Belastingbeleid 2018

Beleidsbesluiten IB, LH, VPB en DivBel

Belastingbeleid 2018

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 9 mei 2018
Belastingbeleid 2018
Kies uw producttype:
E-book
€ 160,49
Boek
€ 144,50
5% studieboekenkorting
€ 132,57
€ 144,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het belastingbeleid is - zonder ook maar enigszins te overdrijven - zeer complex. Deze uitgave helpt u dit beleid te doorgronden. Het maakt zowel inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting als dividendbelasting voor de lezer toegankelijk. Bovendien vindt u door de overzichtelijke indeling, sortering en margekopjes direct wat u zoekt.
Op zoek naar een handzame bundel die u wegwijs maakt in de complexe wereld van belastingbeleid? Pocket Belastingbeleid 2018 behandelt alle geldende beleidsregels van zowel inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting als dividendbelasting. Inclusief de relevante beleidsregels over voorkoming van dubbele belasting. Zo maakt de titel een zeer complex onderwerp als belastingbeleid voor u als lezer toegankelijk.

Belastingbeleid toegankelijk verhelderd
Gebruiksgemak stond bovenaan bij de ontwikkeling van deze bundel. Daarom zijn besluiten overzichtelijk gesorteerd per wet en vervolgens per wetsartikel opgenomen. Dankzij de handige margekopjes en sprekende titels vindt u met gemak uw weg binnen de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. En om het u nog makkelijker te maken, zijn zelfs bij een groot deel van de besluiten verwijzingen opgenomen naar het commentaar in Vakstudie Nieuws.

Naast de grondige inhoudelijke behandeling van de geldende beleidsregels, wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de kwaliteit van het belastingbeleid. U wordt als lezer geprikkeld stil te staan en te oordelen over de rechtmatigheid en de behoorlijkheid van het belastingbeleid.

Kortom: een actuele, toegankelijke uitgave omtrent belastingbeleid die u helpt om gemakkelijk de werkdag door te komen. Zowel geschikt voor student als professional.

Deze editie is volledig bijgewerkt tot en met de Staatscourant van 28 februari 2018.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 mei 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013149043
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.512
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Internationaal
  1. Toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten - 07-09-2017 - IZV2017-0000015971
   3
  2. Overeenkomst met Indonesiº over fonds voor gemene rekening - 11-07-2017 - IZV 2017-0000124826
   5
  3. Overeenstemming met Verenigd Koninkrijk over fiscale behandeling van pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen - 22-12-2016 - 2016-0000232006
   6
  4. Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland over de toepassing van de compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders - 15-06-2016 - IZV2016/462M
   9
  5. Fiscale behandeling van de Nederlandse fiscale beleggingsinstelling en de Zwitserse Fonds Commun de Placement en de SociØtØ d’Investissement à Capital Variable - 08-06-2016 - IZV/2016/398M
   10
  6. Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Zwitserland en Nederland met betrekking tot de fiscale kwalificatie van een fonds dat naar Nederlands belastingrecht kwalificeert als besloten fonds voor gemene rekening en een fonds dat naar Zwitsers belastingrecht kwalificeert als limited partnership for collective capital investment - 08-06-2016 - IZV/2016/396M
   11
  7. Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over in het VK opgerichte investeringsvehikels (‘asset pooling’) - 19-09-2014
   13
  8. Verdeling van de winst van duitse en nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere staat - 15-12-2015 - IZV2015/ 1054M
   15
  9. Belastingverdragen. OESO-commentaar op artikel 15 en 17 OESO- modelverdrag; ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties; publieksgericht optreden van artiesten en sportbeoefenaars 23-04-2015 - DGB2015/584M
   16
  10. Overeenkomst met Canada over fonds voor gemene rekening - 19-11-2013 - IFZ2013/747M
   18
  11. Compensatieregeling in het belastingverdrag met Belgiº; grensarbeiders - 18-03-2013 - DGB2013/750M
   18
  12. Overeenkomst met Spanje over fonds voor gemene rekening - 01-02-2013 - IFZ2013/26M
   20
  13. Overeenkomst met Verenigde Staten over fonds voor gemene rekening - 11-06-2012 - IFZ2012/334M
   20
  14. Overeenkomst met Noorwegen over fonds voor gemene rekening - 21-03-2012 - IFZ2012/41M
   21
        1. Belastingverdrag India - 28-02-2012 - IFZ2012/54M
         21
        2. Belastingstelsel Caribisch Nederland; nadere invulling loon- en inkomstenbelasting - 23-09-2011 - DV2011/430M
         23
        3. Verdrag Nederland-Belgiº; levensloopregeling, artikel 18, zesde paragraaf, en Europarlementariºrs - 27-05-2011 - DBG2011/2147M
         24
        4. Overeenkomst met Denemarken over fonds voor gemene rekening - 20-01-2011 - IFZ2011/35M
         27
        5. Overeenkomst met Verenigd Koninkrijk over fonds voor gemene rekening - 25-08-2010 - IFZ2010/534M
         27
        6. Kwalificatie besloten fonds voor gemene rekening. Overeenkomst tussen Canada en Nederland - 01-06-2010 - IFZ2010/284M
         28
        7. Internationaal belastingrecht. Belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (Belgiº, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001 - 20-04-2010 - DGB2010/568M
         29
        8. Internationaal belastingrecht. Belastingverdragen; uitleg begrip werkgever - 12-01-2010 - DGB2010/267M
         33
        9. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Doorschuifregeling na overlijden - 07-09-2009 - CPP2009/1531M
         39
        10. Internationaal Belastingrecht. Onderlinge overlegprocedures - 29-09-2008 - IFZ2008/248M
         40
        11. Inkomstenbelasting. Belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk - 16-09-2008 - CPP2008/1720M
         62
        12. Voorkoming van dubbele belasting. Voorkoming onder toepassing van de belastingverdragen - 18-07-2008 - CPP2007/664M
         63
        13. Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Belgiº en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek - 14-04-2008 - DGB2008/2076M
         79
        14. Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) - 04-04-2008 - IFZ2008/52M
         82
        15. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Home country rule. Begrip rentebetaling - 09-08-2007 - CPP2007/1396M
         85
        16. Belastingheffing van door grensarbeiders verkregen aandelenopties in relatie met de verschuiving van de toewijzing van heffingsrechten in artikel 15 van het op 31 december 2002 in werking getreden Nederlands-Belgische belastingverdrag - 21-02-2007 - IFZ2007/45M
         87
        17. Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen - 12-10-2006 - IFZ2006/546M
         88
        18. Toepassing van de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen die onder Belgische vlag vissen; Memorandum van overeenstemming inzake de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen onder Belgische vlag - 05-09-2006 - IFZ2006/122M
         90
        19. Regeling met Belgiº inzake ontslaguitkeringen - 22-06-2006 - CPP2006/1404M
         94
        20. Besluit hybride entiteiten - 06-07-2005 - IFZ2005/546M
         97
        21. Internationale aspecten van het belastingrecht voor lichamen - 16-11-2004 - IFZ2004/828M
         99
        22. Vrijstelling Valutaresultaatvan inkomstenbelasting voor functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr, 36 165 - 23-09-2004 - IFZ2004/764M
         108
        23. Houdstermaatschappijen met dubbele vestigingsplaats - 03-05-2004 - CPP2004/429M
         110
        24. Syllabus Vrijstelling, Verrekening, Verliescompensatie Internationaal Belastingrecht - 13-04-2004 - IFZ2004/236M
         110
        25. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen - 21-01-2004 - IFZ2003/558M
         111
        26. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER- landen of een aangewezen ander land - 17-05-2002 - IFZ2001/529
         114
        27. Werknemersopties. Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties - 11-02-2002 - IFZ2002/40
         122
        28. Invloed van inkomsten waarvoor Nederland een beperkt heffingsrecht heeft op de berekening van inkomstenbelasting over andere inkomsten - 16-01-2002 - IFZ2001/1202
         128
        29. Onderworpenheidsvereiste in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 - 18-12-2000 - IFZ2000/1329M
         129
        30. Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997. Belastingverdrag Nederland-China niet in Hongkong van toepassing - 13-12-2000 - IFZ2000/1328M
         130
