editie deel 5

Asser 5 Eigendom en beperkte rechten

prof. mr. S.E. Bartels
prof. mr. A.A. van Velten
Verschenen 16 februari 2017  •  Druk 16  •  ISBN 9789013130072  •  Pagina's 726
Dit Asser-deel is gewijd aan Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het zakenrecht. In deze nieuwe, volledig geactualiseerde druk, zijn alle belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak, wetgeving en literatuur verwerkt. Om altijd binnen (online) handbereik te houden: dé kennisbron voor al uw praktijkvragen over eigendom en beperkte rechten.
Boek
175,00 incl. 9% btw
5% studieboekenkorting
De levertijd van dit boek is circa 9 werkdagen. Op zondag en maandag geen levering.
 • Gratis verzending

 • Bestellen op rekening

 • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting

Bent u notaris, advocaat, curator, gerechtsdeurwaarder, bankjurist, rechter of rechtswetenschapper? Dan is het van groot belang dat u goederenrechtelijke posities goed kunt duiden. Asser 5 Eigendom en beperkte rechten helpt u bij de bestudering van veel voorkomende onderwerpen als:

 • natrekking
 • vermenging
 • zaaksvorming
 • burenrecht
 • wijziging en toetsing erfpachtvoorwaarden
 • erfdienstbaarheden
 • recht van opstal
 • meervoudig grondgebruik
 • stapeling en combinatie van zakelijke rechten
 • splitsing in appartementsrechten


Aandacht voor actualiteit
Het zakenrecht is volop in beweging. Zo wordt er de laatste jaren geregeld geprocedeerd over de invloed van EU-recht op de toetsing van erfpachtvoorwaarden en opstalvoorwaarden. En zijn er veel onbeantwoorde vragen over de regeling over kabels en leidingen. Dit Asser-deel sluit naadloos aan bij deze actuele ontwikkelingen.

Ook is er veel aandacht voor actuele discussies, zoals over de doorwerking van EU-recht, doorbreking van de natrekking, de gevolgen van splitsing van erfpachtrechten en de verhouding tussen zaaksvorming en vruchttrekking.

Verdieping zakenrecht
Deze nieuwe druk van Asser 5 Eigendom en beperkte rechten is volledig geactualiseerd tot 1 december 2016. Alle belangrijke wetswijzigingen, uitspraken en literatuur zijn in het handboek verwerkt. Denk aan:

 • uitspraken van de Hoge Raad over o.a. natrekking, vermenging, zaaksvorming, verkrijging door verjaring, toetsing van erfpachtvoorwaarden en uitleg van vestigingsakten en splitsingsakten
 • de aanvullende regeling op het appartementsrecht over gemeentelijk ingrijpen bij achterstallig onderhoud van 2011
 • publiekrechtelijke regelingen die doorwerken in het zakenrecht, bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, de Erfgoedwet en de Omgevingswet
 • preadviezen van de KNB/WPNR over de herziening van Boek 5 BW van begin 2016

De auteurs behandelen ook te verwachten wetswijzigingen in 2017, onder andere het in 2016 ingediende wetsvoorstel inzake het reservefonds en het aangaan van leningen.

In geen enkel ander boek treft u zo veel zakenrechtelijke onderwerpen aan, die in systematisch verband worden behandeld met verwijzingen naar relevante jurisprudentie, wetgeving en literatuur.

Kortom: Asser 5 Eigendom en beperkte rechten bevat een schat aan verdiepende informatie, die uw kennis van en inzicht in het zakenrecht zal verbreden. Een complete informatiebron, die u helpt bij het beantwoorden van rechtsvragen in uw rechtspraktijk. Door de zeer uitgebreide inhoudsopgave vindt u snel de informatie die u zoekt.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur
prof. mr. S.E. Bartels
prof. mr. A.A. van Velten

Specificaties

Specificaties
Verschenen
16 februari 2017
Editie
deel 5
Druk
16
ISBN
9789013130072
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
726
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschenen
16 februari 2017
Editie
deel 5
Druk
16
ISBN
9789013130072
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
726
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,0 CM 

Asser-serie

Asser-serie

De Asser-serie biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De naam is ontleend aan Carel Asser (1843-1898), hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit Leiden. Assers doel was om op systematische, oordeelkundige wijze, zonder nodeloze omhaal van woorden het Nederlands burgerlijk recht te verklaren. De formule:

 • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
 • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
 • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
 • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
 • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
 • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

De ruim dertig delen zijn online en in boek-vorm beschikbaar. Naast de delen over het materiële recht zijn er tien delen op het terrein van burgerlijk procesrecht. Bekijk hier het overzicht Asser-serie.

Gerelateerde producten

Terug naar boven