Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Editie: editie 2016
Verschijningsdatum: 29 december 2016
Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
Kies uw producttype:
E-book
€ 113,00
Boek
€ 95,00
5% studieboekenkorting
€ 89,62
€ 95,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze geheel geactualiseerde nieuwe druk behandelt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. U vindt hierin onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen. Deze onderwerpen zijn geregeld in de afdelingen 1 tot en met 9 van Titel 6.1 van het BW.

De online versie van deze uitgave maakt deel uit van verschillende Collecties voor advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen, waaronder de Collectie Contractenrecht Compleet.

Deze vijftiende druk biedt wat u van een deel in de Asser-serie mag verwachten: wetenschappelijke diepgang gecombineerd met op de praktijk gerichte uitleg en grondige beschouwingen. Het leggen van dwarsverbanden tussen de relevante leerstukken biedt inzicht in de structuur van de materie. De tekst is prettig leesbaar door de toegankelijke en kernachtige schrijfstijl. Met het zakenregister, wetsartikelenregister én jurisprudentieregister vindt u in dit naslagwerk snel alle informatie die u in de rechtspraktijk nodig heeft. De uitgave is daarom echt een praktisch en wetenschappelijk baken voor rechtspraktijk, wetenschap en onderwijs.

Recente rechtspraak en literatuur
Nieuwe ontwikkelingen en de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt in deze nieuwe druk van dit deel in de Asser-serie. Dat heeft voor hoofdstuk 7 (opschortingsrechten) en de in randnummer 408-408f behandelde klachtplicht geleid tot ingrijpende aanvulling en bewerking.

Europees recht en rechtsvergelijking
Europees recht en rechtsvergelijking komen bij de behandelde onderwerpen aan de orde. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law.

Auteur
Sinds 2008 zijn de vier Asser-delen over het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. A.S. Hartkamp en prof. mr. drs. C.H Sieburgh. Met ingang van deze 15e druk wordt het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. drs. C.H. Sieburgh. 

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
29 december 2016
Editie:
2016
Druk:
15
ISBN:
9789013140026
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XXI
 2. Enige afkortingen
  XXXIII
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXV
 4. Inleiding
  1
  1. 1
   De wettelijke regeling van het verbintenissenrecht
   1
  2. 2
   Het begrip verbintenis. Onderscheid tussen soorten rechten
   4
  3. 3
   Het voorwerp van de verbintenis
   15
  4. 4
   De subjecten van de verbintenis
   21
  5. 5
   Recht op prestatie en bevoegdheid om te vorderen
   24
  6. 6
   Schuld, verhaalsaansprakelijkheid; vorderingsrecht, verhaalsrecht
   26
  7. 7
   Onderscheidingen van verbintenissen
   32
  8. 8
   Tenietgaan van verbintenissen
   34
 5. Verbintenissen in het algemeen
  37
 6. Hoofdstuk 1
  Algemene bepalingen
  39
  1. 1.1
   Bronnen van de verbintenis
   39
            1. 1.2
             Redelijkheid en billijkheid bij de nakoming van verbintenissen
             49
            2. 1.3
             Natuurlijke verbintenissen
             52
             1. 1.3.I
              Inleidende opmerkingen
              52
             2. 1.3.II
              Geschiedkundig overzicht
              52
             3. 1.3.III
              Begrip en rechtskarakter
              57
             4. 1.3.IV
              Rechtswerking
              68
           1. Hoofdstuk 2
            Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid
            77
            1. 2.1
             Pluraliteit van schuldenaren en schuldeisers
             77
            2. 2.2
             Hoofdelijke verbondenheid
             82
             1. 2.2.I
              Het begrip ‘hoofdelijke verbondenheid’
              82
             2. 2.2.II
              Ontstaan van de hoofdelijkheid
              84
             3. 2.2.III
              Verhouding tussen schuldeiser en schuldenaren
              92
             4. 2.2.IV
              Verhouding tussen hoofdelijke schuldenaren onderling
              99
           2. Hoofdstuk 3
            Pluraliteit van schuldeisers
            113
           3. Hoofdstuk 4
            Alternatieve, facultatieve en generieke verbintenissen
            121
            1. 4.1
             Inleidende opmerkingen
             121
            2. 4.2
             Alternatieve verbintenissen
             122
            3. 4.3
             Facultatieve verbintenissen
             128
            4. 4.4
             Generieke of soort-verbintenissen en specifieke of species-verbintenissen
             130
           4. Hoofdstuk 5
            Voorwaardelijke verbintenissen
            135
            1. 5.1
             De begrippen voorwaarde en voorwaardelijke verbintenis
             136
            2. 5.2
             Vereisten waaraan de voorwaarde moet voldoen
             140
            3. 5.3
             Vervulling van de voorwaarde
             146
           5. Hoofdstuk 6
            Nakoming van verbintenissen
            159
            1. 6.1
             Nakoming in het algemeen
             159
            2. 6.2
             Door wie nagekomen kan worden
             165
            3. 6.3
             Aan wie betaald moet worden
             168
            4. 6.4
             Het voorwerp van de betaling
             190
            5. 6.5
             Het tijdstip van de nakoming
             195
            6. 6.6
             De plaats van de nakoming
             205
            7. 6.7
             Toerekening van betalingen
             208
            8. 6.8
             De kosten van de betaling
             211
            9. 6.9
             Het bewijs van de nakoming
             212
            10. 6.10
             Wettelijk verplichte zekerheidstelling
             215
           6. Hoofdstuk 7
            Opschortingsrechten
            217
           7. Hoofdstuk 8
            Schuldeisersverzuim
            235
            1. 8.1
             Het verzuim van de schuldeiser: begrip en intreden van het verzuim
             235
            2. 8.2
             Rechtsgevolgen van het schuldeisersverzuim jegens de schuldenaar
             245
            3. 8.3
             Rechtsgevolgen schuldeisersverzuim jegens medeschuldenaren en derden
             256
           8. Hoofdstuk 9
            De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis
            261
            1. 9.1
             Inleiding; terminologie
             261
            2. 9.2
             Toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen (‘wanprestatie’ en ‘overmacht’)
             272
             1. 9.2.I
              Inleidende opmerkingen
              272
             2. 9.2.II
              Toerekening krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen
              283
             3. 9.2.II.A
              Tekortkoming komt krachtens de wet voor rekening van de schuldenaar
              284
             4. 9.2.II.B
              Tekortkoming krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening schuldenaar
              291
             5. 9.2.II.C
              Tekortkoming komt krachtens rechtshandeling voor rekening schuldenaar
              298
             6. 9.2.III
              Stelplicht en bewijslast
              306
            3. 9.3
             Gevolgen van overmacht
             308
            4. 9.4
             Gevolgen wanprestatie. Recht op schadevergoeding. Verzuim schuldenaar
             316
             1. 9.4.I
              Inleidende opmerkingen
              316
             2. 9.4.II
              Blijvende onmogelijkheid van nakoming
              319
             3. 9.4.III
              Het verzuim van de schuldenaar
              323
             4. 9.4.III.A
              Het intreden van het verzuim
              326
             5. 9.4.III.B
              De rechtsgevolgen van het verzuim
              338
             6. 9.4.III.C
              Einde van het verzuim
              344
            5. 9.5
             Verdere gevolgen van niet-nakoming
             346
            6. 9.6
             De gevolgen van niet-nakoming bij een niet opeisbare verbintenis
             353
            7. 9.7
             Het boetebeding
             356
             1. 9.7.I
              Aard en strekking van het boetebeding
              356
             2. 9.7.II
              Werking van het boetebeding
              363
           9. Zakenregister
            371
           10. Wetsartikelenregister
            381
           11. Jurisprudentieregister
            393
           Meer Verberg
           Deze uitgave is onderdeel van de serie:
           Kies uw producttype:
           E-book
           € 113,00
           Boek
           € 95,00
           5% studieboekenkorting
           € 89,62
           € 95,00 incl. btw
           Prijs per stuk
           Boek
           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
           • Bestellen op rekening
           • Gratis verzending
           • Grootste uitgever van juridische informatie
           Terug naar boven