        31. Short term consultants Wereldbank. Behandeling als stafleden in dienstbetrekking. VN-verdrag van toepassing - 20-09-1999 - IFZ99/ 1044
         131
        32. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen - 20-05-1998 - IFZ98/224
         132
        33. Belastingheffing van pensioenen en Nederlandse sociale uitkeringen onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de BRK - 08-10-1996 - IFZ96/906M
         136
        34. Rechtspersoonlijkheid van Chinese cooperative joint venture - 21-12-1995 - IFZ95/1456.1
         150
        35. Verdrag Duitsland. Niet-zelfstandige arbeid. Begrippen ‘tijdelijk’ en ‘verblijven’. Inkomsten van directeuren - 13-07-1995 - IFZ95/904M
         150
        36. Fiscale aspecten van grensoverschrijdende openbare lichamen en de personeelsleden daarvan in Benelux-verband - 30-06-1995 - IFZ95/ 661M
         152
        37. Fiscale positie van functionarissen en deskundigen van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde organisaties. - 07-03-1995 - IFZ95/ 223
         163
        38. In andere landen geheven belastingen naar de winst - 23-12-1991 - IFZ91/330
         165
        39. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) - 01-03-1990 - WDB 90/63
         166
        40. Salarissplitsing directieleden internationaal concern. Aftrek elders belast - 20-02-1990 - DB89/6767
         170
        41. Fiscale positie van personeelsleden van ESTEC – 03-01-1990-IFZ89/ 1663
         171
        42. Dubbele woonplaats. Verdrag met Verenigd Koninkrijk - 12-06-1989 - IFZ89/320
         172
        43. Het begrip ‘vaste inrichting’ in de verdragen tot het vermijden van dubbele belasting - 26-03-1989 - 088-3766
         173
        44. Iran-United States Claims Tribunal - 02-06-1988 - 088-1170
         175
        45. Nato Airborne Early Warning and Controlprogramme Management Agency (NAPMA) - 09-03-1987 - 080-1528
         177
       1. IB 2001
        1. Algemeen
        2. Inkomstenbelasting, schenkingsrecht en successierecht. Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen - 07-09-2009 - CPP2009/483M
         181
        3. Aanspreekpunt Vastgoedfondsen - 26-10-2001 - CPP2001/2904M
         187
        4. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders - 21-12-2000 - CPP2000/3089M
         187
        5. Artikel 1.2
        6. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen - 11-11-2011 - BLKB2011/1208M
         188
        7. Artikel 1.7
        8. Voorwaarden voor lijfrenten - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdelen 2.1 tot en met 2.3, 2.5, 2.6 en 2.6A
         192
        9. Artikel 1.7b
        10. Lijfrenten. beloning tussenpersoon - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 2.4
         199
        11. Artikel 2.3
        12. Ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden - 05-08-2009 - CPP2009/1096M
         201
        13. Artikel 2.6
        14. Partiºle buitenlandse belastingplicht bij extraterritoriale werknemers - 23-08-2013 - DGB2013/70M, vragen 1 tot en met 5
         203
        15. Artikel 2.12
        16. Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014 – 18-11-2014 – BLKB2014/1901M
         205
        17. Artikel 3.1
        18. Salaire differØ. Executeurbeloning - 10-06-2010 - DGB2010/676M, onderdelen 2 tot en met 4
         206
        19. Artikel 3.2
        20. Ondergrond windturbines - 28-01-2011 - BLKB2011/25
         208
        21. Artikel 3.5
        22. Ondernemerschap medisch specialisten - 16-01-2003 - CPP2002/ 3672M
         209
        23. Artikel 3.6
        24. Berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland - 10-06-2010 - DGB2010/ 2574M
         210
        25. Toepassing urencriterium - 08-07-2004 - CPP2004/847M
         212
        26. Gebruikelijkheidstoets. Urencriterium. - 09-11-2001 - CPP2001/1419
         213
        27. Artikel 3.8
        28. Verblijfkosten eigen rijders - 13-04-2011 - BLKB 2011/556M
         217
        29. Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privØ-vermogen - 31-08-2009 - CPP2009/1092M
         220
        30. Winst uit onderneming; vermogensetikettering - 24-01-2006 - CPP2005/3134M
         222
        31. Samenloop belastingheffing en strafrechtelijke ontneming - 31-10-2001 - DGB2001/602M
         225
        32. Firmaproblematiek. - 31-08-2001 - CPP2001/2374
         230
        33. Artikel 3.9
        34. Maximumverlies medegerechtigden. Referentiebedrag. Onttrekking - 29-05-2002 - CPP2002/1167M
         234
        35. Artikel 3.11
        36. Subsidies bosbouw - 13-10-2010 - DGB2010/1981M, onderdeel 3
         235
        37. Artikel 3.12
        38. Pachtersvoordeel, WEVAB en feitelijke agrarische aanwending - 13-10-2010 - DGB2010/1981M, onderdelen 2, 5 en 7
         236
        39. Landinrichtingsrente - 15-12-2000 - CPP2000/2172M
         242
        40. Artikel 3.14
        41. Van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten. Geld en bestuurlijke boeten en kosten van misdrijf - 26-09-2007 - CPP2007/ 1201M, onderdelen 1 en 2
         243
        42. Artikel 3.15
        43. Aftrekbeperking gemengde kosten - 26-09-2007 - CPP2007/1201M, onderdeel 3
         246
        44. Artikel 3.16
        45. Aftrekbeperking persoonlijke kosten - 26-09-2007 - CPP2007/1201M, onderdeel 4
         247
        46. Artikel 3.17
        47. Aftrekbeperking specifiek voor privØ-bezittingen - 26-09-2007 - CPP2007/1201M, onderdeel 5
         248
        48. Artikel 3.19
        49. Winst uit onderneming; privØ gebruik woning - 24-08-2004 - CPP2004/1912M
         249
        50. Artikel 3.22
        51. Winst uit zeescheepvaart. Afschrijving op zeeschepen. Samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling - 26-06-2013 - BLKB2013/1025M
         251
        52. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001 - 08-07-2010 - DB2010/154M
         261
        53. Artikel 3.25
        54. Vaststelling marktrente - 07-03-2017 - 2017-22042
         264
        55. Fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds - 02-10-2014 - BLKB2014/1782M
         267
        56. (Op)waarderen van voorraden en bedrijfsmiddelen - 16-07-2014 - BLKB2014/362M, onderdeel 2
         269
        57. Winst uit onderneming; voorraadwaardering - 17-02-2011 - BLKB 2011/178M
         271
        58. Goed koopmansgebruik: Passiefpost. Voorziening - 06-08-2010 - DGB2010/3706M
         275
        59. Ondernemerschap. Terugwerkende kracht - 06-02-2010 - DGB2010/ 671M
         278
        60. Terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap - 16-09-2008 - CPP2008/1626M
         279
        61. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten - 03-07-2008 - CPP2008/447M
         282
        62. Verjaring vordering. Winstneming en kwijtscheldingswinstvrijstelling - 13-10-2004- CPP2004/1616M
         290
        63. Sale-lease-back van immateriºle activa - 04-12-2000 - CPP2000/ 2660M
         291
        64. Artikel 3.29b
        65. Waardering onderhanden werk en opdracht - 08-03-2010 - DGB2010/1188M, onderdeel 7
         294
        66. Artikel 3.30
        67. Afschrijvingen - 08-03-2010 - DGB2010/1188M, onderdelen 1 tot en met 6
         295
        68. Vragen en antwoorden over de leaseregeling. Toelichting op vanuit de praktijk gestelde vragen - 20-07-2001 - RTB 2001/2503
         298
        69. Leaseregeling - 15-11-1999 - AFZ99/3262
         302
        70. Artikel 3.30a
        71. Afschrijving op gebouwen en personeelswoningen - 08-03-2010 - DGB2010/1188M, onderdelen 8 tot en met 10
         304
        72. Artikel 3.31
        73. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 - 09-02-2009 - DGM/K&L2009006710
         307
        74. Willekeurige afschrijving - 07-12-2005 - CPP2005/1402M
         309
        75. Artikel 3.40
        76. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij toepassing herinvesteringsreserve of ruilarresten. Afboeking bestedingsreserve te late verzoeken - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 4.2, 4.3 en 7
         315
        77. Artikel 3.41
        78. Kleinschaligheidsaftrek. Samenwerkingsverbanden. Teloorgaan door calamiteit. Vervanging asbesthoudende daken - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 4.1.3, 4.4 en 4.5
         321
        79. Artikel 3.42
        80. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 - 30-12-2014 - DB2014/486M
         323
        81. Nog niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel. Verdeling investeringsverplichtingen over de vennoten. CV met twee beherende vennoten - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 2.3, 4.1.1, 4.1.4 en 4.1.5
         326
        82. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden - 30-12-2013 - DB2013/550M
         330
        83. Artikel 3.42a
