Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

Editie: editie 2015-1
Verschijningsdatum: 7 december 2015
Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 123,50
Boek
€ 110,75
€ 101,61
€ 110,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht is de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen. Daarbij ligt de focus op de beginselen van burgerlijk procesrecht als hét overkoepelende, alle delen in de reeks verbindende thema.

Voor die focus is ook gekozen omdat dat thema ook het (burgerlijk) procesrecht als zodanig, al sinds de dagen van Van Boneval Faure, en vanaf de inwerkingtreding van het EVRM steeds pregnanter, doordrenkt. Bovendien worden die beginselen steeds belangrijker: waar de (civiele) rechtspleging vaker onder politieke en financiële druk staat, en de uitgangspunten daarvan ter discussie gesteld worden, zijn de basisnoties over wat die rechtspleging uiteindelijk vermag, en waar dan de ondergrens ligt, eens te meer wezenlijk.

Dit boek is een praktisch en wetenschappelijk naslagwerk waarin de materie op gestructureerde wijze wordt uiteen gezet, zodat de beginselen van burgerlijk procesrecht (beter) toegankelijk worden gemaakt voor advocaten, rechters, deurwaarders, wetenschappers en anderen die met het burgerlijk procesrecht van doen hebben. Het doel is de huidige stand van zaken zo scherp en accuraat mogelijk weer te geven en om daar een eigen visie aan toe te voegen.

Het boek bespreekt diverse beginselen van burgerlijk procesrecht in het deel over ‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’ (hoofdstukken 5 t/m 11), en laat dat deel voorafgaan door enkele algemene bespiegelingen over het burgerlijk procesrecht in het deel ‘Algemene beschouwingen’ (hoofdstukken 1 t/m 4).
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
7 december 2015
Editie:
2015-1
Druk:
1
ISBN:
9789013133509
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
584
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XIX
 2. Enige afkortingen
  XXXV
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXVII
 4. Deel A
  Algemene beschouwingen
  1
  1. Hoofdstuk 1
   Algemene inleiding
   3
   1. 1.1
    Inleidende opmerkingen: doel, focus en benadering
    3
   2. 1.2
    Doelen van het burgerlijk procesrecht
    12
   3. 1.3
    Feitelijke context: beleidsmatige en empirische gegevens over conflicten en de rechtspleging in Nederland
    17
   4. 1.3.1
    Conflicten binnen de rechtspleging
    17
   5. 1.3.2
    Cijfers over de Nederlandse (en Europese) rechtspleging
    20
   6. 1.3.3
    Cijfers = Beleid (?)
    24
   7. 1.4
    De invloed van de Raad van Europa en het EVRM
    25
   8. 1.4.1
    Algemeen
    25
   9. 1.4.2
    Reikwijdte en werking van het EVRM
    26
   10. 1.4.3
    Art. 13 EVRM
    32
             1. 1.5
              De EU en beginselen van procesrecht
              34
             2. 1.6
              Keuze van de te bespreken beginselen van burgerlijk procesrecht
              37
             3. 1.6.1
              Inleiding
              37
             4. 1.6.2
              Niet apart besproken uitgangspunten van ons burgerlijk procesrecht
              40
             5. 1.7
              Afronding
              43
            1. Hoofdstuk 2
             Rechtsvinding en de ‘multilevel’ civiele rechtspleging
             45
             1. 2.1
              Inleiding
              45
             2. 2.2
              Rechtsvinding en rechtsvorming in een ‘multilevel’ rechtspleging
              46
             3. 2.2.1
              Procesrechtelijke rechtsvinding op nationaal niveau
              46
             4. 2.2.2
              Bronnen van het burgerlijk procesrecht (1)
              51
             5. 2.2.3
              Bronnen van burgerlijk procesrecht (2): zelfregulering via rechtersregelingen
              53
             6. 2.2.4
              Rechtsvinding en rechtsvorming in het Europese (proces)recht
              61
             7. 2.2.5
              ‘Meergelaagdheid’: multilevel burgerlijk procesrecht
              69
             8. 2.3
              Slot
              73
            2. Hoofdstuk 3
             Nieuwe beginselen van civiel procesrecht?
