Asser 7-VI Aanneming van werk

Asser 7-VI Aanneming van werk

Editie: editie deel 7-VI
Verschijningsdatum: 8 juni 2017
Asser 7-VI Aanneming van werk
Kies uw producttype:
E-book
€ 139,50
Boek
€ 125,75
€ 115,37
€ 125,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit deel uit de Asser-serie behandelt de aanneming van werk in titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek. Naast de meest recente jurisprudentie besteedt deze geactualiseerde druk uitgebreid aandacht aan de gewijzigde Aanbestedingswet en het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zo maakt u zich de laatste inzichten over deze complexe materie snel eigen.
Wat de aanneming van werk bijzonder maakt, is dat een belangrijke rol is weggelegd voor algemene voorwaarden die via zelfregulering tot stand zijn gekomen. Veel van deze voorwaarden bevatten een arbitraal beding. Asser-deel 7-VI Aanneming van werk analyseert daarom niet alleen de wettelijke regeling, maar gaat ook diep in op de jurisprudentie door arbitrale instanties. Daarmee is het op dit specifieke rechtsgebied hét naslagwerk voor advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, wetenschappers en gevorderde studenten.

Bilaterale én multilaterale rechtsverhoudingen
De aanneming van werk is een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer. Maar hun contract hangt vaak samen met andere overeenkomsten. In Asser-deel 7-VI Aanneming van werk komen beide verhoudingen uitgebreid aan bod, overzichtelijk ondergebracht in twee delen. Het eerste deel belicht de bilaterale overeenkomst, met aandacht voor de regeling in titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek en het autonome recht in de vorm van bijvoorbeeld modelcontracten. Het tweede deel heeft een multilateraal perspectief en bespreekt in de praktijk veel voorkomende samenwerkingsvormen als hoofd- en onderaanneming, bouwcombinatie en bouwteam.

Volop aandacht voor actualiteit
Sinds het verschijnen van de vorige druk zijn drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. De Aanbestedingswet 2012 is als gevolg daarvan gewijzigd. In deze nieuwe druk komt deze wetswijziging uitvoerig aan bod. Verder biedt de uitgave boek een verhelderende bespreking van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Bij aanname leidt dit voorstel tot wijzigingen van titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek die uiterst relevant zijn voor consument-opdrachtgevers.

