Asser 7-I* Koop en ruil

Bijzondere overeenkomsten

Asser 7-I* Koop en ruil

Editie: editie deel 7-I*
Verschijningsdatum: 7 maart 2013
Asser 7-I* Koop en ruil
Kies uw producttype:
E-book
€ 211,50
Boek
€ 175,50
€ 161,01
€ 175,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De koopovereenkomst is een van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Dit deel van de Asser-serie is voor het leeuwendeel aan deze bijzondere overeenkomst, de koop, gewijd. Ook worden twee nauw aan de koop verwante bijzondere overeenkomsten besproken: de ruil en, kort gezegd, de timesharing.

Centraal in dit boek staat titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek. Te dien aanzien verscheen een stroom aan interessante rechtspraak en literatuur. Wat de rechtspraak betreft gaat de aandacht uit naar de arresten van de Hoge Raad, maar ook naar die van het Europese Hof van Justitie en naar (een selectie van) uitspraken van lagere instanties.

De bespreking van het Nederlandse recht is verweven met rechtsvergelijkende beschouwingen; naast het Weense Koopverdrag komen onder meer de Principles of European Law on Sales en het Draft Common Frame of Reference ter tafel. Het kooprecht in enge zin wordt behandeld in samenhang met de rechtstreeks relevante onderdelen van het rechtshandelingenrecht, het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
7 maart 2013
Editie:
deel 7-I*
Druk:
8
ISBN:
9789013104677
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XVII
 2. Enige afkortingen
  XXXV
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXIX
 4. 1
  Algemene inleiding
  1
  1. 1
   Historische ontwikkeling
   1
  2. 2
   Begrip en strekking van de overeenkomst
   7
  3. 3
   Afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten
   10
  4. 4
   Regeling in het nationale recht
   19
  5. 5
   Regeling in enige buitenlandse rechtsstelsels
   25
  6. 5a
   Principles; optioneel instrument
   32
  7. 6
   Internationaal privaatrecht
   36
  8. 7
   Het Weense Koopverdrag en zijn voorgangers
   40
  9. 8
   Overgangsrecht titel 7.1 BW
   52
 5. 2
  Bijzondere kooptypen
  61
  1. 1
   Inleiding
   61
            1. 2
             Consumentenkoop
             65
            2. 3
             (Consumenten)koop op afstand
             94
            3. 4
             Handelskoop
             106
            4. 5
             Genuskoop en specieskoop
             109
            5. 6
             Koop op monster
             115
            6. 7
             Koop op proef; koop op keur; koop met recht van teruggave; koop met recht van terugneming of wederinkoop
             119
            7. 8
             Koop op afbetaling; huurkoop
             130
            8. 9
             Koop van vermogensrechten
             135
            9. 10
             Koop van onroerende zaken
             141
            10. 11
             Koop van timeshares c.a.
             166
            11. 12
             Toezending ten einde tot koop te bewegen
             177
           1. 3
            Totstandkoming en nulliteiten
            185
            1. 1
             Inleiding
             185
            2. 2
             Aanbod en aanvaarding
             187
            3. 3
             Koopoptie; voorkooprecht; voorkeursrecht
             204
            4. 4
             Het object
             214
            5. 5
             De prijs
             225
            6. 6
             Nietigheid en vernietigbaarheid
             235
            7. 7
             Wilsgebreken; dwaling
             239
            8. 8
             Bedreiging; bedrog; misbruik van omstandigheden
             261
            9. 9
             Algemene voorwaarden
             265
           2. 4
            Verplichtingen verkoper (1); eigendomsoverdracht
            273
            1. 1
             Hoofdverbintenissen verkoper
             273
            2. 2
             De verbintenis tot eigendomsoverdracht
             274
           3. 5
            Verplichtingen verkoper (2); aflevering
            293
            1. 1
             De verbintenis tot aflevering
             293
            2. 2
             Plaats en tijd van aflevering
             300
            3. 3
             Kosten van (af)levering; vruchten
             310
            4. 4
             Bijkomende verplichtingen
             313
           4. 6
            Verplichtingen verkoper (3); conformiteit
            319
            1. 1
             Algemene aspecten
             319
            2. 2
             Wettelijke uitwerking
             329
            3. 3
             Uitzonderingsgevallen
             355
            4. 4
             Oud recht; verborgen gebreken
             359
           5. 7
            Rechten koper bij niet-nakoming
            369
            1. 1
             Recht op nakoming; algemeen
             369
            2. 2
             Bijzondere nakomingsvorderingen
             374
            3. 3
             Opschortingsrecht; exceptiones
             392
            4. 4
             Recht op schadevergoeding
             406
             1. I
              Het basisbegrip tekortkoming
              406
             2. II
              Vestiging van de aansprakelijkheid
              412
             3. III
              Kanalisatie en verhaal bij consumentenkoop
              423
             4. IV
              Inhoud en omvang van de aansprakelijkheid
              440
            5. 5
             Recht op ontbinding
             457
             1. I
              Ontbinding in het contractenrecht
              457
             2. II
              Vereisten voor ontbinding
              460
             3. III
              (Koopprijs)risico en risico-overgang
              467
             4. IV
              Effectuering en gevolgen
              482
             5. V
              Gedeeltelijke ontbinding; prijsvermindering
              490
            6. 6
             Rechtsverlies aan koperszijde
             499
             1. I
              Klachtplicht en verjaring bij non-conformiteit
              499
             2. II
              Overige gevallen van rechtsverlies
              522
           6. 8
            Verplichtingen koper
            529
            1. 1
             Betaling van de koopprijs
             529
            2. 2
             Medewerking aan de aflevering
             537
            3. 3
             Bijkomende verplichtingen
             541
           7. 9
            Rechten verkoper bij niet-nakoming
            547
            1. 1
             Recht op nakoming
             547
            2. 2
             Opschortingsrecht; exceptiones
             547
            3. 3
             Recht op schadevergoeding
             548
            4. 4
             Recht op ontbinding
             551
            5. 5
             Recht van reclame
             553
            6. 6
             Rechtsverlies aan verkoperszijde
             568
            7. 7
             Rechtspositie bij niet-afname
             569
           8. Zakenregister
            577
           9. Wetsartikelenregister
            589
           10. Jurisprudentieregister
            605
           Meer Verberg
           Deze uitgave is onderdeel van de serie:
           Kies uw producttype:
           E-book
           € 211,50
           Boek
           € 175,50
           € 161,01
           € 175,50 incl. btw
           Prijs per stuk
           Boek
           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
           • Bestellen op rekening
           • Gratis verzending
           • Grootste uitgever van juridische informatie
           Terug naar boven