Asser 4 Erfrecht en schenking

Asser 4 Erfrecht en schenking

Editie: editie deel 4
Verschijningsdatum: 9 januari 2018
Asser 4 Erfrecht en schenking
Kies uw producttype:
E-book
€ 208,00
Boek
€ 187,25
€ 171,79
€ 187,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Asser-deel 4 Erfrecht en schenking behandelt het gehele erfrecht en de schenking. De 16e druk is ingrijpend vernieuwd en uitgebreid, mede naar aanleiding van wetswijzigingen en de omvangrijke jurisprudentie die sinds de laatste druk is verschenen. Het meest gezaghebbende commentaar op het erfrecht blijft daarmee een onmisbare bron van informatie voor advocaten, rechters en notarissen.
De auteur geeft een grondige en systematische behandeling van alle onderdelen van het erfrecht en de schenking. Hij verbindt daarbij de verschillende onderdelen met elkaar, mede in samenhang met het overige algemene vermogensrecht. Een kritische blik wordt niet geschuwd. De auteur houdt de wetswijzigingen in Boek 4 nauwkeurig tegen het licht en beantwoordetde vragen waartoe ze aanleiding geven zorgvuldig. Waar nuttig belicht hij de praktische relevantie met voorbeelden.

Ook de wijzigingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gericht op de beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen zijn verwerkt. Bij het schrijven is de auteur ervan uitgegaan dat deze wijzigingen per 1 januari 2018 in werking zullen treden.

Naast de algehele actualisering heeft de auteur het werk herzien met het oog op een nog betere toegankelijkheid. Asser-deel 4 Erfrecht en schenking kent vele nieuwe passages, en op een aantal plaatsen is de stof die in de vorige druk in één nummer werd behandeld, over meerdere nummers verspreid en zijn nieuwe nummers toegevoegd.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 januari 2018
Editie:
deel 4
Druk:
16
ISBN:
9789013144963
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.036
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  IX
 2. Uitgebreide inhoudsopgave
  XXIII
 3. Enige afkortingen
  XLIX
 4. Lijst van verkort aangehaalde werken
  LIII
 5. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Begripsbepalingen
   1
  2. 1.2
   De plaats van het erfrecht in een burgerlijk wetboek
   2
  3. 1.3
   Grondslagen van het erfrecht
   3
   1. 1.3.I
    De historische vorming van het erfrecht bij versterf
    3
   2. 1.3.II
    Het individuele en het sociale element in het erfrecht
    7
 6. Hoofdstuk 2
  Van opvolging na overlijden in het algemeen
  11
  1. 2.1
   Vereiste voor de erfopvolging aan de zijde van de erflater
   11
  2. 2.2
   Vereisten voor de erfopvolging aan de zijde van degene, die opvolgt
   12
  3. 2.3
   Commoriºnten
   25
  4. 2.4
   De stichting als erfgenaam of legataris
   29
                            1. Hoofdstuk 3
                             De erfopvolging bij versterf
                             35
                             1. 3.1
                              Erfopvolging uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling
                              35
                              1. 3.1.I
                               Algemeen
                               35
                              2. 3.1.II
                               Geschiedenis van de plaatsvervulling
                               39
                              3. 3.1.III
                               Degenen die bij plaatsvervulling worden geroepen
                               41
                              4. 3.1.IV
                               De gevolgen van de plaatsvervulling
                               42
                             2. 3.2
                              De orde der erfopvolging
                              43
                              1. 3.2.I
                               Geschiedenis
                               43
                              2. 3.2.II
                               De hoofdlijnen der orde van erfopvolging
                               47
                              3. 3.2.III
                               De orde van erfopvolging bij versterf in grote lijnen
                               53
                              4. 3.2.IV
                               De orde van erfopvolging bij versterf in bijzonderheden
                               54
                              5. 3.2.IV.A
                               Eerste groep van erfgenamen: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen en de afstammelingen van kinderen
                               54
                              6. 3.2.IV.B
                               Tweede groep van erfgenamen: ouders, broers, zusters en afstammelingen van broers en zusters
                               56
                              7. 3.2.IV.C
                               Derde groep van erfgenamen: de grootouders van de erflater en de afstammelingen van dezen
                               59
                              8. 3.2.IV.D
                               Vierde groep van erfgenamen: de overgrootouders en de afstammelingen van dezen
                               59
                              9. 3.2.V
                               Het erfrecht van kinderen die niet in familierechtelijke betrekking tot de erflater stonden en het EVRM
                               60
                              10. 3.2.VI
                               De vererving in de nalatenschap van een kind dat niet in familierechtelijke betrekking tot zijn vader stond
                               63
                            2. Hoofdstuk 4
                             Het erfrecht bij versterf van de langstlevende echtgenoot en de kinderen
                             65
                             1. 4.1
                              Inleiding
                              65
                             2. 4.2
                              De wettelijke verdeling ten aanzien van de goederen van de nalatenschap. Opeisbaarheid en verjaring van de vorderingen van de kinderen
                              73
                             3. 4.3
                              De wettelijke verdeling en de schulden van de nalatenschap
                              80
                             4. 4.4
                              Analogische toepassing van bepalingen betreffende de gemeenschap
                              91
                             5. 4.5
                              Vaststelling van de omvang van de geldvorderingen op de echtgenoot. Boedelbeschrijving
                              91
                             6. 4.6
                              De verhoging van de geldvorderingen op de echtgenoot. Voldoening van geldvorderingen op de echtgenoot. Paulianeus handelen van de langstlevende
                              114
                             7. 4.7
                              Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling
                              118
                             8. 4.8
                              Wilsrechten
                              124
                             9. 4.9
                              De goederen ten aanzien waarvan de wilsrechten kunnen worden uitgeoefend
                              134
                             10. 4.10
                              Gevolgen van de uitoefening van een wilsrecht voor de omvang van de geldvordering op de echtgenoot. Wijze van uitoefening van een wilsrecht. Overgang, overdracht en tenietgaan van een wilsrecht
                              138
                             11. 4.11
                              Het vruchtgebruik dat de echtgenoot zich kan voorbehouden
                              145
                             12. 4.12
                              Een stiefkind kan in de wettelijke verdeling worden betrokken. De wilsrechten die aan een stiefkind toekomen
                              160
                            3. Hoofdstuk 5
                             De uiterste wilsbeschikking
                             165
                             1. 5.1
                              Geschiedenis van de uiterste wilsbeschikking
                              165
                             2. 5.2
                              Rechtskarakter van de uiterste wilsbeschikking
                              167
                             3. 5.3
                              Onderscheidene soorten van uiterste wilsbeschikkingen
                              186
                             4. 5.4
                              De bekwaamheid om bij uiterste wil te beschikken
                              194
                             5. 5.5
                              De invloed van dwang, bedrog en dwaling op de geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
                              201
                             6. 5.6
                              Uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen
                              206
                             7. 5.7
                              Aanvulling van de uiterste wilsbeschikking
                              218
                              1. 5.7.I
                               Algemeen
                               218
                              2. 5.7.II
                               Het geheel of gedeeltelijk ontbreken van het vermaakte op het ogenblik van overlijden
                               220
                              3. 5.7.III
                               Het ontbreken van ØØn of meer bevoordeelden
                               227
                             8. 5.8
                              Uiterste wilsbeschikkingen onder een voorwaarde, een tijdsbepaling of een last
                              234
                              1. 5.8.I
                               Algemeen
                               234
                              2. 5.8.II
                               De voorwaarde
                               235
                              3. 5.8.III
                               De tijdsbepaling
                               251
                              4. 5.8.IV
                               De last
                               253
                             9. 5.9
                              De making over de hand oftewel het fideïcommis
                              262
                             10. 5.10
                              Vernietiging van een uiterste wilsbeschikking
                              269
                            4. Hoofdstuk 6
                             Beperkingen van de testeervrijheid. Algemeen
                             273
                             1. 6.1
                              Beperkingen ten aanzien van de aard der beschikkingen
                              273
                             2. 6.2
                              Beperkingen ten aanzien der personen, te wier voordeel beschikt kan worden
                              276
                             3. 6.3
                              Beperkingen ten aanzien van goederen, waarover beschikt kan worden
                              285
                            5. Hoofdstuk 7
                             Schenking
                             297
                             1. 7.1
                              Inleiding
                              297
                             2. 7.2
                              Gift in het algemeen
                              299
                             3. 7.3
                              De schenking
                              307
                             4. 7.4
                              De gift
                              311
                             5. 7.5
                              De totstandkoming en herroeping van de gift en schenking
                              320
                             6. 7.6
                              Rechten en verplichtingen van de schenker en de begiftigde
                              333
                             7. 7.7
                              Vernietigbaarheid schenking
                              334
                             8. 7.8
                              Bewind
                              339
                            6. Hoofdstuk 8
                             Beperkingen van de testeervrijheid. De legitieme portie
                             341
                             1. 8.1
                              Geschiedenis
                              341
                             2. 8.2
                              Het rechtskarakter van de legitieme portie
                              344
                             3. 8.3
                              De vraag naar de wenselijkheid van de legitieme
                              345
                             4. 8.4
                              Legitieme versus verzorgingsrecht voor de langstlevende. Voldoening aan verzorgingsbehoefte bij uiterste wil. Legitimaire aanspraken
                              347
                             5. 8.5
                              Personen gerechtigd tot een legitieme. Omvang van de legitieme
                              350
                             6. 8.6
                              Berekening van de legitieme portie
                              353
                             7. 8.7
                              Toerekening van giften en van hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt en kan verkrijgen
                              377
                              1. 8.7.I
                               Toerekening van giften
                               377
                              2. 8.7.II
                               Toerekening van hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt en kan verkrijgen
                               378
                             8. 8.8
                              Het geldend maken van de legitieme
                              394
                              1. 8.8.I
                               Legitimaris kan een vorderingsrecht verkrijgen
                               394
                              2. 8.8.II
                               Opeisbaarheid van de vordering van de legitimaris en de verhoging
                               399
                              3. 8.8.III
                               Inkorting op makingen
                               411
                              4. 8.8.IV
                               Inkorting op giften
                               419
                              5. 8.8.V
                               Inkorting op makingen en giften aan stiefkinderen
                               422
                             9. 8.9
                              Overgang, overdracht en uitoefening van bevoegdheden namens een legitimaris
                              424
                            7. Hoofdstuk 9
                             Beperkingen van de testeervrijheid. Andere wettelijke rechten
                             433
                             1. 9.1
                              Inleiding
                              433
                             2. 9.2
                              Het recht van de langstlevende op voortgezet gebruik van woning en inboedel
                              434
                             3. 9.3
                              Het recht van de langstlevende op vestiging van vruchtgebruik
                              436
                             4. 9.4
                              Het recht op een som ineens ter zake van verzorging en opvoeding en levensonderhoud en studie
                              467
                             5. 9.5
                              Het recht op een som ineens als billijke vergoeding voor verrichte arbeid
                              469
                             6. 9.6
                              Het recht op overdracht van aan beroep of bedrijf dienstbare goederen
                              474
                             7. 9.7
                              Algemene bepalingen betreffende andere wettelijke rechten
                              479
                            8. Hoofdstuk 10
                             De vormen van de uiterste wil. Het centraal testamentenregister
                             481
                             1. 10.1
                              Geschiedkundig overzicht
                              481
                             2. 10.2
                              Gewone vormen van uiterste willen
                              485
                              1. 10.2.I
                               Inleiding
                               485
                              2. 10.2.II
                               De openbare uiterste wil
                               486
                              3. 10.2.III
                               De gedeponeerde onderhandse uiterste wil
                               488
                              4. 10.2.IV
                               Beschikkingen bij een codicil
                               490
                             3. 10.3
                              Buitengewone testamentvormen
                              493
                             4. 10.4
                              Gemeenschappelijke voorschriften voor alle vormen van uiterste willen
                              494
                              1. 10.4.I
                               Verbod van gemeenschappelijke en van wederkerige uiterste willen
                               494
                              2. 10.4.II
                               Gevolgen van niet-inachtneming van de voorgeschreven formaliteiten
                               495
                             5. 10.5
                              Tenietgaan van de uiterste wil
                              498
                             6. 10.6
                              Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen (Trb. 1980, 54) (Haags verdrag testamentsvormen 1961)
                              498
                             7. 10.7
                              De internationale uiterste wil
                              501
                             8. 10.8
                              De plicht tot geheimhouding van de notaris en de kenbaarheid van de erfopvolging
                              501
                             9. 10.9
                              Het Centraal Testamentenregister
                              504
                            9. Hoofdstuk 11
                             Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen
                             507
                             1. 11.1
                              Soorten herroepingen
                              507
                              1. 11.1.I
                               Algemeen
                               507
                              2. 11.1.II
                               Uitdrukkelijke herroeping
                               507
                              3. 11.1.III
                               Stilzwijgende herroeping
                               508
                              4. 11.1.III.A
                               Herroeping van een uiterste wilsbeschikking door het maken van een latere uiterste wilsbeschikking, die met de vroegere strijdig is
                               508
                              5. 11.1.IV
                               Herroeping van een gedeponeerde onderhandse uiterste wil door teruggave aan de erflater op diens vordering
                               509
                            10. Hoofdstuk 12
                             De gevolgen van de erfopvolging
                             511
                             1. 12.1
                              Samenvatting rechtspositie erfgenaam
                              511
                             2. 12.2
                              Overgang van alle rechtsbetrekkingen van vermogensrechtelijke aard
                              512
                             3. 12.3
                              De bijzondere rechtsvordering van de erfgenaam
                              521
                             4. 12.4
                              Overgang der rechten en schulden door het overlijden van de erflater
                              526
                             5. 12.5
                              De goederen van de nalatenschap
                              537
                             6. 12.6
                              De schulden van de nalatenschap
                              541
                             7. 12.7
                              Verhaal door schuldeisers van de nalatenschap van hun vorderingen op de goederen van de nalatenschap
                              546
                             8. 12.8
                              Onderlinge rangorde van de schulden der nalatenschap
                              548
                             9. 12.9
                              Verplichting van een erfgenaam een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen
                              555
                             10. 12.10
                              Opschorting van recht van verhaal op goederen der nalatenschap
                              567
                             11. 12.11
                              De schulden van de door het overlijden van de erflater ontbonden huwelijksgemeenschap, waarvan de nalatenschap deel uitmaakt
                              569
                             12. 12.12
                              De nalatenschap is insolvent
                              574
                             13. 12.13
                              De enige erfgenaam is insolvent
                              576
                             14. 12.14
                              Schuldeisers van de nalatenschap in geval van een vruchtgebruik van de nalatenschap
                              577
                             15. 12.15
                              De bevoegdheid van een erfgenaam om of zuiver te aanvaarden of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving of te verwerpen
                              579
                              1. 12.15.I
                               Algemeen
                               579
                              2. 12.15.II
                               Regels die aan de drie keuzen gemeen zijn
                               582
                              3. 12.15.III
                               De zuivere aanvaarding
                               589
                              4. 12.15.IV
                               Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving
                               606
                              5. 12.15.IV.A
                               Geschiedenis
                               606
                              6. 12.15.IV.B
                               Gevolgen van het voorrecht van boedelbeschrijving
                               607
                              7. 12.15.V
                               Verwerping
                               615
                             16. 12.16
                              Het boedelregister en de boedelnotaris
                              615
                             17. 12.17
                              De verklaring van erfrecht en Europese erfrechtverklaring
                              620
                             18. 12.18
                              Verkrijging van goederen door de Staat indien en voor zover een erflater geen erfgenaam heeft
                              635
                            11. Hoofdstuk 13
                             De rechtspositie van de (fictieve) legataris
                             637
                             1. 13.1
                              Inleiding
                              637
                             2. 13.2
                              De bestaanseis
                              638
                             3. 13.3
                              Verplichting tot kennisgeving aan legataris
                              638
                             4. 13.4
                              Verkrijging en verwerping legaat
                              638
                             5. 13.5
                              De vorderingen die de legataris ten dienste staan
                              640
                              1. 13.5.I
                               Algemeen
                               640
                              2. 13.5.II
                               Geschiedenis
                               641
                              3. 13.5.III
                               Legaat als schuld van de nalatenschap
                               643
                             6. 13.6
                              De levering van het legaat
                              644
                              1. 13.6.I
                               Wie verplicht zijn het legaat af te geven
                               644
                              2. 13.6.II
                               De wijze van levering
                               644
                              3. 13.6.III
                               Wat uitgekeerd moet worden
                               652
                              4. 13.6.IV
                               Vruchten en opeisbaarheid
                               655
                             7. 13.7
                              Verplichtingen van de legataris (tegen inbreng)
                              658
                             8. 13.8
                              Vermindering van (sub)legaten
                              660
                             9. 13.9
                              Fictieve legaten
                              666
                            12. Hoofdstuk 14
                             Vereffening
                             681
                             1. 14.1
                              Inleiding
                              681
                             2. 14.2
                              Bepalingen van de Faillissementswet die (niet) van overeenkomstige toepassing zijn verklaard
                              683
                             3. 14.3
                              Gevallen van vereffening volgens de wet
                              689
                              1. 14.3.I
                               Vereffening in het geval de nalatenschap door ØØn of meer der erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard
                               689
                              2. 14.3.II
                               Vereffening in gevallen dat de nalatenschap niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard
                               693
                             4. 14.4
                              Benoeming en beloning van vereffenaar. Rechter-commissaris
                              702
                             5. 14.5
                              Opheffing van de vereffening of kosteloze vereffening wegens de geringe waarde der baten
                              706
                             6. 14.6
                              Taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van vereffenaar
                              707
                              1. 14.6.I
                               Algemeen
                               707
                              2. 14.6.II
                               Beheer en vereffening
                               708
                              3. 14.6.III
                               Boedelbeschrijving en boedelnotaris
                               714
                              4. 14.6.IV
                               Aansprakelijkheid vereffenaar
                               716
                              5. 14.6.V
                               Indiening van vorderingen door schuldeisers
                               718
                              6. 14.6.VI
                               Tegeldemaking van goederen. Recht om terug te vorderen van legataris
                               720
                              7. 14.6.VII
                               Rekening en verantwoording en uitdelingslijst
                               731
                              8. 14.6.VIII
                               Uitkering
                               742
                             7. 14.7
                              Erflater was gehuwd in gemeenschap van goederen
                              745
                             8. 14.8
                              Titel 3.7 BW is gedurende de vereffening slechts gedeeltelijk van toepassing
                              747
                             9. 14.9
                              Recht van verhaal van schuldeisers op goederen der nalatenschap
                              748
                             10. 14.10
                              De vereffening eindigt met een overschot
                              753
                             11. 14.11
                              Ontslag en einde taak van vereffenaar. Einde van vereffening
                              754
                              1. 14.11.I
                               Ontslag en einde taak van vereffenaar
                               754
                              2. 14.11.II
                               Einde van vereffening
                               755
                            13. Hoofdstuk 15
                             Verdeling van de nalatenschap
                             757
                             1. 15.1
                              Inleiding
                              757
                             2. 15.2
                              Toerekening van schulden
                              759
                             3. 15.3
                              De positie van de erfgenaam-schuldeiser, onderscheidenlijk die van erfgenaam-legataris
                              766
                             4. 15.4
                              Inbreng
                              769
                              1. 15.4.I
                               Algemeen
                               769
                              2. 15.4.II
                               Geschiedenis
                               770
                              3. 15.4.III
                               Personen die verplicht zijn in te brengen
                               772
                              4. 15.4.IV
                               Limiet van de inbreng
                               773
                              5. 15.4.V
                               Te wier behoeve inbreng geschiedt
                               774
                              6. 15.4.VI
                               Wat ingebracht moet worden
                               775
                              7. 15.4.VII
                               Wijze waarop de inbreng geschiedt
                               777
                              8. 15.4.VIII
                               Berekening van de waarde van de in te brengen giften
                               779
                            14. Hoofdstuk 16
                             Executeurs
                             781
                             1. 16.1
                              Geschiedenis
                              781
                             2. 16.2
                              Inleiding
                              785
                             3. 16.3
                              Benoeming en aanvaarding
                              789
                              1. 16.3.I
                               Vorm der benoeming
                               789
                              2. 16.3.II
                               Aanvaarding
                               790
                              3. 16.3.III
                               Wie benoemd kunnen worden
                               791
                              4. 16.3.IV
                               Aanwijzing van executeurs in geval van ontstentenis van de in de eerste plaats benoemde executeur en ter toevoeging aan een benoemde executeur
                               793
                              5. 16.3.V
                               Gevallen waarin een executeur kan worden benoemd
                               795
                              6. 16.3.VI
                               Benoeming van verscheidene executeurs
                               795
                             4. 16.4
                              Bevoegdheden en verplichtingen van de executeur
                              797
                              1. 16.4.I
                               Inleiding
                               797
                              2. 16.4.II
                               Beheer van de goederen en voldoening der schulden van de nalatenschap
                               799
                              3. 16.4.III
                               Aanwijzing van boedelnotaris
                               811
                              4. 16.4.IV
                               Boedelbeschrijving en oproeping bekende schuldeisers
                               812
                              5. 16.4.V
                               Verkoop der goederen der nalatenschap
                               814
                              6. 16.4.VI
                               Verschaffen inlichtingen aan erfgenamen
                               817
                              7. 16.4.VII
                               Loon en vergoeding der onkosten van executeurs
                               818
                              8. 16.4.VIII
                               Bijzondere executeurs
                               820
                             5. 16.5
                              Het einde van het optreden van de executeur
                              820
                              1. 16.5.I
                               Algemeen
                               820
                              2. 16.5.II
                               Einde van het beheer
                               825
                              3. 16.5.III
                               Rekening en verantwoording
                               827
                            15. Hoofdstuk 17
                             Testamentair bewind
                             831
                             1. 17.1
                              Geschiedenis
                              831
                             2. 17.2
                              Inleiding
                              834
                             3. 17.3
                              Algemeen
                              837
                              1. 17.3.I
                               Bewind kan verschillende strekkingen hebben
                               837
                              2. 17.3.II
                               Waarover kan de erflater bewind instellen?
                               838
                              3. 17.3.III
                               Instelling van het bewind en benoeming van een bewindvoerder
                               840
                             4. 17.4
                              Benoeming van de bewindvoerder
                              842
                             5. 17.5
                              Bevoegdheden en verplichtingen van de bewindvoerder
                              844
                              1. 17.5.I
                               Algemeen
                               844
                              2. 17.5.II
                               Er zijn twee of meer bewindvoerders
                               844
                              3. 17.5.III
                               Loon
                               845
                              4. 17.5.IV
                               Boedelbeschrijving
                               846
                              5. 17.5.V
                               Zekerheidstelling
                               847
                              6. 17.5.VI
                               Inschrijving bewind in registers
                               847
                              7. 17.5.VII
                               Rekening en verantwoording
                               848
                              8. 17.5.VIII
                               Uitkeringen aan rechthebbende
                               852
                              9. 17.5.IX
                               Aansprakelijkheid bewindvoerder
                               855
                              10. 17.5.X
                               Eindigen hoedanigheid bewindvoerder
                               856
                             6. 17.6
                              Gevolgen van het bewind voor de rechthebbende
                              859
                             7. 17.7
                              Einde van het bewind
                              888
                            16. Zakenregister
                             895
                            17. Wetsartikelenregister
                             933
                            18. Jurisprudentieregister
                             959
                            Meer Verberg
                            Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                            Kies uw producttype:
                            E-book
                            € 208,00
                            Boek
                            € 187,25
                            € 171,79
                            € 187,25 incl. btw
                            Prijs per stuk
                            Boek
                            Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                            • Bestellen op rekening
                            • Gratis verzending
                            • Grootste uitgever van juridische informatie
                            Terug naar boven