Asser 3-VI Zekerheidsrechten

Vermogensrecht algemeen

Asser 3-VI Zekerheidsrechten

Editie: editie deel 3-VI
Verschijningsdatum: 22 oktober 2016
Asser 3-VI Zekerheidsrechten
Kies uw producttype:
E-book
€ 165,50
Boek
€ 148,75
€ 136,47
€ 148,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In de herziene Asser 3-VI staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur. Een praktisch én wetenschappelijk naslagwerk voor elke jurist die met zekerheidsrechten te maken heeft.
Door de gestructureerde uiteenzetting van alle aspecten van zekerheidsrechten inclusief de ontstaansgeschiedenis ervan, vindt u in deze uitgave alle informatie die u in uw werk nodig heeft. Met diepgaande, op de praktijk gerichte beschouwingen en de relevante ontwikkelingen. De vorige versies van Asser 3-VI Zekerheidsrechten waren reeds een veel geraadpleegde bron voor advocaten, bedrijfsjuristen, rechters, deurwaarders en wetenschappers.

Recente wetgeving
De volgorde van Asser 3-VI Zekerheidsrechten sluit aan bij het systeem van het Burgerlijk Wetboek en de recente wetgeving. De gevolgen van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet Executieveilingen zijn uiteraard in de tekst verwerkt, mede hierdoor is hoofdstuk 4 over hypotheekrecht grondig herzien.

Rechtspraak en literatuur
Evenals de andere delen, besteedt dit deel van de Asser-serie veel aandacht aan de rechtspraak van de Hoge Raad. Zo hebben in het bijzonder de vele recente arresten over pandrecht tot de nodigde aanpassingen geleid in deze druk. Wat betreft het eigendomsvoorbehoud, leest u dat bij verschillende onderdelen in de tekst is ingegaan op het arrest van 3 juni 2016 (NJ 2016/290). Dit arrest behandelt de vraag of een verkrijger onder eigendomsvoorbehoud het aan hem toekomende eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde kan vervreemden of bezwaren.

De uitgave verwijst, waar mogelijk, naar andere literatuur. Voor de inhoudelijke behandeling hiervan is een beperking aangebracht, waardoor u vooral die literatuur ziet vermeld die relevant is voor uw praktijk.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
22 oktober 2016
Editie:
deel 3-VI
Druk:
15
ISBN:
9789013109047
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XVII
 2. Enige afkortingen
  XXXIII
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXVII
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Introductie
   1
  2. 1.2
   Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers
   3
  3. 1.3
   Doorbreking gelijkheid van schuldeisers; voorrang
   6
   1. 1.3.I
    Inleidende opmerkingen
    6
   2. 1.3.II
    De rechten van pand en hypotheek
    8
   3. 1.3.III
    Voorrechten
    11
   4. 1.3.IV
    Andere wettelijke gronden van voorrang
    12
   5. 1.3.V
    Feitelijke voorrang
    12
  4. 1.4
   Achterstelling
   13
  5. 1.5
   Opzet van dit deel
   14
 5. Hoofdstuk 2
  Regels betreffende pand en hypotheek in het algemeen
  17
                   1. 2.1
                    Inleiding
                    17
                   2. 2.2
                    Vestiging van het recht van pand en hypotheek
                    27
                   3. 2.3
                    Vestiging van zekerheidsrechten door rechtspersonen
                    32
                   4. 2.4
                    Vestiging van zekerheidsrechten, ten gunste van wie?
                    42
                   5. 2.5
                    Pand en hypotheek voor toekomstige vorderingen
                    49
                   6. 2.6
                    De rechten van pand en hypotheek zijn nevenrechten
                    62
                   7. 2.7
                    Ondeelbaarheid
                    69
                   8. 2.8
                    Substitutie (zaaksvervanging)
                    73
                   9. 2.9
                    Verbod van toe-eigening
                    78
                   10. 2.10
                    Derdenpand en derdenhypotheek
                    79
                   11. 2.11
                    Zekerheidsrechten en beslag
                    82
                   12. 2.12
                    Zekerheidsrechten en faillissement
                    87
                    1. 2.12.I
                     Onvoltooide vestiging zekerheidsrecht ten tijde van de faillietverklaring (art. 35 Fw)
                     89
                    2. 2.12.II
                     Zekerheidsverstrekking en benadeling van het verhaalsvermogen (actio pauliana)
                     97
                    3. 2.12.III
                     Verrekening (art. 53-54 Fw)
                     103
                    4. 2.12.IV
                     Uitoefening van het zekerheidsrecht (separatisme)
                     108
                    5. 2.12.V
                     Afkoelingsperiode
                     120
                  1. Hoofdstuk 3
                   Recht van pand
                   127
                   1. 3.1
                    Pandrecht in het algemeen
                    127
                    1. 3.1.I
                     Aard en strekking van het recht
                     127
                    2. 3.1.II
                     Object van pandrecht
                     128
                    3. 3.1.III
                     Vorderingen tot zekerheid waarvoor pandrecht strekt
                     131
                    4. 3.1.IV
                     Vereisten voor vestiging van pandrecht
                     136
                    5. 3.1.IVA
                     Geldige titel
                     137
                    6. 3.1.IVB
                     Beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever
                     138
                    7. 3.1.IVC
                     Bekrachtiging
                     144
                    8. 3.1.V
                     Voorbehoud van pandrecht
                     145
                    9. 3.1.VI
                     Pandrecht op een aandeel in een goed
                     146
                    10. 3.1.VII
                     Beschikkingshandelingen door de pandgever
                     147
                    11. 3.1.VIII
                     Meervoudige verpanding
                     150
                    12. 3.1.IX
                     Herverpanding
                     157
                    13. 3.1.X
                     Tenietgaan van pandrecht
                     165
                    14. 3.1.XI
                     Overgangsrecht
                     176
                   2. 3.2
                    Vuistpandrecht op roerende zaken en op rechten aan toonder of order
                    178
                    1. 3.2.I
                     Vestiging van vuistpandrecht op roerende zaken
                     178
                    2. 3.2.II
                     Vestiging van pandrecht op rechten aan toonder of order
                     181
                    3. 3.2.III
                     Rechten en plichten van de pandhouder
                     183
                    4. 3.2.IV
                     Uitwinning
                     187
                    5. 3.2.V
                     Verdeling executieopbrengst
                     197
                   3. 3.3
                    Vuistloos pandrecht op roerende zaken en op rechten aan toonder
                    200
                    1. 3.3.I
                     Inleiding
                     200
                    2. 3.3.II
                     Vestiging van vuistloos pandrecht; eis van registratie onderhandse akte
                     202
                    3. 3.3.III
                     Mededeling betreffende de beschikkingsbevoegdheid
                     207
                    4. 3.3.IV
                     Gevolgen van beschikkingsonbevoegdheid
                     208
                    5. 3.3.V
                     Vuistloos pand wordt vuistpand
                     211
                    6. 3.3.VI
                     Vuistloze verpanding van toekomstige zaken
                     216
                    7. 3.3.VII
                     Vuistloze verpanding van ‘hulpzaken’
                     217
                    8. 3.3.VIII
                     Collisie van vuistloos pandrecht met rechten van derden
                     220
                    9. 3.3.IX
                     Recht van reclame
                     221
                    10. 3.3.X
                     Vervreemding door de pandgever
                     222
                    11. 3.3.XI
                     Ontbinding van de overeenkomst op grond waarvan de pandgever de zaak verkreeg
                     223
                    12. 3.3.XII
                     Op de verpande zaak rust een voorrecht
                     223
                    13. 3.3.XIII
                     Fiscaal voorrecht
                     227
                    14. 3.3.XIV
                     Retentierecht
                     228
                   4. 3.4
                    Pandrecht op vermogensrechten
                    230
                    1. 3.4.I
                     Algemeen
                     230
                    2. 3.4.II
                     Wijze van vestiging
                     233
                    3. 3.4.III
                     Pandrecht op effecten
                     234
                    4. 3.4.IV
                     Pandrecht op lidmaatschap in coöperatieve flatexploitatieverenigingen
                     239
                    5. 3.4.V
                     Pandrecht op assurantieportefeuilles
                     242
                   5. 3.5
                    Openbaar pandrecht op vorderingen op naam
                    245
                    1. 3.5.I
                     Wijze van vestiging
                     245
                    2. 3.5.II
                     Geen bescherming tegen onbevoegdheid
                     250
                    3. 3.5.III
                     Overgang van nevenrechten, verbonden aan de verpande vordering
                     252
                    4. 3.5.IV
                     Openbare verpanding van toekomstige vorderingen
                     254
                    5. 3.5.V
                     Inningsbevoegdheid en verhaal
                     256
                    6. 3.5.VI
                     Verrekening door de pandhouder
                     260
                   6. 3.6
                    Stil pandrecht op vorderingen op naam
                    263
                    1. 3.6.I
                     Algemeen
                     263
                    2. 3.6.II
                     Wijze en tijdstip van vestiging
                     265
                    3. 3.6.III
                     Beschikkingsonbevoegdheid van de stil pandgever
                     274
                    4. 3.6.IV
                     Vestiging van tweede pandrecht of van vruchtgebruik
                     275
                    5. 3.6.V
                     Vestiging bij voorbaat van stil pandrecht op toekomstige vorderingen
                     277
                    6. 3.6.VI
                     Stil pandrecht op vorderingen en faillissement pandgever
                     280
                    7. 3.6.VII
                     Collisie van stil pandrecht op vorderingen met rechten van derden
                     291
                    8. 3.6.VIII
                     Pandrecht en cessie
                     292
                    9. 3.6.IX
                     Pandrecht en vruchtgebruik
                     293
                    10. 3.6.X
                     Pandrecht en voorrechten
                     293
                    11. 3.6.XI
                     Pandrecht en derdenbeslag
                     295
                    12. 3.6.XII
                     Verrekening door de schuldenaar (art. 6:130 lid 2 BW)
                     297
                  2. Hoofdstuk 4
                   Recht van hypotheek
                   301
                   1. 4.1
                    Hypotheekrecht in het algemeen
                    301
                    1. 4.1.I
                     Historische ontwikkeling
                     301
                    2. 4.1.II
                     Aard en strekking van het hypotheekrecht
                     310
                    3. 4.1.III
                     Object van het hypotheekrecht
                     340
                    4. 4.1.IV
                     Vordering tot zekerheid waarvan hypotheekrecht strekt
                     358
                    5. 4.1.V
                     De hypotheekverlener; beschikkingsbevoegdheid c.a.
                     362
                    6. 4.1.VI
                     De hypotheeknemer
                     373
                    7. 4.1.VII
                     Tenietgaan van hypotheekrecht. Doorhaling van de inschrijving (‘royement’)
                     376
                   2. 4.2
                    Vestiging van hypotheekrecht
                    391
                    1. 4.2.I
                     De hypotheekakte
                     391
                    2. 4.2.II
                     De inhoud van de hypotheekakte nader beschouwd
                     396
                    3. 4.2.III
                     Inschrijving
                     403
                    4. 4.2.IV
                     Rang
                     407
                   3. 4.3
                    Inhoud en bevoegdheden
                    414
                    1. 4.3.I
                     Werking tegenover eigenaar en derden
                     414
                    2. 4.3.II
                     Huurbeding
                     421
                    3. 4.3.III
                     Andere bijzondere bedingen
                     441
                   4. 4.4
                    Verhaal en executie
                    451
                    1. 4.4.I
                     Recht van verhaal
                     451
                    2. 4.4.II
                     Recht van parate executie
                     456
                    3. 4.4.III
                     Executie; hoofdregel openbare verkoop
                     458
                    4. 4.4.IV
                     Uitzondering: onderhandse executoriale verkoop
                     475
                    5. 4.4.V
                     Vrijwillige onderhandse verkoop
                     482
                    6. 4.4.VI
                     Gevolgen executoriale verkoop
                     483
                    7. 4.4.VII
                     Derdenhypotheek
                     490
                    8. 4.4.VIII
                     Faillissement hypotheekverlener
                     497
                   5. 4.5
                    Overgangsrecht
                    501
                  3. Hoofdstuk 5
                   Voorrechten
                   505
                   1. 5.1
                    Verhaal, voorrecht en voorrang
                    505
                    1. 5.1.I
                     Inleiding
                     505
                    2. 5.1.II
                     Verhaal en voorrang
                     507
                    3. 5.1.III
                     Verhaal op goederen van derden
                     511
                    4. 5.1.IV
                     Vervallen voorrechten uit het oude recht
                     514
                    5. 5.1.V
                     Rangorde
                     515
                    6. 5.1.VI
                     Executiekosten
                     516
                    7. 5.1.VII
                     Substitutie (‘zaaksvervanging’)
                     518
                    8. 5.1.VIII
                     Tenietgaan van voorrechten
                     519
                    9. 5.1.IX
                     Overgangsrecht
                     520
                   2. 5.2
                    Voorrechten op bepaalde goederen
                    521
                    1. 5.2.I
                     Kosten tot behoud
                     521
                    2. 5.2.II
                     Bearbeiding
                     524
                    3. 5.2.III
                     Vordering gezamenlijke appartementseigenaars of vereniging van eigenaars
                     527
                    4. 5.2.IV
                     Voorrecht benadeelde op de vordering van aansprakelijke op aansprakelijkheidsverzekeraar
                     528
                   3. 5.3
                    Bevoorrechte vorderingen op alle goederen (algemene voorrechten)
                    531
                    1. 5.3.I
                     Algemeen
                     531
                    2. 5.3.II
                     Kosten van de faillissementsaanvraag
                     531
                    3. 5.3.III
                     Kosten van lijkbezorging
                     532
                    4. 5.3.IV
                     Overige algemene voorrechten
                     533
                    5. 5.3.V
                     Fiscaal voorrecht
                     534
                  4. Hoofdstuk 6
                   Retentierecht
                   541
                   1. 6.1
                    Inleiding
                    541
                   2. 6.2
                    Het samenhangvereiste
                    543
                   3. 6.3
                    De vordering van de retentor
                    544
                   4. 6.4
                    Bijzondere gevallen van retentierecht
                    545
                   5. 6.5
                    De zaak moet in de macht van de retentor zijn; kenbaarheid
                    549
                   6. 6.6
                    Geen volledig afhankelijk recht
                    552
                   7. 6.7
                    Werking tegen andere schuldeisers
                    554
                   8. 6.8
                    Derdenwerking
                    559
                   9. 6.9
                    Verhaalsrecht en voorrang
                    562
                   10. 6.10
                    Tenietgaan van retentierecht
                    564
                   11. 6.11
                    Overeengekomen retentierecht
                    569
                  5. Hoofdstuk 7
                   Eigendomsvoorbehoud
                   573
                   1. 7.1
                    Inleiding
                    573
                   2. 7.2
                    Levering en eigendomsverkrijging
                    577
                   3. 7.3
                    Voorbehouden eigendom geen nevenrecht
                    582
                   4. 7.4
                    Beperkt verlengd eigendomsvoorbehoud
                    583
                   5. 7.5
                    De bevoegdheid tot terugname
                    591
                   6. 7.6
                    Overdracht van de zaak door de vervreemder onder eigendomsvoorbehoud
                    593
                   7. 7.7
                    Overdracht of verpanding van de zaak door de verkrijger onder eigendomsvoorbehoud
                    596
                   8. 7.8
                    Verlies van voorbehouden eigendom
                    607
                   9. 7.9
                    Botsing van voorbehouden eigendom met rechten van derden
                    613
                  6. Zakenregister
                   621
                  7. Wetsartikelenregister
                   631
                  8. Jurisprudentieregister
                   645
                  9. Transponeringstabel
                   657
                  Meer Verberg
                  Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                  Kies uw producttype:
                  E-book
                  € 165,50
                  Boek
                  € 148,75
                  € 136,47
                  € 148,75 incl. btw
                  Prijs per stuk
                  Boek
                  Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                  • Bestellen op rekening
                  • Gratis verzending
                  • Grootste uitgever van juridische informatie
                  Terug naar boven