Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht

Editie: editie deel 28
Verschijningsdatum: 3 november 2017
Collectief arbeidsrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 71,00
Boek
€ 63,75
5% studieboekenkorting
€ 58,49
€ 63,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wat zijn de kernthema’s binnen het collectief arbeidsrecht? Hoe hangen ze samen? En welke rol speelt de overheid eigenlijk met betrekking tot de arbeidsmarkt? Deze uitgave beschrijft de collectieve verhoudingen en de zogenaamde spelregels van het arbeidsrecht.
Het collectief arbeidsrecht bevindt zich op het snijvlak van vakbonden, werkgevers, cao’s, stakingen, ondernemingsraden, medezeggenschap en overheid. Collectief arbeidsrecht is geschreven voor professionals die op deze gebieden werkzaam zijn.
De uitgave maakt het arbeidsrecht inzichtelijk langs vier kernthema’s:
 • Het vakverenigingsrecht
 • Het cao-recht
 • Stakingsrecht
 • Het medezeggenschapsrecht
Waar andere werken bovenstaande thema’s veelal afzonderlijk behandelen, biedt Collectief arbeidsrecht een samenhangend overzicht van het gehele rechtsgebied. Hierdoor doet u ook inzicht op in de onderlinge verbanden - zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen. De auteur analyseert elk thema vanuit een economische, sociale, politieke en internationale context.

Collectief arbeidsrecht actueel
Deze uitgave besteedt volop aandacht aan actuele kwesties, waaronder het onderwerp topsalarissen en de jurisprudentie over het cao-recht en het medezeggenschapsrecht. Ook de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied passeren één voor één de revue.
Geschikt voor zowel juristen als niet-juristen op zoek naar een praktijkgerichte en samenhangende blik op het collectieve arbeidsrecht.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
3 november 2017
Editie:
deel 28
Druk:
4
ISBN:
9789013145687
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
428
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf
  V
 2. Meest gebruikte afkortingen
  XIII
 3. Lijst van verkort geciteerde werken
  XVII
 4. 1
 5. 3
  1. 2.1
   Vakbonden
   3
   1. 2.1.1
    De structuur van de Nederlandse vakbeweging
    3
   2. 2.1.2
    Het bedrijvenwerk/vakbondswerk in de onderneming
    8
   3. 2.1.3
    De organisatiegraad
    10
   4. 2.1.4
    Voordelen voor vakbondsleden
    13
   5. 2.1.5
    De financiering van de vakbeweging
    14
   6. 2.1.6
    De toekomst van de vakbeweging
    18
  2. 2.2
   Werkgevers
   21
  3. 2.3
   Vakverenigingsrecht
   25
  4. 2.4
   De representativiteitskwestie
   29
                        1. 33
                         1. 3.1
                          Inleiding
                          33
                         2. 3.2
                          Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
                          33
                         3. 3.3
                          Loon- en inkomenspolitiek
                          35
                          1. 3.3.1
                           Het verleden
                           35
                          2. 3.3.2
                           De actualiteit: topinkomens
                           41
                         4. 3.4
                          De overlegeconomie/het poldermodel
                          50
                         5. 3.5
                          De instituties van het overlegmodel
                          53
                         6. 3.6
                          Centraal of decentraal?
                          57
                         7. 3.7
                          Wetgeving of zelfregulering door de sociale partners
                          62
                        2. 65
                         1. 4.1
                          De cao-kaart van Nederland
                          65
                         2. 4.2
                          Inhoud van het jaarlijkse cao-overleg
                          72
                          1. 4.2.1
                           Flexibele beloning
                           74
                          2. 4.2.2
                           Arbeidstijdverkorting en flexibele arbeidstijden
                           77
                          3. 4.2.3
                           Vakantie en verlof
                           79
                          4. 4.2.4
                           Ouderenbeleid, vervroegd uittreden en pensioen
                           80
                          5. 4.2.5
                           Aanvullende sociale zekerheid
                           82
                          6. 4.2.6
                           Arbeidsomstandigheden
                           84
                          7. 4.2.7
                           Werkgelegenheid, flexwerk en uitbesteding
                           84
                          8. 4.2.8
                           Scholing en ‘employability’
                           86
                          9. 4.2.9
                           Kinderopvang
                           87
                          10. 4.2.10
                           Tussenconclusie
                           88
                          11. 4.2.11
                           Loonofferakkoorden
                           88
                         3. 4.3
                          De structuur van het cao-overleg
                          90
                        3. 95
                         1. 5.1
                          De geschiedenis van het cao-recht en het wezen van de cao
                          95
                          1. 5.1.1
                           De geschiedenis van het cao-recht
                           95
                          2. 5.1.2
                           Het rechtskarakter van de cao
                           96
                          3. 5.1.3
                           Privaat- of publiekrecht?
