Belastingwetten - pocketeditie 2018

Belastingwetten - pocketeditie 2018
Kies uw producttype:
Editie:
editie Pocketeditie 2018
Verschijningsdatum:
13 februari 2018
Belastingwetten - pocketeditie 2018
5% studieboekenkorting
€ 28,73
€ 30,45 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie

Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2018 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online.

Pocket Belastingwetten 2018 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2018. Verder is er aandacht voor Europese en internationale regelgeving. Voordelen:

 • Bepalingen van overgangsrecht
 • Een uitgebreid trefwoordenregister
 • Handige stickertabs

Pocket Belastingwetten online
Bestel hier uw gratis Pocket Belastingwetten online.

Als gebruiker van de Pocket Belastingwetten kunt u gratis gebruikmaken van Pocket Belastingwetten online. Zo heeft u altijd de juiste en actuele wet-en regelgeving online bij de hand. Voordelen:

 • Linking naar commentaren (NIEUW!)
 • Commentaar bij ieder artikel als u ook toegang tot de Vakstudie heeft
 • Dagelijks actueel
 • Aantekeningen maken
 • Margekopjes
 • Tekst markeren
 • Bookmarks plaatsen
 • Artikelen delen (twitter, e-mail)

Online
Verder krijgt u toegang tot twee online varianten: Pocketbelastingwetten.wolterskluwer.nl of de Pocket Belastingwetten in Navigator. Beide online versie zijn toegankelijk via desktop, laptop, tablet en smartphone. Voorin het boek ‘Pocket belastingwetten 2018’ staat een code met uitleg, waarmee u eenvoudig toegang kunt krijgen tot beide online versies. De inhoud van de online versies is exact hetzelfde als die van de wettenbundels. 

Uw eigen Pocket Belastingwetten?
Wilt u een persoonlijke Pocket Belastingwetten speciaal gericht op de wensen en behoeften van uw eigen organisatie? Dat is zeker mogelijk. U kunt de uitgave geheel aan uw eigen communicatiewensen aan laten passen door bijvoorbeeld:

 • Een eigen omslag en/of eigen titel
 • Een eigen voorwoord
 • Een eigen (product) katern
 • Een responskaart
 • Een digitale variant op uw website of intranet
 • Of combineer uw zakelijke boodschap met de informatie van deze bestaande uitgave

Neem voor meer informatie contact op met Alexander Oldeman via Alexander.Oldeman@wolterskluwer.com.

Meer lezen Verberg

Automatisch de nieuwste editie op uw bureau? Neem een abonnement!

