Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Editie: editie 2018, deel 38
Verschijningsdatum: 29 maart 2018
Belastingrecht in Hoofdlijnen
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 45,41
€ 49,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze uitgave maakt u wegwijs in de complexe en uitgebreide wereld van het Nederlandse belastingrecht. Het geeft een overzicht van de voornaamste belastingen en premies aan de hand van wetstekst en jurisprudentie. De verhelderende voorbeelden en structuurtekeningen maken deze uitgave de perfecte introductie voor studenten en andere geïnteresseerden.
Iedereen betaalt belasting, over loon en ander inkomen maar ook over aankopen in de supermarkt (btw en accijnzen). En zelfs pensioenen en uitkeringen vloeien deels weer terug in de staatskas in de vorm van belastingen.

Alle belastingplichtigen krijgen regelmatig met de belastingheffing te maken. Voor fiscale en andere juridische professionals geldt dit ook beroepshalve. Kennis van het Nederlandse belastingstelsel is daarom onmisbaar voor iedereen die beroepsmatig met de fiscaliteit te doen heeft. 

Belastingrecht in hoofdlijnen biedt een introductie in het fiscale recht voor onderwijsdoeleinden en geeft ook andere geïnteresseerden een overzicht van het complexe Nederlandse belastingstelsel.

Introductie belastingrecht
De uitgave behandelt de voornaamste belastingen. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen worden uitgebreid besproken. Maar de lezer maakt ook kennis met de schenk- en erfbelasting, de omzetbelasting (btw) en de hoofdlijnen van het formele belastingrecht. In het licht van de toenemende globalisering werpen de auteurs tevens een blik op het Europese en internationale belastingrecht.

Om de lezer vertrouwd te maken met de materie, hanteert de uitgave verhelderende voorbeelden en structuurtekeningen. Per onderwerp wordt verwezen naar wetteksten en rechterlijke uitspraken voor verdere verdieping. Hiermee biedt Belastingrecht in hoofdlijnen’een bijzonder toegankelijke introductie voor studenten fiscaal recht en vormt het een geode start voor andere studies waarbij kennis van het belastingrecht van belang is.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
29 maart 2018
Editie:
2018, deel 38
Druk:
7
ISBN:
9789013148329
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
328
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf /
  V
 2. 1
 3. 1.1
  Inleiding /
  1
  1. 1.1.1
   Belastingen en premies: een overzicht /
   1
  2. 1.1.2
   Wat zijn ‘belastingen’? /
   3
  3. 1.1.3
   Het Nederlandse belastingstelsel: historische achtergrond /
   4
  4. 1.2
   Overzicht van de belangrijkste belastingen /
   5
  5. 1.2.1
   Loonbelasting /
   5
  6. 1.2.2
   Inkomstenbelasting /
   6
  7. 1.2.3
   Vennootschapsbelasting /
   7
  8. 1.2.4
   Dividendbelasting /
   7
  9. 1.2.5
   Erfbelasting en schenkbelasting /
   8
  10. 1.2.6
   Kansspelbelasting /
   8
  11. 1.2.7
   Omzetbelasting /
   8
  12. 1.2.8
   Accijnzen /
   8
  1. 1.2.9
   Overdrachtsbelasting /
   8
  2. 1.2.10
   Assurantiebelasting /
   9
  3. 1.2.11
   Milieubelastingen /
   9
  4. 1.2.12
   Belasting van personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s /
   9
  5. 1.2.13
