Belastbaar resultaat uit overige werkzaamhedenbinnenkort

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Producttype:
Boek
Editie:
editie deel IB
Geplande verschijningsdatum:
7 maart 2018
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Inkijkexemplaar
€ 49,95
€ 52,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie
In de inkomenscategorie ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’ horen onder meer de belaste voordelen thuis die een belastingplichtige geniet uit arbeid, maar die niet te herleiden zijn naar een onderneming of dienstbetrekking. Deze inkomenscategorie beslaat drie deelgebieden, die in deze Fed-brochure volop aandacht krijgen.
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden onderscheidt de volgende deelgebieden van inkomsten van belastingplichtigen die in deze inkomenscategorie thuishoren:
  • Uit arbeid genoten voordelen, die niet te herleiden zijn tot een onderneming of dienstbetrekking. U kunt hierbij denken aan de inkomsten van freelancers, alfahulpen, gastouders, overblijfmoeders, journalisten, artiesten, sporters, geestelijken en gemeenteraadsleden.
  • Ontvangen inkomsten vanwege het beschikbaar stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap, onderneming, werkzaamheid of vennootschap van een verbonden persoon (tbs-regeling).
  • Lucratieve belangen (regeling met ingang van 1 januari 2009).
Deze deelgebieden worden in deze herziene druk zorgvuldig beschreven, met aandacht voor de algemene bronkenmerken die aan de inkomstenbelasting ten grondslag liggen en de ruime hoeveelheid jurisprudentie die zich in dit kader ontwikkeld heeft. Een afsluitende sectie bespreekt de internationale aspecten van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, waardoor u dit fiscale fenomeen ook in breder verband kunt zien.

Onzakelijke lening in tbs-sfeer
Gerard Ligthart (werkzaam bij de Belastingdienst) behandelt in deze uitgave het geactualiseerde besluit over het resultaat uit overige werkzaamheden, enkele wetswijzigingen en de sinds de vorige druk verschenen jurisprudentie. Hierbij gaat hij specifiek in op actuele ontwikkelingen met betrekking tot het toepassen van het leerstuk van de onzakelijke lening in de tbs-sfeer.
Dat maakt deze Fed-brochure geschikt voor fiscalisten en studenten, die goed inzicht willen hebben in de inkomenscategorie ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Geplande verschijningsdatum:
7 maart 2018
Editie:
deel IB
ISBN:
9789013147766
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
152
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 49,95
€ 52,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven