Asser 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

Bijzondere overeenkomsten

Asser 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

Editie: editie deel 7-VII
Verschijningsdatum: 6 juli 2017
Asser 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
Producttype Boek :
€ 112,84
€ 123,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit Asser-deel behandelt de huidige wettelijke regeling van de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. De geactualiseerde druk geeft een duidelijk en overzichtelijk beeld van alle regels, gerelateerd aan relevante rechtspraak en literatuur. Zo maakt u zich de laatste inzichten over deze complexe materie snel eigen.

Als advocaat, notaris, accountant, belasting-, of organisatieadviseur heeft u regelmatig te maken met het recht inzake personenvennootschappen. Een belangrijk deel van dit recht wordt aangevuld en gevormd door rechtspraak en literatuur. Deel 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap is een complete en actuele kennisbron voor uw dagelijkse praktijk. Het boek is ook ideaal voor rechters, studenten en het bedrijfsleven.

Wet, literatuur en rechtspraak
De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn belangrijke rechtsvormen voor het midden- en kleinbedrijf. Ook grote en complexe organisaties kiezen regelmatig voor de rechtsvorm van een personenvennootschap. De laatste jaren is veel rechtspraak en literatuur verschenen die de personenvennootschap andere inhoud hebben gegeven. Zo heeft de Hoge Raad voor de vof en de cv duidelijkheid geschapen omtrent de aansprakelijkheid van nieuw toetredende vennoten.

De auteur besteedt uitgebreid aandacht aan alle relevante rechtspraak en literatuur en legt verbanden met de huidige wettelijke regeling. Naast de bestaande regeling treft u ook veel informatie aan over de historische ontwikkeling van de maatschap, vof en cv. Dit Asser-deel is bijgewerkt tot 1 januari 2017.

Titel 7.13 Burgerlijk Wetboek
De vorige druk was gewijd aan het in 2011 ingetrokken wetsvoorstel Vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen naar deze ontwerpwetgeving zijn in dit Asser-deel verwijderd. Hoewel er bemoedigende signalen zijn rondom de mogelijkheid van nieuwe wetgeving voor de personenvennootschap, blijft die wetgeving zowel qua inhoud als verschijningsdatum onzeker. Als Titel 7.13 wordt ingevoerd, volgt te zijner tijd spoedig een bijgewerkte uitgave.

Prof. mr. J.M.M. Maeijer heeft in zijn vorige bewerkingen van dit boek een belangrijke basis gelegd voor de ontwikkeling van het begrip inzake de personenvennootschap. Deze bewerking bouwt daar op verder.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
6 juli 2017
Editie:
deel 7-VII
Druk:
8
ISBN:
9789013125856
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
524
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XIII
 2. Enige afkortingen
  XXIII
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXV
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Beknopt historisch overzicht
   1
  2. 1.2
   De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap als contractuele samenwerkingsvormen
   17
  3. 1.3
   Verschillende typen van vennootschappen
   33
 5. Hoofdstuk 2
  De kenmerken en het tot stand komen van de overeenkomst van vennootschap
  49
  1. 2.1
   De essentialia van het begrip overeenkomst van maatschap c.q. vennootschap
   49
  2. 2.2
   Het aangaan en het bewijs van de overeenkomst van maatschap en vennootschap onder firma; de inschrijving in het handelsregister
   72
 6. Hoofdstuk 3
  Verbintenissen van de vennoten onderling
  83
  1. 3.1
   Verplichting tot samenwerking
   83
  2. 3.2
   Verplichting tot inbreng
   92
  3. 3.3
   Risico
   99
  4. 3.4
   Het voeren van administratie; verdeling van winst en verlies
   101
           1. Hoofdstuk 4
            Het bestuur van de vennootschap
            117
            1. 4.1
             Algemeen
             117
            2. 4.2
             Omtrent het bestuur is niets overeengekomen
             123
            3. 4.3
             Bij overeenkomst is in het bestuur voorzien
             128
            4. 4.4
             Bijzondere onderwerpen
             134
           2. Hoofdstuk 5
            De gebondenheid van de vennoten tegenover derden
            145
            1. 5.1
             Algemeen
             145
            2. 5.2
             De maatschap
             145
            3. 5.3
             De vennootschap onder firma
             176
           3. Hoofdstuk 6
            Het vennootschapsgoederenrecht bij maatschap en vennootschap onder firma
            195
            1. 6.1
             Algemeen
             195
            2. 6.2
             De inbreng van goederen nader beschouwd
             197
            3. 6.3
             De economische deelgerechtigdheid en het gerechtigd zijn in de vennootschappelijke goederengemeenschap
             201
            4. 6.4
             De gebondenheid van de vennootschappelijke goederengemeenschap
             210
            5. 6.5
             Het afgescheiden vermogen
             218
            6. 6.6
             De goederengemeenschap na ontbinding van de vennootschap
             240
           4. Hoofdstuk 7
            De ontbinding van de vennootschap
            247
            1. 7.1
             Algemeen
             247
            2. 7.2
             Verloop van de bedongen tijd
             250
            3. 7.3
             Ontbinding door de rechter om gewichtige redenen
             251
            4. 7.4
             Opzegging in de zin van art. 7A:1683 sub 3 BW jo. 7A:1686 BW; uitstoting door opzegging; vrijwillige uittreding door opzegging
             261
            5. 7.5
             Volbrenging van de beoogde handeling en het tenietgaan van een goed
             272
            6. 7.6
             Dood, curatele of faillissement van een van de vennoten
             276
           5. Hoofdstuk 8
            Voortzettingsregelingen
            279
            1. 8.1
             De behoefte aan voortzettingsregelingen
             279
            2. 8.2
             Voortzettings- en vermogensbedingen; de identiteit van de vennootschap; de aansprakelijkheid van de uitgetreden en toegetreden vennoot
             281
            3. 8.3
             Voortzettingsregelingen voor het geval van het overlijden van een van de vennoten; de betekenis van art. 7A:1688 BW
             311
           6. Hoofdstuk 9
            Vereffening en verdeling
            331
            1. 9.1
             Algemeen
             331
            2. 9.2
             De vereffening
             331
            3. 9.3
             De verdeling
             350
           7. Hoofdstuk 10
            De commanditaire vennootschap
            359
            1. 10.1
             Karakteristieken, aangaan, het bewijs en inschrijving in het handelsregister van de commanditaire vennootschap
             359
            2. 10.2
             Het bestuur en de vertegenwoordiging van de commanditaire vennootschap; de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot
             373
            3. 10.3
             Het vennootschapsgoederenrecht bij de c.v.; de vereffening en de verdeling
             389
           8. Zakenregister
            411
           9. Wetsartikelenregister
            421
           10. Jurisprudentieregister
            429
           Meer Verberg
           Deze uitgave is onderdeel van de serie:
           Producttype Boek :
           € 112,84
           € 123,00 incl. btw
           Prijs per stuk
           Boek
           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
           • Bestellen op rekening
           • Gratis verzending
           • Grootste uitgever van juridische informatie
           Terug naar boven