Asser 7-II Huur

Asser 7-II Huur

Editie: editie deel 7-II
Verschijningsdatum: 30 oktober 2017
Asser 7-II Huur
Kies uw producttype:
E-book
€ 137,00
Boek
€ 123,00
5% studieboekenkorting
€ 112,84
€ 123,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het huurrecht in Nederland is een complex rechtsgebied, voortdurend in ontwikkeling en met de nodige valkuilen. Deze uitgave biedt u een grondig en actueel overzicht van alle facetten van het huurrecht en systematische verdieping. Deze geheel herschreven tiende druk werpt waar nodig een kritisch licht op wetgeving, rechtspraak en literatuur.
Van het dynamische huurprijzenrecht woonruimte tot nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Het huurrecht in Nederland is volop in beweging. Als jurist wilt u daarom beschikken over een actueel en diepgravend overzicht van het Nederlandse huurrecht.

In Asser-deel 7-II Huur vindt u een systematische behandeling van alle facetten van het Nederlandse huurrecht. Het schept orde in dit complexe rechtsgebied, met volop aandacht voor vragen van wetsuitleg binnen de verschillende huurregimes. Deze tiende druk is geheel herschreven.

Overzicht en verdieping
Asser-deel 7-II Huur is systematisch en compleet in de behandeling van het huurrecht, belicht de talloze rechtsvragen binnen dit rechtsgebied en is daarmee van groot belang voor de rechtspraktijk.
Daarnaast biedt de uitgave theoretische verdieping. De auteurs volstaan niet met een beschrijving, maar maken keuzes en schuwen discussie met literatuur en rechtspraak niet.

Actualiteit
Door de dynamiek van het Nederlandse huurrecht is een actueel overzicht ervan onontbeerlijk voor u als professional of wetenschapper.
De auteurs kiezen er bewust voor het huurrecht anno 2017 centraal te stellen. De uitgave biedt daarom geen uitgebreide behandeling van de historische ontwikkeling van het huurrecht vóór 2003, maar belicht vraagstukken en ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de hedendaagse rechtspraktijk.

Nieuw in deze uitgave:
 • huurprijzenrecht woonruimte
 • recente wetswijzigingen (waaronder tijdelijke verhuur van woonruimte)
 • actuele uitlegkwesties in rechtspraak en literatuur
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
30 oktober 2017
Editie:
deel 7-II
Druk:
10
ISBN:
9789013145137
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
680
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  IX
 2. Uitgebreide inhoudsopgave
  XXI
 3. Enige afkortingen
  XLV
 4. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XLIX
 5. Hoofdstuk 1
  Inleiding tot de huurwetgeving
  1
 6. Hoofdstuk 2
  De huurovereenkomst
  9
 7. Hoofdstuk 3
  Verplichtingen van de verhuurder
  23
  1. 3.1
   Inleiding
   23
  2. 3.2
   Ter beschikking stellen
   23
  3. 3.3
   Begrip ‘gebrek’
   24
  4. 3.4
   Rechten huurder in geval van gebreken – algemeen
   33
  5. 3.5
   Verplichting tot verhelpen van gebreken
   33
  6. 3.6
   Huurprijsvermindering bij gebreken
   40
  7. 3.7
   Schadevergoeding bij gebreken
   45
  8. 3.8
   Ontbinding bij onmogelijkheid huurgenot
   47
                     1. 3.9
                      Rechtsstoornis door een derde: tussenkomst verhuurder in procedure
                      49
                     2. 3.10
                      Aanbrengen van energiebesparende voorzieningen; beschikbaar stellen van energielabel
                      51
                    1. Hoofdstuk 4
                     Verplichtingen van de huurder
                     55
                     1. 4.1
                      Inleiding
                      55
                     2. 4.2
                      Voldoening tegenprestatie
                      55
                     3. 4.3
                      Gedrag als goed huurder – algemeen
                      59
                     4. 4.4
                      Gedrag als goed huurder: daadwerkelijk gebruiken?
                      59
                     5. 4.5
                      In gebruik geven van gehuurde aan anderen
                      62
                     6. 4.6
                      Gebruik van het gehuurde volgens bestemming
                      65
                     7. 4.7
                      Wijziging van inrichting of gedaante van het gehuurde
                      68
                      1. 4.7.I
                       Uitgangspunt: wijziging alleen met schriftelijke toestemming verhuurder
                       68
                      2. 4.7.II
                       Machtigingsprocedure
                       71
                      3. 4.7.III
                       Voorwaarde of last, huurprijsverhoging; in beginsel semidwingend recht
                       75
                      4. 4.7.IV
                       Bijzondere positie schotelantennes
                       76
                     8. 4.8
                      Gedrag als goed huurder – zorgvuldig gebruik; schade aan gehuurde zaak
                      78
                      1. 4.8.I
                       Zorgvuldig gebruik en aansprakelijkheid voor schade aan de zaak – algemeen
                       78
                      2. 4.8.II
                       Schade aan het gehuurde toegebracht door toegelaten derden
                       81
                     9. 4.9
                      Gedrag als goed huurder – geen overlast en gevaarzetting veroorzaken
                      83
                     10. 4.10
                      Gedrag als goed huurder – varia
                      86
                     11. 4.11
                      Kleine herstellingen verrichten
                      87
                     12. 4.12
                      Meldingsplicht gebreken
                      89
                     13. 4.13
                      Gedogen van dringende werkzaamheden
                      92
                     14. 4.14
                      Gedogen van renovatie
                      94
                      1. 4.14.I
                       Gedogen van renovatie van het gehuurde – algemeen
                       94
                      2. 4.14.II
                       Het renovatievoorstel
                       97
                      3. 4.14.III
                       Complexgewijze renovatie
                       100
                      4. 4.14.IV
                       Aanspraken huurder bij renovatie; verhuiskostenregeling
                       102
                      5. 4.14.V
                       Renovatie en huurbeºindiging
                       105
                     15. 4.15
                      Medewerking verlenen aan verhuur of verkoop van gehuurde zaak
                      106
                     16. 4.16
                      Oplevering bij het einde van de huur
                      106
                      1. 4.16.I
                       (Tijdig) opleveren bij einde van de huur; schadevergoeding bij tekortschieten
                       106
                      2. 4.16.II
                       Staat waarin het gehuurde moet worden opgeleverd
                       109
                     17. 4.17
                      Wegneemrecht ten aanzien van aangebrachte veranderingen of toevoegingen
                      114
                    2. Hoofdstuk 5
                     Overgang van de huur bij overdracht van de zaak en het eindigen van de huur
                     121
                     1. 5.1
                      Overgang van de huur bij overdracht van de zaak en bij vestiging of overdracht van beperkte rechten
                      121
                      1. 5.1.I
                       Opvolgingen waarvoor art. 7:226 BW geldt
                       122
                      2. 5.1.II
                       Welke rechten en verplichtingen gaan over? Opeisbaarheid
                       126
                      3. 5.1.III
                       Welke rechten en verplichtingen gaan over? Verband met kenmerken van huur
                       130
                      4. 5.1.IV
                       Bijzondere voorzieningen; art. 7:227 BW
                       132
                     2. 5.2
                      Eindigen van de huur (algemeen)
                      134
                      1. 5.2.I
                       Algemene regeling voor eindigen van huur voor bepaalde of onbepaalde duur
                       134
                      2. 5.2.II
                       Overlijden huurder of verhuurder
                       136
                      3. 5.2.III
                       Stilzwijgende voortzetting na einde huur
                       138
                      4. 5.2.IV
                       Ontbinding door rechter
                       142
                    3. Hoofdstuk 6
                     Inleiding tot de huur van woonruimte
                     147
                    4. Hoofdstuk 7
                     Toepasselijkheid van de woonruimtebepalingen
                     157
                     1. 7.1
                      Inleiding
                      157
                     2. 7.2
                      Woonruimte
                      158
                      1. 7.2.I
                       Inleiding
                       158
                      2. 7.2.II
                       Als zelfstandige of niet-zelfstandige woning verhuurd
                       160
                      3. 7.2.III
                       Woonwagen of standplaats
                       167
                      4. 7.2.IV
                       Onroerende aanhorigheden
                       169
                     3. 7.3
                      Gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is
                      171
                     4. 7.4
                      Proefperiode bij hospita-verhuur
                      180
                     5. 7.5
                      Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
                      184
                    5. Hoofdstuk 8
                     Huurprijs en andere vergoedingen bij huur van woonruimte
                     191
                     1. 8.1
                      Inleiding
                      191
                     2. 8.2
                      Enkele kernbegrippen
                      192
                     3. 8.3
                      Contractsvrijheid; Liberalisatie; EVRM
                      194
                     4. 8.4
                      Toetsing door huurcommissie en rechter
                      196
                     5. 8.5
                      Toetsing huurprijs(wijzigingen) in verband met kwaliteit en gebreken
                      203
                     6. 8.6
                      Ingangsdatum huurprijswijzigingen
                      204
                     7. 8.7
                      Toetsing aanvangshuurprijs
                      204
                     8. 8.8
                      Reguliere huurprijsaanpassing en inkomensafhankelijke huurprijsaanpassing
                      209
                      1. 8.8.I
                       Huurprijsverhoging op grond van beding in huurovereenkomst
                       209
                      2. 8.8.II
                       Huurprijsverhoging en huurprijsverlaging na een daartoe strekkend voorstel
                       210
                      3. 8.8.III
                       Huurprijsaanpassing in verband met inkomen
                       212
                      4. 8.8.IV
                       Schriftelijk voorstel tot huurprijsaanpassing en verdere procedure
                       213
                     9. 8.9
                      Vermeerdering huurprijs wegens voorzieningen en woningverbetering
                      217
                     10. 8.10
                      Vermindering huurprijs wegens gebreken
                      220
                     11. 8.11
                      Uitsplitsing huurprijs en voorschotbedrag bij all-in prijs
                      223
                     12. 8.12
                      Toetsing vergoeding nutsvoorzieningen en servicekosten; energieprestatievergoeding
                      227
                     13. 8.13
                      Bedingen waarbij een niet redelijk voordeel wordt overeengekomen
                      234
                    6. Hoofdstuk 9
                     Medehuur en voortzetting huur na overlijden huurder
                     237
                     1. 9.1
                      Inleiding
                      237
                     2. 9.2
                      Positie van de echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder
                      238
                      1. 9.2.I
                       Echtgenoot of geregistreerde partner is van rechtswege medehuurder
                       238
                      2. 9.2.II
                       Algemene gevolgen van het medehuurderschap
                       243
                      3. 9.2.III
                       Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beºindiging van geregistreerd partnerschap
                       251
                     3. 9.3
                      Positie van andere wettelijke medehuurders
                      256
                      1. 9.3.I
                       Inleidende opmerkingen
                       256
                      2. 9.3.II
                       Procedure tot verwerving van medehuurderschap
                       258
                      3. 9.3.III
                       Eis van duurzame gemeenschappelijke huishouding
                       261
                      4. 9.3.IV
                       Bescherming tegen huurbeºindiging wegens verboden samenwonen
                       271
                      5. 9.3.V
                       Algemene gevolgen van het medehuurderschap
                       273
                      6. 9.3.VI
                       Conflictenregeling bij voorgenomen beºindiging van de gemeenschappelijke huishouding
                       279
                     4. 9.4
                      Contractuele medehuur (samenhuur)
                      282
                     5. 9.5
                      Voortzetting van de huur na overlijden van de huurder
                      286
                      1. 9.5.I
                       Inleidende opmerkingen
                       286
                      2. 9.5.II
                       Voortzetting van de huur
                       287
                      3. 9.5.III
                       Gevolgen van voortzetting van de huur op grond van art. 7:268 BW
                       293
                    7. Hoofdstuk 10
                     Voortzetting onderhuur zelfstandige woning en woningruil
                     299
                     1. 10.1
                      Voortzetting onderhuur zelfstandige woning na einde hoofdhuur
                      299
                      1. 10.1.I
                       Voortzetting onderhuur op grond van art. 7:269 lid 1 BW
                       299
                      2. 10.1.II
                       Beºindiging van de voortgezette huur op grond van art. 7:269 lid 2 BW
                       305
                     2. 10.2
                      Woningruil
                      309
                    8. Hoofdstuk 11
                     Het eindigen van de huur van woonruimte
                     315
                     1. 11.1
                      Inleidende opmerkingen
                      315
                     2. 11.2
                      Opzeggingsformaliteiten
                      319
                     3. 11.3
                      Het eindigen van de huur na opzegging
                      330
                     4. 11.4
                      Beºindiging (hoofd)huur – gevolgen voor onderhuur
                      339
                     5. 11.5
                      Huurder heeft zich niet gedragen als een goed huurder
                      342
                     6. 11.6
                      Uitdrukkelijk bedongen ontruimingsverplichting bij huur voor bepaalde tijd
                      345
                     7. 11.7
                      Dringend nodig hebben voor eigen gebruik
                      348
                      1. 11.7.I
                       Eigen gebruik
                       349
                      2. 11.7.II
                       Dringend nodig hebben; belangenafweging
                       356
                      3. 11.7.III
                       Beschikbaarheid van andere passende woonruimte
                       365
                      4. 11.7.IV
                       Huisvestingsvergunning
                       369
                      5. 11.7.V
                       Wachttijd na rechtsopvolging aan verhuurderszijde
                       370
                      6. 11.7.VI
                       Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten
                       372
                      7. 11.7.VII
                       Schadevergoeding als wil om duurzaam in eigen gebruik te nemen heeft ontbroken
                       374
                     8. 11.8
                      Niet toestemmen in redelijk aanbod tot aangaan nieuwe huurovereenkomst
                      376
                      1. 11.8.I
                       Algemeen
                       376
                      2. 11.8.II
                       Niet-geliberaliseerde huur – verhoging van huurprijs of servicekosten
                       379
                      3. 11.8.III
                       Geliberaliseerde huur – verhoging van huurprijs of servicekosten
                       380
                     9. 11.9
                      Verwezenlijking van op het verhuurde liggende bestemming
                      382
                     10. 11.10
                      Belangenafweging bij hospita-verhuur
                      383
                     11. 11.11
                      Ontbinding met het oog op verwezenlijking van op het verhuurde liggende bestemming
                      384
                    9. Hoofdstuk 12
                     Huur van 290-bedrijfsruimte; toepasselijkheid van afdeling 7.4.6 BW
                     387
                     1. 12.1
                      Inleidende opmerkingen
                      387
                     2. 12.2
                      Het begrip ‘bedrijfsruimte’
                      393
                      1. 12.2.I
                       Inleiding
                       393
                      2. 12.2.II
                       Gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan
                       394
                      3. 12.2.III
                       Contractuele bestemming
                       396
                      4. 12.2.IV
                       Onroerende aanhorigheden, bijbehorende grond, afhankelijke woning
                       409
                     3. 12.3
                      Semidwingend recht – afwijkende bedingen
                      414
                     4. 12.4
                      Huurovereenkomst voor twee jaar of korter
                      432
                    10. Hoofdstuk 13
                     Duur van de huurovereenkomst en beºindiging van de huur van 290-bedrijfsruimte
                     439
                     1. 13.1
                      Duur, verlenging en beºindigingsmogelijkheden
                      439
                     2. 13.2
                      Opzeggingsformaliteiten
                      445
                     3. 13.3
                      Beºindigingsprocedure na opzegging
                      449
                     4. 13.4
                      Huurbeºindigingsgronden – algemeen
                      454
                     5. 13.5
                      Slechte bedrijfsvoering
                      455
                     6. 13.6
                      Dringend persoonlijk gebruik
                      456
                      1. 13.6.I
                       Persoonlijk duurzaam gebruik
                       458
                      2. 13.6.II
                       Dringend nodig hebben
                       463
                      3. 13.6.III
                       Wachttijd na rechtsopvolging aan verhuurderszijde
                       465
                      4. 13.6.IV
                       Schadevergoeding als wil om persoonlijk in duurzaam gebruik te nemen heeft ontbroken
                       469
                     7. 13.7
                      Niet toestemmen in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst
                      473
                     8. 13.8
                      Verwezenlijking van op het verhuurde liggende bestemming
                      475
                     9. 13.9
                      Belangenafweging als grond voor huurbeºindiging
                      476
                     10. 13.10
                      Beslissing op de vordering tot beºindiging van de huur
                      478
                      1. 13.10.I
                       Algemeen
                       478
                      2. 13.10.II
                       Beºindiging (hoofd)huur – gevolgen voor onderhuur
                       481
                      3. 13.10.III
                       Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten
                       484
                     11. 13.11
                      Vergoeding in verband met goodwill en ander voordeel verhuurder
                      488
                     12. 13.12
                      Afbraak voor werken in het algemeen belang: schadeloosstelling bij huurbeºindiging
                      492
                     13. 13.13
                      Ontbinding met het oog op verwezenlijking van op het verhuurde liggende bestemming
                      496
                    11. Hoofdstuk 14
                     Huurprijzen 290-bedrijfsruimte
                     501
                     1. 14.1
                      Inleiding
                      501
                     2. 14.2
                      Tijdstippen voor instellen vordering tot nadere huurprijsvaststelling
                      504
                     3. 14.3
                      Nadere vaststelling van de huurprijs door de rechter
                      508
                     4. 14.4
                      Ingangstijdstip nieuwe huurprijs
                      526
                     5. 14.5
                      Deskundigenadvies
                      530
                     6. 14.6
                      Huurprijsverhoging na aanbrengen energiebesparende voorzieningen
                      538
                    12. Hoofdstuk 15
                     Machtiging tot indeplaatsstelling in verband met bedrijfsoverdracht
                     541
                    13. Hoofdstuk 16
                     Ontruimingsbescherming bij huur van ‘overige’ gebouwde onroerende zaken
                     551
                     1. 16.1
                      Inleiding
                      551
                     2. 16.2
                      Toepasselijkheid van art. 7:230a BW
                      554
                     3. 16.3
                      Ontruimingsbescherming na eindigen huurovereenkomst
                      557
                    14. Wetsartikelenregister
                     569
                    15. Jurisprudentieregister
                     579
                    16. Zakenregister
                     603
                    Meer Verberg
                    Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                    Kies uw producttype:
                    E-book
                    € 137,00
                    Boek
                    € 123,00
                    5% studieboekenkorting
                    € 112,84
                    € 123,00 incl. btw
                    Prijs per stuk
                    Boek
                    Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                    • Bestellen op rekening
                    • Gratis verzending
                    • Grootste uitgever van juridische informatie
                    Terug naar boven