   Motorrijtuigenbelasting /
   9
  6. 1.2.14
   Premies voor de sociale verzekeringen /
   10
  7. 1.2.15
   Belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen /
   10
  8. 1.3
   Materieel en formeel belastingrecht /
   11
  9. 1.3.1
   Materieel belastingrecht /
   11
  10. 1.3.2
   Formeel belastingrecht /
   11
  11. 1.3.3
   Materiële belastingschuld /
   11
  12. 1.3.4
   Formele belastingschuld /
   12
  13. 1.4
   Gevolgen van belastingheffing /
   12
  14. 1.4.1
   Inleiding /
   12
  15. 1.4.2
   Belastingen en gedrag /
   13
  16. 1.4.3
   Wie draagt de belastingen? /
   14
  17. 1.4.4
   Inkomensherverdeling door belastingen /
   16
  18. 1.4.5
   Ontwijking en ontduiking /
   17
  19. 1.5
   Doeleinden van belastingheffing /
   19
  20. 1.5.1
   Klassieke doeleinden /
   19
  21. 1.5.2
   Veranderende opvattingen over staat en markt /
   21
  22. 1.5.3
   Belastingheffing als overheidsinstrument /
   23
  23. 27
  24. 2.1
   Inleiding /
   27
  25. 2.1.1
   Draagkrachtbeginsel /
   28
  26. 2.1.2
   Karakter /
   28
  27. 2.2
   Structuur van de wet /
   29
  28. 2.2.1
   Algemene bepalingen /
   29
  29. 2.2.2
   Boxenstelsel en tarieven /
   30
  30. 2.2.3
   Inkomsten uit werk en woning (box 1) /
   30
  31. 2.2.4
   Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) /
   32
  32. 2.2.5
   Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) /
   32
  33. 2.2.6
   Toerekening voordelen binnen en aan boxen /
   33
  34. 2.2.7
   Maatregelen tegen boxhopping /
   33
  35. 2.2.8
   Geen verliesverrekening tussen boxen /
   34
  36. 2.3
   Subjectieve belastingplicht /
   35
  37. 2.3.1
   Inleiding /
   35
  38. 2.3.2
   Binnenlandse belastingplichtigen /
   35
  39. 2.3.3
   Buitenlandse belastingplichtigen /
   36
  40. 2.3.4
   Toerekening voordelen aan personen /
   37
  41. 2.4
   Objectieve belastingplicht /
   37
  42. 2.4.1
   Belastingplicht en belastingschuld /
   37
  43. 2.4.2
   Som van de belastbare inkomens /
   38
  44. 2.4.3
   Verzamelinkomen /
   38
  45. 2.5
   Het fiscale inkomensbegrip /
   39
  46. 2.5.1
   Theoretische achtergrond /
   39
  47. 2.5.2
   Wettelijk inkomensbegrip /
   39
  48. 2.5.3
   Vermogenswinstbelasting /
   40
  49. 2.5.4
   Reële stelsel /
   40
  50. 2.5.5
   Objectieve en subjectieve kenmerken van het inkomensbegrip /
   40
  51. 2.5.6
   Bronnen van inkomen /
   41
  52. 2.6
   Belastbare winst uit onderneming /
   42
  53. 2.6.1
   Inleiding /
   42
  54. 2.6.2
   Onderneming /
   43
  55. 2.6.3
   Ondernemer /
   46
  56. 2.6.4
   Ondernemersfaciliteiten /
   47
  57. 2.6.5
   Winst /
   48
  58. 2.6.6
   Openingsbalans /
   49
  59. 2.6.7
   Vermogensetikettering /
   51
  60. 2.6.8
   Slotbalans /
   52
  61. 2.6.9
   Ondernemingskosten /
   53
  62. 2.6.10
   Onttrekkingen /
   55
  63. 2.6.11
   Objectieve vrijstellingen /
   56
  64. 2.6.12
   Jaarwinst /
   56
  65. 2.7
   Ander inkomen uit werk en eigen woning /
   59
  66. 2.7.1
   Belastbaar loon /
   59
  67. 2.7.2
   Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden /
   62
  68. 2.7.3
   Belastbare inkomsten uit eigen woning /
   66
  69. 2.8
   Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang /
   72
  70. 2.8.1
   Algemeen /
   72