                           101
                          4. 5.1.4
                           Het gunstigheidsbeginsel
                           102
                         2. 5.2
                          De partijen bij de cao
                          105
                         3. 5.3
                          De gebondenheid aan de cao
                          108
                          1. 5.3.1
                           De gebondenheid door lidmaatschap aan beide zijden
                           109
                          2. 5.3.2
                           De art. 14-constructie
                           110
                          3. 5.3.3
                           Gebondenheid door de algemeenverbindendverklaring
                           113
                          4. 5.3.4
                           Gebondenheid door overgang van de onderneming
                           114
                          5. 5.3.5
                           Gebondenheid door een contractueel beding
                           117
                          6. 5.3.6
                           Gebondenheid door gebruik of gewoonte
                           120
                          7. 5.3.7
                           Overige vormen van gebondenheid
                           121
                         4. 5.4
                          De werkingssfeer van de cao
                          121
                          1. 5.4.1
                           De werkingssfeer wat betreft de bedrijfstak/onderneming (de ‘horizontale werkingssfeer')
                           122
                          2. 5.4.2
                           De werkingssfeer wat betreft groepen van werknemers (de ‘verticale werkingssfeer’)
                           125
                          3. 5.4.3
                           De territoriale werkingssfeer
                           128
                          4. 5.4.4
                           De werkingssfeer in de tijd
                           128
                         5. 5.5
                          De inhoud van de cao
                          131
                          1. 5.5.1
                           Normatieve en obligatoire bepalingen
                           131
                          2. 5.5.2
                           Diagonale bepalingen
                           133
                          3. 5.5.3
                           Fondsen
                           135
                          4. 5.5.4
                           Sociaal plan
                           135
                          5. 5.5.5
                           Delegatiebepalingen
                           137
                          6. 5.5.6
                           Ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden
                           139
                          7. 5.5.7
                           De ‘wet’ als grens aan de regelingsmacht der cao-partijen
                           140
                         6. 5.6
                          Publiciteit, interpretatie en handhaving
                          142
                          1. 5.6.1
                           Publiciteit
                           142
                          2. 5.6.2
                           Interpretatie
                           142
                          3. 5.6.3
                           Handhaving
                           146
                         7. 5.7
                          De cao in het internationale privaatrecht
                          155
                        4. 161
                         1. 6.1
                          Een recht op c.q. verplichting tot cao-onderhandelen?
                          161
                         2. 6.2
                          Algemeenverbindendverklaring
                          165
                          1. 6.2.1
                           De procedure
                           166
                          2. 6.2.2
                           Beroep
                           167
                          3. 6.2.3
                           Het meerderheidsvereiste
                           167
                          4. 6.2.4
                           De toetsing
                           170
                          5. 6.2.5
                           Uitzonderingen
                           174
                          6. 6.2.6
                           Dispensatie
                           179
                          7. 6.2.7
                           Rechtskracht, duur en nawerking van de avv
                           180
                          8. 6.2.8
                           Het politieke debat over de avv als zodanig
                           183
                         3. 6.3
                          Het ontwijken van het keurslijf van de cao
                          188
                         4. 6.4
                          Cao-recht, het mededingingsrecht, het EU-recht met betrekking tot staatssteun, openbare aanbesteding en de vier basisvrijheden van de Europese markt
                          192
                         5. 6.5
                          Cao-regelgeving in staatkundig, grondrechtelijk en arbeidsrechtelijk perspectief
                          195
                          1. 6.5.1
                           Driekwartdwingend recht
                           197
                         6. 6.6
                          Toekomst van de cao en van het nationale cao-recht
                          199
                        5. 205
                         1. 7.1
                          Over collectieve arbeidsconflicten
                          205
                         2. 7.2
                          Typologie
                          206
                         3. 7.3
                          De strafrechtelijke kant van de staking
                          207
                         4. 7.4
                          Historische ontwikkeling van de staking naar civiel recht
                          208
                         5. 7.5
                          Waarom een stakingsrecht?
