Asser 7-III Pacht

Bijzondere overeenkomsten

Asser 7-III Pacht

Editie: editie 2016
Verschijningsdatum: 29 december 2016
Asser 7-III Pacht
Kies uw producttype:
E-book
€ 111,30
Boek
€ 97,50
5% studieboekenkorting
€ 91,98
€ 97,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Voor een agrarisch advocaat, pachtrechtjurist, rechter of rentmeester is Asser 7-III Pacht cruciaal voor een goede advisering en een effectieve voorbereiding van procedures. Ook voor gevorderde juridische studenten agrarisch recht is het boek een complete en actuele kennisbron.
Asser 7-III Pacht behandelt de pachtregeling in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek. In de nieuwe, volledig geactualiseerde, druk wordt de verbinding met het huurrecht en het algemeen deel van het vermogensrecht systematisch behandeld. Uiteraard komt ook relevante jurisprudentie uitgebreid aan bod. 

Verbinding met huurrecht en vermogensrecht
Nieuw is de systematische behandeling van de verbinding van het pachtrecht met het huurrecht en het algemeen deel van het vermogensrecht. Onder meer door de overbrenging van het pachtrecht naar het Burgerlijk Wetboek en de openstelling van cassatie in pachtzaken, is het pachtrecht opener geworden voor beïnvloeding vanuit het huurrecht en het algemeen deel van het vermogensrecht. Daar sluit deze nieuwe druk van Asser 7-III Pacht nauw bij aan, door het pachtrecht zo veel mogelijk in samenhang met het algemeen deel van het vermogensrecht en het huurrecht te bespreken. 

Actualisering vorige druk
Alle jurisprudentie is nauwkeurig en gedetailleerd verwerkt. Waarbij opvalt dat, ondanks de mogelijkheid van cassatie sinds 1 september 2007, nog steeds vooral de rechtspraak van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en van de Centrale Grondkamer bepalend is in het pachtrecht. Verder is de tekst van de vorige druk volledig geactualiseerd en treft u in deze nieuwe uitgave waardevolle beschouwingen en opinies van de auteur aan. 

Bijzondere onderwerpen pachtrecht
De uitgave schetst een compleet beeld van de pachtregeling in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast komen er, met het pachtrecht samenhangende, bijzondere onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld: 
 • De invloed van EU-recht op het pachtrecht
 • De invloed van de rechtspraak van het EHRM op het pachtrecht
 • Een korte verkenning van buitenlands pachtrecht

Over de auteur
De auteur, mr. W.L. Valk, was vanaf begin 2007 tot 1 april 2016 voorzitter van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en van de Centrale Grondkamer. Zijn ervaring als pachtrechter en zijn brede rechtswetenschappelijke oriëntatie komen in deze uitgave bijeen.


Mr. E.H.M. Harbers over dit Asser-deel, gepubliceerd in Tijdschrift voor Agrarisch recht nr. 6 van juni 2017, de slotconclusies:
“Valk heeft met deze vierde druk een knap staaltje werk geleverd. Hij legt vele verbindingen en geeft daarmee een nieuwe dimensie aan het pachtrecht. Niet alleen is het een must voor iedere advocaat die met pachtrecht te maken heeft, maar ook breder in de grondzakenadviespraktijk zal het boek zijn waarde hebben, onder meer door de toegankelijke manier van schrijven.”
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
29 december 2016
Editie:
2016
Druk:
4
ISBN:
9789013140040
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
496
Afmetingen:
15,8 x 24,2 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XV
 2. Enige afkortingen
  XXIX
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXI
 4. Hoofdstuk 1
  Inleidende beschouwingen
  1
  1. 1.1
   Ontwikkeling en strekking van de regeling van de pacht
   1
  2. 1.2
   Reguliere pacht en andere pachtvormen
   6
  3. 1.3
   Het open systeem van het pachtrecht
   7
  4. 1.4
   Pachtkamers en grondkamers
   12
  5. 1.5
   De huidige pachtpraktijk en de toekomst van de pacht
   19
  6. 1.6
   Enkele algemene vragen en leerstukken
   24
  7. 1.7
   Kleine excurs: buitenlandse rechtsstelsels
   38
 5. Hoofdstuk 2
  De pachtovereenkomst
  45
  1. 2.1
   Inleiding
   45
  2. 2.2
   De definitie van pacht in het algemeen
   46
  3. 2.3
   Overeenkomst
   52
          1. 2.4
           In gebruik verstrekken
           55
          2. 2.5
           Ter uitoefening van de landbouw
           63
          3. 2.6
           Een onroerende zaak of een gedeelte daarvan
           76
          4. 2.7
           De tegenprestatie
           79
          5. 2.8
           De wettelijke regeling van de hoogst toelaatbare pachtprijs
           82
          6. 2.9
           De wettelijke regeling van de herziening van de pachtprijs
           89
          7. 2.10
           Overige regels omtrent de pachtprijs
           97
          8. 2.11
           De wettelijke regeling van de duur en verlenging van de overeenkomst
           102
         1. Hoofdstuk 3
          Vastlegging en toetsing
          115
          1. 3.1
           Inleiding
           115
          2. 3.2
           Vormvereiste: schriftelijke vastlegging
           116
          3. 3.3
           Goedkeuring door de grondkamer
           125
         2. Hoofdstuk 4
          Rechten en verplichtingen van pachter en verpachter
          149
          1. 4.1
           Inleiding
           149
          2. 4.2
           Verplichtingen van de verpachter
           150
          3. 4.3
           Verplichtingen van de pachter
           171
          4. 4.4
           Koop breekt geen pacht
           208
          5. 4.5
           Overige bepalingen
           213
         3. Hoofdstuk 5
          Indeplaatsstelling en medepacht
          217
          1. 5.1
           Inleiding
           217
          2. 5.2
           Indeplaatsstelling
           218
          3. 5.3
           Medepacht
           235
          4. 5.4
           Ontslag van een medepachter
           237
         4. Hoofdstuk 6
          Het eindigen van de pachtovereenkomst
          243
          1. 6.1
           Inleiding
           243
          2. 6.2
           De dood van pachter of verpachter
           244
          3. 6.3
           Opzegging en beºindiging
           255
           1. 6.3.I
            Inleidende beschouwingen; beºindiging met wederzijds goedvinden
            255
           2. 6.3.II
            Opzegging
            260
           3. 6.3.III
            Verzet door de pachter
            268
           4. 6.3.IV
            De beºindigingsvordering
            270
           5. 6.3.V
            De beºindigingsgronden
            271
           6. 6.3.V.A
            Algemeen
            271
           7. 6.3.V.B
            Art. 7:370 lid 1 onder a BW: gebrekkige bedrijfsvoering of ander ernstig tekortschieten
            274
           8. 6.3.V.C
            Art. 7:370 lid 1 onder b BW: dringend eigen duurzaam gebruik
            276
           9. 6.3.V.D
            Art. 7:370 lid 1 onder c BW: redelijke afweging van belangen
            286
           10. 6.3.V.E
            Art. 7:370 lid 1 onder d BW: redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe pachtovereenkomst
            288
           11. 6.3.V.F
            Art. 7:370 lid 1 onder e BW: bestemmingswijziging
            291
           12. 6.3.V.G
            Het beºindigingsvonnis
            296
           13. 6.3.V.H
            Een in de beºindigingsprocedure voorgewende wil heeft in werkelijkheid ontbroken
            299
          4. 6.4
           Ontbinding op grond van tekortkoming
           304
          5. 6.5
           Ontbinding in geval van bestemmingswijziging
           311
         5. Hoofdstuk 7
          Het voorkeursrecht van de pachter
          323
          1. 7.1
           Inleiding
           323
          2. 7.2
           De stappen van art. 7:378 en art. 7:379 BW
           328
          3. 7.3
           Uitzonderingen op het bestaan van het voorkeursrecht
           336
          4. 7.4
           Openbare verkoop
           346
          5. 7.5
           De gevolgen van schending van het voorkeursrecht
           347
          6. 7.6
           Afrekening in geval van vervreemding door verkrijgende pachter
           350
         6. Hoofdstuk 8
          Andere pachtvormen dan reguliere pacht
          357
          1. 8.1
           Inleiding
           357
          2. 8.2
           Verpachting door openbare lichamen
           357
          3. 8.3
           Verpachting binnen reservaten
           361
          4. 8.4
           Pacht van geringe oppervlakten
           364
          5. 8.5
           Teeltpacht
           367
          6. 8.6
           Geliberaliseerde pacht
           373
         7. Hoofdstuk 9
          Pacht en productierechten
          383
          1. 9.1
           Inleiding
           383
          2. 9.2
           De bevoegde rechter
           384
          3. 9.3
           Melk
           385
          4. 9.4
           Mest
           415
          5. 9.5
           Suiker
           417
          6. 9.6
           Toeslagrechten
           419
         8. Zakenregister
          423
         9. Wetsartikelenregister
          429
         10. Jurisprudentieregister
          437
         Meer Verberg
         Deze uitgave is onderdeel van de serie:
         Kies uw producttype:
         E-book
         € 111,30
         Boek
         € 97,50
         5% studieboekenkorting
         € 91,98
         € 97,50 incl. btw
         Prijs per stuk
         Boek
         Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
         • Bestellen op rekening
         • Gratis verzending
         • Grootste uitgever van juridische informatie
         Terug naar boven