  71. 2.8.2
   Heffingsgrondslag /
   73
  72. 2.8.3
   Aanmerkelijk belang /
   73
  73. 2.8.4
   Voordelen uit aanmerkelijk belang /
   76
  74. 2.8.5
   Moment van genieten /
   77
  75. 2.9
   Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen /
   78
  76. 2.9.1
   Inleiding /
   78
  77. 2.9.2
   Rendement /
   78
  78. 2.9.3
   Rendementsgrondslag /
   79
  79. 2.10
   Persoonsgebonden aftrek /
   84
  80. 2.11
   Heffingskortingen /
   87
  81. 2.12
   Wijze van heffing /
   89
  82. 91
  83. 3.1
   Inleiding /
   91
  84. 3.2
   Loonbelasting /
   92
  85. 3.2.1
   Werknemer /
   92
  86. 3.2.2
   Dienstbetrekking /
   92
  87. 3.2.3
   Artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen /
   95
  88. 3.2.4
   Vrijwilligers /
   95
  89. 3.2.5
   Inhoudingsplichtige/werkgever /
   96
  90. 3.2.6
   Modelovereenkomsten en individuele overeenkomsten /
   98
  91. 3.3
   Premies volksverzekeringen /
   99
  92. 3.4
   Premies werknemersverzekeringen /
   100
  93. 3.4.1
   Algemeen /
   100
  94. 3.4.2
   Werknemer /
   101
  95. 3.4.3
   Werkgever /
   102
  96. 3.4.4
   Modelovereenkomsten en individuele overeenkomsten /
   102
  97. 3.5
   Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet /
   102
  98. 3.6
   Loon /
   102
  99. 3.6.1
   Algemeen /
   102
  100. 3.6.2
   Loon voor de loonbelasting /
   103
  101. 3.6.3
   Loon in natura /
   105
  102. 3.6.4
   Aanspraken /
   107
  103. 3.6.5
   Negatief loon /
   107
  104. 3.6.6
   Loon uit tegenwoordige en uit vroegere arbeid /
   107
  105. 3.6.7
   Uitbreiding loonbegrip /
   108
  106. 3.6.8
   Vrijstellingen /
   108
  107. 3.6.9
   Genietingsmoment: tijdstip waarop loon wordt genoten /
   110
  108. 3.6.10
   Loon voor de premieheffing volksverzekeringen /
   111
  109. 3.6.11
   Loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen /
   111
  110. 3.6.12
   Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet /
   112
  111. 3.7
   Tarieven /
   112
  112. 3.7.1
   Loonbelasting /
   112
  113. 3.7.2
   Premies volksverzekeringen /
   114
  114. 3.7.3
   Premies werknemersverzekeringen /
   116
  115. 3.7.4
   Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet /
   117
  116. 3.8
   Wijze van heffing /
   117
  117. 3.8.1
   Loonbelasting /
   117
  118. 3.8.2
   Premies volksverzekeringen /
   118
  119. 3.8.3
   Premies werknemersverzekeringen /
   118
  120. 3.8.4
   Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet /
   118
  121. 3.8.5
   Aangifte, correctiebericht en naheffingsaanslag /
   119
  122. 3.9
   Eindheffingsregime /
   119
  123. 3.9.1
   Inleiding /
   119
  124. 3.9.2
   Andere belastingplichtige, ander tarief /
   119
  125. 3.9.3
   Eindheffingsbestanddelen /
   120
  126. 3.9.4
   Werkkostenregeling /
   120
  127. 3.9.5
   Eindheffingstarieven /
   124
  128. 3.9.6
   Doorwerking naar andere loonheffingen /
   125
  129. 3.10
   Afdrachtverminderingen /
   125
  130. 127
  131. 4.1
   Het klassieke stelsel /
   127
  132. 4.2
   Subjectieve belastingplicht /
   130
  133. 4.2.1
   Inleiding /
   130
  134. 4.2.2
   Binnenlandse belastingplichtigen /
   131
  135. 4.2.3
   Buitenlandse belastingplichtigen /
   132
  136. 4.2.4
   Subjectieve vrijstellingen /
