De overeenkomst in het algemeen

De overeenkomst in het algemeen

Editie: editie 2016
Verschijningsdatum: 6 augustus 2016
De overeenkomst in het algemeen
Producttype Boek :
€ 48,62
€ 53,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De precontractuele fase van overeenkomsten is voor veel juristen een onoverzichtelijk terrein. Wanneer is de afbrekende partij bijvoorbeeld aansprakelijk bij afgebroken onderhandelingen? En wat is de juridische waarde van een letter of intent? Deze uitgave biedt u een overzichtelijke, puntsgewijze behandeling van dit complexe juridische terrein.
Gelden er na JPO/CBB nog twee of drie fasen? Wanneer geldt een voorbehoud als vervuld - ook al ontbreekt de toestemming van bijvoorbeeld het bestuur? Is een letter of intent een obligatoire overeenkomst? Ons land kent een grote, bijna onophoudelijke stroom arresten over de precontractuele fase van overeenkomsten en over de aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen. De overeenkomst in het algemeen biedt hiervan een overzicht én beschrijft de Europese regels over e-commerce.

Precontractuele fase en de totstandkoming van overeenkomsten
De uitgave gaat vooral over de precontractuele fase en over de totstandkoming van overeenkomsten - onderwerpen die in de rechtspraktijk dagelijks puzzels opleveren. De uitgave biedt een beknopt, maar grondig overzicht van jurisprudentie en literatuur over de aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen, het onderhandelen onder voorbehoud, de letter of intent, de rompovereenkomst en het aanbod- en aanvaardingsmodel. De jurist die moet adviseren over de verbintenisrechtelijke aspecten van de Dienstenrichtlijn vindt hierover een uitgebreidere uitleg. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als:
 • E-commerce en het elektronisch sluiten van overeenkomsten (bijvoorbeeld in een webwinkel, op een website als Marktplaats.nl of via e-mail), waarbij aandacht wordt besteed aan disclaimers en cookies.
 • Aanbesteding - een bijzondere vorm van totstandkoming van overeenkomsten die in de praktijk tot de nodige procedures heeft geleid.
 • In de praktijk lastige onderwerpen als de kwalificatie van overeenkomsten en de regels die gelden voor gemengde overeenkomsten. 
 • Gerelateerde onderwerpen, zoals contractsvrijheid en -dwang, de verbindende kracht en relativeringen daarvan, grondrechten, redelijkheid en billijkheid/evenredigheid en de hoedanigheid van partijen.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
6 augustus 2016
Editie:
2016
Druk:
1
ISBN:
9789013138153
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Inleiding /
  V
 2. Afkortingen /
  XI
 3. Verkort aangehaalde literatuur /
  XIII
 4. Hoofdstuk 1
  De obligatoire overeenkomst /
  1
  1. 1
   De obligatoire of verbintenisscheppende overeenkomst /
   1
  2. 2
   De kenmerken van de overeenkomst, de klassieke visie /
   2
  3. 3
   Contractsvrijheid /
   3
  4. 4
   Contractsdwang /
   4
  5. 5
   Vrijheid van vorm /
   6
  6. 6
   Aanvullende eisen aan de toestemming van partijen /
   6
  7. 7
   De verbindende kracht van de overeenkomst /
   7
  8. 8
   Contractenrecht en een economische analyse van het recht /
   11
  9. 9
   Empirisch onderzoek en het contractenrecht /
   13
  10. 10
   Contracten maken als handwerk /
   13
  11. 11
   Contractuele rechtvaardigheid; redelijkheid en billijkheid /
   13
        1. 12
         Uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichtingen /
         15
        2. 13
         Evenredigheid /
         17
        3. 14
         Emancipatie van de consument /
         19
        4. 15
         De overeenkomst en grondrechten /
         20
        5. 16
         Algemeen persoonlijkheidsrecht /
         23
        6. 17
         Botsing van (grond-)rechten; belangenafweging; bij wet voorzien; evenredigheidstoetsing /
         25
        7. 18
         Hoedanigheid van partijen - een burgerlijk recht voor ondernemers /
         26
        8. 19
         Rechtszekerheid /
         29
        9. 20
         Benoemde en onbenoemde overeenkomsten /
         30
        10. 21
         Kwalificatie /
         31
        11. 22
         Kwalificatie en dwingend recht /
         33
        12. 23
         Gemengde overeenkomsten /
         35
        13. 24
         Geen cumulatie /
         38
        14. 25
         Reële en consensuele overeenkomsten /
         39
        15. 26
         Andere dan obligatoire overeenkomsten /
         39
        16. 27
         Schakelbepaling /
         43
        17. 28
         Standaardregeling /
         45
       1. Hoofdstuk 2
        Nederlands en Europees contractenrecht /
        47
        1. 29
         Principles of European Contract Law en Unidroit Principles /
         47
        2. 30
         Gemeenschappelijk referentiekader en Gemeenschappelijk Europees kooprecht /
         48
        3. 31
         Het begrip overeenkomst in het Unierecht /
         50
        4. 32
         De invloed van het Unierecht op het overeenkomstenrecht /
         52
       2. Hoofdstuk 3
        Aanbod en aanvaarding /
        55
        1. 33
         Inleiding /
         55
        2. 34
         Aanbod /
         56
        3. 35
         Totstandkoming anders dan door aanbod en aanvaarding /
         57
        4. 36
         Inhoud van het aanbod /
         59
        5. 37
         Wil om een overeenkomst te sluiten /
         60
        6. 38
         Vormvrijheid - voorovereenkomsten /
         63
        7. 39
         Gelding van het aanbod /
         64
        8. 40
