Asser 7-V Arbeidsovereenkomst

Asser 7-V Arbeidsovereenkomst

Editie: editie deel 7-V
Verschijningsdatum: 4 december 2015
Asser 7-V Arbeidsovereenkomst
Kies uw producttype:
E-book
€ 127,00
Boek
€ 114,50
5% studieboekenkorting
€ 105,05
€ 114,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit Asser-deel behandelt de arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst en de ondernemingsovereenkomst. De invloed van het Europees arbeidsrecht krijgt hierbij ruime aandacht.

In deze derde druk van Asser 7-V Arbeidsovereenkomst vindt u vooral de gevolgen van de invoering van de ingrijpende Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Beide wetten zijn ingevoerd in 2015. De nieuwe wetteksten zijn toegevoegd en worden toegelicht. Daarnaast is de belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt. Vanwege de vele wijzigingen ten opzichte van de vorige druk, is de randnummering vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage toegevoegd.

Nadruk op het geldende Nederlandse recht
De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.

Afzonderlijk deel
Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk boek van de Asser-serie behandeld. Het boek besteedt ook aandacht aan de collectieve arbeidsovereenkomst en aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van het arbeidsreglement.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
4 december 2015
Editie:
deel 7-V
Druk:
3
ISBN:
9789013130942
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XV
 2. Enige afkortingen
  XXIX
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXIII
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   De plaats van de arbeidsovereenkomst in het BW
   1
  2. 1.2
   De plaats van de arbeidsovereenkomst in het sociaal recht
   6
  3. 1.3
   Plaats van het Europese en internationale recht
   10
  4. 1.4
   Gradaties van dwingend recht
   12
  5. 1.5
   Institutioneel en contractueel stelsel
   14
 5. Hoofdstuk 2
  Afdeling 1: Algemene bepalingen
  17
  1. 2.1
   Definitie van de arbeidsovereenkomst
   17
  2. 2.2
   Afbakening van de opdracht
   21
  3. 2.3
   Flexibele arbeidsrelaties
   23
  4. 2.4
   Bijzondere arbeidsverhoudingen
   28
  5. 2.5
   Sollicitatiefase
   37
                 1. 2.6
                  Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
                  41
                 2. 2.7
                  Wijziging van de arbeidsovereenkomst
                  46
                 3. 2.8
                  Minderjarigen
                  57
                1. Hoofdstuk 3
                 Afdeling 2: Loon
                 61
                 1. 3.1
                  Loonbegrip
                  61
                 2. 3.2
                  Hoogte van het loon
                  63
                 3. 3.3
                  Vorm van het loon
                  68
                 4. 3.4
                  Voldoening van het loon
                  76
                 5. 3.5
                  Risicoregeling
                  84
                 6. 3.6
                  Loon tijdens ziekte
                  91
                 7. 3.7
                  Inhouding van het loon
                  101
                2. Hoofdstuk 4
                 Afdeling 3: Vakantie en verlof
                 109
                 1. 4.1
                  Vakantie
                  109
                 2. 4.2
                  Verlof
                  123
                3. Hoofdstuk 5
                 Afdeling 4: Gelijke behandeling
                 131
                 1. 5.1
                  Het leerstuk van gelijke behandeling
                  131
                 2. 5.2
                  Mannen en vrouwen
                  134
                 3. 5.3
                  Arbeidsduur en tijdelijke arbeidsovereenkomst
                  139
                 4. 5.4
                  Handicap, chronische ziekte en leeftijd
                  140
                 5. 5.5
                  Overige criteria
                  142
                 6. 5.6
                  Het College voor de Rechten van de Mens
                  144
                4. Hoofdstuk 6
                 Afdeling 5: Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst
                 145
                 1. 6.1
                  Disciplinaire maatregelen
                  145
                 2. 6.2
                  Proeftijd
                  150
                 3. 6.3
                  Concurrentiebeding
                  153
                5. Hoofdstuk 7
                 Afdeling 6: Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever
                 163
                 1. 7.1
                  Informatieplicht
                  163
                 2. 7.2
                  Getuigschrift
                  166
                 3. 7.3
                  Arbeidsongevallen
                  169
                 4. 7.4
                  Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
                  188
                6. Hoofdstuk 8
                 Afdeling 7: Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer
                 193
                 1. 8.1
                  Gezagsverhouding
                  193
                 2. 8.2
                  Schade veroorzaakt door werknemer
                  194
                7. Hoofdstuk 9
                 Afdeling 8: Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming
                 199
