Country-by-Country Reporting

Country-by-Country Reporting

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 10 december 2018
Country-by-Country Reporting
Producttype Boek :
€ 87,69
€ 95,58 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen een nieuwe documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Deze uitgave behandelt de aanvullende verrekenprijsdocumentatie op structurele wijze. U verkrijgt een compleet beeld van de materie: van het doel en de ontstaansgeschiedenis, tot aan een uitgebreide verheldering van de regelgeving.
De fiscale monografie Country-by-Country Reporting is de eerste Nederlandstalige titel die dit actuele onderwerp in al zijn facetten bestudeert. U maakt op handzame en gestructureerde wijze kennis met de laatste stand van zaken binnen de Country-by-Country Reporting regelgeving.

Country-by-Country Reporting is onderdeel van de transparante initiatieven van de OESO en de EU. De wetgeving omtrent de aanvullende verrekenprijsdocumentatie deed in Nederland op 1 januari 2016 haar intrede. Sindsdien zijn de ontwikkelingen in een sneltreinvaart gegaan. Deze titel helpt u de balans op te maken.

De uitgave beantwoordt essentiële vraagstukken die zich veelvuldig in de praktijk voordoen. Wat houden het landenrapport, het groepsdossier en het lokaal dossier exact in? Wat is het doel van CbC Reporting? En wat is haar ontstaansgeschiedenis?

CbC Reporting verhelderd
Naast de oorsprong en toepassing van Country-by-Country Reporting, gaat de auteur uitgebreid in op het ontvangen en verzenden van landenrapporten. Ook specifieke onderwerpen als boetes, gepast gebruik en vertrouwelijkheid van informatie passeren de revue. Hiernaast krijgt de toekomst van CbC Reporting speciale aandacht in deze bundel, waaronder de OESO 2020 evaluatie en het vraagstuk van Publieke CbC Reporting.

De titel mag absoluut niet ontbreken in de verzameling van (bedrijfs)fiscalisten, belastingadviseurs, belastinginspecteurs en studenten. Maar ook voor accountants, controllers, advocaten, rechters en anderen levert deze uitgave een verhelderende blik op een dynamisch onderwerp.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
10 december 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013151923
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
248
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van gebruikte afkortingen
  XIII
 3. Begrippenlijst
  XV
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
 5. Hoofdstuk 2
  Doel en ontstaansgeschiedenis van CbCR
  3
  1. 2.1
   Inleiding
   3
  2. 2.2
   Doel Country-by-Country Reporting
   3
   1. 2.2.1
    Algemeen
    3
   2. 2.2.2
    Fiscaal doel
    4
  3. 2.3
   Ontstaansgeschiedenis Country-by-Country Reporting
   5
   1. 2.3.1
    Maatschappelijke organisaties
    5
   2. 2.3.2
    Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
    5
   3. 2.3.3
    Dodd-Frank Act (VS)
    5
   4. 2.3.4
    Ontstaan van CbCR in de EU
    6
   5. 2.3.4.1
    Inleiding
    6
                1. 2.3.4.2
                 EU-Gedragscode inzake verrekenprijsdocumentatie
                 6
                2. 2.3.4.3
                 Richtlijn kapitaalvereisten
                 6
                3. 2.3.4.4
                 Richtlijn jaarrekening
                 7
                4. 2.3.4.5
                 Richtlijn transparantie
                 8
                5. 2.3.4.6
                 Wijziging richtlijn tot verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
                 8
                6. 2.3.4.7
                 Wijziging richtlijn jaarrekening
                 10
                7. 2.3.5
                 Ontstaan van CbCR in de OESO
                 13
                8. 2.3.5.1
                 Inleiding
                 13
                9. 2.3.5.2
                 Actiepunt 13 van het BEPS Action Plan
                 14
                10. 2.3.5.3
                 Nadere OESO CbCR publicaties
                 16
                11. 2.3.6
                 Ontstaan van CbCR in Nederland
                 19
                12. 2.3.6.1
                 Inleiding
                 19
                13. 2.3.6.2
                 Implementatie richtlijn kapitaalvereisten
                 20
                14. 2.3.6.3
                 Implementatie richtlijn jaarrekening
                 21
                15. 2.3.6.4
                 Implementatie richtlijn transparantie
                 22
                16. 2.3.6.5
                 Verrekenprijsdocumentatie
                 24
                17. 2.3.6.6
                 EU Gedragscode inzake verrekenrijsdocumentatie & artikel 8b, derde lid, Wet VPB 1969
                 25
                18. 2.3.6.7
                 Aanvullende verrekenprijsdocumentatie
                 25
                19. 2.3.6.8
                 Implementatie wijziging richtlijn tot verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
                 27
                20. 2.3.6.9
                 Publieke CbC Reporting
                 29
              1. Hoofdstuk 3
               Verstrekking landenrapporten
               33
               1. 3.1
                Inleiding
                33
               2. 3.2
                Op welke MNO’s is CbC Reporting van toepassing?