                          209
                         6. 7.6
                          Het stakingsrecht als strategisch en ritueel gebeuren
                          210
                         7. 7.7
                          Rechtmatig, tenzij...
                          212
                         8. 7.8
                          De spelregeltoetsing
                          214
                         9. 7.9
                          De misbruik- en proportionaliteitstoetsing
                          216
                         10. 7.10
                          Evaluatie van de rechtspraak op hoofdzaken en de toekomst van het stakingsrecht
                          219
                        6. 223
                         1. 8.1
                          Bijzondere arbeidsconflicten?
                          223
                         2. 8.2
                          Stakingen om rechtsconflicten
                          223
                         3. 8.3
                          De erkenningsstaking
                          225
                         4. 8.4
                          Stakingen in strijd met de cao
                          226
                         5. 8.5
                          Wilde stakingen
                          227
                         6. 8.6
                          Stakingen tegen anderen dan de eigen werkgever
                          228
                         7. 8.7
                          Solidariteits- of sympathiestakingen
                          228
                         8. 8.8
                          Politieke stakingen
                          229
                         9. 8.9
                          Kortstondige werkonderbrekingen, selectieve stakingen, estafettestakingen, stiptheidsacties, langzaamaanacties, gratis dienstbetoonacties
                          230
                         10. 8.10
                          Blokkades
                          232
                         11. 8.11
                          Bezetting
                          233
                         12. 8.12
                          Gevolgen van onrechtmatigheid voor de vakbonden
                          233
                         13. 8.13
                          Staking en de individuele arbeidsovereenkomst
                          234
                         14. 8.14
                          Betaling van werkwilligen
                          236
                         15. 8.15
                          Uitsluiting en andere weermiddelen van de werkgever
                          237
                         16. 8.16
                          Onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage
                          239
                         17. 8.17
                          Collectieve acties van zelfstandigen
                          240
                        7. 243
                         1. 9.1
                          Inleiding
                          243
                         2. 9.2
                          Begrippen en vormen van medezeggenschap/duaal systeem
                          245
                         3. 9.3
                          Medezeggenschap in de top van de onderneming (Structuurwet)
                          247
                         4. 9.4
                          Recht van enquête
                          257
                         5. 9.5
                          Collectief ontslag
                          261
                         6. 9.6
                          Fusiegedragsregels
                          264
                         7. 9.7
                          Medezeggenschapsrecht in cao’s
                          270
                         8. 9.8
                          Heeft medezeggenschap nog een toekomst?
                          271
                         9. 9.9
                          Een droom: de coöperatie
                          273
                         10. 9.10
                          Financiële werknemersparticipatie (Werknemersaandelen)
                          274
                        8. 275
                         1. 10.1.1
                          De aanpassingen van de Wet op de ondernemingsraden
                          275
                         2. 10.1.2
                          De WOR en de cao
                          278
                         3. 10.2
                          Het reglement van de OR
                          278
                         4. 10.3
                          Instelling en opheffing van de OR
                          279
                          1. 10.3.1
                           De instellingsplicht
                           279
                          2. 10.3.2
                           Definitie onderneming
                           280
                          3. 10.3.3
                           Samengestelde onderneming
                           281
                          4. 10.3.4
                           Getalsdrempels
                           283
                          5. 10.3.5
                           Positie deeltijders en flexwerkers
                           284
                          6. 10.3.6
                           De opheffing van de OR
                           285
                         5. 10.4
                          Samenstelling van de OR
                          286
                          1. 10.4.1
                           Omvang van de OR
                           286
                          2. 10.4.2
                           Commissies van de OR
                           287
                          3. 10.4.3
                           Achterbanraadpleging
                           287
                          4. 10.4.4
                           Zittingsduur (art. 12 WOR)
                           287
                          5. 10.4.5
                           Voorzitter OR
                           288
                          6. 10.4.6
                           Secretariaat OR
                           288
                          7. 10.4.7
                           Vergaderen/vergaderfrequentie
                           288
                          8. 10.4.8
                           De overlegvergadering
                           288
                          9. 10.4.9
                           Bestuurder
                           290
                          10. 10.4.10
                           Rechtspersoonlijkheid
                           290
                         6. 10.5
                          Verkiezing van de OR
                          291
                          1. 10.5.1
                           Kiesrecht (art. 6 lid 2, 3 en 5 WOR)
                           291
                          2. 10.5.2
                           Kandidatenlijsten (art. 9 WOR)
