Belastingbeleid 2017

Beleidsbesluiten IB, LH, VPB en DivBel

Belastingbeleid 2017
Kies uw producttype:
Boek E-book
Editie:
editie 2017
Verschijningsdatum:
2 juni 2017
Belastingbeleid 2017
Inkijkexemplaar
5% studieboekenkorting
€ 118,82
€ 125,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De Pocket Belastingbeleid 2017 biedt u een volledig overzicht van de geldende beleidsregels op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting, inclusief de relevante beleidsregels over voorkoming van dubbele belasting. Hierbij staat gebruiksgemak voorop.
De besluiten zijn per wet gesorteerd en vervolgens per wetsartikel opgenomen. Tevens zijn aan elk besluit margekopjes en sprekende titels toegevoegd waardoor u nog eenvoudiger uw weg kunt vinden in de vele besluiten van de Staatssecretaris van Financiën. Voor uw gemak zijn bovendien bij veel besluiten verwijzingen opgenomen naar het commentaar in Vakstudie Nieuws!

De Pocket Belastingbeleid 2017 is bijgewerkt tot en met de Staatscourant van 22 februari 2017.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
2 juni 2017
Editie:
2017
Druk:
1
ISBN:
9789013140675
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.452
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Internationaal
 2. Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland over de toepassing van de compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders - 15-06-2016 - IZV2016/462M
  3
 3. Fiscale behandeling van de Nederlandse fiscale beleggingsinstelling en de Zwitserse Fonds Commun de Placement en de SociØtØ d’Investissement à Capital Variable - 08-06-2016 - IZV/2016/398M
  4
 4. Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Zwitserland en Nederland met betrekking tot de fiscale kwalificatie van een fonds dat naar Nederlands belastingrecht kwalificeert als besloten fonds voor gemene rekening en een fonds dat naar Zwitsers belastingrecht kwalificeert als limited partnership for collective capital investment - 08-06-2016 - IZV/2016/396M
  5
 5. Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over in het VK opgerichte investeringsvehikels (‘asset pooling’) - 19-09-2014
  7
 6. Verdeling van de winst van duitse en nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere staat - 15-12-2015 - IZV2015/1054M
  8
 7. Belastingverdragen. OESO-commentaar op artikel 15 en 17 OESO-modelverdrag; ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties; publieksgericht optreden van artiesten en sportbeoefenaars 23-04-2015 - DGB2015/584M
  9
 8. Overeenkomst met Canada over fonds voor gemene rekening - 19-11-2013 - IFZ2013/747M
  12
 9. Compensatieregeling in het belastingverdrag met Belgiº; grensarbeiders - 18-03-2013 - DGB2013/750M
  12
 10. Overeenkomst met Spanje over fonds voor gemene rekening - 01-02- 2013 - IFZ2013/26M
  14
 11. Overeenkomst met Verenigde Staten over fonds voor gemene rekening - 11-06-2012 - IFZ2012/334M
  14
 12. Overeenkomst met Noorwegen over fonds voor gemene rekening - 21-03-2012 - IFZ2012/41M
  15
 13. Belastingverdrag India - 28-02-2012 - IFZ2012/54M
  15
 14. Belastingstelsel Caribisch Nederland; nadere invulling loon- en inkomstenbelasting - 23-09-2011 - DV2011/430M
  17
 15. Verdrag Nederland-Belgiº; levensloopregeling, artikel 18, zesde paragraaf, en Europarlementariºrs - 27-05-2011 - DBG2011/2147M
  18
 1. Overeenkomst met Denemarken over fonds voor gemene rekening - 20-01-2011 - IFZ2011/35M
  21
 2. Overeenkomst met Verenigd Koninkrijk over fonds voor gemene rekening - 25-08-2010 - IFZ2010/534M
  21
 3. Kwalificatie besloten fonds voor gemene rekening. Overeenkomst tussen Canada en Nederland - 01-06-2010 - IFZ2010/284M
  22
 4. Internationaal belastingrecht. Belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (Belgiº, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001 - 20-04-2010 - DGB2010/568M
  23
 5. Internationaal belastingrecht. Belastingverdragen; uitleg begrip werkgever - 12-01-2010 - DGB2010/267M
  27
 6. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Doorschuifregeling na overlijden - 07-09-2009 - CPP2009/1531M
  33
 7. Internationaal Belastingrecht. Onderlinge overlegprocedures - 29-09-2008 - IFZ2008/248M
  34
 8. Inkomstenbelasting. Belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk - 16-09-2008 - CPP2008/1720M
  56
 9. Voorkoming van dubbele belasting. Voorkoming onder toepassing van de belastingverdragen - 18-07-2008 - CPP2007/664M
  57
 10. Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Belgiº en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek - 14-04-2008 - DGB2008/2076M
  73
 11. Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) - 04-04-2008 - IFZ2008/52M
  76
 12. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Home country rule. Begrip rentebetaling - 09-08-2007 - CPP2007/1396M
  79
 13. Belastingheffing van door grensarbeiders verkregen aandelenopties in relatie met de verschuiving van de toewijzing van heffingsrechten in artikel 15 van het op 31 december 2002 in werking getreden Nederlands-Belgische belastingverdrag - 21-02-2007 - IFZ2007/45M
  81
 14. Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen - 12-10-2006 - IFZ2006/546M
  82
 15. Toepassing van de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen die onder Belgische vlag vissen; Memorandum van overeenstemming inzake de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen onder Belgische vlag - 05-09-2006 - IFZ2006/122M
  84
 16. Regeling met Belgiº inzake ontslaguitkeringen - 22-06-2006 - CPP2006/1404M
  87
 17. Besluit hybride entiteiten - 06-07-2005 - IFZ2005/546M
  91
 18. Internationale aspecten van het belastingrecht voor lichamen - 16-11-2004 - IFZ2004/828M
  93
 19. Vrijstelling van inkomstenbelasting voor functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr, 36 165 - 23-09-2004 - IFZ2004/764M
  101
 20. Houdstermaatschappijen met dubbele vestigingsplaats - 03-05-2004 - CPP2004/429M
  103
 21. Syllabus Vrijstelling, Verrekening, Verliescompensatie Internationaal Belastingrecht - 13-04-2004 - IFZ2004/236M
  104
 22. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen - 21-01-2004 - IFZ2003/558M
  105
 23. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER- landen of een aangewezen ander land - 17-05-2002 - IFZ2001/529
  108
 24. Werknemersopties. Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties - 11-02-2002 - IFZ2002/40
  116
 25. Invloed van inkomsten waarvoor Nederland een beperkt heffingsrecht heeft op de berekening van inkomstenbelasting over andere inkomsten - 16-01-2002 - IFZ2001/1202
  122
 26. Onderworpenheidsvereiste in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 - 18-12-2000 - IFZ2000/1329M
  122
 27. Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997. Belastingverdrag Nederland-China niet in Hongkong van toepassing - 13-12-2000 - IFZ2000/1328M
  124
 28. Short term consultants Wereldbank. Behandeling als stafleden in dienstbetrekking. VN-verdrag van toepassing - 20-09-1999 - IFZ99/ 1044
  125
 29. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen - 20-05-1998 - IFZ98/224
  126
 30. Belastingheffing van pensioenen en Nederlandse sociale uitkeringen onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de BRK - 08-10-1996 - IFZ96/906M
  130
 31. Rechtspersoonlijkheid van Chinese cooperative joint venture - 21-12-1995 - IFZ95/1456.1
  144
 32. Fiscale aspecten van grensoverschrijdende openbare lichamen en de personeelsleden daarvan in Benelux-verband - 30-06-1995 - IFZ95/ 661M
  144
 33. Fiscale positie van functionarissen en deskundigen van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde organisaties. - 07-03-1995 - IFZ95/ 223
  155
 34. In andere landen geheven belastingen naar de winst - 23-12-1991 - IFZ91/330
  157
 35. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) - 01-03-1990 - WDB 90/63
  159
 36. Salarissplitsing directieleden internationaal concern. Aftrek elders belast - 20-02-1990 - DB89/6767
  163
 37. Fiscale positie van personeelsleden van ESTEC – 03-01-1990-IFZ89/ 1663
  164
 38. Dubbele woonplaats. Verdrag met Verenigd Koninkrijk - 12-06-1989 - IFZ89/320
  165
 39. Het begrip ‘vaste inrichting’ in de verdragen tot het vermijden van dubbele belasting - 26-03-1989 - 088-3766
  166
 40. Iran-United States Claims Tribunal - 02-06-1988 - 088-1170
  168
 41. Nato Airborne Early Warning and Controlprogramme Management Agency (NAPMA) - 09-03-1987 - 080-1528
  170
 42. IB 2001
 43. Algemeen
 44. Inkomstenbelasting, schenkingsrecht en successierecht. Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen - 07-09-2009 - CPP2009/483M
  173
 45. Aanspreekpunt Vastgoedfondsen - 26-10-2001 - CPP2001/2904M
  179
 46. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders - 21-12-2000 - CPP2000/3089M
  179
 47. Artikel 1.2
 48. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen - 11-11-2011 - BLKB2011/1208M
  180
 49. Artikel 1.7
 50. Voorwaarden voor lijfrenten - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdelen 2.1 tot en met 2.3, 2.5, 2.6 en 2.6A
  184
 51. Artikel 1.7b
 52. Lijfrenten. beloning tussenpersoon - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 2.4
  191
 53. Artikel 2.3
 54. Ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden - 05-08-2009 - CPP2009/1096M
  193
 55. Artikel 2.6
 56. Partiºle buitenlandse belastingplicht bij extraterritoriale werknemers - 23-08-2013 - DGB2013/70M, vragen 1 tot en met 5
  195
 57. Artikel 2.12
 58. Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014 - 18-11-2014 - BLKB2014/1901M
  197
 59. Artikel 3.1
 60. Salaire differØ. Executeurbeloning - 10-06-2010 - DGB2010/676M, onderdelen 2 tot en met 4
  198
 61. Artikel 3.2
 62. Ondergrond windturbines - 28-01-2011 - BLKB2011/25
  201
 63. Artikel 3.5
 64. Ondernemerschap medisch specialisten - 16-01-2003 - CPP2002/ 3672M
  202
 65. Artikel 3.6
 66. Berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland - 10-06-2010 - DGB2010/ 2574M
  202
 67. Toepassing urencriterium - 08-07-2004 - CPP2004/847M
  204
 68. Gebruikelijkheidstoets. Urencriterium. - 09-11-2001 - CPP2001/1419
  205
 69. Artikel 3.8
 70. Verblijfkosten eigen rijders - 13-04-2011 - BLKB 2011/556M
  210
 71. Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privØ-vermogen - 31-08-2009 - CPP2009/1092M
  212
 72. Winst uit onderneming; vermogensetikettering - 24-01-2006 - CPP2005/3134M
  215
 73. Samenloop belastingheffing en strafrechtelijke ontneming - 31-10-2001 - DGB2001/602M
  217
 74. Firmaproblematiek. - 31-08-2001 - CPP2001/2374
  222
 75. Artikel 3.9
 76. Maximumverlies medegerechtigden. Referentiebedrag. Onttrekking - 29-05-2002 - CPP2002/1167M
  226
 77. Artikel 3.11
 78. Subsidies bosbouw - 13-10-2010 - DGB2010/1981M, onderdeel 3
  227
 79. Artikel 3.12
 80. Pachtersvoordeel, WEVAB en feitelijke agrarische aanwending - 13-10-2010 - DGB2010/1981M, onderdelen 2, 5 en 7
  228
 81. Landinrichtingsrente - 15-12-2000 - CPP2000/2172M
  234
 82. Artikel 3.14
 83. Van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten. Geld en bestuurlijke boeten en kosten van misdrijf - 26-09-2007 - CPP2007/ 1201M, onderdelen 1 en 2
  235
 84. Artikel 3.15
 85. Aftrekbeperking gemengde kosten - 26-09-2007 - CPP2007/1201M, onderdeel 3
  238
 86. Artikel 3.16
 87. Aftrekbeperking persoonlijke kosten - 26-09-2007 - CPP2007/1201M, onderdeel 4
  239
 88. Artikel 3.17
 89. Aftrekbeperking specifiek voor privØ-bezittingen - 26-09-2007 - CPP2007/1201M, onderdeel 5
  240
 90. Artikel 3.19
 91. Winst uit onderneming; privØ gebruik woning - 24-08-2004 - CPP2004/1912M
  241
 92. Artikel 3.22
 93. Winst uit zeescheepvaart. Afschrijving op zeeschepen. Samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling - 26-06-2013 - BLKB2013/1025M
  243
 94. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001 - 08-07-2010 - DB2010/154M
  253
 95. Artikel 3.25
 96. Vaststelling marktrente - 10-12-2015 - BLKB2015/1650M
  256
 97. Fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds - 02-10-2014 - BLKB2014/1782M
  258
 98. (Op)waarderen van voorraden en bedrijfsmiddelen - 16-07-2014 - BLKB2014/362M, onderdeel 2
  261
 99. Winst uit onderneming; voorraadwaardering - 17-02-2011 - BLKB 2011/178M
  263
 100. Goed koopmansgebruik: Passiefpost. Voorziening - 06-08-2010 - DGB2010/3706M
  267
 101. Ondernemerschap. Terugwerkende kracht - 06-02-2010 - DGB2010/ 671M
  269
 102. Terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap - 16-09-2008 - CPP2008/1626M
  271
 103. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten - 03-07-2008 - CPP2008/447M
  274
 104. Verjaring vordering. Winstneming en kwijtscheldingswinstvrijstelling - 13-10-2004- CPP2004/1616M
  282
 105. Sale-lease-back van immateriºle activa - 04-12-2000 - CPP2000/2660M
  283
 106. Artikel 3.29b
 107. Waardering onderhanden werk en opdracht - 08-03-2010 - DGB2010/1188M, onderdeel 7
  286
 108. Artikel 3.30
 109. Afschrijvingen - 08-03-2010 - DGB2010/1188M, onderdelen 1 tot en met 6
  287
 110. Vragen en antwoorden over de leaseregeling. Toelichting op vanuit de praktijk gestelde vragen - 20-07-2001 - RTB 2001/2503
  290
 111. Leaseregeling - 15-11-1999 - AFZ99/3262
  294
 112. Artikel 3.30a
 113. Afschrijving op gebouwen en personeelswoningen - 08-03-2010 - DGB2010/1188M, onderdelen 8 tot en met 10
  296
 114. Artikel 3.31
 115. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 - 09-02-2009 - DGM/K&L2009006710
  299
 116. Willekeurige afschrijving - 07-12-2005 - CPP2005/1402M
  301
 117. Artikel 3.40
 118. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij toepassing herinvesteringsreserve of ruilarresten. Afboeking bestedingsreserve te late verzoeken - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 4.2, 4.3 en 7
  307
 119. Artikel 3.41
 120. Kleinschaligheidsaftrek. Samenwerkingsverbanden. Teloorgaan door calamiteit. Vervanging asbesthoudende daken - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 4.1.3, 4.4 en 4.5
  313
 121. Artikel 3.42
 122. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 - 30-12-2014 - DB2014/486M
  315
 123. Nog niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel. Verdeling investeringsverplichtingen over de vennoten. CV met twee beherende vennoten - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 2.3, 4.1.1, 4.1.4 en 4.1.5
  318
 124. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden - 30-12-2013 - DB2013/550M
  322
 125. Artikel 3.42a
 126. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001 - 20-12-2010 - WDB00/922M
  325
 127. Artikel 3.45
 128. Zelfstandige en onzelfstandige bedrijfsmiddelen. Uitgesloten bedrijfsmiddelen - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 2.1, 2.2, 2.4, 3 en 4.1.2
  327
 129. Artikel 3.46
 130. Uitgesloten verplichtingen voor de investeringsaftrek - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdelen 5.1 tot en met 5.3
  331
 131. Artikel 3.47
 132. Desinvesteringsbijtelling - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdeel 6
  339
 133. Artikel 3.54
 134. Herinvesteringsreserve; verzamelbesluit - 27-10-2015 - BLKB2015/ 864M
  340
 135. Artikel 3.55
 136. Aandelenruil. Ongelijke tegenprestatie. Ongelijksoortgelijke aandelen - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdelen 5.6 en 5.7
  355
 137. Artikel 3.62
 138. Doorschuiving bij staking door overlijden (artikel 3.62 Wet IB 2001); verhuurde onderneming - 12-04-2002 - CPP2002/137M
  356
 139. Artikel 3.63
 140. Landbouwvrijstelling bij gebruikersvoordeel door overnemingsbeding fiscale behandeling overdracht quota - 13-10-2010 - DGB2010/ 1981M, onderdelen 4 en 6
  357
 141. Geruisloze doorschuiving - 18-07-2008 - CPP2008/163M
  361
 142. Artikel 3.65
 143. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting - 30-06-2010 - DGB 2010/3599M
  363
 144. Emigrerende ondernemers; staking onderneming - 03-08-2004 - CPP2004/882M
  386
 145. Belastingschadevergoeding - 31-10-2001 - CPP2001/1559M
  388
 146. Artikel 3.68
 147. Standpunten over de oudedagsreserve - 24-06-2005 - CPP2005/ 1323M
  392
 148. Artikel 3.76
 149. Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001) - 14-01-2016 - BLKB2016/66
  395
 150. Artikel 3.78
 151. Meewerkaftrek. Meewerkbeloning - 19-01-2006 - CPP2006/73M
  398
 152. Artikel 3.80
 153. Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid. Aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen - 24-03-2014 - DGB2014/144M
  401
 154. Artikel 3.81
 155. Begrip loon bij een extraterritoriale werknemer - 23-08-2013 - DGB2013/70M, vraag 6
  409
 156. Artikel 3.90
 157. Prijzen van wetenschappers. Lokaal geldstelsel. Letseenheden. Waardering predikantenwoning - 21-02-2014 - BLKB2014/286M, onderdelen 2 tot en met 4
  411
 158. Executeurbeloning - 10-06-2010 - DGB2010/676M, onderdeel 5
  414
 159. Artikel 3.91
 160. Terbeschikkingstellingsregeling - 21-02-2014 - BLKB2014/286M, onderdelen 5, 6, 9 tot en met 18
  415
 161. Artikel 3.95
 162. Resultaat overige werkzaamheden en terbeschikkingstellingsregeling. Inhaal van kosten (voorzieningen). Ruilarresten - 21-02-2014 - BLKB2014/286M, onderdelen 7 en 8
  428
 163. Artikel 3.100
 164. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen - 20-12-2011 - BLKB 2011/1954M
  430
 165. Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de termijn - 14-12-2000 - CPP2000/2754M
  436
 166. Artikel 3.101
 167. Periodieke uitkeringen. Rietkerk-uitkering - 09-11-2001 - CPP2001/ 2135M
  438
 168. Artikel 3.111
 169. Beleid over de toepassing van de eigenwoningregeling - 24-11-2009 - CPP2009/2342M
  438
 170. Artikel 3.119a
 171. Eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld - 26-02-2013 - BLKB2013/352M
  455
 172. Bijleenregeling - 26-08-2010 - DGB2010/3057M, exclusief onderdeel 2.5
  456
 173. Artikel 3.119b
 174. Van eigendomsverhouding afwijkende toedeling van de eigenwoningreserve - 26-08-2010 - DGB2010/3057M, onderdeel 2.5
  467
 175. Artikel 3.120
 176. Eigenwoningrente - 10-06-2010 - DGB2010/921
  467
 177. Artikel 3.124
 178. Vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 en 2014 als gevolg van de invoering van de SEPA - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 2.7
  494
 179. Lijfrente. voor invalide (klein)kinderen. pensioentekort. Aanspraken bij arbeidsongeschiktheid. Lijfrenten gesloten vóór 2001. Aftrek premies. Omzetting lijfrenten. Verzuimde aftrek en niet-afgetrokken premie of inleg - 13-06-2012 - BLKB2012/283M onderdelen 3.1 tot en met 3.3,4.1, 5 en 8
  495
 180. Artikel 3.125
 181. Nabestaandenlijfrente. Overbruggingslijfrente. Oudedagslijfrente op twee levens. Termijn voor bedingen lijfrente - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdelen 4.2 tot en met 4.6
  506
 182. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement - 08-07-2002 - DGB2002/1239M
  512
 183. Artikel 3.126
 184. De verzekeraar bij omzetting oudedagsreserve en omzetting stakingswinst vanaf 1 januari 2001 - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdeel 3
  516
 185. Voorwaarden buitenlandse aanbieders van voortgezette lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 4.9
  523
 186. Artikel 3.126a
 187. Stroomlijning voorwaarden voor lijfrentebeleggingsrechten - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 4.7
  524
 188. Hoogte aftrek lijfrentepremie of inleg - 13-06-2012 - BLKB2012/ 283M, onderdeel 6
  526
 189. Artikel 3.128
 190. Stakingswinst of oudedagsreserve-lijfrente bedongen voor en na 1 januari 2001. Bedongen vijf jaar na AOW-leeftijd. Stamrechten bedongen vóór 1 januari 1992 - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdelen 2 en 6 tot en met 9
  534
 191. Artikel 3.130
 192. Begrip termijn en tijdstip bedingen van lijfrenten voor de stakingswinst en de oudedagsreserve vanaf 1 januari 2001 - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdeel 4
  544
 193. Tijdstip betalen lijfrentepremie of inleg. Tijdstip totstandkomen van de levensverzekering of spaarovereenkomst - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 7
  547
 194. Artikel 3.131
 195. Lijfrenten bedongen door de erfgenamen van de overleden ondernemer - 03-06-2014 - BLKB2014/816, onderdeel 5
  551
 196. Artikel 3.133
 197. Lijfrente. tussentijdse beºindiging arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schending voorwaarden - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdelen 3.4 en 9
  553
 198. Artikel 3.134
 199. Omzetting lijfrenteverzekering in lijfrentespaarrekening en omgekeerd - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 4.8
  561
 200. Artikel 3.137
 201. Lijfrente. Declausulering arbeidsongeschikheidsverzekering - 13-06-2012 - BLKB2012/283M, onderdeel 3.5
  562
 202. Artikel 3.154
 203. Middeling - 23-06-2014 - BLKB2013/2058M
  564
 204. Artikel 4.1
 205. Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014 - 18-11-2014 - BLK2014/1901M
  566
 206. Artikel 4.6
 207. Overschrijding 5%-bezitscriterium bij beleggingsinstelling - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 2
  566
 208. Overdracht van aandelen door (groot)aandeelhouders aan werknemersstichtingen - 02-03-2001 - CPP2001/464
  568
 209. Artikel 4.12
 210. Vervreemdingsvoordelen - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdelen 4 en 9
  571
 211. Artikel 4.13
 212. Terugbetaling aandelenkapitaal zonder nominale waarde - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 3
  579
 213. Artikel 4.16
 214. Fictieve vervreemding van fictief aanmerkelijk belang - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 6
  581
 215. Artikel 4.17
 216. Doorschuiven of afrekenen bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht bij leven - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 5.1
  582
 217. Artikel 4.17a
 218. Doorschuiven of afrekenen bij overlijden; verschillende keuze belanghebbenden. preferente aandelen - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdelen 5.2 en 5.5
  583
 219. Artikel 4.17b
 220. Partiºle verdeling van een nalatenschap en doorschuiving - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 5.3
  585
 221. Artikel 4.17c
 222. Doorschuiven bij schenking - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 5.4
  586
 223. Artikel 4.53
 224. Aanmerkelijk belang, verliesverrekening - 04-09-2012 - BLKB2012/ 101M, onderdeel 7
  589
 225. Artikel 5.3
 226. Rendementsgrondslag - 31-10-2016 - 2016-113962, onderdeel 2
  590
 227. Artikel 5.4
 228. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht - 31-10-2016 - 2016-113962, onderdeel 3
  592
 229. Artikel 5.14
 230. Regeling groenprojecten 2016 - 30-03-2016 - IENM/BSK-2015/209791
  594
 231. Regeling groenprojecten buitenland 2002 - 23-12-2010 - DB2010/ 281M
  607
 232. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002 - 21-12-2001 - DGM/SB 2001137298
  611
 233. Artikel 5.17a
 234. Beschikbare-premieregelingen voor nettopensioenregelingen. Aangewezen nettopensioenregelingen - 20-01-2017 - 2017-7168, onderdeel 8
  614
 235. Artikel 5.19
 236. Waardering vorderingen op failliete DSB-bank - 31-10-2016 - 2016- 113962, onderdeel 4.1
  618
 237. Artikel 5.20
 238. Recht van vruchtgebruik en metterwoonclausule - 31-10-2016 - 2016-113962, onderdeel 4.2
  620
 239. Artikel 6.17
 240. Hulpmiddelen, Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime - 17-03-2014 - BLKB2014/285M
  621
 241. Uitgaven voor specifieke zorgkosten - 04-04-2013 - BLKB2013/473M, onderdeel 2
  622
 242. Artikel 6.30
 243. Leeftijdsgrenzen standaardstudieperiode - 04-04-2013 - BLKB2013/ 473M, onderdeel 3
  624
 244. Artikel 6.31
 245. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden - 07-03-2016 - BLKB2016/360M
  626
 246. Centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of restauratie van rijksmonumenten - 11-02-1992 - CA93/2
  631
 247. Artikel 6.33
 248. ANBI. Terugwerkende kracht. Bij testament opgericht. Derdelanden. Beloning beleidsbepalend orgaan - 19-12-2014 - BLKB2014/1415M, onderdeel 3
  633
 249. Artikel 6.34
 250. Periodieke giften in natura. Beºindiging periodieke giften. Giften aan instelling die niet als ANBI is aangemerkt. Loketinstellingen. Periodieke giften middels notariºle of onderhandse akte - 19-12-2014 - BLKB2014/1415M, onderdeel 2
  636
 251. Artikel 10.9
 252. Transparantie NSW-rechtspersonen. Aanmerkelijk belang - 04-09-2012 - BLKB2012/101M, onderdeel 8
  640
 253. Artikel 10bis.4
 254. Voorwaarden voor kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning. Voorwaarden voor premiebetalingen - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdelen 2.1 tot en met 2.4, 2.7 en 3
  641
 255. Artikel 10bis.5
 256. Doorschuiven spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning bij overlijden; redelijke termijn. Stroomlijning voorwaarden voor beleggingsrecht eigen woning - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdelen 2.5 en 2.6
  655
 257. Artikel 10bis.6
 258. Vrijstellingen KEW, SEW en BEW - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdeel 4
  657
 259. Artikel 10bis.8
 260. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdeel 5
  664
 261. Artikel 10bis.11a
 262. Dubbele begunstiging voor uitkering kapitaalverzekering bij leven - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdeel 4.8
  667
 263. Artikel 10a.1
 264. VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd - 17-12-2013 - BLKB2013/2201M
  669
 265. Inv.wet IB 2001
 266. Artikel E
 267. Landbouwvrijstelling. Verzoek tot vaststelling bestemmingswijzigingswinst - 09-07-2001 - CPP2001/1728M
  673
 268. Artikel J
 269. Egalisatiereserve natura-uitvaartverzekeraar - 08-01-1993 - DB93/45
  674
 270. Artikel O
 271. Brede herwaardering. Lijfrenten, Declausulering met terugwerkende kracht na premievrijstelling als gevolg van arbeidsongeschiktheid - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag A.22
  675
 272. Brede herwaardering. Lijfrenten, Omzetting naar andere valuta; behoud eerbiedigende werking - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag A.23
  675
 273. Brede herwaardering. Lijfrenten, Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geruisloos omzetten in nieuwe lijfrente - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag A.24
  676
 274. Brede herwaardering. Lijfrenten, Negatieve persoonlijke verplichtingen over niet-afgetrokken premies - 29-11-2001 - CPP2001/ 1679M, vraag B.72
  676
 275. Brede herwaardering. Lijfrenten. Conversie polissen bij overname verzekeraar door andere verzekeraar - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 10
  677
 276. Brede herwaardering. Lijfrenten. Werking van art. 69 Wet IB; premies ten dele afgetrokken door echtgenoot - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag Algemeen 15
  677
 277. Brede herwaardering. Lijfrenten. Onherroepelijke begunstiging van niet-binnenlands belastingplichtige - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 16
  678
 278. Brede herwaardering. Lijfrenten. Tijdstip verzoek toepassing nieuw regime - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 17
  678
 279. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geen wijziging premies per jaar; betekenis begrip ‘jaar’ - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 18
  679
 280. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gevolgen splitsing lijfrente bij verdeling gemeenschap - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 19
  679
 281. Brede herwaardering. Lijfrenten. Tenuitvoerlegging lijfrenteclausule bij eigen BV - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 20
  680
 282. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule zonder eerbiedigende werking - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag Algemeen 21
  681
 283. Brede herwaardering. Lijfrenten. Premievakantie bij gemengde lijfrente; gevolgen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.23
  681
 284. Brede herwaardering. Lijfrenten. Verplichting eventuele omzetting in andere lijfrente voor ingang termijnen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.25
  682
 285. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting eigen-beheer-lijfrente; artikel 25, dertiende lid, Wet IB van toepassing - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag B.26
  682
 286. Brede herwaardering. Lijfrenten. Lijfrente zonder premieaftrek gewenst; vervreemdingsmogelijkheid - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.27
  683
 287. Brede herwaardering. Lijfrenten. Lijfrentetermijnen in vast aantal beleggingseenheden; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.29
  683
 288. Brede herwaardering. Lijfrenten. Vaste stijging/daling lijfrentetermijnen; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.30
  684
 289. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geknipte lijfrente; aanpassing aan actuele rentestand; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.31
  684
 290. Brede herwaardering. Lijfrenten. Periodieke winstuitkering afhankelijk van overrente; vast en gelijkmatig - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.32
  685
 291. Brede herwaardering. Lijfrenten. Nabestaandelijfrente voor echtgenote op leven ex-echtgenote - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.37
  685
 292. Brede herwaardering. Lijfrenten. Uitstel nabestaandelijfrente mogelijk - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.38
  686
 293. Brede herwaardering. Lijfrenten. Uitstel nabestaandelijfrente in geval van recht op Anw-uitkeringen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.39
  686
 294. Brede herwaardering. Lijfrenten. Uitstel nabestaandelijfrente bij recht op Anw; uitstel tot 18 jaar jongste kind - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag B.40
  687
 295. Brede herwaardering. Lijfrenten. Giften-lijfrenten; mede afhankelijk van arbeidsgeschiktheid - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.55
  688
 296. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gedeeltelijke afkoop lijfrente; gevolgen voor gehele premieaftrek - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag B.61
  688
 297. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Medische acceptatie; ontbindende voorwaarde - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag Algemeen 1
  689
 298. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Tijdstip totstandkomen; premiebetaling zonder offerte - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag Algemeen 2
  689
 299. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Tijdstip totstandkomen; tijdstip premiebetaling relevant? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag Algemeen 4
  690
 300. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Verlenging looptijd - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A1
  690
 301. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Uitvoeren lijfrenteclausule door aankoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A2
  691
 302. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling: Nieuwe kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; eerbiedigende werking - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A3
  691
 303. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Aanpassing polissen aan Brede herwaardering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A4
  692
 304. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Wijziging jaarlijkse premiebetaling in maandelijkse - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A5
  692
 305. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting guldensverzekering in fractieverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A8
  693
 306. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting fractieverzekering in guldensverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A9
  693
 307. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting verzekering met premierestitutie in gemengde verzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A12
  693
 308. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting gemengde verzekering in verzekering met premierestitutie - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A13
  694
 309. Brede herwaardering. Lijfrenten: oud regime en overgangsregeling; Omzetting vrijgezellenverzekering in gemengde verzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag A14
  694
 310. Brede herwaardering. Lijfrenten: regime Brede herwaardering; Vast en gelijkmatig; vaste stijging of daling - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag B8
  695
 311. Brede herwaardering. Lijfrenten: regime Brede herwaardering; Aansprakelijkheid verzekeraar na omzetting lijfrente - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag B12
  695
 312. Artikel AB
 313. Ingangsdatum van het aanmerkelijk-belangregime in gevallen van overname van een slecht lopend bedrijf door werknemers - 24-03-1997 - DB97/974M
  696
 314. Artikel AC
 315. Tijdelijke genotsrechten en blote eigendom - 04-03-1998 - DB97/ 2566M
  697
 316. Artikel AK
 317. Belastbaarheid rente bij testamentaire clausules - 03-12-1997 - DB97/4318M
  699
 318. Zerobonds, (deep-)discountbonds en kasbiljetten - 29-08-1995 - DB95/3353M
  700
 319. Beleidsstandpunt inzake tijdstip genieten rente van spaarvormen n.a.v. Hoge Raad 2 juni 1993, nr. 29.098, BNB 1993/248 - 04-01-1995 - DGM94/1262
  702
 320. Artikel AKad
 321. Fiscale behandeling casco-huur. Toepassing rentevrijstelling. Desaldering. Derdenhypotheek - 22-06-1995 - DB95/2504M
  703
 322. Artikel AL
 323. Omzetting van vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in kapitaalverzekering eigen woning - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdeel 6
  705
 324. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. Omzetting guldens- naar fractieverzekeringen (herzien antwoord ten opzichte van het besluit DB98/1230M) - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag C.36
  708
 325. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. Omzetting in andere valuta; behoud eerbiedigende werking - 29-11-2001 - CPP2001/ 1679M, vraag C.37
  710
 326. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. EØn afsluitende maandpremie; voorheen geen maandpremies; bandbreedte-eis - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag D.43
  710
 327. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen. Geldgever is eerste begunstigde; wie is genieter van de kapitaalsuitkering? - 29-11-2001 - CPP2001/1679M, vraag D.45
  711
 328. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalverzekeringen. Overbrenging kapitaalverzekering naar andere verzekeraar. Optieclausules - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.29
  711
 329. Brede herwaardering. Lijfrenten. Keuzemogelijkheid winstdeling; geen optieclausule - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.30
  712
 330. Brede herwaardering. Lijfrenten. Herkeuring in 1992; hogere levenpremie - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.31
  713
 331. Brede herwaardering. Lijfrenten. Wijziging verzekeringnemer, verzekerd lijf en begunstigde - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.32
  713
 332. Brede herwaardering. Lijfrenten. Wijziging alle essentiºle elementen in kader echtscheiding - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.33
  714
 333. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kans-op-nadeel - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.34
  714
 334. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gedeeltelijke afkoop kapitaalverzekering; verzekerd kapitaal voor eerbiedigende werking - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.35
  715
 335. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting gemengde guldensverzekering in fractieverzekering - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag C.36
  716
 336. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalverzekering met onbeperkte gedeeltelijke-afkoopmogelijkheid - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.26
  716
 337. Brede herwaardering. Lijfrenten. Hoog-laag-kapitaalverzekering op twee polissen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.27
  716
 338. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting kapitaalverzekering in lijfrente - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.28
  718
 339. Brede herwaardering. Lijfrenten. Levenslange overlijdensrisicoverzekering - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.29
  718
 340. Brede herwaardering. Lijfrenten. Omzetting levenslange overlijdensrisicoverzekering in verzekering bij leven - 30-03-1998 - DB98/ 1230, vraag D.30
  719
 341. Brede herwaardering. Lijfrenten. Overlijdensrisicoverzekering met winstbijschrijving bij leven op einddatum - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.31
  719
 342. Brede herwaardering. Lijfrenten. Kapitaalsuitkering genoten door minderjarig kind - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.32
  720
 343. Brede herwaardering Lijfrenten. Kapitaalsuitkering vóór voldaan zijn van 15/20 jaren premiebetaling - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.33
  720
 344. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gedeeltelijke afkoop kapitaalverzekering na 15 jaren premiebetaling; bijzonder tarief - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.34
  721
 345. Brede herwaardering. Lijfrenten. Premiebetaling gedurende 15/20 jaren; ØØn afsluitende maandpremie; gevolgen bandbreedte - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.35
  722
 346. Brede herwaardering. Lijfrenten. Premiebetaling gedurende 15/20 jaren; als gevolg van overlijden ØØn afsluitende maandpremie; gevolgen bandbreedte - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.36
  722
 347. Brede herwaardering. Lijfrenten. Werking indexering vrijstellingen - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.37
  723
 348. Brede herwaardering. Lijfrenten. Het begrip levensverzekering - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.38
  723
 349. Brede herwaardering. Lijfrenten. Toerekening premies na omzetting in twee kapitaalverzekeringen; gevolgen afkoop - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.39
  724
 350. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geldt artikel 26b Wet IB ook voor wijziging van huwelijkse voorwaarden - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.40
  725
 351. Brede herwaardering. Lijfrenten. Geldt bij toepassing van artikel 26b de omzettingsbepaling van artikel 25, vierde lid, niet? - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.41
  725
 352. Brede herwaardering. Lijfrenten. Gesplitste premiebetaling en de bandbreedte-eis - 30-03-1998 - DB98/1230, vraag D.42
  726
 353. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Declausulering verzekering met lijfrenteclausule - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C1
  727
 354. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Eerbiedigende werking; verhoging verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C2
  727
 355. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verlaging en verhoging verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C3
  728
 356. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Begrip ‘normale en gebruikelijke’ optieclausules - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C4
  728
 357. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verhoging verzekerd kapitaal ingevolge indexering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C5
  729
 358. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verhogingen verzekerd kapitaal ingevolge vast schema - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C6
  729
 359. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verlenging looptijd en verhoging verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C7
  730
 360. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verhuis/omzettingsclausule - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C8
  730
 361. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Leven-en sterfte-elementen afzonderlijk bezien - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C9
  731
 362. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Begrip verzekerd kapitaal - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C10
  732
 363. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting kapitaal verzekering in andere kapitaalverzekering; eerbiedigende werking - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C11
  732
 364. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting kapitaalverzekering in andere kapitaalverzekering; welke omzettingsbepaling is van toepassing? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C12
  733
 365. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting levenhypotheek in spaarhypotheek - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C13
  733
 366. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Fractieverzekeringen zonder verzekerd kapitaal; - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C14
  734
 367. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Fractieverzekering met verzekerd kapitaal bij overlijden - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C15
  735
 368. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting guldensverzekering in fractieverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C16
  735
 369. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting vaste premie in variabele premie met premieherstel - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C17
  736
 370. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Premievrije duurverlenging fractieverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C18
  736
 371. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting vrijgezellenverzekering in gemengde verzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C19
  737
 372. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Omzetting en het kans-op-nadeelvereiste - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C20
  738
 373. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Artikel 76 van de Wet; verzoekregeling etc? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C21
  738
 374. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Oude kapitaalverzekering en nieuwe vrijstellingen - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C22
  739
 375. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Vervreemding kapitaalverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C23
  739
 376. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Verkorting duur verzekering met premieverhoging - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C24
  740
 377. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling: ‘Oude’ oneigenlijke verzekering; nieuwe vrijstellingen? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C25
  740
 378. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Fractieverzekering met minimumgarantie - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C26
  741
 379. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; ‘Oude’ verzekering; andere verzekeraar - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C27
  741
 380. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: oud regime en overgangsregeling; Optieclausule niet benut; herstel mogelijk? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag C28
  742
 381. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Wijze benutten vrijstellingen - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D1
  743
 382. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstellingen gecombineerd of afzonderlijk? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D2
  743
 383. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstellingen op verzoek of imperatief? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D3
  744
 384. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstellingen gehuwden en minderjarige kinderen - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D4
  744
 385. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Overheveling vrijstellingen tussen echtgenoten? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D5
  745
 386. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Volgorde benutten vrijstellingen bij leven - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D6
  745
 387. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Het begrip ‘jaarlijks premies zijn voldaan’ - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D8
  746
 388. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Beide echtgenoten verzekeringnemer/premiebetaler? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D9
  746
 389. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Gelden bijzondere eisen voor levenhypotheken? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D11
  747
 390. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering: Onderscheid wijziging verzekering of omzetting relevant - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D12
  747
 391. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Gevolgen van omzetting - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D13
  748
 392. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Geldt de omzettingsbepaling bij wijziging verzekeraar? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D14
  749
 393. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Meer dan ØØn kapitaalsuitkering in het kalenderjaar - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D15
  749
 394. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Meer dan ØØn kapitaalsuitkering op ØØn dag - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D16
  750
 395. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Afkoop overlijdensrisicoverzekering; welke vrijstelling? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D17
  750
 396. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Welke premie voor de bandbreedte 10:1? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D18
  751
 397. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Overschrijding grenzen van artikel 25, zesde lid - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D19
  751
 398. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vervreemding/onherroepelijk maken begunstiging om niet - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D20
  752
 399. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Vrijstelling bij vervreemding en dergelijke? - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D21
  752
 400. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Saldomethode en periodieke uitkeringen bij invaliditeit - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D22
  753
 401. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Saldomethode; vrijstelling premiebetaling bij invaliditeit - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D23
  753
 402. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Saldomethode; wijze toepassen bij ongelijke grootheden - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D24
  754
 403. Brede herwaardering. Kapitaalverzekeringen: regime Brede herwaardering; Het begrip levensverzekering - 01-05-1994 - Infobulletinspecial, vraag D25
  754
 404. Lijfrenten en kapitaalverzekeringen: Brede herwaardering; optieclausuies - 06-08-1993 - DB93/3389M
  755
 405. Artikel AN
 406. Vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen die niet zijn omgezet in een KEW - 06-12-2014 - BLKB2014/1763M, onderdeel 7
  757
 407. LB 1964
 408. Artikel 2
 409. Postuum loon - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdeel 2.1
  767
 410. Heffingsaspecten stagiairs - 14-12-2010 - DB2010/2202M
  769
 411. Heffing van premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Premieplicht internationale sociale zekerheid - 02-07-2007 - CPP2007/584M
  775
 412. Au-pairs. Achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs - 21-12-2000 - CPP2000/2756
  786
 413. Artikel 5a
 414. Beroepssportersregeling. Kwalificatie als beroepssporter - 29-07- 2004 - CPP2004/752M
  788
 415. Artikel 6
 416. Letssysteem. Beoordeling inhoudingsplicht - 21-02-2014 - BLKB2014/ 286M, onderdeel 3.3.2
  794
 417. Artikel 10
 418. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen - 15-07-2016 - BLKB2016/ 765M
  794
 419. Overheidspensioen. Opbouw ter zake van diensten bewezen aan voormalige overzeese gebiedsdelen - 28-06-1996 - IFZ96/863M
  799
 420. Artikel 11
 421. Aanspraken op overlijdensuitkeringen. Diensttijdvrijstelling - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdelen 2.2 en 2.3
  800
 422. Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers - 30-11-1972 - B71/24096
  802
 423. Artikel 12a
 424. Gebruikelijk loon en auto van de zaak - 17-12-2014 - BLKB2014/ 1894M, onderdeel 2.4
  803
 425. Artikel 13
 426. Maaltijden, inwoning en kleding meewerkende kinderen. Kleine geschenken - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdelen 3.4 en 3.5
  805
 427. Artikel 15a
 428. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten - 11-02-2004 - CPP2003/641M
  807
 429. Artikel 18
 430. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten - 26-06-2003 - CPP2003/1406M
  813
 431. Artikel 18a
 432. Pensioenen; opbouw, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum en overgangsrecht - 06-11-2015 - BLKB2015/830M, onderdelen 2, 6, 7, 8 en 11
  817
 433. Artikel 18d
 434. Beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten - 20-01-2017 - 2017-7168, exclusief onderdeel 8
  831
 435. Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 - 20-01-2017 - 2017-7169
  848
 436. Artikel 18g
 437. Pensioengevend loon. Ruil van beloningsbestanddelen - 06-11-2015 - BLKB2015/830M, onderdelen 3 en 4
  850
 438. Artikel 18h
 439. Pensioenopbouw in eigen beheer - 06-11-2015 - BLKB2015/830M, onderdeel 5
  858
 440. Artikel 19a
 441. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten - 09-10-2015 - DGB2015/7010M
  861
 442. Artikel 19b
 443. Pensioenen; prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking - 18-03-2013 - BLKB2013/27M
  885
 444. Artikel 19d
 445. Aanwijzingen als pensioenregeling - 06-11-2015 - BLKB2015/830M, onderdeel 9
  889
 446. Artikel 25
 447. Studenten- en scholierenregeling; aanwijzing internationale studentenkaart - 15-07-2016 - BLKB2016/764M, onderdeel 4
  897
 448. Artikel 26
 449. Toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen - 15-07-2016 - BLKB2016/764, onderdeel 3
  898
 450. Artikel 28a
 451. Correctieverplichting - 08-03-2010 - DGB2010/565M
  899
 452. Artikel 31a
 453. Fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privØgebruik auto - 20-03-2015 - BLKB2015/ 188M
  902
 454. Vergoedingen en verstrekkingen volgens de werkkostenregeling. Het begrip werkplek. Terugbetaling van vergoedingen - 17-12-2014 - BLKB2014/1894M, onderdelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 en 4
  910
 455. Extraterritoriale werknemers; 30%-regeling - 23-08-2013 - DGB2013/ 70M, vragen 7 tot en met 46
  917
 456. Artikel 32aa
 457. Financiºle regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding - 08-12-2005 - DGB2005/6722M
  929
 458. Begrip ‘Regeling voor vervroegde uittreding’. Loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen. Overgangsrecht - 26-05-2005 - DGB2005/3299M
  932
 459. Artikel 32ba
 460. Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan - 18-12-2013 - BLKB2013/2200M
  937
 461. Artikel 38a
 462. Overgangsrecht prepensioen - 06-11-2015 - BLKB2015/830M, onderdeel 10
  939
 463. Artikel 39d
 464. Levensloopregeling (overgangsrecht) - 15-07-2016 - BLKB2016/ 764M, onderdeel 2
  942
 465. WVA
 466. Artikel 1
 467. Afdrachtverminderingen - 29-06-2011 - BLKB 2011/664M
  947
 468. VPB 1969
 469. Algemeen
 470. Vraag- en antwoordbesluit dienstverleningslichamen - 03-06-2014 - DGB2014/3102
  955
 471. Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf - 03-06-2014 - DGB2014/3101
  966
 472. Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de vorm van een advance tax ruling (ATR) - 03-06-2014 - DGB2014/3099
  969
 473. Behandelprocedure verzoeken om advance pricing agreements - 03-06-2014 - DGB2014/3098
  973
 474. Advance pricing agreements (APA’s); advance tax rulings (ATR’s); financiºle dienstverleningsactiviteiten; (tussen)houdsters; aanspreekpunt potentiºle buitenlandse investeerders (APBI). Organisatie- en competentieregeling - 03-06-2014 - DGB2014/296M
  980
 475. Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) - 14-11-2013 - IFZ2013/184M
  983
 476. Winstallocatie vaste Inrichtingen - 15-01-2011 - IFZ2010/457M
  1014
 477. Instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering - 14-10-2010 - DGB2010/6307M
  1026
 478. Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen - 11-08-2004 - DGB2004/1339M
  1028
 479. Emergency trust - 22-11-2000 - CPP2000/1933M
  1030
 480. Verenigde Staten. Geen zekerheid vooraf voor BV1/BV2- structuren - 20-11-2000 - IFZ2000/1292
  1031
 481. Artikel 2
 482. Commanditaire vennootschap en het toestemmingsvereiste - 15-12-2015 - BLKB2015/1209M
  1032
 483. Fonds voor gemene rekening en toestemmingsvereiste - 11-01-2007 - CPP2006/1870M
  1039
 484. Belastingplicht van verenigingen en stichtingen - 23-12-2005 - CPP2005/2730M
  1042
 485. Artikel 5
 486. Subjectieve vrijstellingen - 08-12-2009 - CPP2009/1368M
  1046
 487. Artikel 6a
 488. Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) - 10-03-2008 - CPP2008/291M
  1051
 489. Artikel 7
 490. Functionele valuta - 11-05-2011 - BLKB2011/392M
  1054
 491. Regeling functionele valuta - 18-12-2001 - WDB2001/715M
  1056
 492. Artikel 8
 493. Investeringsaftrek. Ontheffing bij verplichtingen tussen gelieerde lichamen - 17-03-2014 - BLKB2014/106M, onderdeel 5.4
  1059
 494. Artikel 9
 495. Coöperaties; Diverse onderwerpen - 17-01-2006 - CPP2005/1489M
  1063
 496. Statutaire bepalingen onderlinge verzekeringsmaatschappij ter regeling van het recht van verzekerden op premiereductie in de vorm van een winstaandeel - 08-05-1996 - DGO 96-4531
  1064
 497. Artikel 10a
 498. Beperking renteaftrek verbonden (rechts)personen - 25-03-2013- BLKB2013/110M
  1066
 499. Artikel 10c
 500. Inkoop van eigen aandelen - 09-06-2016 - BLKB2016/113M
  1073
 501. Artikel 10d
 502. Concernratio bij ontbreken geconsolideerde jaarrekening; vergeten keuze voor concernratio - 04-12-2012 - BLKB2012/1642M
  1076
 503. Artikel 12b
 504. Innovatiebox; vaststellingsovereenkomst en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen - 15-12-2016 - BLKB2016/ 225266M
  1077
 505. Innovatiebox - 01-09-2014 - BLKB2014/1054M
  1080
 506. Artikel 13
 507. Deelnemmingsvrijstelling - 12-07-2010 - DGB2010/2154M, onderdeel 1
  1093
 508. Kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden - 11-12-2009 - CPP2009/519M
  1101
 509. Artikel 13b
 510. Afgewaardeerde vordering op deelneming - 12-07-2010 - DGB2010/ 2154M, onderdeel 31155
  1107
 511. Artikel 13c
 512. Omzetting vaste inrichting in deelneming - 12-07-2010 - DGB2010/ 2154M, onderdeel 4
  1110
 513. Artikel 13d
 514. Liquidatieverliesregeling - 12-07-2010 - DGB2010/2154M, onderdeel 5
  1113
 515. Artikel 13l
 516. Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente - 16-01-2013
  1118
 517. Artikel 14
 518. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 - 12-08-2015 - BLKB2015/520M
  1121
 519. Artikel 14a
 520. Juridische afsplitsing - 27-01-2015 - BLKB2015/33M
  1148
 521. Zuivere splitsing - 27-01-2015 - BLKB2015/38M
  1176
 522. Artikel 14b
 523. Juridische fusie - 27-01-2015 - BLKB2015/34M
  1206
 524. Artikel 14c
 525. Geruisloze terugkeer; standpunten - 27-12-2005 - CPP2005/2573M
  1233
 526. Geruisloze terugkeer standaardvoorwaarden en toelichting hierop - 20-02-2003 - CPP2002/3267M
  1257
 527. Artikel 15
 528. Belastingplichtige. Bezitseis. Kasgeldvennootschappen. Pandrecht. Optierechten - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdelen 2 en 3
  1283
 529. Artikel 15ab
 530. Latente liquidatieverliezen - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdeel 4
  1290
 531. Artikel 15ac
 532. Uitleg van ‘niet in aftrek worden toegelaten’ - 14-12-2010 - DGB2010/ 4620M, onderdeel 5
  1291
 533. Artikel 15ae
 534. Verrekening voorvoegingsverliezen - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdeel 6
  1292
 535. Artikel 15af
 536. Meegeven van verliezen aan ontvoegde dochtermaatschappij - 14-12-2010 - DGB2010/4620M, onderdeel 7
  1295
 537. Artikel 15ai
 538. Fiscale eenheid, doorschuiven sanctie - 14-12-2010 - DGB2010/ 4620M, onderdeel 8
  1296
 539. Artikel 17
 540. Aanpassingstermijn ATR’s door wijzigingen moeder-dochterrichtlijn 2015 - 03-11-2005 - DGB2015/5071M
  1303
 541. Zetelverplaatsing. Beleid bij zetelverplaatsing naar buitenland van naar Nederlands recht opgerichte lichamen - 06-03-2001 - CPP2000/ 3020
  1304
 542. Artikel 20
 543. Verruimde achterwaartse verliesverrekening - 16-07-2014 - BLKB2014/362M, onderdeel 3
  1306
 544. Artikel 20a
 545. Verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - 25-02-2015 - BLKB2015/211M
  1310
 546. Samenloop verval verliescompensatie op grond van art. 20a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en inhaalregeling van art. 35 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 - 16-04-2002 - IFZ2002/357M
  1318
 547. Artikel 22
 548. Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting - 30-07-2002 - CPP2002/2272M
  1319
 549. Artikel 23c
 550. Deelnemingsverrekening. Verenigd Koninkrijk en Gemenebestlanden - 12-07-2010 - DGB2010/2154M, onderdeel 11
  1319
 551. Artikel 28
 552. Fiscale beleggingsinstelling - 18-02-2014 - BLKB2014/15M
  1321
 553. Omzetting fonds voor gemene rekening (beleggingsinstelling) in een NV met veranderlijk kapitaal - 05-12-2005 - CPP2005/1783M
  1332
 554. Artikel 28a
 555. Omzetting rechtspersoon - 04-04-2011 - BLKB2011/511M
  1334
 556. Artikel 29d
 557. Uitstel eerste notificatie - 15-11-2016 - DGBEL2016-0000184128M
  1341
 558. Div.bel. 1965
 559. Artikel 4
 560. Toerekenen aan vaste inrichting. Dividendstripping. Securities lending. Regeling cum/ex transacties - 21-11-2011 - DGB 2011/6870M, onderdelen 4,5,6 en 7
  1347
 561. Artikel 4a
 562. Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao - 26-11-2015 - DGB2015/5569M
  1352
 563. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992 - 13-01-2015 - DGB2015/71M
  1359
 564. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting - 23-06-2014 - DGB2014/1008M
  1365
 565. Vrijstellings- en teruggaafprocedure. Inwoner BES eilanden - 31-05-2011 - DGB2011/1387M
  1372
 566. Uitvoeringsvoorschriften art. 11 BRK in de relatie tot Aruba - 27-09-2007 - CPP2007/557M
  1374
 567. Uitvoeringsvoorschriften art. 11 BRK in de relatie tot de Nederlandse Antillen - 27-09-2007 - CPP2007/556M
  1380
 568. Uitkomst overleg tussen Nederland en VS over aanwijzing organisaties als pensioenfondsen - 06-08-2007 - IFZ2007/537M
  1386
 569. Artikel 4c
 570. Inkoop cumulatief preferente aandelen; inflatiebijstelling. Inkoop aandelen beursfondsen; jaarvereiste - 21-11-2011 - DGB 2011/ 6870M, onderdelen 9 en 10
  1389
 571. Artikel 6
 572. Inkoop eigen aandelen via de beurs - 21-11-2011 - DGB 2011/6870M, onderdeel 8
  1390
 573. Artikel 10
 574. Teruggaaf aan in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen - 21-11-2011 - DGB 2011/ 6870M, onderdeel 3
  1392
 575. Artikel 11:
 576. Labuan offshore-ondernemingen. Geen verdragsgerechtigdheid - 12-07-1994 - IFZ94/257.2
  1393
 577. Alfabetisch Register
  1395
 578. Chronologisch Register
  1413
Meer Verberg
5% studieboekenkorting
€ 118,82
€ 125,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven