.2.4
                          Het niet of te laat naar voren brengen van een zienswijze /
                          71
                         5. 6.2.5
                          Onderdelenfuik /
                          72
                        3. 6.3
                         Onderzoek door de bestuursrechter /
                         74
                        4. 6.4
                         Oordeel van bestuursrechter /
                         75
                         1. 6.4.1
                          Standpunt over het beroep /
                          75
                         2. 6.4.2
                          Relativiteitsvereiste /
                          75
                         3. 6.4.3
                          Passeren van gebreken /
                          76
                         4. 6.4.4
                          Vernietiging bestreden besluit /
                          78
                         5. 6.4.5
                          Finalisering van het geschil /
                          78
                         6. 6.4.6
                          Kale vernietiging /
                          79
                        5. 6.5
                         Proceskosten /
                         80
                         1. 6.5.1
                          Wegens beroep /
                          80
                         2. 6.5.2
                          Wegens uov /
                          81
                       6. Hoofdstuk 7
                        Praktijktips en aanbevelingen /
                        85
                        1. 7.1
                         Algemene opmerkingen /
                         85
                        2. 7.2
                         Voor bestuursorganen /
                         85
                        3. 7.3
                         Voor belanghebbenden en hun gemachtigden /
                         88
                         1. 7.3.1
                          Het naar voren brengen van een zienswijze /
                          88
                         2. 7.3.2
                          Het instellen van beroep /
                          90
                       7. Bijlage 1
                        Besluit met uov voorbereid /
                        93
                       8. Bijlage 2
                        Verloop van uov ter voorbereiding van een omgevingsvergunning /
                        95
                       9. Bijlage 3
                        Verloop van uov ter voorbereiding van een bestemmingsplan /
                        97
                       10. Literatuurlijst /
                        99
                       11. Jurisprudentieregister /
                        105
                       12. Trefwoordenregister /
                        111
                       Meer Verberg
                       Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                       Kies uw producttype:
                       E-book
                       € 46,80
                       Boek
                       € 41,00
                       € 38,68
                       € 41,00 incl. btw
                       Prijs per stuk
                       Boek
                       Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                       • Bestellen op rekening
                       • Gratis verzending
                       • Grootste uitgever van juridische informatie
                       Terug naar boven