De private express trust en de legitieme portie

De private express trust en de legitieme portie

De private express trust en de legitieme portie
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
Dit boek handelt over de trust en de legitieme portie. Centrale vraag die hierin wordt behandeld is of de inbreng van vermogen in een trust een verkleining van de waarde van de nalatenschap en de legitimaire massa teweeg brengt.

Dit boek handelt over de trust en de legitieme portie. De trust is ontstaan in het Engelse recht en is de rechtsbetrekking die door de insteller van de trust, de settlor, in het leven wordt geroepen door de overdracht van vermogen aan een beheerder, trustee genaamd. De legitieme portie is een aanspraak van afstammelingen op de nalatenschap van hun overleden ouder. De aanwezigheid van een afstammeling die recht heeft op een legitieme portie kan de erflater tijdens leven en bij dode beperken vrijelijk te beschikken over zijn vermogen.

Uitholling van de nalatenschap wordt voorkomen door tijdens leven gedane giften op te tellen bij de nalatenschap, zodat een fictieve hereditaire massa ontstaat - een 'legitimaire massa' -, waarover de legitieme porties berekend worden. Een belangrijke vraag die zich hierbij kan voordoen, is of de inbreng van vermogen in een trust een verkleining van de waarde van de nalatenschap en de legitimaire massa teweeg brengt.

Meer lezen Verberg

Specificaties

Verschijningsvorm:
Verberg
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
U bekeek eerder ook
Terug naar boven