Veel nieuwe jurisprudentie
In Asser-deel 7-VI Aanneming van werk vindt u een nauwkeurige weergave van alle recente rechtspraak. Enkele onderwerpen die daarbij aan bod komen:
 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
 • Toepasselijkheid van beginselen van aanbestedingsrecht op private aanbestedingen
 • Waarschuwingsplicht van de aannemer voor fouten in de opdracht of voor prijsverhogingen door meerwerk
 • Prijsaanpassing wegens onvoorziene omstandigheden
 • Klachtplicht van de opdrachtgever wegens gebreken
 • Retentierecht van de aannemer
 • Derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen
 • Bouwteamovereenkomst
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
8 juni 2017
Editie:
deel 7-VI
Druk:
3
ISBN:
9789013143812
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
616
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XIX
 2. Enige afkortingen
  XXIX
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXV
 4. Eerste gedeelte: Aanneming van werk in bilateraal verband
  1
  1. Hoofdstuk 1
   Inleiding
   3
   1. 1.1
    Historische oorsprong
    3
   2. 1.2
    Opzet en karakter wettelijke regeling
    5
   3. 1.3
    Afbakening van andere contracttypen
    33
   4. 1.3.I
    Afbakening van arbeidsovereenkomst
    33
   5. 1.3.II
    Afbakening van opdracht
    38
   6. 1.3.III
    Afbakening van koop en verkoop
    52
   7. 1.3.IV
    Turnkey-contract aanneming?
    56
  2. Hoofdstuk 2
   Totstandkoming overeenkomst
   61
   1. 2.1
    Aanbod en aanvaarding
    61
   2. 2.1.I
    Aanbesteding als uitnodiging tot het doen van een aanbod
    61
             1. 2.1.II
              Overeenkomstkarakter van relatie aanbesteder-gegadigden
              64
             2. 2.1.III
              Beperkte keuzevrijheid voor overheidsaanbesteders
              69
             3. 2.2
              Redelijkheid en billijkheid in precontractuele fase
              81
             4. 2.2.I
              Beperkingen onderhandelingsvrijheid
              81
             5. 2.2.II
              Het gevaar van ‘leuren’
              91
             6. 2.2.III
              Het gevaar van mededingingsbeperkende afspraken
              95
             7. 2.3
              Precontractuele redelijkheid en billijkheid en beginselen van aanbestedingsrecht
              106
            1. Hoofdstuk 3
             De verplichting van de opdrachtgever de aannemer in staat te stellen de overeenkomst na te komen
             123
             1. 3.1
              Afhankelijkheid aannemer van medewerking opdrachtgever
              123
             2. 3.2
              Is de opdrachtgever tot medewerking verplicht?
              125
             3. 3.3
              Schuldeisersverzuim: een verouderd leerstuk
              129
             4. 3.4
              Medewerkingsplicht krachtens overeenkomst
              134
            2. Hoofdstuk 4
             De verplichting van de aannemer het werk tot stand te brengen en op te leveren
             139
             1. 4.1
              Tot stand brengen Øn opleveren
              139
             2. 4.2
              De verplichting het werk tot stand te brengen
              140
             3. 4.2.I
              Persoonlijk te verrichten prestatie
              140
             4. 4.2.II
              Resultaatsverbintenis
              142
             5. 4.2.III
              Verschuivingen van verantwoordelijkheden door beperking keuzevrijheid aannemer
              147
             6. 4.2.IV
              Waarschuwingsplicht aannemer
              162
             7. 4.2.V
              Precontractuele waarschuwingsplicht
              186
             8. 4.2.VI
              Falend toezicht
              191
             9. 4.2.VII
              Verschuiving van verantwoordelijkheden door ontwerpkeuzes aannemer
              214
             10. 4.2.VIII
              Verschuiving van verantwoordelijkheden door garanties aannemer
              216
             11. 4.2.IX
              Onmogelijk worden van uitvoering
              221
             12. 4.3
              De verplichting het werk op te leveren
              224
             13. 4.3.I
              Vereisten voor oplevering
              224
             14. 4.3.II
              Tijdig opleveren
              229
             15. 4.3.III
              Gevolgen van de oplevering
              232
             16. 4.3.IV
              Herstel van gebreken na oplevering
              234
             17. 4.3.V
              Verjaring en verval rechtsvorderingen na oplevering
              238
             18. 4.4
              Beperking aansprakelijkheid aannemer
              253
            3. Hoofdstuk 5
             De verplichting van de opdrachtgever tot betaling
             257
             1. 5.1
              Een prijs in geld
              257
             2. 5.2
              Meer- en minderwerk
              263
             3. 5.3
              Stelposten
              276
             4. 5.4
              Prijsaanpassing wegens niet verdisconteerde kostenverhogende omstandigheden
              279
             5. 5.5
              Moment van betaling
              291
             6. 5.6
              Niet of niet-tijdige betaling
              294
            4. Hoofdstuk 6
             Voortijdige beºindiging der overeenkomst
             309
             1. 6.1
              Anticipatieve ontbinding
              309
             2. 6.2
              Opzegging
              313
             3. 6.3
              Overlijden of duurzame arbeidsongeschiktheid
              325
            5. Hoofdstuk 7
             Bouw van een woning in opdracht van een consument
             327
             1. 7.1
              Bescherming van de consument krachtens de wet
              327
             2. 7.2
              Bescherming van de consument krachtens zelfregulering
              345
           1. Tweede gedeelte: Aanneming van werk in multilateraal verband
            353
            1. Hoofdstuk 8
             Hoofd- en onderaanneming
             355
             1. 8.1
              Typologie
              355
             2. 8.2
              Afhankelijkheid onderaanneming van de hoofdaanneming
              360
             3. 8.2.1
              Totstandkoming
              360
             4. 8.2.II
              Beºindiging
              363
             5. 8.2.III
              Inhoud
              371
             6. 8.3
              Aansprakelijkheid onderaannemer jegens opdrachtgever in hoofdaanneming
              382
            2. Hoofdstuk 9
             Nevenaanneming
             397
             1. 9.1
              Typologie
              397
             2. 9.2
              Noodzaak van en verantwoordelijkheid voor coördinatie
              402
             3. 9.2.I
              Opdrachtgever verantwoordelijk voor coördinatie
              402
             4. 9.2.II
              Coördinatie door een hulppersoon van de opdrachtgever
              407
             5. 9.2.III
              Coördinatieovereenkomst
              409
            3. Hoofdstuk 10
             Bouwcombinatie
             419
             1. 10.1
              Typologie
              419
             2. 10.2
              Bouwcombinatie en mededingingsrecht
              422
             3. 10.3
              Rechtsvorm
              434
             4. 10.3.I
              Maatschap, VOF, CV
              434
             5. 10.3.II
              NV of BV; CV met BV als beherend vennote
              442
             6. 10.3.III
              EESV
              446
             7. 10.4
              Totstandkoming en inhoud van de combinatieovereenkomst
              448
             8. 10.4.I
              Bepalende factoren voor contractuele opzet
              448
             9. 10.4.II
              In de combinatieovereenkomst te regelen onderwerpen
              452
            4. Hoofdstuk 11
             Bouwteam
             457
             1. 11.1
              Typologie
              457
             2. 11.2
              Bouwteam als samenwerkingsvorm
              462
             3. 11.2.I
              Aard en organisatie van de samenwerking
              462
             4. 11.2.II
              Aansprakelijkheidsvragen in verband met de samenwerking
              464
             5. 11.3
              Bouwteam als vraagtechniek
              477
             6. 11.3.I
              Bouwteam als variant van de enkelvoudige uitnodiging
              477
             7. 11.3.II
              Bouwteam op basis van een raamovereenkomst
              503
             8. 11.4
              Bouwteam tegenover geïntegreerd concept
              514
             9. 11.4.I
              Bouwteam tegenover Design & Build
              514
             10. 11.4.II
              Bouwteam tegenover Alliancing
              517
           2. Zakenregister
            527
           3. Wetsartikelenregister
            533
           4. Jurisprudentieregister
            541
           Meer Verberg
           Kies uw producttype:
           E-book
           € 139,50
           Boek
           € 125,75
           € 115,37
           € 125,75 incl. btw
           Prijs per stuk
           Boek
           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
           • Bestellen op rekening
           • Gratis verzending
           • Grootste uitgever van juridische informatie
           Terug naar boven