Asser 3-V Gemeenschap

Asser 3-V Gemeenschap

Editie: editie deel 3-V
Verschijningsdatum: 17 november 2015
Asser 3-V Gemeenschap
Kies uw producttype:
E-book
€ 96,99
Boek
€ 86,75
€ 79,59
€ 86,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In dit deel worden de bepalingen van de gemeenschapstitel systematisch behandeld. Daarbij wordt op een aantal plaatsen een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige gemeenschappen en zogenoemde bijzondere gemeenschappen zoals de gemeenschap van de nalatenschap en de ontbonden huwelijksgemeenschap.

De op verdeling gerichte gemeenschappen komen in de praktijk het meeste voor. Ook besteedt de auteur aandacht aan het gebruik dat in de praktijk van de eenvoudige gemeenschap wordt gemaakt al dan niet op basis van specifieke wetgeving.

De verdeling van een gemeenschap is in de praktijk van groot belang. Daaraan wordt in dit deel uitgebreid aandacht besteed. Op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen wordt de processuele uitwerking van de gemeenschap in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behandeld. Ook wordt aan het (deelgenoten)beslag aandacht besteed. 

In de andere delen van de Asser-serie komt de gemeenschap aan de orde voor zover specifiek van belang voor de gemeenschap die in het desbetreffende deel wordt behandeld. Zo wordt in Asser/Perrick 4 2013 bij de verdeling van de gemeenschap van een nalatenschap de inbreng van giften behandeld. Op de vereffening van een bijzondere gemeenschap is de regeling uit Boek 4 betreffende de nalatenschap van (overeenkomstige) toepassing. In deze uitgave wordt voor de behandeling van dat onderwerp hoofdzakelijk verwezen naar Hoofdstuk XIV van Asser/Perrick 4 2013.

De vorige drukken zijn door praktijk en wetenschap met enthousiasme ontvangen. In deze derde druk heeft de schrijver veel aanvullingen toegevoegd. Deze zijn de vrucht van ervaringen in de praktijk en in het bijzonder van verdere studie. De auteur heeft de relevante rechtspraak verder geanalyseerd. De sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
17 november 2015
Editie:
deel 3-V
Druk:
3
ISBN:
9789013130959
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XIX
 2. Enige afkortingen
  XXVII
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXIX
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere gemeenschap
  1
  1. 1.1
   De regeling van de gemeenschap in ons wetboek. Maatschappelijk belang
   1
  2. 1.2
   Begrip gemeenschap. Zaaksvervanging. Aandeel in gemeenschap
   5
  3. 1.3
   Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere gemeenschap
   15
   1. 1.3.I
    Schulden die voor rekening van de gemeenschap komen en schulden die tot een bijzondere gemeenschap behoren
    15
   2. 1.3.II
    Beschikking over een aandeel in een goed
    17
 5. Hoofdstuk 2
  Het genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen. Rechterlijke uitspraak ten behoeve van gemeenschap
  19
  1. 2.1
   Algemeen. Regeling van het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen
   19
  2. 2.2
   Het gebruik van gemeenschappelijke goederen
   29
  3. 2.3
   Het genot van gemeenschappelijke goederen en de bijdrage in uitgaven ten behoeve van gemeenschappelijke goederen
   31
  4. 2.4
   Het beheer van gemeenschappelijke goederen. Rechterlijke uitspraak ten behoeve van de gemeenschap. Rekening en verantwoording voor beheer
   33
 6. Hoofdstuk 3
  Beschikken over een gemeenschappelijk goed
  47
          1. 3.1
           Beschikkingshandelingen die niet als beheer kunnen worden aangemerkt
           47
          2. 3.2
           Machtiging door rechter tot het te gelde maken of bezwaren van een gemeenschappelijk goed
           50
         1. Hoofdstuk 4
          Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in een tot een eenvoudige gemeenschap behorend goed. Uitwinning van de gezamenlijke aandelen in een tot een eenvoudige gemeenschap behorend goed voor een voor rekening van de gemeenschap komende schuld
          59
          1. 4.1
           Inleiding
           59
          2. 4.2
           Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed
           60
          3. 4.3
           Uitwinning van een aandeel in een gemeenschappelijk goed
           70
          4. 4.4
           Door overdracht of uitwinning van een aandeel in een goed kan een nieuwe gemeenschap ontstaan
           72
          5. 4.5
           Uitwinning van de gezamenlijke aandelen in een gemeenschappelijk goed
           72
         2. Hoofdstuk 5
          De regeling van enige bijzondere gemeenschappen
          77
          1. 5.1
           De gemeenschappen die de wet als bijzonder aanmerkt
           77
          2. 5.2
           Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in een tot een bijzondere gemeenschap behorend goed
           78
          3. 5.3
           Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in de gehele gemeenschap
           89
          4. 5.4
           Verhaal van tot de gemeenschap behorende schulden op de goederen van de gemeenschap
           103
          5. 5.5
           Vereffening van de gemeenschap
           118
          6. 5.6
           Verzet tegen verdeling door schuldeisers van ontbonden gemeenschap van maatschap en vennootschap
           127
         3. Hoofdstuk 6
          Enige bijzondere eenvoudige gemeenschappen
          129
          1. 6.1
           Inleiding
           129
          2. 6.2
           Mandeligheid
           129
          3. 6.3
           Wet giraal effectenverkeer
           130
          4. 6.4
           Gemeenschappelijke vorderingsrechten voortvloeiende uit kwaliteitsrekeningen
           133
          5. 6.5
           De gemeenschap van een vorderingsrecht en de gemeenschap van een recht van pand of hypotheek
           138
          6. 6.6
           Het vermogen van een beleggingsfonds
           144
         4. Hoofdstuk 7
          Verdeling van de gemeenschap
          147
          1. 7.1
           Inleiding
           147
          2. 7.2
           Vordering tot verdeling. Afdwingen van verdeling
           149
          3. 7.3
           Partijen wier medewerking aan de verdeling is vereist
           174
          4. 7.4
           Wijze waarop de verdeling moet geschieden
           177
          5. 7.5
           De waardering
           186
          6. 7.6
           Jongere en oudere gemeenschappen
           193
          7. 7.7
           De boedelbeschrijving
           195
          8. 7.8
           De voldoening van sommige opeisbare schulden van de gemeenschap
           208
          9. 7.9
           Gedwongen toerekening van schulden van deelgenoot aan de gemeenschap
           209
          10. 7.10
           De eigenlijke verdeling
           214
           1. 7.10.I
            Begrip verdeling
            214
           2. 7.10.II
            Overbedeling. Gevolgen van verdeling voor beperkt gerechtigden
            224
           3. 7.10.III
            Verdeling door of op last van de rechter
            240
           4. 7.10.IV
            Het vereiste van de levering op dezelfde wijze als voor overdracht
            248
          11. 7.11
           Papieren en bewijzen van eigendom
           256
          12. 7.12
           Vrijwaring
           257
          13. 7.13
           Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling
           259
           1. 7.13.I
            Inleiding
            259
           2. 7.13.II
            Nietigheid van de verdeling
            260
           3. 7.13.III
            Vernietigbaarheid van de verdeling
            264
         5. Zakenregister
          279
         6. Wetsartikelenregister
          291
         7. Jurisprudentieregister
          299
         8. Transponeringstabel
          305
         Meer Verberg
         Deze uitgave is onderdeel van de serie:
         Kies uw producttype:
         E-book
         € 96,99
         Boek
         € 86,75
         € 79,59
         € 86,75 incl. btw
         Prijs per stuk
         Boek
         Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
         • Bestellen op rekening
         • Gratis verzending
         • Grootste uitgever van juridische informatie
         Terug naar boven