                33
                1. 3.2.1
                 Inleiding
                 33
                2. 3.2.2
                 Welke MNO’s dienen een landenrapport op te stellen?
                 34
                3. 3.2.2.1
                 Groep
                 34
                4. 3.2.2.2
                 Multinationale groep
                 38
                5. 3.2.2.3
                 Groepsentiteit
                 39
                6. 3.2.2.4
                 Vrijgestelde multinationale groep
                 40
                7. 3.2.2.5
                 Geconsolideerde jaarrekening
                 47
                8. 3.2.2.6
                 Fiscale vestigingsplaats en fiscaal inwoner
                 50
                9. 3.2.2.7
                 Staat
                 50
                10. 3.2.2.8
                 Geconsolideerde groepsopbrengsten
                 51
                11. 3.2.3
                 Welke groepsentiteit dient een landenrapport te verstrekken?
                 51
                12. 3.2.3.1
                 Rapporterende entiteit
                 52
                13. 3.2.3.2
                 Categorie 1: Indiening landenrapport door een uiteindelijkemoederentiteit
                 53
                14. 3.2.3.3
                 Categorie 2: Indiening landenrapport door een surrogaatmoederentiteit
                 56
                15. 3.2.3.4
                 Categorie 3: Indiening landenrapport door andere groepsentiteiten (local filing)
                 59
                16. 3.2.3.5
                 Voluntary filing
                 65
                17. 3.2.4
                 Welke groepsentiteiten dienen te notificeren?
                 67
                18. 3.2.4.1
                 Notificatie door uiteindelijkemoederentiteit, surrogaatmoederentiteit of aangewezen groepsentiteit
                 67
                19. 3.2.4.2
                 Notificatie door overige in Nederland gevestigde groepsentiteiten
                 68
                20. 3.2.4.3
                 Notificatie geen of onvoldoende informatieverstrekking uiteindelijkemoederentiteit
                 69
              2. Hoofdstuk 4
               Inhoud landenrapport
               71
               1. 4.1
                Inleiding
                71
               2. 4.2
                Regelgeving inhoud landenrapport
                71
               3. 4.3
                Inhoud en vormgeving landenrapport
                73
                1. 4.3.1
                 Inleiding
                 73
                2. 4.3.2
                 Algemene toelichting op het landenrapport
                 73
                3. 4.3.2.1
                 Algemeen
                 73
                4. 4.3.2.2
                 Taal landenrapport
                 74
                5. 4.3.2.3
                 Valuta landenrapport
                 75
                6. 4.3.2.4
                 Format landenrapport
                 76
                7. 4.3.2.5
                 Behandeling van vaste inrichtingen
                 77
                8. 4.3.2.6
                 De periode waarop het model voor het landenrapport betrekking heeft
                 78
                9. 4.3.2.7
                 Gegevensbronnen
                 80
                10. 4.3.2.8
                 Geaggregeerde of geconsolideerde data?
                 81
                11. 4.3.2.9
                 Materialiteit
                 82
                12. 4.3.3
                 Tabel 1 van het landenrapport
                 83
                13. 4.3.3.1
                 Algemeen
                 83
                14. 4.3.3.2
                 Kolom 1 Belastingjurisdictie
                 83
                15. 4.3.3.3
                 Kolom 2-4 Inkomsten
                 88
                16. 4.3.3.4
                 Kolom 5 Winst (verlies) vóór winstbelasting
                 91
                17. 4.3.3.5
                 Kolom 6 Betaalde winstbelasting (op kasbasis)
                 93
                18. 4.3.3.6
                 Kolom 7 In de jaarrekening opgenomen winstbelasting
                 96
                19. 4.3.3.7
                 Kolom 8 Gestort kapitaal
                 97
                20. 4.3.3.8
                 Kolom 9 Gecumuleerde winst
                 99
                21. 4.3.3.9
                 Kolom 10 Aantal personeelsleden
                 100
                22. 4.3.3.10
                 Kolom 11 Materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten
                 102
                23. 4.3.4
                 Tabel 2 van het landenrapport
                 103
                24. 4.3.4.1
                 Algemeen
                 103
                25. 4.3.4.2
                 Kolom 1 Belastingjurisdictie
                 104
                26. 4.3.4.3
                 Kolom 2 Groepsentiteiten fiscaal gevestigd in de betreffende belastingjurisdictie
                 104
                27. 4.3.4.4
                 Kolom 3 En indien afwijkend, de staat op grond van wiens recht die groepsentiteit is opgericht
                 105
                28. 4.3.4.5
                 Kolom 4-16 De aard van de voornaamste bedrijfsactiviteit(en) van die groepsentiteit
                 106
                29. 4.3.5
                 Tabel 3 van het landenrapport
                 108
                30. 4.3.5.1
                 Algemeen
                 108
                31. 4.3.5.2
                 Taal
                 108
                32. 4.3.5.3
                 Valuta
                 109
                33. 4.3.5.4
                 Gegevensbronnen
                 109
                34. 4.3.5.5
                 Toelichting geconsolideerde data
                 110
                35. 4.3.5.6
                 Negatieve winstreserves
                 111
                36. 4.3.5.7
                 Fusies, acquisities en splitsingen
                 111
                37. 4.3.5.8
                 Belastingteruggaven gerapporteerd als inkomsten
                 112
                38. 4.3.5.9
                 Bedrijfsactiviteit ‘anderszins’
                 112
                39. 4.3.5.10
                 Stateless entities
                 112
                40. 4.3.5.11
                 Aantal personeelsleden
                 113
                41. 4.3.5.12
                 Verwerking dividenden in kolom ‘winst (verlies) voor winstbelasting’
                 113
              3. Hoofdstuk 5
               Internationale uitwisseling van landenrapporten
               115
               1. 5.1
                Inleiding
                115
               2. 5.2
                Uitwisseling landenrapporten door Nederland aan relevante verdragspartners
                115
                1. 5.2.1
                 Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports
                 117
                2. 5.2.1.1
                 Algemeen
                 117
                3. 5.2.1.2
                 Bepalingen CbC MCAA
                 119
                4. 5.2.2
                 Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports on the basis of a Double Tax Convention
                 122
                5. 5.2.2.1
                 Algemeen
                 122
                6. 5.2.2.2
                 CbC DTC CAA Nederland – Verenigde Staten
                 122
                7. 5.2.3
                 Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports on the basis of a Tax Information Exchange Agreement
                 124
                8. 5.2.4
                 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)
                 124
               3. 5.3
                Uitwisseling landenrapporten door relevante verdragspartners aan Nederland
                125
              4. Hoofdstuk 6
               Groepsdossier
               127
               1. 6.1
                Inleiding
                127
               2. 6.2
                Doel van het groepsdossier
                127
               3. 6.3
                Wie dient een groepsdossier op te stellen?
                128
               4. 6.4
                Wanneer dient het groepsdossier beschikbaar te zijn?
                129
               5. 6.5
                Inhoud groepsdossier
                131
                1. 6.5.1
                 Algemeen
                 131
                2. 6.5.2
                 Categorieën groepsdossier
                 132
                3. 6.5.2.1
                 Organisatiestructuur
                 132
                4. 6.5.2.2
                 Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de multinationale groep
                 132
                5. 6.5.2.3
                 Immateriële activa van de multinationale groep (zoals gedefinieerd in hoofdstuk VI van de OESO-richtlijnen)
                 133
                6. 6.5.2.4
                 Onderlinge financiële activiteiten van de multinationale groep
                 133
                7. 6.5.2.5
                 Financiële en fiscale positie van de multinationale groep
                 134
               6. 6.6
                Samenloop groepsdossier en documentatieverplichting artikel 8b, derde lid, van de Wet VPB 1969
                135
               7. 6.7
                Sancties
                136
              5. Hoofdstuk 7
               Lokaal dossier
               139
               1. 7.1
                Inleiding
                139
               2. 7.2
                Doel van het lokaal dossier
                139
               3. 7.3
                Wie dient een lokaal dossier op te stellen?
                140
               4. 7.4
                Wanneer dient het lokaal dossier beschikbaar te zijn?