   133
  137. 4.3
   Objectieve belastingplicht /
   133
  138. 4.3.1
   Van winst naar belastbaar bedrag /
   133
  139. 4.3.2
   Vermogensvergelijking en vermogensmutaties /
   134
  140. 4.3.3
   Kapitaalstorting /
   134
  141. 4.3.4
   Informeel kapitaal /
   135
  142. 4.3.5
   Geldleningen van de moedermaatschappij aan de dochtermaatschappij /
   137
  143. 4.3.6
   Terugbetaling van kapitaal /
   138
  144. 4.3.7
   Eigen vermogen en vreemd vermogen /
   139
  145. 4.4
   Het winstbegrip /
   139
  146. 4.4.1
   Algemeen /
   139
  147. 4.4.2
   Zakelijke en persoonlijke overwegingen /
   141
  148. 4.4.3
   Directeur-aandeelhouder /
   141
  149. 4.4.4
   Niet-aftrekbare bedragen /
   142
  150. 4.4.5
   Winstdrainage: begrenzing renteaftrek /
   143
  151. 4.4.6
   Thin capitalisation /
   145
  152. 4.5
   Deelnemingsvrijstelling /
   146
  153. 4.5.1
   Inleiding /
   146
  154. 4.5.2
   Ratio: voorkomen dubbele belasting /
   146
  155. 4.5.3
   Kosten van een (buitenlandse) deelneming /
   147
  156. 4.5.4
   Liquidatieverlies /
   148
  157. 4.5.5
   Financiering van de dochtermaatschappij door de moedermaatschappij /
   148
  158. 4.6
   Verrekening van verliezen /
   150
  159. 4.7
   Fusies /
   151
  160. 4.7.1
   Inleiding /
   151
  161. 4.7.2
   Bedrijfsfusie /
   151
  162. 4.7.3
   Juridische fusie /
   152
  163. 4.7.4
   Juridische splitsing /
   152
  164. 4.7.5
   Aandelenfusie /
   153
  165. 4.8
   Fiscale eenheid /
   153
  166. 4.8.1
   Inleiding /
   153
  167. 4.8.2
   Voorwaarden voor een fiscale eenheid /
   155
  168. 4.8.3
   Aanvraag, voegen en ontvoegen /
   156
  169. 4.8.4
   Verliesverrekening fiscale eenheden /
   156
  170. 4.8.5
   Bijzondere voorwaarden /
   159
  171. 4.9
   Tarief /
   159
  172. 4.10
   Eenmanszaak of bv? /
   160
  173. 4.10.1
   Inleiding /
   160
  174. 4.10.2
   Andere dan fiscale overwegingen /
   160
  175. 4.10.3
   Fiscale overwegingen /
   161
  176. 4.10.4
   Omslagpunt /
   162
  177. 4.10.5
   Geruisloze overgang van en naar de inkomstenbelasting /
   162
  178. 163
  179. 5.1
   Inleiding /
   163
  180. 5.2
   Erfbelasting /
   165
  181. 5.2.1
   Aanknopen bij het civiele recht. Fictiebepalingen /
   165
  182. 5.2.2
   Afgezonderd particulier vermogen /
   170
  183. 5.3
   Heffingsgrondslag /
   171
  184. 5.4
   Waardemaatstaf /
   172
  185. 5.4.1
   Effecten /
   172
  186. 5.4.2
   Onroerende zaken /
   172
  187. 5.4.3
   Ondernemingsvermogen /
   173
  188. 5.4.4
   Vruchtgebruik en periodieke uitkeringen /
   173
  189. 5.5
   Vrijstellingen /
   174
  190. 5.5.1
   Algemeen /
   174
  191. 5.5.2
   Pensioenen /
   175
  192. 5.5.3
   Partners /
   176
  193. 5.6
   Schenkbelasting /
   177
  194. 5.6.1
   Algemeen /
   177
  195. 5.6.2
   Fictiebepalingen /
   179
  196. 5.6.3
   Heffingsgrondslag /
   180
  197. 5.7
   Tarief /
   181
  198. 5.7.1
   Twee tariefgroepen /
   181
  199. 5.7.2
   Graden van bloed- en aanverwanten /
   181
  200. 5.8
   Bedrijfsopvolging /
   183
  201. 5.9
   Enkele formele regels /
   184
  202. 187
  203. 6.1
   Inleiding /
   187
  204. 6.2
   Het Europese kader /
   188
  205. 6.3
   Het systeem van de wet /
   190
  206. 6.3.1
   Een heffing over de toegevoegde waarde /
   190
  207. 6.3.2
   Aftrek van voorbelasting /
   190
  208. 6.3.3
   Misbruik en fraude /
   191
  209. 6.4
   De btw-ondernemer /
   192
  210. 6.4.1
   Ondernemer of belastingplichtige? /
   192
  211. 6.4.2
   Publiekrechtelijke lichamen en btw /
   194
  212. 6.4.3
   Fiscale eenheid /
   195
  213. 6.5
   Belastbare feiten /
   197
  214. 6.5.1
   Prestaties /
   197
  215. 6.5.2
   Levering van goederen en diensten /
   198
  216. 6.5.3
   Uitvoer van goederen /
   199
  217. 6.5.4
   Invoer (van buiten de EU) vs. intracommunautaire transacties (vanuit een andere EU-lidstaat) /
   200
  218. 6.5.5
   Intracommunautaire transacties /
   201
  219. 6.5.6
   Verboden prestaties /
   202
  220. 6.6
   Plaats van de prestatie /
   202
  221. 6.7
   Maatstaf van heffing /
   203
  222. 6.8
   Tarief /
   203
  223. 6.9
   Vrijstellingen /
   204
  224. 6.9.1
   Algemeen /
   204
  225. 6.9.2
   Onroerende zaken /
   204
  226. 6.10
   Aftrek en herziening /
   206
  227. 6.11
   De overdracht van een onderneming en het algemeenheidregime /
   208
  228. 6.12
   Voldoening op aangifte /
   208
  229. 211
  230. 7.1
   Inleiding /
   211
  231. 7.1.1
   Belasting betalen: graag of niet /
   211
  232. 7.1.2
   Belasting ontduiken tegenover belasting ontwijken /
   211
  233. 7.1.3
   Pogingen belasting te ontwijken /
   212
  234. 7.1.4
   Wapens van de overheid tegen belastingontwijking /
   213
  235. 7.1.5
   Pogingen belasting te ontduiken (belastingfraude) /
   215
  236. 7.2
   Aanslagbelastingen /
   216
  237. 7.2.1
   Aangifte /
   216
  238. 7.2.2
   Inlichtingenverplichting /
   217
  239. 7.2.3
   Belastingaanslag /
   218
  240. 7.2.4
   Voorlopige aanslag /
   218
  241. 7.2.5
   Definitieve aanslag /
   218
  242. 7.2.6
   Navorderingsaanslag /
   218
  243. 7.2.7
   Conserverende belastingaanslag /
   221
  244. 7.2.8
   Bestuurlijke boeten /
   221
  245. 7.3
   Voldoeningsbelastingen en afdrachtbelastingen /
   224
  246. 7.3.1
   Afdracht op aangifte, voldoening op aangifte /
   224
  247. 7.3.2
   Naheffingsaanslag /
   225
  248. 7.3.3
   Bestuurlijke boeten /
   225
  249. 7.4
   Belastingrente /
   226
  250. 7.5
   Bezwaar /
   226
  251. 7.5.1
   Algemeen /
   227
  252. 7.5.2
   Termijnen /
   227
  253. 7.5.3
   Verzwaring bewijslast /
   228
  254. 7.5.4
   Uitspraak van de inspecteur /
   228
  255. 7.5.5
   Overslaan bezwaarfase /
   228
  256. 7.5.6
   Vermindering ambtshalve /
   229
  257. 7.5.7
   Massaal bezwaar /
   229
  258. 7.6
   De procedure bij de belastingrechter /
   230
  259. 7.6.1
   Beroep /
   230
  260. 7.6.2
   Beroepschrift, verweerschrift, conclusies, onderzoek ter zitting /
   231
  261. 7.6.3
   Wetsuitleg /
   232
  262. 7.6.4
   Vrije bewijsleer /
   233
  263. 7.6.5
   Uitspraak /
   233
  264. 7.6.6
   Wraking en verschoning van rechters /
   234
  265. 7.6.7
   Hoger beroep /
   234
  266. 7.6.8
   Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad /
   235
  267. 7.6.9
   Beroep in cassatie /
   235
  268. 7.6.10
   Procesvertegenwoordiging, kosten- en schadevergoeding /
   237
  269. 7.7
   Bijzondere bepalingen /
   238
  270. 7.7.1
   Inlichtingen /
   238
  271. 7.7.2
   Bestuurlijke boete /
   239