        84. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001 - 20-12-2010 - WDB00/922M
         333
        85. Artikel 3.45
        86. Zelfstandige en onzelfstandige bedrijfsmiddelen. Uitgesloten bedrijfsmiddelen - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 2.1, 2.2, 2.4, 3 en 4.1.2
         335
        87. Artikel 3.46
        88. Uitgesloten verplichtingen voor de investeringsaftrek - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 5.1 tot en met 5.3
         339
        89. Artikel 3.47
        90. Desinvesteringsbijtelling - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdeel 6
         347
        91. Artikel 3.54
        92. Herinvesteringsreserve; verzamelbesluit - 27-10-2015 - BLKB2015/ 864M
         348
        93. Artikel 3.55
        94. Aandelenruil. Ongelijke tegenprestatie. Ongelijksoortgelijke aandelen - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdelen 5.6 en 5.7
         363
        95. Artikel 3.62
        96. Doorschuiving bij staking door overlijden (artikel 3.62 Wet IB 2001); verhuurde onderneming - 12-04-2002 - CPP2002/137M
         364
        97. Artikel 3.63
        98. Landbouwvrijstelling bij gebruikersvoordeel door overnemingsbeding fiscale behandeling overdracht quota - 13-10-2010 - DGB2010/ 1981M, onderdelen 4 en 6
         366
        99. Geruisloze doorschuiving - 18-07-2008 - CPP2008/163M
         369
        100. Artikel 3.65
        101. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting - 30-06- 2010 - DGB 2010/3599M
         371
        102. Emigrerende ondernemers; staking onderneming - 03-08-2004 - CPP2004/882M
         394
        103. Belastingschadevergoeding - 31-10-2001 - CPP2001/1559M
         396
        104. Artikel 3.68
        105. Standpunten over de oudedagsreserve - 24-06-2005 - CPP2005/ 1323M
         400
        106. Artikel 3.76
        107. Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001) - 14-01-2016 - BLKB2016/66
         403
        108. Artikel 3.78
        109. Meewerkaftrek. Meewerkbeloning - 19-01-2006 - CPP2006/73M
         406
        110. Artikel 3.80
        111. Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid. Aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen - 24-03-2014 - DGB2014/144M
         409
        112. Artikel 3.81
        113. Begrip loon bij een extraterritoriale werknemer - 23-08-2013 - DGB2013/70M, vraag 6
         417
        114. Artikel 3.90
        115. Prijzen van wetenschappers. Lokaal geldstelsel. Letseenheden. Waardering predikantenwoning - 21-02-2014 - BLKB2014/286M, onderdelen 2 tot en met 4
         419
        116. Executeurbeloning - 10-06-2010 - DGB2010/676M, onderdeel 5
         422
        117. Artikel 3.91
        118. Terbeschikkingstellingsregeling - 21-02-2014 - BLKB2014/286M, onderdelen 5, 6, 9 tot en met 18
         423
        119. Artikel 3.95
        120. Resultaat overige werkzaamheden en terbeschikkingstellingsregeling. Inhaal van kosten (voorzieningen). Ruilarresten - 21-02-2014 - BLKB2014/286M, onderdelen 7 en 8
         436
        121. Artikel 3.100
        122. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen - 20-12-2011 - BLKB 2011/1954M
         438
        123. Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de termijn - 14-12-2000 - CPP2000/2754M
         444
        124. Artikel 3.101
        125. Periodieke uitkeringen. Rietkerk-uitkering - 09-11-2001 - CPP2001/ 2135M
         446
        126. Artikel 3.111
        127. Beleid over de toepassing van de eigenwoningregeling - 24-11-2009 - CPP2009/2342M
         446
        128. Artikel 3.119a
        129. Eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners - 30-01-2018 - 2018-1511
         463
        130. Eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld - 26-02-2013 - BLKB2013/352M
         466
        131. Bijleenregeling - 26-08-2010 - DGB2010/3057M, exclusief onderdeel 2.5
         467
        132. Artikel 3.119b
        133. Van eigendomsverhouding afwijkende toedeling van de eigenwoningreserve - 26-08-2010 - DGB2010/3057M, onderdeel 2.5
         478
        134. Artikel 3.120
        135. Eigenwoningrente - 10-06-2010 - DGB2010/921
         479
        136. Artikel 3.124
        137. Vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 en 2014 als gevolg van de invoering van de SEPA - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 2.7
         505
        138. Lijfrente. voor invalide (klein)kinderen. pensioentekort. Aanspraken bij arbeidsongeschiktheid. Lijfrenten gesloten vóór 2001. Aftrek premies. Omzetting lijfrenten. Verzuimde aftrek en niet-afgetrokken premie of inleg - 13-06-2012 - BLKB2012/283M onderdelen 3.1 tot en met 3.3,4.1, 5 en 8
         507
        139. Artikel 3.125
        140. Aanwending ODV voor lijfrente of lijfrente- of beleggingsrecht. Overgangsrecht Wet uitfasering PEB - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdeel 5.4
         518
        141. Nabestaandenlijfrente. Overbruggingslijfrente. Oudedagslijfrente op twee levens. Termijn voor bedingen lijfrente - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdelen 4.2 tot en met 4.6
         521
        142. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement - 08-07-2002 - DGB2002/1239M
         528
        143. Artikel 3.126
        144. De verzekeraar bij omzetting oudedagsreserve en omzetting stakingswinst vanaf 1 januari 2001 - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdeel 3
         531
        145. Voorwaarden buitenlandse aanbieders van voortgezette lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 4.9
         538
        146. Artikel 3.126a
        147. Stroomlijning voorwaarden voor lijfrentebeleggingsrechten - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 4.7
         540
        148. Hoogte aftrek lijfrentepremie of inleg - 13-06-2012 - BLKB2012/ 283M, onderdeel 6
         541
        149. Artikel 3.128
        150. Stakingswinst of oudedagsreserve-lijfrente bedongen voor en na 1 januari 2001. Bedongen vijf jaar na AOW-leeftijd. Stamrechten bedongen vóór 1 januari 1992 - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdelen 2 en 6 tot en met 9
         549
        151. Artikel 3.130
        152. Begrip termijn en tijdstip bedingen van lijfrenten voor de stakingswinst en de oudedagsreserve vanaf 1 januari 2001 - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdeel 4
         559
        153. Tijdstip betalen lijfrentepremie of inleg. Tijdstip totstandkomen van de levensverzekering of spaarovereenkomst - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 7
         563
        154. Artikel 3.131
        155. Lijfrenten bedongen door de erfgenamen van de overleden ondernemer - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdeel 5
         566
        156. Artikel 3.133
        157. Lijfrente. tussentijdse beºindiging arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schending voorwaarden - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdelen 3.4 en 9
         568
        158. Artikel 3.134
        159. Omzetting lijfrenteverzekering in lijfrentespaarrekening en omgekeerd - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 4.8
         576
        160. Artikel 3.137
        161. Lijfrente. Declausulering arbeidsongeschikheidsverzekering - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 3.5
         578
        162. Artikel 3.154
        163. Middeling - 23-06-2014 - BLKB2013/2058M
         579
        164. Artikel 4.1
        165. Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014 - 18-11-2014 - BLK2014/1901M
         581
        166. Artikel 4.6
        167. Overschrijding 5%-bezitscriterium bij beleggingsinstelling - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 2
         582
        168. Overdracht van aandelen door (groot)aandeelhouders aan werknemersstichtingen - 02-03-2001 - CPP2001/464
         583
        169. Artikel 4.12
        170. Vervreemdingsvoordelen - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdelen 4 en 9
         586
        171. Artikel 4.13
        172. Terugbetaling aandelenkapitaal zonder nominale waarde - 04-09- 2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 3
         595
        173. Artikel 4.16
        174. Fictieve vervreemding van fictief aanmerkelijk belang - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 6
         596
        175. Artikel 4.17
        176. Doorschuiven of afrekenen bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht bij leven - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 5.1
         597
        177. Artikel 4.17a
        178. Doorschuiven of afrekenen bij overlijden; verschillende keuze belanghebbenden. preferente aandelen - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdelen 5.2 en 5.5
         598
        179. Artikel 4.17b
        180. Partiºle verdeling van een nalatenschap en doorschuiving - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 5.3
         600
        181. Artikel 4.17c
        182. Doorschuiven bij schenking - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 5.4
         601
        183. Artikel 4.53
        184. Aanmerkelijk belang, verliesverrekening - 04-09-2012 - BLKB2012/ 101M, onderdeel 7
         604
        185. Artikel 5.3
        186. Rendementsgrondslag - 31-10-2016 - 2016-113962, onderdeel 2
         605
        187. Artikel 5.4
        188. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht - 31-10-2016 - 2016-113962, onderdeel 3
         607
        189. Artikel 5.14
        190. Beleidsregel berekening steunpercentage - 17-1-2017 - IENM/BSK- 2016/28600
         609
        191. Regeling groenprojecten 2016 - 30-03-2016 - IENM/BSK-2015/209791
         611
        192. Regeling groenprojecten buitenland 2002 - 23-12-2010 - DB2010/ 281M
         624
        193. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002 - 21- 12-2001 - DGM/SB 2001137298
         628
        194. Artikel 5.17a
        195. Beschikbare-premieregelingen voor nettopensioenregelingen. Aangewezen nettopensioenregelingen - 23-11-2017 - 2017-187605, onderdeel 8
         631
        196. Artikel 5.19
        197. Waardering vorderingen op failliete DSB-bank - 31-10-2016 - 2016- 113962, onderdeel 4.1
         635
        198. Artikel 5.20
        199. Recht van vruchtgebruik en metterwoonclausule - 31-10-2016 - 2016-113962, onderdeel 4.2
         637
        200. Artikel 6.17
        201. Hulpmiddelen, Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime - 17-03-2014 - BLKB2014/285M
         638
        202. Uitgaven voor specifieke zorgkosten - 04-04-2013 - BLKB2013/473M, onderdeel 2
         639
        203. Artikel 6.30
        204. Leeftijdsgrenzen standaardstudieperiode - 04-04-2013 - BLKB2013/ 473M, onderdeel 3
         641
        205. Artikel 6.31
        206. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden - 07-03-2016 - BLKB2016/360M
         643
        207. Centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of restauratie van rijksmonumenten - 11-02-1992 - CA93/2
         648
        208. Artikel 6.33
        209. ANBI. Terugwerkende kracht. Bij testament opgericht. Derdelanden. Beloning beleidsbepalend orgaan - 19-12-2014 - BLKB2014/1415M, onderdeel 3
         650
        210. Artikel 6.34
        211. Periodieke giften in natura. Beºindiging periodieke giften. Giften aan instelling die niet als ANBI is aangemerkt. Loketinstellingen. Periodieke giften middels notariºle of onderhandse akte - 19-12-2014 - BLKB2014/1415M, onderdeel 2
         652
        212. Artikel 10.9
        213. Transparantie NSW-rechtspersonen. Aanmerkelijk belang - 04-09- 2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 8
         657
        214. Artikel 10bis.4
        215. Voorwaarden voor kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning. Voorwaarden voor premiebetalingen - 15-05-2017 - 2017-81019, onderdelen 2.1 tot en met 2.4, 2.7 en 3
         658
        216. Artikel 10bis.5
        217. Spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Redelijke termijn doorschuiven bij overlijden. Stroomlijning voorwaarden - 15-05-2017 - 2017-81019, onderdelen 2.5 en 2.6
         672
        218. Artikel 10bis.6
        219. Vrijstellingen. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning - 15-05-2017 - 2017- 81019, onderdelen 4 tot en met 4.6
         674
        220. Artikel 10bis.8
        221. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning - 15-05-2017 - 2017- 81019, onderdeel 5
         679
        222. Artikel 10bis.11a
        223. Ontbreken van een dubbele begunstiging voor kapitaalverzekering bij leven - 15-05-2017 - 2017-81019, onderdeel 4.7
         682
        224. Artikel 10a.1
        225. VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd - 17-12-2013 - BLKB2013/2201M
         685
       2. Inv.wet IB 2001
        1. Artikel E
        2. Landbouwvrijstelling. Verzoek tot vaststelling bestemmingswijzigingswinst - 09-07-2001 - CPP2001/1728M
         689
        3. Artikel J
        4. Egalisatiereserve natura-uitvaartverzekeraar - 08-01-1993 - DB93/45
         690
        5. Artikel O
        6. Brede herwaardering. Lijfrenten, Declausulering met terugwerkende kracht na premievrijstelling als gevolg van arbeidsongeschiktheid - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag A.22
         691
        7. Brede herwaardering. Lijfrenten, Omzetting naar andere valuta; behoud eerbiedigende werking - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag A.23
         691
        8. Brede herwaardering. Lijfrenten, Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geruisloos omzetten in nieuwe lijfrente - 29-11- 2001 - CPP2001/1679M, vraag A.24
         692
        9. Brede herwaardering. Lijfrenten, Negatieve persoonlijke verplichtingen over niet-afgetrokken premies - 29-11-2001 - CPP2001/ 1679M, vraag B.72
         692
        10. Brede herwaardering. Lijfrenten. Conversie polissen bij overname verzekeraar door andere verzekeraar - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 10
         693
        11. Brede herwaardering. Lijfrenten. Werking van art. 69 Wet IB; premies ten dele afgetrokken door echtgenoot - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag Algemeen 15
         693
        12. Brede herwaardering. Lijfrenten. Onherroepelijke begunstiging van niet-binnenlands belastingplichtige - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 16
         694
        13. Brede herwaardering. Lijfrenten. Tijdstip verzoek toepassing nieuw regime - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 17
         694
        14. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geen wijziging premies per jaar; betekenis begrip ‘jaar’ - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 18
         695
        15. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gevolgen splitsing lijfrente bij verdeling gemeenschap - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 19
         695
        16. Brede herwaardering. Lijfrenten. Tenuitvoerlegging lijfrenteclausule bij eigen BV - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 20
         696
        17. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule zonder eerbiedigende werking - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 21
         696
        18. Brede herwaardering. Lijfrenten. Premievakantie bij gemengde lijfrente; gevolgen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.23
         697
        19. Brede herwaardering. Lijfrenten. Verplichting eventuele omzetting in andere lijfrente voor ingang termijnen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.25
         698
        20. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting eigen-beheer-lijfrente; artikel 25, dertiende lid, Wet IB van toepassing - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag B.26
         698
        21. Brede herwaardering. Lijfrenten. Lijfrente zonder premieaftrek gewenst; vervreemdingsmogelijkheid - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.27
         699
        22. Brede herwaardering. Lijfrenten. Lijfrentetermijnen in vast aantal beleggingseenheden; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.29
         699
        23. Brede herwaardering. Lijfrenten. Vaste stijging/daling lijfrentetermijnen; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.30
         700
        24. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geknipte lijfrente; aanpassing aan actuele rentestand; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.31
         700
        25. Brede herwaardering. Lijfrenten. Periodieke winstuitkering afhankelijk van overrente; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.32
         701
        26. Brede herwaardering. Lijfrenten. Nabestaandelijfrente voor echtgenote op leven ex-echtgenote - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.37
         701
        27. Brede herwaardering. Lijfrenten. Uitstel nabestaandelijfrente mogelijk - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.38
         702
        28. Brede herwaardering. Lijfrenten. Uitstel nabestaandelijfrente in geval van recht op Anw-uitkeringen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.39
         702
        29. Brede herwaardering. Lijfrenten. Uitstel nabestaandelijfrente bij recht op Anw; uitstel tot 18 jaar jongste kind - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag B.40
         703
        30. Brede herwaardering. Lijfrenten. Giften-lijfrenten; mede afhankelijk van arbeidsgeschiktheid - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.55
         703
        31. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gedeeltelijke afkoop lijfrente; gevolgen voor gehele premieaftrek - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.61
         704
        32. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Medische acceptatie; ontbindende voorwaarde - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag Algemeen 1
         704
        33. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Tijdstip totstandkomen; premiebetaling zonder offerte - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag Algemeen 2
         705
        34. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Tijdstip totstandkomen; tijdstip premiebetaling relevant? - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag Algemeen 4
         706
        35. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Verlenging looptijd - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A1
         706
        36. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Uitvoeren lijfrenteclausule door aankoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A2
         707
        37. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling: Nieuwe kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; eerbiedigende werking - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A3
         707
        38. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Aanpassing polissen aan Brede herwaardering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A4
         708
        39. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Wijziging jaarlijkse premiebetaling in maandelijkse - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A5
         708
        40. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting guldensverzekering in fractieverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A8
         709
        41. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting fractieverzekering in guldensverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A9
         709
        42. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting verzekering met premierestitutie in gemengde verzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A12
         710
        43. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting gemengde verzekering in verzekering met premierestitutie - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A13
         710
        44. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting vrijgezellenverzekering in gemengde verzekering - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag A14
         711
        45. Brede herwaardering. Lijfrenten: regime Brede herwaardering; Vast en gelijkmatig; vaste stijging of daling - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag B8
         711
        46. Brede herwaardering. Lijfrenten: regime Brede herwaardering; Aansprakelijkheid verzekeraar na omzetting lijfrente - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag B12
         712
        47. Artikel AB
        48. Ingangsdatum van het aanmerkelijk-belangregime in gevallen van overname van een slecht lopend bedrijf door werknemers - 24-03- 1997 - DB97/974M
         712
        49. Artikel AC
        50. Tijdelijke genotsrechten en blote eigendom - 04-03-1998 - DB97/ 2566M
         714
        51. Artikel AK
        52. Belastbaarheid rente bij testamentaire clausules - 03-12-1997 - DB97/4318M
         716
        53. Zerobonds, (deep-)discountbonds en kasbiljetten - 29-08-1995 - DB95/3353M
         716
        54. Beleidsstandpunt inzake tijdstip genieten rente van spaarvormen n. a.v. Hoge Raad 2 juni 1993, nr. 29.098, BNB 1993/248 - 04-01-1995 - DGM94/1262
         718
        55. Artikel AKad
        56. Fiscale behandeling casco-huur. Toepassing rentevrijstelling. Desaldering. Derdenhypotheek - 22-06-1995 - DB95/2504M
         719
        57. Artikel AL
        58. Omzetting van vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in kapitaalverzekering eigen woning - 15-05-2017 - 2017-81019, onderdeel 6
         721
        59. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. Omzetting guldens- naar fractieverzekeringen (herzien antwoord ten opzichte van het besluit DB98/1230M) - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag C.36
         724
        60. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. Omzetting in andere valuta; behoud eerbiedigende werking - 29-11-2001 - CPP2001/ 1679M, vraag C.37
         726
        61. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. EØn afsluitende maandpremie; voorheen geen maandpremies; bandbreedte-eis - 29- 11-2001 - CPP2001/1679M, vraag D.43
         726
        62. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. Geldgever is eerste begunstigde; wie is genieter van de kapitaalsuitkering? - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag D.45
         727
        63. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalverzekeringen. Overbrenging kapitaalverzekering naar andere verzekeraar. Optieclausules - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.29
         728
        64. Brede herwaardering. Lijfrenten. Keuzemogelijkheid winstdeling; geen optieclausule - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.30
         728
        65. Brede herwaardering. Lijfrenten. Herkeuring in 1992; hogere levenpremie - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.31
         729
        66. Brede herwaardering. Lijfrenten. Wijziging verzekeringnemer, verzekerd lijf en begunstigde - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.32
         729
        67. Brede herwaardering. Lijfrenten. Wijziging alle essentiºle elementen in kader echtscheiding - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.33
         730
        68. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kans-op-nadeel - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.34
         731
        69. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gedeeltelijke afkoop kapitaalverzekering; verzekerd kapitaal voor eerbiedigende werking - 30-03- 1998 - DB98/1230, vraag C.35
         731
        70. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting gemengde guldensverzekering in fractieverzekering - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.36
         732
        71. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalverzekering met onbeperkte gedeeltelijke-afkoopmogelijkheid - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.26
         732
        72. Brede herwaardering. Lijfrenten. Hoog-laag-kapitaalverzekering op twee polissen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.27
         733
        73. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting kapitaalverzekering in lijfrente - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.28
         734
        74. Brede herwaardering. Lijfrenten. Levenslange overlijdensrisicoverzekering - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.29
         734
        75. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting levenslange overlijdensrisicoverzekering in verzekering bij leven - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag D.30
         735
        76. Brede herwaardering. Lijfrenten. Overlijdensrisicoverzekering met winstbijschrijving bij leven op einddatum - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.31
         735
        77. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalsuitkering genoten door minderjarig kind - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.32
         736
        78. Brede herwaardering Lijfrenten. Kapitaalsuitkering vóór voldaan zijn van 15/20 jaren premiebetaling - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.33
         736
        79. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gedeeltelijke afkoop kapitaalverzekering na 15 jaren premiebetaling; bijzonder tarief - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.34
         737
        80. Brede herwaardering. Lijfrenten. Premiebetaling gedurende 15/20 jaren; ØØn afsluitende maandpremie; gevolgen bandbreedte - 30-03- 1998 - DB98/1230, vraag D.35
         737
        81. Brede herwaardering. Lijfrenten. Premiebetaling gedurende 15/20 jaren; als gevolg van overlijden ØØn afsluitende maandpremie; gevolgen bandbreedte - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.36
         738
        82. Brede herwaardering. Lijfrenten. Werking indexering vrijstellingen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.37
         739
        83. Brede herwaardering. Lijfrenten. Het begrip levensverzekering - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.38
         739