                141
               5. 7.5
                Inhoud lokaal dossier
                142
                1. 7.5.1
                 Algemeen
                 142
                2. 7.5.2
                 Categorieën lokaal dossier
                 142
                3. 7.5.2.1
                 Lokale entiteit
                 143
                4. 7.5.2.2
                 Gelieerde transacties
                 143
                5. 7.5.2.3
                 Financiële informatie
                 145
               6. 7.6
                Samenloop lokaal dossier en documentatieverplichting artikel 8b, derde lid, van de Wet VPB 1969
                146
               7. 7.7
                Sancties
                146
              6. Hoofdstuk 8
               Vertrouwelijkheid en gepast gebruik
               147
               1. 8.1
                Inleiding
                147
               2. 8.2
                Gepast gebruik van landenrapporten
                147
                1. 8.2.1
                 Algemeen
                 147
                2. 8.2.2
                 High-level risicoanalyse van verrekenprijzen
                 149
                3. 8.2.3
                 Belastingcontrole
                 151
                4. 8.2.4
                 Beoordeling van andere risico’s van grondslaguitholling en winstverschuiving
                 152
                5. 8.2.5
                 Economische en statistische analyses
                 152
                6. 8.2.6
                 Het landenrapport is geen vervanging van een gedetailleerde verrekenprijsanalyse
                 152
                7. 8.2.7
                 Het landenrapport kan niet worden gebruikt als bewijs dat verrekenprijzen (niet) passend zijn
                 153
                8. 8.2.8
                 Het landenrapport kan niet worden gebruikt om correcties op het inkomen op basis van een allocatieformule aan te brengen
                 153
                9. 8.2.9
                 Checklijst gepast gebruik: zes-vragen
                 153
               3. 8.3
                Vertrouwelijkheid van landenrapporten
                155
                1. 8.3.1
                 Algemeen
                 155
                2. 8.3.2
                 Checklijst vertrouwelijkheid: zes aandachtspunten
                 155
               4. 8.4
                Ongewenste economische uitkomsten
                156
               5. 8.5
                Non-compliance gepast gebruik en vertrouwelijkheid van landenrapporten
                157
                1. 8.5.1
                 Terugdraaien correctie in MAP
                 157
                2. 8.5.2
                 Melding non-compliance aan het secretariaat coördinerend orgaan
                 157
                3. 8.5.3
                 Gevolgen non-compliance gepast gebruik en vertrouwelijkheid van landenrapporten
                 158
              7. Hoofdstuk 9
               Sancties
               159
               1. 9.1
                Inleiding
                159
               2. 9.2
                Bestuurlijke boete
                159
                1. 9.2.1
                 Algemeen
                 159
                2. 9.2.2
                 Hoogte van de bestuurlijke boete
                 160
                3. 9.2.3
                 Vervallen bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete
                 161
               3. 9.3
                Misdrijf/strafrechtelijke overtreding
                161
              8. Hoofdstuk 10
               Toekomst CbC Reporting
               163
               1. 10.1
                Inleiding
                163
               2. 10.2
                De OESO 2020-evaluatie
                163
                1. 10.2.1
                 Algemeen
                 163
                2. 10.2.2
                 Aangekondigde (her)beoordeling onderwerpen 2020
                 164
                3. 10.2.2.1
                 De grens van € 750 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten
                 164
                4. 10.2.2.2
                 Opnemen van gelieerde rente en royaltybetalingen en dienstverleningsfees
                 165
               3. 10.3
                Potentiële verbeterpunten voor het landenrapport?
                165
                1. 10.3.1
                 Opname van branchecodering?
                 165
                2. 10.3.2
                 Entity-by-Entity Reporting?
                 166
                3. 10.3.3
                 Tabel 1: kolom 5 Winst voor belasting & Dividenden van groepsentiteiten
                 166
                4. 10.3.4
                 Tabel 1: Toevoegen de kolom (On)gelieerde inkopen
                 166
                5. 10.3.5
                 Tabel 1: Toevoegen kolom Immateriële activa?
                 166
                6. 10.3.6
                 Tabel 2: Striktere afbakening activiteiten
                 167
                7. 10.3.7
                 Tabel 3: Vrij tekstveld
                 167
                8. 10.3.8
                 Toestaan landenrapporten per divisie
                 167
               4. 10.4
                Potentiële verbeterpunten landenrapport regelgeving?
                167
                1. 10.4.1
                 Vereenvoudiging van het uitwisselingsmechanisme
                 167
                2. 10.4.2
                 Uitbreiding gepast gebruik naar MAP
                 168
                3. 10.4.3
                 Formele AWR bepalingen aanpassen
                 168
               5. 10.5
                Publieke CbC Reporting?
                168
              9. Bijlage 1:
               171
              10. Bijlage 2: Model Landenrapport
               179
              11. Bijlage 3: Model Groepsdossier
               181
              12. Bijlage 4: Model Lokaal Dossier
               183
              13. Bijlage 5: Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
               185
              14. Bijlage 6: Automatische uitwisseling van landenrapporten tussen Nederland en Verenigde Staten
               195
              15. Bijlage 7: Casestudie landenrapport VOC NV
               201
              16. Literatuurregister
               219
              17. Trefwoordenregister
               223
              Meer Verberg
              Deze uitgave is onderdeel van de serie:
              Producttype Boek :
              € 87,69
              € 95,58 incl. btw
              Prijs per stuk
              Boek
              Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
              • Bestellen op rekening
              • Gratis verzending
              • Grootste uitgever van juridische informatie
              Terug naar boven