         Herroepelijkheid van het aanbod /
         66
        9. 41
         Aanvaarding /
         68
        10. 42
         Het tijdstip van totstandkoming /
         70
       3. Hoofdstuk 4
        De precontractuele fase /
        73
        1. 43
         Inleiding /
         73
        2. 44
         Zorg- en informatieplichten /
         74
        3. 45
         Reguleren van de onderhandelingen: letters of intent en particuliere aanbestedingen /
         77
        4. 46
         Varianten van letters of intent /
         78
        5. 47
         Bindende onderdelen van een letter of intent /
         81
        6. 48
         Gevolgen voor het later afbreken van onderhandelingen /
         82
        7. 49
         Vormvereisten en voorovereenkomst /
         82
        8. 50
         Voorbehouden /
         83
        9. 51
         Wils-/vertrouwensleer en uitleg /
         84
        10. 52
         Vorm van voorbehoud /
         85
        11. 53
         Wel wilsovereenstemming maar nog geen geschrift /
         87
        12. 54
         Goedkeuringsvoorbehoud /
         87
        13. 55
         Onderzoek /
         89
        14. 56
         Besluiten van derden /
         90
        15. 57
         Art. 6:23 BW /
         90
        16. 58
         Varianten van een beroep op art. 6:23 BW /
         91
        17. 59
         Rompovereenkomsten /
         94
        18. 60
         Aansprakelijkheid voor afbreken van onderhandelingen /
         96
        19. 61
         De standaardarresten van de Hoge Raad /
         97
        20. 62
         Tot aansprakelijkheid leidend gedrag tijdens onderhandelingen - afgebroken onderhandelingen /
         102
        21. 63
         Grondslag voor aansprakelijkheid - onaanvaardbaar /
         103
        22. 64
         Fasen/situaties/stadia /
         105
        23. 65
         Toepassing in feitelijke instanties /
         106
        24. 66
         Gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen /
         108
        25. 67
         Kritiek op het criterium /
         110
        26. 68
         De goede reden voor afbreken /
         111
        27. 69
         Andere omstandigheden van het geval /
         112
        28. 70
         Positief contractsbelang /
         113
        29. 71
         Alternatieven /
         114
        30. 72
         Verlies van een kans /
         116
        31. 73
         Begroting van het positieve contractsbelang /
         116
        32. 74
         Negatief contractsbelang /
         117
        33. 75
         Omvang negatief contractsbelang /
         118
        34. 76
         Causaal verband /
         119
        35. 77
         Dooronderhandelen /
         120
        36. 78
         Inbreken in lopende onderhandelingen /
         122
        37. 79
         Overheid /
         123
        38. 80
         Aansprakelijkheid voor fouten van onderhandelaars /
         123
        39. 81
         Exhibitieplicht en onderhandelingen /
         124
        40. 82
         Economische analyse /
         124
        41. 83
         Rechtsvergelijking over vergoeding van het positieve contractsbelang /
         125
       4. Hoofdstuk 5
        Elekronisch contracteren /
        129
        1. 84
         Totstandkoming van elektronische overeenkomsten - Algemeen /
         129
        2. 85
         Cookies en verwerking van persoonsgegevens /
         130
        3. 86
         Surfen en gebruiksvoorwaarden /
         132
        4. 87
         Richtlijn elektronische handel /
         134
        5. 88
         Dienst van de informatiemaatschappij /
         136
        6. 89
         Totstandkoming, aanbod en aanvaarding; ontvangst van verklaringen; informatie- en beschermingsplichten in art. 6:227b-c BW /
         138
        7. 90
         Aanbod en aanvaarding op internet /
         141
        8. 91
         De elektronische vorm als vervanging voor het schriftelijkheidsvereiste /
         143
        9. 92
         Inhoudelijke eisen aan de schriftelijke vorm /
         145
        10. 93
         Ambtshalve toepassing /
         148
       5. Hoofdstuk 6
        De informatieplichten uit de Dienstenrichtlijn /
        149
        1. 94
         Inleiding /
         149
        2. 95
         De Dienstenrichtlijn /
         149
        3. 96
         Dienst, dienstverrichter en afnemer /
         152
        4. 97
         De informatieplichten van art. 6:230b BW /
         155
        5. 98
         De verplichtingen van art. 6:230c-d BW; handhaving /
         157
        6. 99
         Algemene voorwaarden /
         158
       6. Hoofdstuk 7
        De overeenkomst in het aanbestedingsrecht /
        161
        1. 100
         Inleiding /
         161
        2. 101
         Private aanbestedingen /
         163
        3. 102
         Aard aanbestedingsverhouding /
         164
        4. 103
         Gunning, aanbod en aanvaarding /
         165
        5. 104
         Sancties /
         166
        6. 105
         Proportionele contractsvoorwaarden /
         167
       7. Artikelenregister /
        169
       8. Jurisprudentieregister /
        177
       9. Trefwoordenregister /
        187
       Meer Verberg
       Producttype Boek :
       € 48,62
       € 53,00 incl. btw
       Prijs per stuk
       Boek
       Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
       • Bestellen op rekening
       • Gratis verzending
       • Grootste uitgever van juridische informatie
       Terug naar boven