        84. Brede herwaardering. Lijfrenten. Toerekening premies na omzetting in twee kapitaalverzekeringen; gevolgen afkoop - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.39
         740
        85. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geldt artikel 26b Wet IB ook voor wijziging van huwelijkse voorwaarden - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.40
         740
        86. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geldt bij toepassing van artikel 26b de omzettingsbepaling van artikel 25, vierde lid, niet? - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.41
         741
        87. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gesplitste premiebetaling en de bandbreedte-eis - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.42
         742
        88. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Declausulering verzekering met lijfrenteclausule - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C1
         742
        89. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Eerbiedigende werking; verhoging verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C2
         743
        90. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verlaging en verhoging verzekerd kapitaal - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag C3
         743
        91. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Begrip ‘normale en gebruikelijke’ optieclausules - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C4
         744
        92. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verhoging verzekerd kapitaal ingevolge indexering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C5
         744
        93. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verhogingen verzekerd kapitaal ingevolge vast schema - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C6
         745
        94. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verlenging looptijd en verhoging verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C7
         745
        95. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verhuis/omzettingsclausule - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C8
         746
        96. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Leven-en sterfte-elementen afzonderlijk bezien - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C9
         747
        97. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Begrip verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C10
         747
        98. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting kapitaal verzekering in andere kapitaalverzekering; eerbiedigende werking - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C11
         748
        99. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting kapitaalverzekering in andere kapitaalverzekering; welke omzettingsbepaling is van toepassing? - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag C12
         748
        100. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting levenhypotheek in spaarhypotheek - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C13
         749
        101. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Fractieverzekeringen zonder verzekerd kapitaal; - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C14
         750
        102. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Fractieverzekering met verzekerd kapitaal bij overlijden - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C15
         750
        103. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting guldensverzekering in fractieverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C16
         751
        104. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting vaste premie in variabele premie met premieherstel - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C17
         751
        105. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Premievrije duurverlenging fractieverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C18
         752
        106. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting vrijgezellenverzekering in gemengde verzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C19
         753
        107. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting en het kans-op-nadeelvereiste - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag C20
         753
        108. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Artikel 76 van de Wet; verzoekregeling etc? - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag C21
         754
        109. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Oude kapitaalverzekering en nieuwe vrijstellingen - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C22
         754
        110. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Vervreemding kapitaalverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C23
         755
        111. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verkorting duur verzekering met premieverhoging - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C24
         755
        112. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling: ‘Oude’ oneigenlijke verzekering; nieuwe vrijstellingen? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C25
         756
        113. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Fractieverzekering met minimumgarantie - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag C26
         757
        114. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; ‘Oude’ verzekering; andere verzekeraar - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C27
         757
        115. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Optieclausule niet benut; herstel mogelijk? - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag C28
         758
        116. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Wijze benutten vrijstellingen - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D1
         759
        117. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstellingen gecombineerd of afzonderlijk? - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag D2
         759
        118. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstellingen op verzoek of imperatief? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D3
         760
        119. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstellingen gehuwden en minderjarige kinderen - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D4
         760
        120. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Overheveling vrijstellingen tussen echtgenoten? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D5
         761
        121. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Volgorde benutten vrijstellingen bij leven - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D6
         761
        122. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Het begrip ‘jaarlijks premies zijn voldaan’ - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D8
         762
        123. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Beide echtgenoten verzekeringnemer/premiebetaler? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D9
         762
        124. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Gelden bijzondere eisen voor levenhypotheken? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D11
         763
        125. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering: Onderscheid wijziging verzekering of omzetting relevant - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D12
         763
        126. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Gevolgen van omzetting - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D13
         764
        127. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Geldt de omzettingsbepaling bij wijziging verzekeraar? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D14
         765
        128. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Meer dan ØØn kapitaalsuitkering in het kalenderjaar - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D15
         765
        129. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Meer dan ØØn kapitaalsuitkering op ØØn dag - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag D16
         766
        130. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Afkoop overlijdensrisicoverzekering; welke vrijstelling? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D17
         766
        131. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Welke premie voor de bandbreedte 10:1? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D18
         767
        132. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Overschrijding grenzen van artikel 25, zesde lid - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag D19
         767
        133. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vervreemding/onherroepelijk maken begunstiging om niet - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D20
         768
        134. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstelling bij vervreemding en dergelijke? - 01-05- 1994 - Infobulletinspecial, vraag D21
         768
        135. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Saldomethode en periodieke uitkeringen bij invaliditeit - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D22
         769
        136. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Saldomethode; vrijstelling premiebetaling bij invaliditeit - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D23
         769
        137. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Saldomethode; wijze toepassen bij ongelijke grootheden - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D24
         770
        138. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Het begrip levensverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D25
         770
        139. Lijfrenten en kapitaalverzekeringen: Brede herwaardering; optieclausuies - 06-08-1993 - DB93/3389M
         771
        140. Artikel AN
        141. Vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering die niet is omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning - 15-05-2017 - 2017- 81019, onderdeel 7
         773
       3. LB 1964
        1. Artikel 2
        2. Postuum loon - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdeel 2.1
         783
        3. Heffingsaspecten stagiairs - 14-12-2010 - DB2010/2202M
         785
        4. Heffing van premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Premieplicht internationale sociale zekerheid - 02-07-2007 - CPP2007/584M
         791
        5. Au-pairs. Achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs - 21-12- 2000 - CPP2000/2756
         803
        6. Artikel 5a
        7. Beroepssportersregeling. Kwalificatie als beroepssporter - 29-07- 2004 - CPP2004/752M
         804
        8. Artikel 6
        9. Letssysteem. Beoordeling inhoudingsplicht - 21-02-2014 - BLKB2014/ 286M, onderdeel 3.3.2
         810
        10. Artikel 10
        11. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen - 12-12-2017 - 2017- 188201
         810
        12. Overheidspensioen. Opbouw ter zake van diensten bewezen aan voormalige overzeese gebiedsdelen - 28-06-1996 - IFZ96/863M
         816
        13. Artikel 11
        14. Aanspraken op overlijdensuitkeringen. Diensttijdvrijstelling - 17-12- 2014 - BLKB2014/1894M, onderdelen 2.2 en 2.3
         817
        15. Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers - 30-11-1972 - B71/24096
         819
        16. Artikel 12a
        17. Gebruikelijk loon en auto van de zaak - 17-12-2014 - BLKB2014/ 1894M, onderdeel 2.4
         819
        18. Artikel 13
        19. Maaltijden, inwoning en kleding meewerkende kinderen. Kleine geschenken - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdelen 3.4 en 3.5
         821
        20. Artikel 15a
        21. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten - 11-02-2004 - CPP2003/641M
         824
        22. Artikel 18
        23. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten - 26-06-2003 - CPP2003/1406M
         829
        24. Artikel 18a
        25. Pensioenen. Dienstjaren en diensttijd. Vervroegen ingangsdatum. Samenloop met arbeidsinkomsten. Toezegging sociaal akkoord 2014. Overgangsrecht Wet VAP en Wet Witteveen 2015 - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdelen 2, 6, 7 en 10
         834
        26. Artikel 18d
        27. Beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten - 23-11-2017 - 2017-187605, exclusief onderdeel 8
         845
        28. Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 - 20-01-2017 - 2017-7169
         864
        29. Artikel 18g
        30. Pensioengevend loon. Ruil van beloningsbestanddelen - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdelen 3 en 4
         867
        31. Artikel 19a
        32. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten - 09-10-2015 - DGB2015/7010M
         874
        33. Artikel 19b
        34. Pensioenen; prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking - 18-03-2013 - BLKB2013/27M
         898
        35. Artikel 19d
        36. Aanwijzingen als pensioenregeling - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdeel 8
         902
        37. Artikel 25
        38. Studenten- en scholierenregeling; aanwijzing internationale studentenkaart - 15-07-2016 - BLKB2016/764M, onderdeel 4
         915
        39. Artikel 26
        40. Toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen - 15-07-2016 - BLKB2016/764, onderdeel 3
         916
        41. Artikel 28a
        42. Correctieverplichting - 08-03-2010 - DGB2010/565M
         917
        43. Artikel 31a
        44. Fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privØgebruik auto - 20-03-2015 - BLKB2015/ 188M
         920
        45. Vergoedingen en verstrekkingen volgens de werkkostenregeling. Het begrip werkplek. Terugbetaling van vergoedingen - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 en 4
         928
        46. Extraterritoriale werknemers; 30%-regeling - 23-08-2013 - DGB2013/ 70M, vragen 7 tot en met 46
         935
        47. Artikel 32aa
        48. Financiºle regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding - 08-12-2005 - DGB2005/6722M
         947
        49. Begrip ‘Regeling voor vervroegde uittreding’. Loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen. Overgangsrecht - 26-05-2005 - DGB2005/3299M
         949
        50. Artikel 32ba
        51. Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan - 18-12-2013 - BLKB2013/2200M
         955
        52. Artikel 36b
        53. Verzekeraar is lichaam. Overgangsrecht Wet uitfasering PEB - 24-11- 2017 - 2017-126948, onderdeel 5.2
         956
        54. Artikel 36j
        55. Pensioenregeling. Natuurlijke persoon als verzekeraar. Overgangsrecht Wet uitfasering PEB - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdeel 5.3
         959
        56. Artikel 36p
        57. Overgangsrecht met Wet uitfasering PEB bij eigenbeheerlichaam - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdeel 5.5
         962
        58. Artikel 38a
        59. Overgangsrecht prepensioen - 24-11-2017 - 2017-126948, onderdeel 9
         964
        60. Artikel 39d
        61. Levensloopregeling (overgangsrecht) - 15-07-2016 - BLKB2016/ 764M, onderdeel 2
         969
       4. WVA
        1. Artikel 1
        2. Afdrachtverminderingen - 29-06-2011 - BLKB 2011/664M
         973
       5. VPB 1969
        1. Algemeen
        2. Vraag- en antwoordbesluit dienstverleningslichamen - 03-06-2014 - DGB2014/3102
         981
        3. Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf - 03-06-2014 - DGB2014/3101
         992
        4. Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de vorm van een advance tax ruling (ATR) - 03-06-2014 - DGB2014/3099
         995
        5. Behandelprocedure verzoeken om advance pricing agreements - 03-06-2014 - DGB2014/3098
         999
        6. Advance pricing agreements (APA’s); advance tax rulings (ATR’s); financiºle dienstverleningsactiviteiten; (tussen)houdsters; aanspreekpunt potentiºle buitenlandse investeerders (APBI). Organisatie- en competentieregeling - 03-06-2014 - DGB2014/296M
         1006
        7. Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) - 14-11-2013 - IFZ2013/184M
         1009
        8. Winstallocatie vaste Inrichtingen - 15-01-2011 - IFZ2010/457M
         1040
        9. Instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering - 14-10-2010 - DGB2010/6307M
         1053
        10. Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen - 11-08-2004 - DGB2004/1339M
         1054
        11. Emergency trust - 22-11-2000 - CPP2000/1933M
         1056
        12. Verenigde Staten. Geen zekerheid vooraf voor BV1/BV2- structuren - 20-11-2000 - IFZ2000/1292
         1057
        13. Artikel 2
        14. Commanditaire vennootschap en het toestemmingsvereiste - 15-12-2015 - BLKB2015/1209M
         1058
        15. Fonds voor gemene rekening en toestemmingsvereiste - 11-01-2007 - CPP2006/1870M
         1066
        16. Belastingplicht van verenigingen en stichtingen - 23-12-2005 - CPP2005/2730M
         1069
        17. Artikel 3
        18. Hybride geldverstrekkingen - 29-08-2017 - 2017-38941
         1072
        19. Artikel 5
        20. Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen - 14-12-2017 - 2017- 224004