                           291
                          3. 10.5.3
                           Kiesgroepen
                           292
                          4. 10.5.4
                           Verkiezingen
                           293
                         7. 10.6
                          Faciliteiten en rechtsbescherming
                          293
                          1. 10.6.1
                           Faciliteiten
                           293
                          2. 10.6.2
                           Rechtsbescherming
                           295
                         8. 10.7
                          Bevoegdheden van de OR in het algemeen en het informatierecht in het bijzonder
                          296
                          1. 10.7.1
                           Het informatierecht en de geheimhoudingsplicht
                           296
                          2. 10.7.2
                           Voorinformatie
                           299
                         9. 10.8
                          Het adviesrecht bij belangrijke besluiten (art. 25 WOR) en de beroepsregeling daartegen (art. 26 WOR)
                          299
                         10. 10.9
                          Het instemmingsrecht bij belangrijke besluiten (art. 27 WOR)
                          313
                         11. 10.10
                          Overige bevoegdheden en taken
                          318
                         12. 10.11
                          De inspraak in kleine bedrijven
                          321
                         13. 10.12
                          Geschillenregelingen
                          322
                          1. 10.12.1
                           Conflicten
                           322
                          2. 10.12.2
                           De geschillenregeling bij de rechterlijke macht
                           323
                          3. 10.12.3
                           De bedrijfscommissies
                           325
                          4. 10.12.4
                           Misbruik
                           326
                         14. 10.13
                          Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid
                          327
                         15. 10.14
                          De OR en de vaststelling van arbeidsvoorwaarden
                          328
                         16. 10.14.1
                          De formule van art. 27 lid 3 WOR.
                          331
                         17. 10.14.2
                          De rechtsnatuur van afspraken tussen ondernemer en OR
                          334
                         18. 10.14.3
                          De rechtsnatuur van het reglement, de personeelsgids en dergelijke
                          339
                        9. 341
                         1. 11.1
                          De arbeidsverhoudingen bij de overheid
                          341
                         2. 11.2
                          Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid
                          342
                         3. 11.3
                          De ambtenarenstaking
                          350
                         4. 11.4
                          Medezeggenschap bij de overheid
                          352
                         5. 11.5
                          Arbeidsvoorwaardenvorming bij de semioverheid
                          354
                         6. 11.6
                          Topsalarissen bij overheid en de semipublieke sector
                          356
                         7. 11.7
                          Het stakingsrecht in de semioverheidssector
                          360
                         8. 11.8
                          Medezeggenschap in onderwijs en zorg
                          361
                        10. 365
                         1. 12.1
                          Inleiding
                          365
                         2. 12.2
                          Internationale organisaties van vakbonden en werkgevers
                          366
                         3. 12.3
                          De Internationale Arbeidsorganisatie
                          367
                         4. 12.4
                          De arbeidsverhoudingen in de Europese Unie
                          368
                         5. 12.5
                          Overige internationale instituties
                          371
                         6. 12.6
                          De vakverenigingsrechten in internationaal perspectief
                          371
                          1. 12.6.1
                           De vakverenigingsrechten-verdragen van de IAO
                           373
                          2. 12.6.2
                           Artikelen 5, 6 en 21 van het Europees Sociaal Handvest
                           377
                          3. 12.6.3
                           Artikel 11 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
                           378
                          4. 12.6.4
                           Artikel 12, 27 en 28 van het EU Handvest van grondrechten
                           380
                          5. 12.6.5
                           Internationale bronnen en de loon- en inkomenspolitiek
                           381
                         7. 12.7
                          Internationale aspecten van het medezeggenschapsrecht
                          382
                          1. 12.7.1
                           De nationale dimensie
                           382
                          2. 12.7.2
                           De internationale dimensie
                           384
                        11. 391
                         1. 13.1
                          Een geschiedkundige terugblik
                          391
                         2. 13.2
                          Het perspectief
                          392
                        12. Trefwoordenregister
                         397
                        Meer Verberg
                        Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                        Kies uw producttype:
                        E-book
                        € 71,00
                        Boek
                        € 63,75
                        5% studieboekenkorting
                        € 58,49
                        € 63,75 incl. btw
                        Prijs per stuk
                        Boek
                        Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                        • Bestellen op rekening
                        • Gratis verzending
                        • Grootste uitgever van juridische informatie
                        Terug naar boven