Asser 6-IV De verbintenis uit de wet

Asser 6-IV De verbintenis uit de wet

Editie: editie deel 6-IV
Verschijningsdatum: 3 juli 2015
Asser 6-IV De verbintenis uit de wet
Kies uw producttype:
E-book
€ 148,00
Boek
€ 133,25
5% studieboekenkorting
€ 122,25
€ 133,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit Asser-deel behandelt de verbintenis uit de wet. Aan de orde komen de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking.

Deze onderwerpen zijn geregeld in de derde titel van Boek 6 (Onrechtmatige daad) en de vierde titel van Boek 6 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) van het BW.

Na de ingrijpende bewerking in de vorige druk (nieuwe lay-out, vernummering van de tekstblokken, meer aandacht voor Europees recht en rechtsvergelijking), zijn in deze 14e druk de meeste hoofdstukken zo bewerkt dat daarin de nieuwe rechtspraak (waaronder omstreeks 90 arresten van de Hoge Raad) en literatuur zijn opgenomen en de tekst daarop is aangepast.

In het bijzonder is aandacht besteed aan overeenkomst en derden, de invloed van grondrechten op het (overheids)aansprakelijkheidsrecht, de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken en opstallen, en aan de rechtspraak inzake beroepsaansprakelijkheden, aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen en formele rechtskracht.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
3 juli 2015
Editie:
deel 6-IV
Druk:
14
ISBN:
9789013130188
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
556
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XVII
 2. Enige afkortingen
  XXIX
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXI
 4. Inleiding
  1
 5. ONRECHTMATIGE DAAD
  3
  1. Hoofdstuk 1
   Het karakter van de aanspraak op vergoeding van schade, toegebracht door een onrechtmatige daad
   5
  2. Hoofdstuk 2
   De grondslag van het recht op en van de verplichting tot schadevergoeding
   21
  3. Hoofdstuk 3
   De materiºle vereisten voor de actie tot schadevergoeding ex art. 6:162
   37
   1. 3.1
    Onrechtmatige daad
    37
   2. 3.1.I
    Het begrip onrechtmatige daad
    37
   3. 3.1.I.A
    Schending van verkeers- of veiligheidsnormen
    63
   4. 3.1.I.B
    Normen ter bescherming tegen zuivere vermogensschade
    68
   5. 3.1.I.C
    Normen ter bescherming tegen immateriºle schade
    83
   6. 3.1.I.D
    Toezicht
    85
   7. 3.1.I.E
    Overige algemene opmerkingen ten aanzien van zorgvuldigheidsnormen
    88
       1. 3.1.I.F
        Misbruik van bevoegdheid
        98
       2. 3.1.II
        Rechtvaardigingsgronden
        100
       3. 3.2
        Toerekenbaarheid
        110
       4. 3.2.I
        Schuld
        110
       5. 3.2.II
        Toerekening buiten schuld
        124
       6. 3.2.II.A
        De oorzaak die krachtens de wet voor rekening van de dader komt
        124
       7. 3.2.II.B
        De oorzaak die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komt
        128
       8. 3.3
        Schade; causaal verband
        134
       9. 3.4
        De relativiteitsleer
        136
      1. Hoofdstuk 4
       Vorderingen die op onrechtmatige daad kunnen worden gegrond
       159
      2. Hoofdstuk 5
       Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de onrechtmatige daad van andere personen
       173
       1. 5.1
        Algemene opmerkingen
        173
       2. 5.2
        De aansprakelijkheid van ouders en voogden
        178
       3. 5.3
        De aansprakelijkheid van de werkgever
        186
       4. 5.4
        De aansprakelijkheid ter zake van bedrijfsuitoefening door een niet-ondergeschikte
        201
       5. 5.5
        De aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde
        204
      3. Hoofdstuk 6
       Aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door zaken
       209
       1. 6.1
        Inleidende opmerkingen
        209
       2. 6.2
        De aansprakelijkheid voor roerende zaken in het algemeen
        216
       3. 6.2.I
        Het voorwerp van de aansprakelijkheid
        217
       4. 6.2.II
        De omvang van de aansprakelijkheid
        218
       5. 6.2.III
        De aansprakelijke persoon
        228
       6. 6.3
        De aansprakelijkheid voor opstallen
        232
       7. 6.4
        De aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen
        242
       8. 6.5
        Aansprakelijkheid voor dieren
        249
       9. 6.6
        Productenaansprakelijkheid
        257
       10. 6.7
        De aansprakelijkheid van de eigenaar of de houder van een motorrijtuig
        272
      4. Hoofdstuk 7
       Aantasting van eer en goede naam
       291
      5. Hoofdstuk 8
       Oneerlijke handelspraktijken, misleidende en vergelijkende reclame
       301
      6. Hoofdstuk 9
       De aansprakelijkheid van rechtspersonen en van personen in hun organisatie
       319
      7. Hoofdstuk 10
       De onrechtmatige overheidsdaad
       333
       1. 10.1
        Inleidende opmerkingen
        333
       2. 10.2
        Rechtmatige overheidsdaad
        339
       3. 10.3
        Onrechtmatige overheidsdaad, algemeen
        345
       4. 10.4
        Onrechtmatig bestuur
        356
       5. 10.4.I
        Burgerlijke rechter versus bestuursrechtelijke rechtsbescherming
        357
       6. 10.4.II
        Bevoegdheid van de burgerlijke rechter, ontvankelijkheid van de vordering en formele rechtskracht
        366
       7. 10.5
        Onrechtmatige wetgeving
        376
       8. 10.6
        Onrechtmatige rechtspraak
        381
     1. VERBINTENISSEN UIT ANDERE BRON DAN ONRECHTMATIGE DAAD OF OVEREENKOMST
      387
      1. Hoofdstuk 11
       Zaakwaarneming
       389
       1. 11.1
        Het begrip zaakwaarneming en haar wijze van tot stand komen
        389
       2. 11.2
        De rechten en plichten van zaakwaarnemer en belanghebbende
        401
      2. Hoofdstuk 12
       Onverschuldigde betaling
       407
      3. Hoofdstuk 13
       Ongerechtvaardigde verrijking
       437
     2. Zakenregister
      467
     3. Wetsartikelenregister
      473
     4. Jurisprudentieregister
      481
     Meer Verberg
     Deze uitgave is onderdeel van de serie:
     Kies uw producttype:
     E-book
     € 148,00
     Boek
     € 133,25
     5% studieboekenkorting
     € 122,25
     € 133,25 incl. btw
     Prijs per stuk
     Boek
     Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
     • Bestellen op rekening
     • Gratis verzending
     • Grootste uitgever van juridische informatie
     Terug naar boven