Belastingwetten - pocketeditie
Belastingwetten - pocketeditie
Boekabonnement
€ 28,73
€ 24,42
€ 25,89 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
13 februari 2018
Editie:
Pocketeditie 2018
ISBN:
9789013144536
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
2.332
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. INKOMSTENBELASTINGI INKOMSTENBELASTING
 2. 5
  Wet inkomstenbelasting 2001
 3. 186
  Overgangsrecht
 4. 187
  Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
 5. 215
  Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
 6. 239
  Overgangsrecht
 7. 239
  Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 8. 263
  Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB 2001
 9. 285
  Uitvoeringsregeling wil­le­keu­ri­ge afschrijving 2001
 10. 289
  Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 11. LOONHEFFINGENII LOONHEFFINGEN
 12. 297
  Wet op de loonbelasting 1964
 13. 351
  Overgangsrecht
 14. 352
  Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 15. 371
  Overgangsrecht
 1. 371
  Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 2. 398
  Overgangsrecht
 3. 398
  Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
 4. 410
  Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
 5. 412
  Regeling S&O-afdrachtvermindering
 6. 414
  Wet tegemoetkomingen loondomein
 7. 427
  Wet financiering sociale verzekeringen
 8. 461
  Besluit Wfsv
 9. 484
  Uittreksel Regeling Wfsv
 10. VENNOOTSCHAPSBELASTINGIII VENNOOTSCHAPSBELASTING
 11. 507
  Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 12. 592
  Overgangsrecht
 13. 595
  Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
 14. 597
  Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
 15. 602
  Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente
 16. 605
  Besluit fiscale eenheid 2003
 17. 627
  Uitvoeringsreg. fiscale eenheid en voork. dubb. bel. 2003
 18. 629
  Besluit beleggingsinstellingen
 19. 632
  Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
 20. 637
  Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14 Wet VPB 1969
 21. 656
  Ju­ri­di­sche afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969
 22. 675
  Zuivere splitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969
 23. 695
  Ju­ri­di­sche fusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14b Wet VPB 1969
 24. 714
  Geruisloze terugkeer. Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet VPB 1969
 25. 738
  Besluit omzetting rechtspersoon
 26. DIVIDENDBELASTINGIV DIVIDENDBELASTING
 27. 747
  Wet op de di­vi­dend­be­las­ting 1965
 28. 760
  Uitvoeringsbeschikking di­vi­dend­be­las­ting 1965
 29. SUCCESSIEWETV SUCCESSIEWET
 30. 767
  Successiewet 1956
 31. 794
  Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
 32. 801
  Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
 33. 807
  Natuurschoonwet 1928
 34. 814
  Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
 35. RECHTSVERKEERVI RECHTSVERKEER
 36. 823
  Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970
 37. 837
  Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971
 38. 846
  Registratiewet 1970
 39. 849
  Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970
 40. OMZETBELASTINGVII OMZETBELASTING
 41. 859
  Wet op de omzetbelasting 1968
 42. 917
  Overgangsrecht
 43. 918
  Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
 44. 936
  Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 45. 957
  Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
 46. 959
  Wet op het BTW-compensatiefonds
 47. 962
  Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds
 48. 963
  Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
 49. AUTOBELASTINGENVIII AUTOBELASTINGEN
 50. 971
  Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
 51. 991
  Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
 52. 997
  Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
 53. 1005
  Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
 54. 1026
  Overgangsrecht
 55. 1026
  Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 56. 1036
  Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
 57. 1040
  Wet belasting zware motorrijtuigen
 58. 1046
  Uitvoeringsbesluitbelastingzwaremotorrijtuigen
 59. DOUANEIX DOUANE
 60. 1051
  Algemene douanewet
 61. 1076
  Overgangsrecht
 62. 1077
  Uittreksel Wet op de accijns
 63. MILIEUHEFFINGENX MILIEUHEFFINGEN
 64. 1099
  Uittreksel Wet milieu­be­heer
 65. 1102
  Wet belastingen op milieu­grond­slag
 66. 1130
  Overgangsrecht3
 67. 1130
  Uitvoeringsbesluit belastingen op milieu­grond­slag
 68. 1140
  Uitvoeringsregeling belastingen op milieu­grond­slag5
 69. 1151
  Uittreksel Waterwet
 70. DIVERSE BELASTINGENXI DIVERSE BELASTINGEN
 71. 1157
  Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
 72. 1166
  Besluit vermindering verhuurderheffing 2014
 73. 1168
  Wet bankenbelasting
 74. 1172
  Wet op de kansspelbelasting
 75. 1175
  Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
 76. 1177
  Uittreksel Wet op de kansspelen
 77. ALGEMEEN BESTUURSRECHTXII ALGEMEEN BESTUURSRECHT
 78. 1183
  Algemene wet bestuursrecht
 79. 1277
  Overgangsrecht
 80. 1280
  Besluit proceskosten bestuursrecht
 81. 1284
  Overgangsrecht