             75
             1. 3.1
              Inleidende opmerkingen
              75
             2. 3.2
              Nieuwe beginselen: new public management (NPM)?
              75
             3. 3.3
              Nieuwe beginselen: waarheidsvinding en de waarheidsplicht?
              80
             4. 3.3.1
              Art. 21 Rv
              80
             5. 3.3.2
              De sanctionering van art. 21-22 Rv
              84
             6. 3.3.3
              Van waarheidsplicht tot beginsel van waarheidsvinding?
              86
             7. 3.3.4
              Art. 22 Rv
              93
             8. 3.3.5
              Wel een algemene informatieplicht?
              94
             9. 3.4
              Nieuwe beginselen: effectieve rechtsbescherming?
              94
             10. 3.5
              Conclusie
              100
            3. Hoofdstuk 4
             Sanctionering na schending van een beginsel van procesrecht
             103
             1. 4.1
              Inleiding
              103
             2. 4.2
              Het EVRM: sanctionering achteraf
              106
             3. 4.2.1
              Art. 46 EVRM en art. 41 EVRM
              106
             4. 4.2.2
              Art. 13 EVRM: een effectief nationaal rechtsmiddel
              109
             5. 4.2.3
              Nogmaals: art. 46 EVRM
              111
             6. 4.3
              Nationaal recht: hoger beroep en cassatie
              113
             7. 4.4
              Nationaal recht: herstel en sanctionering via een kort geding- procedure
              114
             8. 4.5
              Nationaal recht: de verklaring voor recht
              116
             9. 4.6
              Nationaal recht: herroeping
              120
             10. 4.7
              Nationaal recht: aansprakelijkheid van de Staat
              122
             11. 4.7.1
              Inleiding
              122
             12. 4.7.2
              Aansprakelijkheid van de Staat wegens onrechtmatige rechtspraak
              123
             13. 4.7.3
              Aansprakelijkheid in Europees verband
              127
             14. 4.7.4
              Gewijzigde inzichten (I): aansprakelijkheid van de rechter
              135
             15. 4.7.5
              Gewijzigde inzichten (II): redelijke termijn en smartengeld
              143
             16. 4.7.6
              Een alternatief: vergoeding van ‘integriteitsschade’
              153
             17. 4.8
              Conclusie
              159
           1. Deel B
            Beginselen van burgerlijk procesrecht
            161
            1. Hoofdstuk 5
             Toegang tot de rechter
             163
             1. 5.1
              Inleidende opmerkingen
              163
             2. 5.2
              Toegang tot de rechter volgens het EVRM
              166
             3. 5.2.1
              Hoofdlijnen
              166
             4. 5.2.2
              Sanctionering
              175
             5. 5.3
              Toegang tot de rechter in Nederland
              176
             6. 5.4
              Grenzen aan de toegang en de toelaatbaarheid daarvan
              178
             7. 5.4.1
              Voorbeelden uit Nederland en op basis van het EVRM
              178
             8. 5.4.2
              Uitgelicht: debat in Nederland over de kosten van procederen
              194
             9. 5.4.3
              Afronding: er liggen ook kansen
              201
             10. 5.5
              Toegang en massa(schade)claims
              203
             11. 5.5.1
              Inleiding
              203
             12. 5.5.2
              Het EVRM
              204
             13. 5.5.3
              De Europese Unie
              204
             14. 5.5.4
              Nederlands recht: art. 3:305a BW
              208
             15. 5.5.5
              Nederlands recht: de Wet collectieve afwikkeling massaschade
              217
             16. 5.6
              Toegang en ADR
              219
             17. 5.7
              Conclusie
              227
            2. Hoofdstuk 6
             Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
             229
             1. 6.1
              Inleiding
              229
             2. 6.1.1
              Inleiding en belang
              229
             3. 6.1.2
              Wie moet onafhankelijk en onpartijdig zijn?
