Asser 3-III Volmacht en vertegenwoordiging

Asser 3-III Volmacht en vertegenwoordiging

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 8 december 2017
Asser 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
Kies uw producttype:
E-book
€ 77,50
Boek
€ 69,50
€ 63,76
€ 69,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Met deze uitgave beschikt u over een toonaangevend commentaar op de diverse aspecten van vertegenwoordiging, waarbij de omvangrijke literatuur en jurisprudentie die sinds 2004 is verschenen, is verwerkt.
Vragen rondom vertegenwoordiging spelen op een breed privaatrechtelijk en deels ook publiekrechtelijk terrein.

Welke wetten en regels bepalen het actuele recht omtrent volmacht en vertegenwoordiging? En - belangrijker nog - welke kwesties brengen ze met zich mee? Asser-deel 3-II Volmacht en vertegenwoordiging biedt een doorwrocht commentaar op vele voor de rechtspraktijk relevante vragen. Gestoeld op actuele literatuur en jurisprudentie, biedt dit overzicht een ongekend complete en diepgaande behandeling van uiteenlopende onderwerpen rondom de vertegenwoordiging.

Door de vele inhoudelijke raakvlakken met zowel wetenschap als praktijk, leent deze uitgave zich uitstekend als kennisbron voor advocatuur, notariaat, bedrijfsleven en rechtspraak alsmede voor academici en studenten.

Actuele vertegenwoordigingskwesties
Centraal staat de systematische behandeling van de volmacht en middellijke vertegenwoordiging. Verder verschaft de uitgave inzicht in specifiekere onderwerpen zoals baattrekking en vertegenwoordiging bij andere daden dan rechtshandelingen.
Deze negende druk is op vele fronten herzien en is nauwlettend afgestemd op actuele jurisprudentie en literatuur. Nieuwe beschouwingen zijn gewijd aan:
 • het onderscheid tussen de bode en de vertegenwoordiger
 • de rol van het toedoenbeginsel
 • het risicobeginsel in geval van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • de rechtsfiguur van de bekrachtiging
 • de figuur van de onherroepelijke volmacht 
 • is een volmacht met privatieve werking rechtens mogelijk?
 • de ‘unidentified principal’
Meer dan in vorige drukken besteedt de auteur per onderwerp aandacht aan rechtsvergelijking. De nadruk ligt daarbij op de Principles of European Contract Law, de Draft Common Frame of Reference, de Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010 en het Verdrag inzake vertegenwoordiging bij internationale koop roerende zaken.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
8 december 2017
Editie:
2017
Druk:
9
ISBN:
9789013132397
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
296
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord bij eerdere druk
  IX
 2. Woord vooraf bij de negende druk
  XIII
 3. Uitgebreide inhoudsopgave
  XVII
 4. Enige afkortingen
  XXIII
 5. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXV
 6. Hoofdstuk 1
  Vertegenwoordiging in het algemeen
  1
  1. 1.1
   Het begrip vertegenwoordiging en zijn ontwikkeling
   1
  2. 1.2
   De grenzen van het begrip (directe) vertegenwoordiging
   8
  3. 1.3
   Vormen van vertegenwoordiging in het Nederlandse privaatrecht
   18
 7. Hoofdstuk 2
  Volmacht
  27
  1. 2.1
   Verlening en inhoud van de volmacht
   27
  2. 2.1.A
   De rechtshandeling van volmachtverlening
   27
  3. 2.1.B
   Volmacht en handelingsonbekwaamheid
   43
   1. 2.1.C
    Inhoud van de volmacht
    44
   2. 2.1.D
    Bestaan en inhoud van de volmacht ten opzichte van derden
    52
       1. 2.2
        Einde van de volmacht
        75
       2. 2.3
        De onherroepelijke volmacht
        93
       3. 2.4
        De toerekening van de handeling
        102
       4. 2.5
        Bekrachtiging van onbevoegd handelen
        117
       5. 2.6
        De aansprakelijkheid van de gevolmachtigde tegenover de wederpartij
        129
       6. 2.7
        De aansprakelijkheid van de gevolmachtigde tegenover de volmachtgever
        137
      1. Hoofdstuk 3
       Middellijke vertegenwoordiging
       141
       1. 3.1
        Het begrip middellijke vertegenwoordiging
        141
       2. 3.2
        Wie is partij?
        146
       3. 3.3
        De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en wederpartij
        153
       4. 3.4
        Derdenwerking van exoneratiebedingen
        167
       5. 3.5
        Eigendomsverkrijging door de opdrachtgever
        181
       6. 3.6
        Eigendomsverlies door de opdrachtgever
        190
      2. Hoofdstuk 4
       Baattrekking en onverschuldigde betaling
       197
       1. 4.1
        Baattrekking en (on)middellijke vertegenwoordiging
        197
       2. 4.2
        Onverschuldigde betaling door de tussenpersoon
        199
       3. 4.3
        Onverschuldigde betaling aan de tussenpersoon
        202
      3. Hoofdstuk 5
       Directe vertegenwoordiging bij andere daden dan rechtshandelingen
       211
       1. 5.1
        Vertegenwoordiging bij feitelijke handelingen
        211
       2. 5.2
        Onrechtmatige daad van de rechtspersoon
        212
       3. 5.3
        Onrechtmatige daad van de vertegenwoordiger
        221
       4. 5.4
        Aansprakelijkheid van de handelende persoon
        226
       5. 5.5
        Aansprakelijkheid en draagplicht
        230
       6. 5.6
        Toerekening van niet-onrechtmatig feitelijk handelen
        232
      4. Zakenregister
       237
      5. Wetsartikelenregister
       241
      6. Jurisprudentieregister
       249
      Meer Verberg
      Deze uitgave is onderdeel van de serie:
      Kies uw producttype:
      E-book
      € 77,50
      Boek
      € 69,50
      € 63,76
      € 69,50 incl. btw
      Prijs per stuk
      Boek
      Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
      • Bestellen op rekening
      • Gratis verzending
      • Grootste uitgever van juridische informatie
      Terug naar boven