De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
editie 2021

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

mr. dr. J.A.M. van Angeren
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
Verschenen 2 februari 2021  •  Druk 7  •  ISBN 9789013162578  •  Pagina's 416

Hoe zijn de taken tussen de gewone rechter en de bestuursrechter verdeeld? Deze titel biedt fundamenteel inzicht in de verhouding van verschillende vormen van rechtspraak, puttend uit de Grondwet en andere wetten. De unieke focus op nieuwe jurisprudentie – inclusief de gevolgen hiervan – biedt waardevol houvast voor de praktijkjurist.

Boek
85,00 incl. 9% btw
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak gaat in op de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijke rechter en de strafrechter) en de organen die met bestuursrechtspraak zijn belast. Want hoewel de bevoegdheid van de bestuursrechter bepalend is, trekt in de praktijk de strafrechter of burgerlijke rechter de scheidslijn.

Het uitgangspunt van deze uitgave beslaat de regeling van de rechtsmacht in de Grondwet en andere wetten. Het beginsel van de formele rechtskracht staat hierbij centraal. Dit beginsel wordt als essentieel door de Hoge Raad en betekent dat, behoudens uitzonderingen, een geldig besluit wordt geacht rechtmatig te zijn.

Actuele ontwikkelingen rechtsmacht

De rechtspraak, in het bijzonder die van de Hoge Raad, is constant in beweging. Daarom beschrijft deze vernieuwde editie wederom uitvoerig de meest belangwekkende arresten tot 1 november 2020 en voorziet deze van waardevol commentaar. Onder meer komt voor u aan bod:

 

  • De vernieuwde aandacht voor de formele rechtskracht, mede door de komst van preadviezen voor de Vereniging voor bestuursrecht;
  • De herbevestiging van het beginsel omtrent de aardbevingsschade in Groningen, in het bijzonder de uitvoerig toegelichte interpretatie van de mijnwetgeving en de nadruk op de positie van derde belanghebbenden;
  • Een uitdieping van het onderwerp van de ontoelaatbare doorkruising van een regeling door gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden;
  • Aandacht voor de reikwijdte van de verzoekschriftprocedure in de Algemene wet bestuursrecht tot vergoeding van schade door inbreuk op de Europese regeling inzake bescherming persoonsgegevens.

Geen vergelijkbare titel richt zich zoals De gewone rechter en de bestuursrechtspraak op nieuwe jurisprudentie en de gevolgen voor het inzicht in de verhouding van de verschillende vormen van rechtspraak. Deze unieke focus biedt advocaten, rechtshulpverleners en rechterlijke colleges essentiële inzichten voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur

Specificaties

Specificaties
Verschenen
2 februari 2021
Editie
2021
Druk
7
ISBN
9789013162578
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
416
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschenen
2 februari 2021
Editie
2021
Druk
7
ISBN
9789013162578
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
416
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,0 CM 

Recht en Praktijk - Staats- en bestuursrecht

Recht en Praktijk - Staats- en bestuursrecht

De serie Recht en Praktijk – Staats- en bestuursrecht richt zich op het recht van de actief optredende overheid en het functioneren van overheidsinstellingen. In deze serie vindt u proefschriften en monografieën met een degelijke juridische aanpak en een wetenschappelijke uitwerking. Een heldere analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur geven u antwoord op al uw praktijkvragen.

Gerelateerde producten

Terug naar boven