                 1. 9.1
                  Overgang rechten en verplichtingen
                  199
                8. Hoofdstuk 10
                 Afdeling 9: Einde van de arbeidsovereenkomst
                 211
                 1. 10.1
                  Duaal ontslagstelsel
                  211
                 2. 10.2
                  Beºindigingsovereenkomst
                  213
                 3. 10.3
                  Einde van rechtswege
                  223
                 4. 10.4
                  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
                  225
                 5. 10.5
                  Ontbindende voorwaarde
                  242
                 6. 10.6
                  Opzegging
                  244
                 7. 10.7
                  Opzegverboden
                  264
                 8. 10.8
                  Opzegging zonder instemming werknemer
                  273
                 9. 10.9
                  Preventieve toets opzegging door werkgever
                  277
                 10. 10.10
                  Ontbinding
                  281
                 11. 10.11
                  Opzegtermijn
                  290
                 12. 10.12
                  Transitievergoeding
                  295
                 13. 10.13
                  Opzegging tijdens proeftijd
                  313
                 14. 10.14
                  Dringende reden
                  315
                 15. 10.15
                  Vernietiging opzegging
                  324
                 16. 10.16
                  Herstel van de arbeidsovereenkomst
                  328
                 17. 10.17
                  Hoger beroep
                  331
                 18. 10.18
                  Ontbinding wegens tekortkoming
                  332
                 19. 10.19
                  Procesrecht
                  332
                 20. 10.20
                  Vergoedingen ter zake van beºindiging
                  335
                9. Hoofdstuk 11
                 Afdeling 10: Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
                 337
                 1. 11.1
                  Overeenkomst van handelsvertegenwoordiging
                  337
                10. Hoofdstuk 12
                 Afdeling 11: Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst
                 339
                 1. 12.1
                  De uitzendovereenkomst
                  339
                11. Hoofdstuk 13
                 Afdeling 12: Bijzondere bepalingen ter zake van de zee-arbeidsovereenkomst
                 347
                 1. 13.1
                  Algemene bepalingen
                  347
                 2. 13.2
                  Loon
                  357
                 3. 13.3
                  Vakantie
                  363
                 4. 13.4
                  Repatriºring
                  365
                 5. 13.5
                  Vergoeding in geval van schipbreuk of andere ramp aan het zeeschip en in geval van overlijden van de zeevarende
                  366
                 6. 13.6
                  Einde van de zee-arbeidsovereenkomst
                  369
                 7. 13.7
                  De zieke zeevarende
                  376
                 8. 13.8
                  De tijdelijk aan boord van een zeeschip werkzame werknemer
                  384
                 9. 13.9
                  De arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht
                  385
                 10. 13.10
                  Verplichtingen van de scheepsbeheerder
                  385
                12. Hoofdstuk 14
                 Afdeling 12A: De zeevarende in de visserij
                 387
                 1. 14.1
                  Bijzondere bepalingen voor de zeevisserij
                  387
                13. Hoofdstuk 15
                 Collectief arbeidsrecht
                 391
                 1. 15.1
                  Inleiding
                  391
                 2. 15.2
                  De collectieve arbeidsovereenkomst
                  391
                 3. 15.3
                  Het recht op collectieve actie
                  416
                14. Hoofdstuk 16
                 De arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming
                 429
                 1. 16.1
                  De ondernemingsovereenkomst
                  429
                 2. 16.2
                  Overige arbeidsvoorwaardenregelingen
                  435
                15. Zakenregister
                 439
                16. Wetsartikelenregister
                 449
                17. Jurisprudentieregister
                 459
                18. Transponeringstabel
                 479
                Meer Verberg
                Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                Kies uw producttype:
                E-book
                € 127,00
                Boek
                € 114,50
                5% studieboekenkorting
                € 105,05
                € 114,50 incl. btw
                Prijs per stuk
                Boek
                Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.
                • Bestellen op rekening
                • Gratis verzending
                • Grootste uitgever van juridische informatie
                Terug naar boven