editie deel 3-VI

Asser 3-VI Zekerheidsrechten

Vermogensrecht algemeen
prof. mr. A.I.M. van Mierlo
dr. mr. K.J. Krzemiński
Verschenen 22 oktober 2016  •  Druk 15  •  ISBN 9789013109047
In de herziene Asser 3-VI staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur. Een praktisch én wetenschappelijk naslagwerk voor elke jurist die met zekerheidsrechten te maken heeft.
Boek
158,00 incl. 9% btw
KIES UW EDITIE:
Editie 2020
136,70
Editie deel 3-VI
144,95
De levertijd van dit boek is circa 9 werkdagen. Op zondag en maandag geen levering.
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting
Door de gestructureerde uiteenzetting van alle aspecten van zekerheidsrechten inclusief de ontstaansgeschiedenis ervan, vindt u in deze uitgave alle informatie die u in uw werk nodig heeft. Met diepgaande, op de praktijk gerichte beschouwingen en de relevante ontwikkelingen. De vorige versies van Asser 3-VI Zekerheidsrechten waren reeds een veel geraadpleegde bron voor advocaten, bedrijfsjuristen, rechters, deurwaarders en wetenschappers.

Recente wetgeving
De volgorde van Asser 3-VI Zekerheidsrechten sluit aan bij het systeem van het Burgerlijk Wetboek en de recente wetgeving. De gevolgen van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet Executieveilingen zijn uiteraard in de tekst verwerkt, mede hierdoor is hoofdstuk 4 over hypotheekrecht grondig herzien.

Rechtspraak en literatuur
Evenals de andere delen, besteedt dit deel van de Asser-serie veel aandacht aan de rechtspraak van de Hoge Raad. Zo hebben in het bijzonder de vele recente arresten over pandrecht tot de nodigde aanpassingen geleid in deze druk. Wat betreft het eigendomsvoorbehoud, leest u dat bij verschillende onderdelen in de tekst is ingegaan op het arrest van 3 juni 2016 (NJ 2016/290). Dit arrest behandelt de vraag of een verkrijger onder eigendomsvoorbehoud het aan hem toekomende eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde kan vervreemden of bezwaren.

De uitgave verwijst, waar mogelijk, naar andere literatuur. Voor de inhoudelijke behandeling hiervan is een beperking aangebracht, waardoor u vooral die literatuur ziet vermeld die relevant is voor uw praktijk.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur
Medewerker

Specificaties

Specificaties
Verschenen
22 oktober 2016
Editie
deel 3-VI
Druk
15
ISBN
9789013109047
Verschijningsvorm
Boek
Verschenen
22 oktober 2016
Editie
deel 3-VI
Druk
15
ISBN
9789013109047
Verschijningsvorm
Boek

Asser-serie

Asser-serie

De Asser-serie biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De naam is ontleend aan Carel Asser (1843-1898), hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit Leiden. Assers doel was om op systematische, oordeelkundige wijze, zonder nodeloze omhaal van woorden het Nederlands burgerlijk recht te verklaren. De formule:

  • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
  • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
  • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
  • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
  • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

De ruim dertig delen zijn online en in boek-vorm beschikbaar. Naast de delen over het materiële recht zijn er tien delen op het terrein van burgerlijk procesrecht. Bekijk hier het overzicht Asser-serie.

Gerelateerde producten

Terug naar boven