              231
             4. 6.1.3
              Plan van behandeling
              233
             5. 6.2
              Onafhankelijkheid ten opzichte van ‘derden’
              234
             6. 6.3
              Onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende en wetgevende macht
              236
             7. 6.3.1
              Inleiding
              236
             8. 6.3.2
              Het EVRM en de onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht
              237
             9. 6.3.3
              De (rechtspositionele) onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht naar Nederlands recht
              239
             10. 6.3.4
              Onafhankelijkheid ten opzichte van de wetgevende macht: EVRM en Nederland
              240
             11. 6.4
              Onpartijdigheid van de rechter ten opzichte van de procespartijen
              244
             12. 6.4.1
              De eisen die het EVRM stelt
              244
             13. 6.4.2
              Onpartijdigheid naar Nederlands recht
              253
             14. 6.4.3
              Psychologische aspecten van de onpartijdigheid van de rechter
              255
             15. 6.4.4
              Een zijpad: onpartijdige arbiters
              272
             16. 6.5
              Sanctionering: (preventieve) maatregelen tegen afhankelijkheid en/of partijdigheid
              274
             17. 6.5.1
              Inleiding: hoger beroep en transparantie
              274
             18. 6.5.2
              Europese maatregelen
              275
             19. 6.5.3
              Wraking en verschoning
              276
             20. 6.6
              Zelfregulering en onafhankelijkheid en onpartijdigheid
              288
             21. 6.6.1
              De Leidraad Onpartijdigheid en de binding van de individuele rechter
              288
             22. 6.6.2
              De toewijzing van zaken binnen een gerecht
              290
             23. 6.7
              Conclusie
              293
            3. Hoofdstuk 7
             Hoor en wederhoor (‘fair hearing’)
             295
             1. 7.1
              Inleidende opmerkingen
              295
             2. 7.2
              Achtergrond en (rechtseconomische) ratio van hoor en wederhoor
              297
             3. 7.3
              ‘The right to a fair hearing’ uit art. 6 EVRM
              300
             4. 7.3.1
              Introductie
              300
             5. 7.3.2
              Drie aspecten van een eerlijk proces (‘fair hearing’)
              302
             6. 7.4
              Nederland
              308
             7. 7.4.1
              Inleiding
              308
             8. 7.4.2
              Ad (1): het recht op rechterlijk gehoor
              312
             9. 7.4.3
              Ad (2): het recht op tegenspraak (‘adversarial proceedings’)
              315
             10. 7.4.4
              Ad (3): gelijkheid der wapenen
              318
             11. 7.4.5
              Grenzen aan hoor en wederhoor
              327
             12. 7.4.6
              Rechtsgevolgen en sancties verbonden aan de schending van hoor en wederhoor
              332
             13. 7.5
              Slotoverweging
              333
            4. Hoofdstuk 8
             Openbaarheid van rechtspraak
             335
             1. 8.1
              Inleidende opmerkingen
              335
             2. 8.2
              Omschrijving en ratio van openbaarheid van rechtspraak
              336
             3. 8.3
              De (vereisten aan de) openbaarheid van rechtspraak op grond van art. 6 EVRM
              339
             4. 8.3.1
              Hoofdlijnen: ‘public hearing’ en ‘public pronouncement’
              339
             5. 8.3.2
              Uitzonderingen op de eis van openbaarheid
              346
             6. 8.4
              Openbaarheid in Nederland
              350
             7. 8.4.1
              Inleiding
              350
             8. 8.4.2
              De openbare terechtzitting
              351
             9. 8.4.3
              De openbare uitspraak
              356
             10. 8.5
              Sanctionering bij schending van het beginsel van openbaarheid
              361
             11. 8.6
              Ontwikkelingen op het gebied van openbaarheid
              368
             12. 8.6.1
              ADR en openbaarheid
              368
             13. 8.6.2
              ‘Dissenting’ en ‘concurring opinions’
              370
             14. 8.6.3
              Moderne tijden: van openbaarheid naar transparantie (?!)
              371
             15. 8.7
              Slot
              378
            5. Hoofdstuk 9
             Berechting binnen een redelijke termijn
             381
             1. 9.1
              Inleidende opmerkingen
              381
             2. 9.2
              Ratio van het redelijke termijn-beginsel
              384
             3. 9.3
              Enkele feitelijke gegevens inzake de duur van procedures
              385
             4. 9.4
              Art. 6 EVRM: ‘within a reasonable time’
              390
             5. 9.4.1
              Inleiding
              390
             6. 9.4.2
              Termijn: begin en eind
              391
             7. 9.4.3
              Termijn: duur
              392
             8. 9.4.4
              Termijn: een vaste termijn?