         1075
        21. Subjectieve vrijstellingen - 08-12-2009 - CPP2009/1368M
         1080
        22. Artikel 6a
        23. Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) - 10-03-2008 - CPP2008/291M
         1084
        24. Artikel 7
        25. Functionele valuta - 14-02-2017 - 2017-1187
         1087
        26. Regeling functionele valuta - 18-12-2001 - WDB2001/715M
         1089
        27. Artikel 8
        28. Investeringsaftrek. Ontheffing bij verplichtingen tussen gelieerde lichamen - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdeel 5.4
         1091
        29. Artikel 9
        30. Coöperaties; Diverse onderwerpen - 17-01-2006 - CPP2005/1489M
         1095
        31. Statutaire bepalingen onderlinge verzekeringsmaatschappij ter regeling van het recht van verzekerden op premiereductie in de vorm van een winstaandeel - 08-05-1996 - DGO 96-4531
         1097
        32. Artikel 10a
        33. Beperking renteaftrek verbonden (rechts)personen - 25-03-2013- BLKB2013/110M
         1099
        34. Artikel 10c
        35. Inkoop van eigen aandelen - 09-06-2016 - BLKB2016/113M
         1106
        36. Artikel 10d
        37. Concernratio bij ontbreken geconsolideerde jaarrekening; vergeten keuze voor concernratio - 04-12-2012 - BLKB2012/1642M
         1109
        38. Artikel 12b
        39. Innovatiebox; vaststellingsovereenkomst en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen - 15-12-2016 - BLKB2016/ 225266M
         1110
        40. Innovatiebox - 01-09-2014 - BLKB2014/1054M
         1113
        41. Artikel 12ba
        42. Innovatiebox. Netto-omzetcriterium; jaarrekening - 21-11-2017 - 2017-19764, onderdeel 3
         1126
        43. Artikel 12bb
        44. Innovatiebox. Kwalificerende uitgaven - 21-11-2017 - 2017-19764, onderdeel 4
         1128
        45. Artikel 13
        46. Deelnemingsvrijstelling - 20-01-2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 1
         1131
        47. Kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden - 11-12-2009 - CPP2009/519M
         1143
        48. Artikel 13ba
        49. Afgewaardeerde schuldvordering; afgedekt valutaresultaat - 20-01- 2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 3.2
         1149
        50. Artikel 13c
        51. Terugnemen inhaalverliezen - 20-01-2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 4.1
         1150
        52. Artikel 13ca
        53. Overgangsregeling afgewaardeerde deelneming - 20-01-2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 4.2
         1155
        54. Artikel 13d
        55. Liquidatieverliesregeling - 20-01-2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 5
         1157
        56. Artikel 13e
        57. Voortzetting door meerdere lichamen - 20-01-2017 - BLKB2016/ 803M, onderdeel 6
         1164
        58. Artikel 13k
        59. Doorschuiven opgeofferd bedrag bij juridische zusterfusie - 20-01- 2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 10
         1166
        60. Artikel 13l
        61. Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente - 16-01-2013
         1169
        62. Artikel 14
        63. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 - 12-08-2015 - BLKB2015/520M
         1172
        64. Artikel 14a
        65. Juridische afsplitsing - 27-01-2015 - BLKB2015/33M
         1199
        66. Zuivere splitsing - 27-01-2015 - BLKB2015/38M
         1228
        67. Artikel 14b
        68. Juridische fusie - 27-01-2015 - BLKB2015/34M
         1258
        69. Artikel 14c
        70. Geruisloze terugkeer; standpunten - 27-12-2005 - CPP2005/2573M
         1285
        71. Geruisloze terugkeer standaardvoorwaarden en toelichting hierop - 20-02-2003 - CPP2002/3267M
         1309
        72. Artikel 15
        73. Belastingplichtige. Bezitseis. Kasgeldvennootschappen. Pandrecht. Optierechten - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdelen 2 en 3
         1335
        74. Artikel 15ab
        75. Latente liquidatieverliezen - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdeel 4
         1342
        76. Artikel 15ac
        77. Uitleg van ‘niet in aftrek worden toegelaten’ - 14-12-2010 - DGB2010/ 4620M, onderdeel 5
         1343
        78. Artikel 15ae
        79. Verrekening voorvoegingsverliezen - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdeel 6
         1344
        80. Artikel 15af
        81. Meegeven van verliezen aan ontvoegde dochtermaatschappij - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdeel 7
         1347
        82. Artikel 15ai
        83. Fiscale eenheid, doorschuiven sanctie - 14-12-2010 - DGB2010/ 4620M, onderdeel 8
         1348
        84. Artikel 15c
        85. Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam - 05-02-2018 - 2018-5551
         1354
        86. Artikel 16
        87. Giftenaftrek of uitdeling – 31-10-2016 - BLKB 2016/152
         1356
        88. Artikel 17
        89. Aanpassingstermijn ATR’s door wijzigingen moeder-dochterrichtlijn 2015 - 03-11-2005 - DGB2015/5071M
         1358
        90. Artikel 20
        91. Verruimde achterwaartse verliesverrekening - 16-07-2014 - BLKB2014/362M, onderdeel 3
         1359
        92. Artikel 20a
        93. Verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - 25-02-2015 - BLKB2015/211M
         1363
        94. Samenloop verval verliescompensatie op grond van art. 20a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en inhaalregeling van art. 35 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 - 16-04- 2002 - IFZ2002/357M
         1371
        95. Artikel 22
        96. Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting - 30-07-2002 - CPP2002/2272M
         1372
        97. Artikel 23c
        98. Moeder-dochterrichtlijn; rechtsvorm; Verenigd Koninkrijk en de overzeese gebiedsdelen - 20-01-2017 - BLKB2016/803M, onderdeel 11
         1373
        99. Artikel 28
        100. Omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv - 01-03-2017 - 2017/125
         1375
        101. Fiscale beleggingsinstelling - 18-02-2014 - BLKB2014/15M
         1377
        102. Artikel 28a
        103. Omzetting rechtspersoon - 03-04-2017 - 2017/116
         1388
        104. Artikel 29d
        105. Uitstel eerste notificatie - 15-11-2016 - DGBEL2016-0000184128M
         1397
        106. Artikel 34d
        107. Innovatiebox. Overgangsrecht forfaitaire regeling - 21-11-2017 - 2017-19764, onderdeel 10
         1399
        108. Artikel 34e
        109. Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer - 22-03-2017 - 2017-22793
         1401
       6. Div.bel. 1965
        1. Artikel 4
        2. Toerekenen aan vaste inrichting. Dividendstripping. Securities lending. Regeling cum/ex transacties - 21-11-2011 - DGB 2011/6870M, onderdelen 4,5,6 en 7
         1407
        3. Artikel 4a
        4. Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao - 26-11-2015 - DGB2015/5569M
         1412
        5. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992 - 13-01-2015 - DGB2015/71M
         1419
        6. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting - 23-06-2014 - DGB2014/1008M
         1425
        7. Vrijstellings- en teruggaafprocedure. Inwoner BES eilanden - 31-05-2011 - DGB2011/1387M
         1432
        8. Uitvoeringsvoorschriften art. 11 BRK in de relatie tot Aruba - 27-09-2007 - CPP2007/557M
         1434
        9. Uitvoeringsvoorschriften art. 11 BRK in de relatie tot de Nederlandse Antillen - 27-09-2007 - CPP2007/556M
         1440
        10. Uitkomst overleg tussen Nederland en VS over aanwijzing organisaties als pensioenfondsen - 06-08-2007 - IFZ2007/537M
         1446
        11. Artikel 4c
        12. Inkoop cumulatief preferente aandelen; inflatiebijstelling. Inkoop aandelen beursfondsen; jaarvereiste - 21-11-2011 - DGB 2011/ 6870M, onderdelen 9 en 10
         1449
        13. Artikel 6
        14. Inkoop eigen aandelen via de beurs - 21-11-2011 - DGB 2011/6870M, onderdeel 8
         1451
        15. Artikel 10
        16. Teruggaaf aan in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen - 21-11-2011 - DGB 2011/ 6870M, onderdeel 3
         1453
        17. Artikel 11:
        18. Labuan offshore-ondernemingen. Geen verdragsgerechtigdheid - 12-07-1994 - IFZ94/257.2
         1454
       7. Alfabetisch Register
        1455
       8. Chronologisch Register
        1475
       Meer Verberg
       Kies uw producttype:
       E-book
       € 160,49
       Boek
       € 144,50
       5% studieboekenkorting
       € 132,57
       € 144,50 incl. btw
       Prijs per stuk
       Boek
       Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
       • Bestellen op rekening
       • Gratis verzending
       • Grootste uitgever van juridische informatie
       Terug naar boven