editie 2016

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

mr. dr. E.J. Wervelman
Verschenen 1 juli 2016  •  Druk 3  •  ISBN 9789013137712  •  Pagina's 548
Alweer de derde analyse van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur sinds de vorige druk uit 2009 vindt u hierin terug. Zoals de mededelingsplicht en uitval in een essentiële deeltaak. Met het uitgebreide trefwoordenregister vindt u eenvoudig wat u zoekt; van aanbod en aanvaarding tot verzekerd belang en vervalclausule.
Boek
95,40 incl. 9% btw
De levertijd van dit boek is circa 9 werkdagen. Op zondag en maandag geen levering.
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting
Met dit boek De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u volledig op de hoogte van de actuele stand van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het biedt u een uitgebreide analyse met:
  • een grote hoeveelheid uitspraken over de schending van de mededelingsplicht
  • een toelichting op de duidelijkheid die is gekomen over de rol die de medisch specialist, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige innemen bij de claimbehandeling
  • uitvoerige behandeling van de gevolgen van uitval in een deeltaak die essentieel is 
  • aandacht voor de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  • de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van fraude en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek als gevolg van een arrest van de Hoge Raad uit 2014

Historie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Het boek begint met handige achtergrondinformatie over de historie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering in breed perspectief. U leest over het oorspronkelijk doel van de sociale wetgeving en de belangrijkste wijzigingen in het sociaal stelsel zoals de opkomst en afschaffing van de bonus-malusregeling, de invoering van de wet SUWI en vervanging van de WAO door de WIA. Vervolgens krijgt u informatie over het ontstaan van de eerste polis voor het verzekeren van het risico op individuele arbeidsongeschiktheid voor beroepsbeoefenaars.

Klassieke verzekering
De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die nu in Nederland in omloop zijn, worden onderscheiden in individuele en collectieve polissen. Dit boek biedt u uitgebreide informatie over de (klassieke) particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, gevolgd door een afzonderlijke bespreking van de ziekengeldverzekering, de WIA-hiaatverzekering en de eigen risicodrager-verzekering. Ook krijgt u een uitvoerige uiteenzetting van het karakter van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: is het een schade- of een sommenverzekering? Inclusief de opvattingen van de Hoge Raad, de lagere rechtspraak en de literatuur daarover.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie

Specificaties

Specificaties
Verschenen
1 juli 2016
Editie
2016
Druk
3
ISBN
9789013137712
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
548
Afmetingen
15,8 x 24,2 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschenen
1 juli 2016
Editie
2016
Druk
3
ISBN
9789013137712
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
548
Afmetingen
15,8 x 24,2 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,2 CM 

Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht

Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht
De serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht kenmerkt zich door een uiterst heldere opzet, aanpak en uitleg. Onder redactie van prof. mr. J.H. Wansink, prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, mr. N. Vloemans en mr. S.Y.Th. Meijer, wordt per deel één onderwerp binnen het verzekeringsrecht compact en afgerond behandeld. Hierbij ligt de nadruk op alle aspecten en dwarsverbanden die voor de praktijk van belang zijn.
Terug naar boven