              398
             9. 9.5
              Rechtsgevolgen (sancties) bij een schending van het beginsel
              399
             10. 9.5.1
              Inleiding: sanctie via het nationale recht
              399
             11. 9.5.2
              EVRM-sanctionering: art. 41 EVRM
              401
             12. 9.5.3
              Sanctionering van een ‘systematic problem’
              406
             13. 9.5.4
              Gevolgen voor Nederland: hoofdlijn van het geldende sanctiesysteem
              408
             14. 9.5.5
              Tussenconclusie
              417
             15. 9.6
              De redelijke termijn in het Nederlandse recht
              417
             16. 9.6.1
              Art. 20 lid 1 Rv
              417
             17. 9.6.2
              Tussen partijen: art. 20 lid 2 Rv
              423
             18. 9.7
              Doorwerking in het Nederlandse civiele procesrecht
              426
             19. 9.7.1
              Introductie
              426
             20. 9.7.2
              Enkele versnellingsregels
              427
             21. 9.7.3
              Sanctionering van versnellingsregels
              432
             22. 9.8
              Afronding
              433
            6. Hoofdstuk 10
             De motiveringsplicht van de rechter
             435
             1. 10.1
              Inleiding: achtergrond van de motiveringsplicht
              435
             2. 10.2
              De motiveringsplicht van art. 6 EVRM
              438
             3. 10.2.1
              Grondslag voor een Europese motiveringsplicht?
              438
             4. 10.2.2
              De Europese invulling van de motiveringsplicht
              440
             5. 10.2.3
              Sanctionering bij schending?
              443
             6. 10.3
              De rechterlijke motiveringsplicht in Nederland
              444
             7. 10.3.1
              Inleiding
              444
             8. 10.3.2
              Analyse van de wettelijke gronden
              444
             9. 10.3.3
              De concrete uitwerking van het beginsel
              445
             10. 10.3.4
              Verdere invulling (omvang) van die norm
              446
             11. 10.3.5
              De omvang van de motiveringsplicht: het partijdebat en de bewijswaardering
              448
             12. 10.3.6
              De omvang van de motiveringsplicht: de aard van het geding
              453
             13. 10.3.7
              De omvang van de motiveringsplicht: de aard van de beslissing
              454
             14. 10.3.8
              Sanctionering
              459
             15. 10.3.9
              Tussenconclusie
              464
             16. 10.4
              Motiveringseisen en de cassatieprocedure
              464
             17. 10.5
              Psychologische inzichten inzake rechterlijke besluitvorming en motivering
              467
             18. 10.6
              Conclusie
              476
            7. Hoofdstuk 11
             Partijautonomie en de actieve rechter
             477
             1. 11.1
              Inleidende opmerkingen
              477
             2. 11.2
              Het EVRM en de partijautonomie
              479
             3. 11.3
              De lijdelijkheid van de rechter in Nederland: hoofdlijnen
              484
             4. 11.4
              De voortdurende zoektocht naar balans
              489
             5. 11.4.1
              De lijn van het betoog
              489
             6. 11.4.2
              Ontwikkelingen op andere terreinen: eigen balans eerst
              489
             7. 11.4.3
              De huidige balans in het burgerlijk procesrecht: richting samenwerking
              490
             8. 11.4.4
              De actieve rechter: een nieuw vertrekpunt
              500
             9. 11.5
              Enkele rechtsvergelijkende notities
              501
             10. 11.5.1
              De Principles of Transnational Civil Procedure
              501
             11. 11.5.2
              De algemene trend richting een actieve rechter
              502
             12. 11.5.3
              Het vernieuwde Engelse procesrecht
              503
             13. 11.6
              Afronding
              508
           2. Zakenregister
            511
           3. Wetsartikelenregister
            515
           4. Jurisprudentieregister
            521
           Meer Verberg
           Deze uitgave is onderdeel van de serie:
           Kies uw producttype:
           E-book
           € 123,50
           Boek
           € 110,75
           € 101,61
           € 110,75 incl. btw
           Prijs per stuk
           Boek
           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
           • Bestellen op rekening
           • Gratis verzending
           • Grootste uitgever van juridische informatie
           Terug naar boven