  272. 7.7.3
   Hardheidsclausule (art. 63 AWR) /
   239
  273. 7.7.4
   Doelmatige formalisering (art. 64 AWR) /
   240
  274. 7.8
   Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur /
   240
  275. 7.8.1
   Algemeen /
   240
  276. 7.8.2
   Toetsing aan buitenwettelijke informatie, pseudowetgeving /
   240
  277. 7.8.3
   Vertrouwensbeginsel /
   241
  278. 7.8.4
   Gelijkheidsbeginsel /
   243
  279. 7.8.5
   Andere beginselen /
   244
  280. 7.8.6
   Algemene rechtsbeginselen: de goede trouw en rechtszekerheid /
   245
  281. 7.8.7
   Wetgeving /
   245
  282. 7.8.8
   Vaststellingsovereenkomst /
   246
  283. 7.9
   Fiscaal strafrecht /
   247
  284. 249
  285. 8.1
   Doel van de Europese Unie, de ‘instellingen’ en taakverdeling /
   249
  286. 8.2
   Invloed unificerende, harmoniserende en non-discriminatieregelgeving op de indirecte belastingen /
   249
  287. 8.2.1
   Unificatie /
   250
  288. 8.2.2
   Harmonisatie /
   250
  289. 8.2.3
   Non-discriminatie /
   252
  290. 8.3
   Invloed van harmoniserende regelgeving op de directe belastingen van de lidstaten /
   252
  291. 8.3.1
   Harmoniserende maatregelen ter voorkoming van belemmeringen voor groepsvorming /
   252
  292. 8.3.2
   EU-Antibelastingontgaansrichtlijn 2016 (Richtlijn (EU) 2016/1164) /
   262
  293. 8.4
   Coördinatie van fiscale regelgeving: directe belastingen /
   264
  294. 8.5
   Samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en bijstand bij invordering /
   265
  295. 8.5.1
   Gegevensuitwisseling /
   265
  296. 8.5.2
   Bijstand bij invordering /
   266
  297. 8.6
   Non-discriminatie /
   267
  298. 8.6.1
   Indirecte belastingen /
   267
  299. 8.6.2
   Directe belastingen /
   267
  300. 273
  301. 9.1
   Internationale fiscale trends /
   273
  302. 9.1.1
   Toenemende belastingconcurrentie /
   273
  303. 9.1.2
   Fiscale concurrentiepositie van Nederland /
   274
  304. 9.1.3
   Internationale belastingcoördinatie /
   278
  305. 9.2
   Belastingheffing zonder grenzen /
   279
  306. 9.2.1
   Inleiding /
   279
  307. 9.2.2
   Heffingsbevoegdheid van staten: vier beginselen /
   279
  308. 9.2.3
   Door Nederland toegepaste beginselen /
   280
  309. 9.2.4
   Dubbele belastingheffing /
   280
  310. 9.3
   Belastingverdragen /
   281
  311. 9.3.1
   Door Nederland gesloten belastingverdragen /
   281
  312. 9.3.2
   Nederlands verdragsbeleid /
   283
  313. 9.3.3
   Uitleg van belastingverdragen /
   284
  314. 9.4
   Opbouw van verdragen inzake belastingen naar het inkomen en vermogen /
   284
  315. 9.4.1
   Afbakening werkingssfeer personen en belastingen /
   284
  316. 9.4.2
   Definitiebepalingen /
   285
  317. 9.4.3
   Allocatiebepalingen /
   286
  318. 9.4.4
   Methoden ter voorkoming van dubbele belasting /
   287
  319. 9.4.5
   Onderling overleg en arbitrage /
   290
  320. 9.4.6
   Internationale bijstandsverlening /
   290
  321. 9.4.7
   Antimisbruikbepalingen /
   292
  322. 9.5
   Voorkoming van grensoverschrijdende tax planning /
   293
  323. 9.6
   Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 /
   297
  324. Trefwoordenregister /
   299
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 45,41
€ 49,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven