Bestuurdersaansprakelijkheid
editie 2021
binnenkort

Bestuurdersaansprakelijkheid

mr. drs. H. de Groot
Bestuurdersaansprakelijkheid
Verschijnt op 10 mei 2021  •  Druk 6  •  ISBN 9789013160970  •  Pagina's 416

Wanneer zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk? Aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur wordt het begrip bestuurdersaansprakelijkheid verkend, evenals onderwerpen die hier mee samenhangen. De inzichten uit deze titel zijn van grote waarde voor iedereen die met aansprakelijkheidskwesties te maken heeft.

Boek
82,50 incl. 9% btw
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting

We leven in een tijd dat de (wereld)handel in onrustig vaarwater verkeert en vele ondernemers het financieel moeilijk hebben en failliet dreigen te gaan. Crediteuren en andere belanghebbenden zullen zich op de bestuurders zelf trachten te verhalen als de debiteur-rechtspersoon geen verhaal biedt. Maar is dit wel toegestaan en in welke (uitzonderlijke) situaties zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk? Bestuurdersaansprakelijkheid beantwoordt deze vragen d.m.v. een uitgebreide verkenning van alle regelgeving en wetten die relevant zijn voor deze materie. Het besteedt niet alleen aandacht aan de civielrechtelijke aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid maar ook aan die van fiscale en strafrechtelijke aard.

Bestuurdersaansprakelijkheid actueel

Bestuurders zijn tegenwoordig geneigd om, voorafgaand aan het aanvaarden van hun functie, eerst te eisen dat de rechtspersoon hen vrijwaart voor de kosten van juridische procedures en eventueel te betalen schadevergoedingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Ook eisen zij dat de rechtspersoon een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor hen afsluit om hen enigszins in te dekken tegen de gevaren die het ondernemerschap met zich brengt. Toch geldt nog steeds de regel dat bestuurders slechts bij uitzondering persoonlijk aansprakelijk zijn.

Er moet bijvoorbeeld een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt met betrekking tot hun bestuur of er moet zeer duidelijk sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De rechtvaardiging voor deze extra zware eis schuilt in het feit dat besturen het nemen van risico’s en vooruitzien impliceert, en ook dat schuldeisers primair verhaal moeten zoeken bij hun debiteur-rechtspersoon.

Bestuurdersaansprakelijkheid geeft aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur een gedegen inzicht in het samenspel van regels – niet alleen op het gebied van het civiele recht, maar ook op het fiscale recht en het strafrecht - rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Dit maakt de titel van grote waarde voor iedereen die op enige wijze met bestuurdersaansprakelijkheid geconfronteerd wordt.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie

Specificaties

Specificaties
Verschijnt op
10 mei 2021
Editie
2021
Druk
6
ISBN
9789013160970
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
416
Afmetingen
15,8 x 24,2 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschijnt op
10 mei 2021
Editie
2021
Druk
6
ISBN
9789013160970
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
416
Afmetingen
15,8 x 24,2 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,2 CM 

Recht en Praktijk - Ondernemingsrecht

Recht en Praktijk - Ondernemingsrecht

Deze serie behandelt belangwekkende en actuele onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht uit de rechtspraktijk. De serie kenmerkt zich door een uiterst heldere opzet, aanpak en uitleg. Per deel wordt één onderwerp compact en afgerond behandeld, waarbij de nadruk ligt op alle aspecten en dwarsverbanden die voor de praktijk van belang zijn.

De boeken bevatten een analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. De titels geven u een antwoord op praktijkvragen en/of voldoende inzicht en aanknopingspunten om (complexe) praktijkvragen te kunnen beantwoorden.

Terug naar boven