Asser 7-IV Opdracht

incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst

Asser 7-IV Opdracht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 18 oktober 2018
Asser 7-IV Opdracht
Kies uw producttype:
E-book
€ 111,30
Boek
€ 100,26
€ 91,98
€ 100,26 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze uitgave levert een buitengewoon compleet en diepgaand commentaar op de overeenkomst van opdracht, waaronder speciale vormen zoals de behandelingsovereenkomst en reisovereenkomst. De inhoud is grondig herzien en bijgewerkt met de laatste rechtspraak en literatuur. Een essentieel naslagwerk voor juristen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, gezondheidsrecht, reisrecht en tussenpersonen.
Dienstverlening wint steeds meer terrein in onze deeleconomie. Bezit maakt in toenemende mate plaats voor diensten, wat het belang onderstreept van regelgeving rondom de overeenkomst van opdracht.

Europese regelgeving op dit vlak neemt toe. En landen die het moeten stellen zonder algemene regelingen omtrent ‘service contracts’ pogen eveneens om tot een integraale behandeling van dit type overeenkomsten te komen. De overeenkomst van opdracht werpt echter tal van kwesties op, die stuk voor stuk een specifieke juridische analyse en regeling vergen.

Asser-deel 7-IV Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst is de enige uitgave die het gehele terrein rondom de overeenkomst van opdracht in zowel breedte als diepte in kaart brengt. Waar andere commentaren zich veelal beperken tot de hoofdlijnen of een specifiek deelgebied, verschaft deze titel u grondige juridische kennis op het gebied van de opdracht- en dienstverlening. Ook bijzondere vormen van opdracht komen hierbij aan bod, zoals agentuur of bemiddeling, geneeskundige behandeling en de reisovereenkomst.

Dit deel is bedoeld voor praktijkjuristen en rechtswetenschappers. Het is van grote waarde voor juristen werkzaam op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, gezondheidsrecht, reisrecht, tussenpersonen en andere vormen van dienstverlening.

Wetten & ontwikkelingen opdrachtovereenkomst
In navolging van de steeds snellere ontwikkelingen is deze vernieuwde editie waar nodig grondig herzien ter verheldering van het betoog en verduidelijking van de structuur. Een greep uit de wijzigingen:
 • Hoofdstuk 7 inzake de reisovereenkomst is geheel herschreven voor de nieuwe Richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen
 • Een korte aantekening over platformen 
 • Diverse ontwikkelingen in de regelgeving zijn verwerkt
 • Bijwerking rechtsvergelijking, waaronder de wijzigingen in de Franse Code civil
 • De laatste literatuur en jurisprudentie
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
18 oktober 2018
Editie:
2018
Druk:
3
ISBN:
9789013149913
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
520
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord bij eerdere drukken
  IX
 2. Voorwoord bij de derde druk
  XI
 3. Enige afkortingen
  XXXI
 4. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXV
 5. Hoofdstuk 1
  Algemene inleiding
  1
  1. 1.1
   Historie
   1
  2. 1.2
   Buitenlandse en supranationale regelingen
   5
  3. 1.3
   Dogmatisch begrip van de opdracht
   12
 6. Hoofdstuk 2
  De overeenkomst van opdracht in het algemeen
  31
  1. 2.1
   Het begrip opdracht en de reikwijdte van de regeling
   31
  2. 2.2
   Bijzondere vormen van de opdracht
   43
  3. 2.3
   Totstandkoming en inhoud van de opdracht
   60
   1. 2.3.I
    Totstandkoming
    60
   2. 2.3.II
    De hoedanigheid van de opdrachtnemer
    63
   3. 2.3.III
    De inhoud van de opdracht
    69
                  1. 2.4
                   Verplichtingen van de opdrachtnemer
                   79
                   1. 2.4.I
                    Inleiding
                    79
                   2. 2.4.II
                    De zorg van een goed opdrachtnemer
                    79
                   3. 2.4.III
                    Instructies en waarschuwingen
                    88
                   4. 2.4.IV
                    Informatie en mededelingen
                    93
                   5. 2.4.V
                    Rekening en verantwoording
                    96
                   6. 2.4.VI
                    Afdracht en afgifte
                    100
                   7. 2.4.VII
                    Persoonlijke uitvoering van de opdracht
                    106
                   8. 2.4.VIII
                    Belangentegenstellingen
                    111
                  2. 2.5
                   Verplichtingen van de opdrachtgever
                   113
                   1. 2.5.I
                    De zorg van een goed opdrachtgever
                    113
                   2. 2.5.II
                    Het loon
                    114
                   3. 2.5.III
                    Onkosten
                    124
                   4. 2.5.IV
                    Schadevergoeding
                    126
                   5. 2.5.V
                    Exclusiviteitsbeding
                    130
                  3. 2.6
                   Pluraliteit van opdrachtgevers of opdrachtnemers
                   130
                  4. 2.7
                   Het einde van de opdracht
                   137
                   1. 2.7.I
                    Inleidende opmerkingen
                    137
                   2. 2.7.II
                    Opzegging en einde van rechtswege
                    145
                   3. 2.7.III
                    Schadevergoeding en loon na voortijdige beëindiging
                    158
                  5. 2.8
                   Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
                   168
                  6. 2.9
                   Overige gevolgen van de opdracht
                   191
                 1. Hoofdstuk 3
                  Lastgeving
                  195
                  1. 3.1
                   Inleiding
                   195
                  2. 3.2
                   Begrip lastgeving
                   198
                  3. 3.3
                   Pluraliteit van lasthebbers
                   203
                  4. 3.4
                   Belangentegenstellingen
                   203
                  5. 3.5
                   Regeling van middellijke vertegenwoordiging
                   215
                   1. 3.5.I
                    Algemene gevolgen van middellijke vertegenwoordiging
                    215
                   2. 3.5.II
                    Vorderen door de lasthebber van schade van de lastgever
                    221
                   3. 3.5.III
                    Onmiddellijke rechtsverhouding tussen lastgever en derde
                    223
                  6. 3.6
                   De last tot beheer en de privatieve last
                   238
                  7. 3.7
                   Het einde van de lastgeving
                   245
                  8. 3.8
                   Analogische toepassing
                   252
                 2. Hoofdstuk 4
                  Bemiddelingsovereenkomst
                  257
                  1. 4.1
                   Begrip bemiddelingsovereenkomst
                   257
                  2. 4.2
                   Het recht op loon
                   263
                  3. 4.3
                   Belangentegenstellingen
                   267
                 3. Hoofdstuk 5
                  Agentuurovereenkomst
                  273
                  1. 5.1
                   Inleiding
                   273
                  2. 5.2
                   Begrip agentuurovereenkomst
                   275
                  3. 5.3
                   Rechten en verplichtingen van handelsagent en principaal
                   279
                   1. 5.3.I
                    Zorgvuldige belangenbehartiging door handelsagent
                    279
                   2. 5.3.II
                    Delcrederebeding
                    281
                   3. 5.3.III
                    Handelen van de principaal
                    283
                   4. 5.3.IV
                    Concurrentiebeding
                    284
                  4. 5.4
                   Provisie en schadeloosstelling voor geringer gebruik diensten
                   285
                   1. 5.4.I
                    Provisie
                    285
                   2. 5.4.II
                    Schadeloosstelling voor geringer gebruik diensten
                    292
                  5. 5.5
                   Het einde van de agentuurovereenkomst
                   294
                   1. 5.5.I
                    Inleiding
                    294
                   2. 5.5.II
                    Het eindigen van de agentuurovereenkomst van rechtswege
                    294
                   3. 5.5.III
                    Het eindigen van de agentuurovereenkomst door opzegging
                    296
                   4. 5.5.IV
                    Het eindigen van de agentuurovereenkomst door ontbinding
                    301
                   5. 5.5.V
                    Klantenvergoeding
                    302
                 4. Hoofdstuk 6
                  Geneeskundige behandelingsovereenkomst
                  309
                  1. 6.1
                   Inleiding
                   309
                  2. 6.2
                   Aard van de regeling
                   312
                  3. 6.3
                   Begrippen
                   314
                  4. 6.4
                   Aangaan van en partijen bij de overeenkomst
                   320
                  5. 6.5
                   Algemene verplichtingen van de hulpverlener
                   323
                  6. 6.6
                   Informatieverplichtingen en informed consent
                   331
                   1. 6.6.I
                    Informatieverschaffing
                    331
                   2. 6.6.II
                    Toestemming
                    336
                  7. 6.7
                   Omgang met gegevens
                   343
                   1. 6.7.I
                    Het dossier
                    343
                   2. 6.7.II
                    Geheimhoudingsplicht
                    349
                   3. 6.7.III
                    Gegevens en wetenschappelijk onderzoek
                    352
                   4. 6.7.IV
                    Bescherming privacy bij behandeling
                    354
                  8. 6.8
                   Verplichtingen van de patiënt
                   355
                  9. 6.9
                   Beëindiging van de behandelingsovereenkomst
                   356
                  10. 6.10
                   Loon van de hulpverlener
                   358
                  11. 6.11
                   Medische aansprakelijkheid
                   359
                  12. 6.12
                   Toepasselijkheid buiten de behandelingsovereenkomst
                   368
                   1. 6.12.I
                    Overeenkomstige toepassing
                    368
                   2. 6.12.II
                    Medische keuringen
                    371
                  13. 6.13
                   Dwingend recht
                   374
                 5. Hoofdstuk 7
                  Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement
                  375
                  1. 7.1
                   Inleiding
                   375
                  2. 7.2
                   Definities en algemene beginselen
                   377
                  3. 7.3
                   Plaats in het Burgerlijk Wetboek
                   391
                  4. 7.4
                   Informatieverschaffing
                   394
                  5. 7.5
                   Vorm en inhoud van de overeenkomst
                   399
                   1. 7.5.I
                    Inhoud van de overeenkomst
                    399
                   2. 7.5.II
                    Vorm van de overeenkomst
                    401
                  6. 7.6
                   Wijziging vóór de uitvoering van de reis
                   404
                   1. 7.6.I
                    Overdracht
                    404
                   2. 7.6.II
                    Wijziging van prijs of inhoud
                    406
                   3. 7.6.III
                    Beëindiging
                    410
                  7. 7.7
                   Non-conformiteit en schadevergoeding
                   413
                   1. 7.7.I
                    Non-conformiteit en haar gevolgen
                    413
                   2. 7.7.II
                    Te vergoeden schade
                    418
                   3. 7.7.III
                    Beperkingen van de schadevergoeding
                    422
                   4. 7.7.IV
                    Hulp en bijstand
                    427
                  8. 7.8
                   Financiële waarborgen
                   428
                  9. 7.9
                   Gekoppelde reisarrangementen
                   430
                  10. 7.10
                   Dwingend recht en overgangsrecht
                   435
                 6. Zakenregister
                  437
                 7. Wetsartikelenregister
                  443
                 8. Jurisprudentieregister
                  457
                 Meer Verberg
                 Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                 Kies uw producttype:
                 E-book
                 € 111,30
                 Boek
                 € 100,26
                 € 91,98
                 € 100,26 incl. btw
                 Prijs per stuk
                 Boek
                 Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                 • Bestellen op rekening
                 • Gratis verzending
                 • Grootste uitgever van juridische informatie
                 Terug naar boven