 82. 1285
  Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
 83. 1286
  Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 84. 1287
  Procesregelingbestuursrecht 2013
 85. 1299
  Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2014
 86. 1303
  Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en be­stuurs­pro­ces­recht
 87. 1305
  Algemene termijnenwet
 88. 1306
  Wet openbaarheid van bestuur
 89. ALGEMENE WETXIII ALGEMENE WET
 90. 1317
  Algemene wet inzake rijksbelastingen
 91. 1364
  Overgangsrecht
 92. 1365
  Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
 93. 1366
  Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 94. 1393
  Overgangsrecht
 95. 1394
  Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 96. 1400
  Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 97. 1422
  Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
 98. 1445
  Besluit Beroep in Belastingzaken
 99. 1462
  Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 100. INVORDERINGXIV INVORDERING
 101. 1479
  Invorderingswet 1990
 102. 1523
  Overgangsrecht
 103. 1524
  Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 104. 1526
  Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 105. 1547
  Overgangsrecht
 106. 1548
  Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
 107. 1554
  Kostenwet invordering rijksbelastingen
 108. BELASTINGEN LAGERE OVERHEDEN / GRONDWETXV BELASTINGEN LAGERE OVERHEDEN / GRONDWET
 109. 1559
  Uittreksel Grondwet
 110. 1561
  Uittreksel Provinciewet
 111. 1568
  Overgangsrecht
 112. 1569
  Uittreksel Gemeentewet
 113. 1582
  Overgangsrecht
 114. 1583
  Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 115. 1587
  Uittreksel Waterschapswet
 116. 1601
  Overgangsrecht
 117. WAARDERING ONROERENDE ZAKENXVI WAARDERING ONROERENDE ZAKEN
 118. 1605
  Wet waardering onroerende zaken
 119. 1616
  Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
 120. 1617
  Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
 121. 1621
  Besluit ge­ge­vens­ver­strek­king Wet waardering onroerende zaken
 122. 1623
  Uitvoeringsregeling instructie waar­de­be­pa­ling Wet waardering onroerende zaken
 123. 1634
  Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
 124. TOESLAGENXVII TOESLAGEN
 125. 1641
  Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 126. 1663
  Overgangsrecht
 127. 1664
  Uitvoeringsbesluit Awir
 128. 1666
  Uitvoeringsregeling Awir
 129. 1673
  Wet op de zorgtoeslag
 130. 1675
  Uittreksel Zorgverzekeringswet
 131. 1697
  Overgangsrecht
 132. 1698
  Uittreksel Regeling zorgverzekering
 133. 1707
  Wet op de huurtoeslag
 134. 1718
  Besluit op de huurtoeslag
 135. 1722
  Uittreksel Wet kinderopvang en kwa­li­teits­eisen peuterspeelzalen
 136. 1730
  Overgangsrecht
 137. 1730
  Besluit kinderopvangtoeslag
 138. 1735
  Regeling Wet kinderopvang en kwa­li­teits­eisen peuterspeelzalen
 139. 1751
  Wet op het kindgebonden budget
 140. INTERNATIONALE BIJSTANDSVERLENING BIJ HEFFING EN INVORDERING VAN BELASTINGENXVIII INT. BIJSTANDSVERLENING BIJ HEFFING BELASTINGEN
 141. 1757
  Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
 142. 1776
  Overgangsrecht
 143. 1777
  Uitvoeringsbesluit intenationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
 144. 1781
  Uitvoeringsregeling in­ter­na­tio­nale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
 145. 1782
  Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard
 146. 1788
  Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard
 147. 1789
  Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden
 148. 1791
  Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
 149. VOORKOMING DUBBELE BELASTINGXIX VOORKOMING DUBBELE BELASTING
 150. 1807
  Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
 151. 1830
  OECD Model Convention
 152. MENSENRECHTENVERDRAGENXX MENSENRECHTENVERDRAGEN
 153. 1849
  Uittreksel In­ter­na­tio­naal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
 154. 1850
  Uittreksel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
 155. 1853
  Eerste protocol bij EVRM
 156. EU-RECHTXXI EU-RECHT
 157. 1865
  Uittreksel EU-verdrag
 158. 1875
  Uittreksel Verordening betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels
 159. 1890
  Uittreksel Toepassingsverordening betreffende coördinatie sociale zekerheidsstelsels
 160. 1901
  Richtlijn betreffende belasting over de toegevoegde waarde
 161. 2003
  Verordening voor vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG
 162. 2031
  Richtlijn BTW-teruggaaf aan belastingplichtigen die niet gevestigd zijn in teruggaaflidstaat maar in andere lidstaat
 163. 2037
  Dertiende Richtlijn
 164. 2039
  Fusierichtlijn
 165. 2048
  Moeder-dochterrichtlijn
 166. 2054
  Interest en royaltyrichtlijn
 167. 2061
  Overgangsrecht
 168. 2061
  Overgangsrecht Spaarrenterichtlijn
 169. 2063
  Richtlijn wederzijdse bijstand bij
 170. 2083
  Richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering
 171. 2095
  Invorderingsverordening
 172. 2102
  Richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die interne markt beïnvloeden
 173. 2117
  REGISTER
Meer Verberg
5% studieboekenkorting
€ 28,73
€ 30,45 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven