Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Editie: editie deel IB
Verschijningsdatum: 7 maart 2018
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Kies uw producttype:
E-book
€ 63,00
Boek
€ 56,75
€ 52,06
€ 56,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In de inkomenscategorie ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’ horen onder meer de belaste voordelen thuis die een belastingplichtige geniet uit arbeid, maar die niet te herleiden zijn naar een onderneming of dienstbetrekking. Deze inkomenscategorie beslaat drie deelgebieden, die in deze Fed-brochure volop aandacht krijgen.
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden onderscheidt de volgende deelgebieden van inkomsten van belastingplichtigen die in deze inkomenscategorie thuishoren:
 • Uit arbeid genoten voordelen, die niet te herleiden zijn tot een onderneming of dienstbetrekking. U kunt hierbij denken aan de inkomsten van freelancers, alfahulpen, gastouders, overblijfmoeders, journalisten, artiesten, sporters, geestelijken en gemeenteraadsleden.
 • Ontvangen inkomsten vanwege het beschikbaar stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap, onderneming, werkzaamheid of vennootschap van een verbonden persoon (tbs-regeling).
 • Lucratieve belangen (regeling met ingang van 1 januari 2009).
Deze deelgebieden worden in deze herziene druk zorgvuldig beschreven, met aandacht voor de algemene bronkenmerken die aan de inkomstenbelasting ten grondslag liggen en de ruime hoeveelheid jurisprudentie die zich in dit kader ontwikkeld heeft. Een afsluitende sectie bespreekt de internationale aspecten van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, waardoor u dit fiscale fenomeen ook in breder verband kunt zien.

Onzakelijke lening in tbs-sfeer
Gerard Ligthart (werkzaam bij de Belastingdienst) behandelt in deze uitgave het geactualiseerde besluit over het resultaat uit overige werkzaamheden, enkele wetswijzigingen en de sinds de vorige druk verschenen jurisprudentie. Hierbij gaat hij specifiek in op actuele ontwikkelingen met betrekking tot het toepassen van het leerstuk van de onzakelijke lening in de tbs-sfeer.
Dat maakt deze Fed-brochure geschikt voor fiscalisten en studenten, die goed inzicht willen hebben in de inkomenscategorie ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
7 maart 2018
Editie:
deel IB
Druk:
2
ISBN:
9789013147766
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
152
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van gebruikte afkortingen
  XI
 3. 1
 4. 3
  1. 2.1
   Inleiding
   3
  2. 2.2
   Begrip ‘werkzaamheid’
   4
   1. 2.2.1
    Arbeid
    5
   2. 2.2.2
    Deelname aan het economisch verkeer
    7
   3. 2.2.3
    Voordeel beogen/verwachten
    10
  3. 2.3
   Normaal vermogensbeheer te buiten gaan
   15
   1. 2.3.1
    Uitponden van onroerende zaken
    15
   2. 2.3.2
    Zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen
    17
   3. 2.3.3
    Aanwenden van voorkennis of bijzondere kennis
    17
  4. 2.4
   Afgrenzing met andere inkomstenbronnen in box I, II en III
   21
   1. 2.4.1
    Winst uit onderneming versus resultaat uit overige werkzaamheden
    21
                 1. 2.4.2
                  Loon versus resultaat uit overige werkzaamheden
                  22
                 2. 2.4.3
                  Resultaat uit overige werkzaamheden versus inkomen uit sparen en beleggen
                  24
               1. 25
                1. 3.1
                 Totaalresultaat versus jaarresultaat
                 25
                2. 3.2
                 Vermogensetikettering
                 26
                 1. 3.2.1
                  Algemeen
                  26
                 2. 3.2.2
                  Heretikettering
                  28
                 3. 3.2.3
                  Etiketteringsfouten
                  29
                 4. 3.2.4
                  Staking (etikettering)
                  29
                3. 3.3
                 Waardering bij inbreng
                 30
                4. 3.4
                 Kapitaalstortingen en onttrekkingen
                 30
                5. 3.5
                 Aanloopverliezen
                 31
                6. 3.6
                 Goed koopmansgebruik
                 32
                 1. 3.6.1
                  Toepassing ruilarresten
                  33
                 2. 3.6.2
                  Voorziening
                  34
                 3. 3.6.3
                  Omzetstelsel versus kasstelsel
                  35
                7. 3.7
                 Aftrekbaarheid kosten
                 36
                 1. 3.7.1
                  Van aftrek uitgesloten algemene kosten
                  37
                 2. 3.7.2
                  In aftrek beperkte algemene kosten
                  38
                 3. 3.7.3
                  Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige
                  39
                 4. 3.7.4
                  In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige
                  42
                8. 3.8
                 Vrijstellingen
                 43
                 1. 3.8.1
                  Voordelen uit deelname aan kansspelen
                  43
                 2. 3.8.2
                  Voordelen uit het meewerken in de onderneming van de partner
                  44
                 3. 3.8.3
                  Voordelen uit vrijwilligerswerk
                  44
                 4. 3.8.4
                  Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers (art. 3.97 Wet IB 2001)
                  45
                9. 3.9
                 Staking van een werkzaamheid
                 45
                 1. 3.9.1
                  Overgang werkzaamheid in onderneming (art. 3.99 Wet IB 2001)
                  47
                 2. 3.9.2
                  Staking door overlijden. Mogelijkheid van doorschuiving
                  48
                 3. 3.9.3
                  Staking door ontbinding huwelijksgemeenschap. Mogelijkheid van doorschuiving
                  49
                 4. 3.9.4
                  Overbrenging vermogensbestanddelen naar het buitenland (art. 3.60 Wet IB 2001)
                  49
                 5. 3.9.5
                  Eindafrekening
                  50
               2. 51
                1. 4.1
                 Inleiding
                 51
                2. 4.2
                 Wanneer is sprake van rendabel maken/ter beschikking stellen
                 53
                 1. 4.2.1
                  Rendabel maken
                  53
                 2. 4.2.2
                  Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
                  53
                 3. 4.2.3
                  Voor zover
                  54
                 4. 4.2.4
                  Rechtens dan wel in feite direct of indirect
                  55
                 5. 4.2.5
                  Met terbeschikkingstelling gelijkgesteld
                  56
                 6. 4.2.5.1
                  Schuldvorderingen en spaarovereenkomsten
                  56
                 7. 4.2.5.2
                  Overeenkomst van levensverzekering
                  61
                 8. 4.2.5.3
                  Genotsrechten
                  61
                 9. 4.2.5.4
                  Call- en putopties
                  63
                 10. 4.2.5.5
                  Borgtochtvergoedingen
                  64
                 11. 4.2.6
                  Bijzonderheden terbeschikkingstelling aan a.b.-vennootschap
                  65
                3. 4.3
                 Verbonden personen
                 66
                 1. 4.3.1
                  Kleine kring verbonden personen
                  66
                 2. 4.3.2
                  Invloed huwelijksgoederenregime
                  67
                 3. 4.3.2.1
                  Terbeschikkingstelling aan onderneming of werkzaamheid (art. 3.91 Wet IB 2001)
                  67
                 4. 4.3.2.2
                  Terbeschikkingstelling aan een a.b.-vennootschap (art. 3.92 Wet IB 2001)
                  70
                 5. 4.3.3
                  Ruime kring verbonden personen bij ongebruikelijke terbeschikkingstelling
                  72
                 6. 4.3.3.1
                  Ongebruikelijk in algemene zin
                  73
                 7. 4.3.3.2
                  Ongebruikelijk in de gegeven familierelatie
                  74
                 8. 4.3.3.3
                  Moment van toetsing maatschappelijke (on)gebruikelijkheid
                  76
                4. 4.4
                 Aanvangs- en beëindigingstijdstip terbeschikkingstelling
                 77
                5. 4.5
                 Werkruimte in eigen woning (art. 3.93 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001)
                 78
                6. 4.6
                 Bijzonderheden resultaatbepaling tbs-regelingen
                 80
                 1. 4.6.1
                  Algemeen
                  80
                 2. 4.6.2
                  Aanloopverliezen in de tbs-sfeer
                  81
                 3. 4.6.3
                  Van overeenkomstige toepassing zijnde winstbepalingen specifiek voor de tbs-sfeer
                  82
                 4. 4.6.3.1
                  Kostenegalisatiereserve
                  82
                 5. 4.6.3.2
                  Herinvesteringsreserve
                  83
                 6. 4.6.3.3
                  Regeling voor vervanging van een onderneming/werkzaamheid (art. 3.64 Wet IB 2001)
                  86
                 7. 4.6.4
                  Doorschuifregelingen in de tbs-sfeer
                  88
                 8. 4.6.4.1
                  Algemeen
                  88
                 9. 4.6.4.2
                  Sfeerovergang naar onderneming (art. 3.99 Wet IB 2001)
                  89
                 10. 4.6.4.3
                  Doorschuiving bij ontbinding vennootschap (art. 3.98 Wet IB 2001)
                  91
                 11. 4.6.4.4
                  Doorschuiving bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (art. 3.98c en 3.98d Wet IB 2001)
                  92
                 12. 4.6.4.5
                  Uitstel van betaling
                  94
                 13. 4.6.5
                  Afschrijving gebouwen
                  95
                 14. 4.6.6
                  Bijzonderheden resultaatbepaling bij vorderingen
                  96
                 15. 4.6.6.1
                  Onzakelijke lening
                  97
                 16. 4.6.6.2
                  Regresvordering uit onzakelijke borgstelling
                  99
                 17. 4.6.6.3
                  Opwaarderingsreserve voor omzetting afgewaardeerde tbs-vorderingen in aandelenkapitaal (art. 3.98a Wet IB 2001)
                  100
                 18. 4.6.6.4
                  Vervreemding van een afgewaardeerde vordering (art. 3.98b Wet IB 2001)
                  103
                 19. 4.6.7
                  Terbeschikkingstellingsvrijstelling (art. 3.99b Wet IB 2001)
                  103
               3. 105
                1. 5.1
                 Wanneer is sprake van een lucratief belang
                 106
                 1. 5.1.1
                  Bevoorrechte positie/beloningsbedoeling
                  107
                 2. 5.1.2
                  Aandelen
                  108
                 3. 5.1.3
                  Vorderingen
                  110
                 4. 5.1.4
                  Rechten en verplichtingen
                  111
                 5. 5.1.5
                  Schulden
                  114
                2. 5.2
                 Groep van verbonden personen
                 115
                3. 5.3
                 Specifieke winstbepalingsregels voor lucratieve belangen
                 115
                 1. 5.3.1
                  Beginbalans
                  115
                 2. 5.3.2
                  Middellijk gehouden lucratief belang
                  116
                 3. 5.3.3
                  Sfeerovergang
                  118
               4. 119
                1. 6.1
                 Inleiding
                 119
                2. 6.2
                 Nationale heffingsbevoegdheid over resultaat uit overige werkzaamheden
                 120
                 1. 6.2.1
                  Resultaat uit overige werkzaamheden van inwoners van Nederland
                  120
                 2. 6.2.2
                  Nederlands resultaat uit overige werkzaamheden van niet-inwoners
                  120
                 3. 6.2.2.1
                  Algemeen
                  120
                 4. 6.2.2.2
                  Terbeschikkingstelling aan onderneming, werkzaamheid of vennootschap
                  121
                 5. 6.2.2.3
                  Lucratieve belangen
                  122
                 6. 6.2.2.4
                  Partnerbegrip bij buitenlandse belastingplichtigen
                  122
                3. 6.3
                 Verdragen
                 123
                 1. 6.3.1
                  Algemeen
                  123
                 2. 6.3.2
                  Terbeschikkingstellingsregeling
                  125
                 3. 6.3.3
                  Lucratieve belangen
                  126
                4. 6.4
                 Eenzijdige voorkoming op basis van het Bvdb 2001
                 128
                5. 6.5
                 Emigratie
                 128
                6. 6.6
                 Immigratie
                 130
               5. Trefwoordenregister
                131
               Meer Verberg
               Deze uitgave is onderdeel van de serie:
               Kies uw producttype:
               E-book
               € 63,00
               Boek
               € 56,75
               € 52,06
               € 56,75 incl. btw
               Prijs per stuk
               Boek
               Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
               • Bestellen op rekening
               • Gratis verzending
               • Grootste uitgever van juridische informatie
               Terug naar boven