Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht

Verbintenissenrecht

Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 9 januari 2019
Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 170,66
Boek
€ 149,50
5% studieboekenkorting
€ 137,16
€ 149,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Een systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het algemene overeenkomstenrecht. In deze geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de begrippen overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, de gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden, en de nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst.
De onderwerpen in Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht zijn geregeld in Titel 2 van Boek 3 (Rechtshandelingen) en in Titel 5 van Boek 6 (Overeenkomsten in het algemeen) van het BW.

Deze vijftiende druk biedt wat u van een deel in de Asser-serie mag verwachten: wetenschappelijke diepgang gecombineerd met een op de praktijk gerichte uitleg en grondige beschouwingen. U verkrijgt bovendien dieper inzicht in de plaats van de materie in het gehele vermogensrecht. Dwarsverbanden tussen de relevante leerstukken worden zichtbaar gemaakt.

De toegankelijke en kernachtige schrijfstijl maakt de tekst prettig leesbaar. Met het zakenregister, wetsartikelenregister én jurisprudentieregister vindt u in dit naslagwerk snel alle informatie die u in de rechtspraktijk nodig heeft. De uitgave geldt als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

Recente rechtspraak en literatuur
In deze nieuwe, 15e druk van dit deel in de Asser-serie zijn de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak (waaronder ruim vijftig arresten van de Hoge Raad) en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. In het bijzonder is aandacht besteed aan: 
 • de grondslag en maatstaven voor uitleg (nr. 372-374)
 • de opzegbaarheid van een duurovereenkomst (nr. 408)
 • de algemene beginselen die de gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden betreffen (hoofdstuk 18, nr. 514 e.v.)
 • de conversie (nr. 656)
 • de ontbinding (nr. 684-685)
Europees recht en rechtsvergelijking
De uitgave staat bij het behandelen van de onderwerpen stil bij het Europese recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts, de Principles of European Contract Law en het Draft Common Frame of Reference.

Collecties
De online versie van deze uitgave maakt deel uit van verschillende Collecties voor advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen, waaronder de Collectie Contractenrecht Compleet.

Auteur

Het Verbintenissenrecht wordt bewerkt door prof.mr.drs. C.H. Sieburgh.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 januari 2019
Editie:
2018
Druk:
15
ISBN:
9789013149876
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
772
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  X
 2. Voorwoord bij de vijftiende druk
  XV
 3. Uitgebreide inhoudsopgave
  XXI
 4. Enige afkortingen
  XLI
 5. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XLV
 6. RECHTSHANDELING EN OVEREENKOMST
  1
 7. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  3
 8. Hoofdstuk 2
  De overeenkomst als algemeen begrip
  9
  1. 2.1
   Het begrip overeenkomst in algemene zin
   9
  2. 2.2
   Onderscheidingen van overeenkomsten naar de aard van het recht waarop zij betrekkingen hebben
   17
   1. 2.2.I
    De familierechtelijke overeenkomst (het huwelijk, het geregistreerd partnerschap)
    19
   2. 2.2.II
    De goederenrechtelijke overeenkomst
    20
   3. 2.2.III
    De obligatoire overeenkomst
    25
   4. 2.2.IV
    De procesrechtelijke overeenkomst (bewijsovereenkomst)
    28
   5. 2.2.V
    De publiekrechtelijke overeenkomst
    30
             1. Hoofdstuk 3
              De obligatoire overeenkomst
              35
              1. 3.1
               De beginselen van contractenrecht
               35
              2. 3.2
               Onderscheidingen van de obligatoire overeenkomsten
               54
               1. 3.2.I
                Onbenoemde, benoemde en gemengde overeenkomsten
                54
               2. 3.2.II
                Consensuele, reële en formele overeenkomsten
                59
               3. 3.2.III
                Wederkerige en eenzijdige overeenkomst
                64
               4. 3.2.IV
                Overeenkomsten om niet en onder bezwarende titel
                66
               5. 3.2.V
                Vergeldende en kansovereenkomsten
                68
               6. 3.2.VI
                Overeenkomsten die voorbijgaande en overeenkomsten die voortdurende verbintenissen in het leven roepen
                70
               7. 3.2.VII
                Hoofdovereenkomsten en hulpovereenkomsten
                71
              3. 3.3
               Algemene opmerkingen over de bestanddelen van een obligatoire overeenkomst
               76
             2. Hoofdstuk 4
              De eenzijdige rechtshandeling
              81
             3. DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
              89
             4. Inleidende opmerkingen
              91
             5. Hoofdstuk 5
              De bekwaamheid van partijen
              93
             6. Hoofdstuk 6
              Wil, verklaring, vertrouwen
              103
              1. 6.1
               Het begrip wilsovereenstemming
               103
              2. 6.2
               Oorzaken van discrepantie tussen wil en verklaring
               121
              3. 6.3
               Het misverstand (de duidingswil ontbreekt)
               128
              4. 6.4
               De schijnhandeling
               131
              5. 6.5
               Het bij derden opgewekte vertrouwen
               136
             7. Hoofdstuk 7
              Het tot stand komen van de wilsovereenstemming
              141
              1. 7.1
               Wijze waarop de wilsovereenstemming tot stand komt
               141
              2. 7.2
               Tijdstip waarop de wilsovereenstemming tot stand komt
               158
              3. 7.3
               Plaats waar de overeenkomst tot stand komt
               161
              4. 7.4
               Rechtsvergelijkende gegevens
               162
              5. 7.5
               De onderhandelingsfase
               164
             8. Hoofdstuk 8
              Wilsgebreken
              181
              1. 8.1
               Inleidende opmerkingen
               181
              2. 8.2
               Dwaling
               189
              3. 8.3
               Bedrog
               218
              4. 8.4
               Bedreiging
               223
              5. 8.5
               Misbruik van omstandigheden
               227
             9. Hoofdstuk 9
              Vormvereisten
              237
             10. DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
              247
             11. Inleidende opmerkingen
              249
             12. Hoofdstuk 10
              De bepaalbaarheid van de verbintenis
              251
             13. Hoofdstuk 11
              De voortbouwende overeenkomst
              265
             14. Hoofdstuk 12
              Strijd met de wet, goede zeden of openbare orde
              271
              1. 12.1
               Inleidende opmerkingen
               271
              2. 12.2
               De overeenkomst in strijd met de wet
               278
              3. 12.3
               De overeenkomst in strijd met de goede zeden
               294
              4. 12.4
               De overeenkomst in strijd met de openbare orde
               307
              5. 12.5
               Synthese betreffende ongeldigheidsmodaliteiten krachtens art. 3:40 BW
               311
             15. Hoofdstuk 13
              Voorwaarde en tijdsbepaling
              317
             16. Hoofdstuk 14
              De uitleg van overeenkomsten
              325
             17. Hoofdstuk 15
              De aanvulling van de inhoud van de overeenkomst door de wet, de gewoonte en de redelijkheid en billijkheid
              347
             18. Hoofdstuk 16
              Redelijkheid en billijkheid
              359
              1. 16.1
               Inleidende opmerkingen
               359
              2. 16.2
               Aanvullende werking
               370
              3. 16.3
               Beperkende werking
               377
              4. 16.4
               Onvoorziene omstandigheden
               401
             19. Hoofdstuk 17
              Algemene voorwaarden en standaardregelingen
              421
              1. 17.1
               Inleidende opmerkingen
               421
              2. 17.2
               Begripsomschrijving
               426
              3. 17.3
               De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
               431
              4. 17.4
               Inhoudscontrole
               440
               1. 17.4.I
                De toetsing van contractsbedingen aan de open norm van art. 6:233 onder a BW
                442
               2. 17.4.II
                De lijsten van art. 6:236 BW en art. 6:237 BW
                450
               3. 17.4.III
                De verbodsactie
                460
              5. 17.5
               Overige bepalingen
               464
              6. 17.6
               Standaardregelingen
               468
             20. DE GEVOLGEN VAN DE OVEREENKOMST TEN AANZIEN VAN DERDEN
              471
             21. Hoofdstuk 18
              Algemene beginselen
              473
             22. Hoofdstuk 19
              Kwalitatieve rechten en verplichtingen
              497
              1. 19.1
               Inleidende opmerkingen
               497
              2. 19.2
               Kwalitatieve rechten
               499
              3. 19.3
               Kwalitatieve verplichtingen
               505
             23. Hoofdstuk 20
              Het beding ten behoeve van een derde
              515
             24. Hoofdstuk 21
              Doorwerking van verweermiddelen ten behoeve van ondergeschikten
              531
             25. Hoofdstuk 22
              De actio Pauliana
              537
             26. NIETIGHEID; VERNIETIGBAARHEID; ONTBINDING
              551
             27. Inleidende opmerkingen
              553
             28. Hoofdstuk 23
              Algemene leer der nietigheden
              557
             29. Hoofdstuk 24
              De vernietiging van rechtshandelingen
              571
              1. 24.1
               De wijze waarop de vernietiging plaatsvindt
               572
              2. 24.2
               Verjaring en verval
               577
               1. 24.2.I
                Verjaring van de rechtsvordering en verval door tijdsverloop
                577
               2. 24.2.II
                Andere gronden van verval
                578
             30. Hoofdstuk 25
              De gevolgen van vernietiging en van nietigheid
              587
              1. 25.1
               De gevolgen van vernietiging
               589
              2. 25.2
               De gevolgen van nietigheid
               594
              3. 25.3
               Partiële nietigheid en conversie
               596
               1. 25.3.I
                Partiële nietigheid
                596
               2. 25.3.II
                Conversie
                600
              4. 25.4
               Bekrachtiging van nietige rechtshandelingen
               608
             31. Hoofdstuk 26
              De ontbinding van wederkerige overeenkomsten op grond van niet-nakoming
              615
              1. 26.1
               Inleidende opmerkingen
               615
              2. 26.2
               Voorwaarden voor de bevoegdheid tot ontbinding
               622
              3. 26.3
               De wijze waarop de ontbinding plaatsvindt
               631
              4. 26.4
               De gevolgen van de ontbinding
               639
              5. 26.5
               Opschortingsrechten
               651
             32. Zakenregister
              657
             33. Wetsartikelenregister
              667
             34. Jurisprudentieregister
              683
             Meer Verberg
             Deze uitgave is onderdeel van de serie:
             Kies uw producttype:
             E-book
             € 170,66
             Boek
             € 149,50
             5% studieboekenkorting
             € 137,16
             € 149,50 incl. btw
             Prijs per stuk
             Boek
             Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
             • Bestellen op rekening
             • Gratis verzending
             • Grootste uitgever van juridische informatie
             Terug naar boven