Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Editie: editie deel 3-I
Verschijningsdatum: 9 januari 2019
Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 88,50
Boek
€ 79,50
€ 72,94
€ 79,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Deze publicatie verschaft u grondig inzicht in de wijze waarop deze rechtsgebieden op elkaar inwerken. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de Europese regelingen relevant voor het in Nederland geldende vermogensrecht.
De vierde editie van Asser-deel 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht verschijnt in een tijd waarin het Europese recht steeds verder vervlochten raakt met het Nederlandse vermogensrecht.

Het deel biedt allereerst een beknopte inleiding in het Europese recht, inhoudelijk toegespitst op de beoefening van het privaatrecht. Vervolgens maakt de lezer kennis met de verschillende rechtsbronnen: het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU), de algemene beginselen van Unierecht, richtlijnen, verordeningen, het EVRM en het EU-Handvest van de grondrechten. Per rechtsbron wordt belicht waarin het belang ervan voor het Nederlandse vermogensrecht schuilt.

De lezer verkrijgt hierbij antwoorden op essentiële vragen omtrent de interactie tussen het Europese recht en het nationale privaatrecht. Hoe wordt de nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht getoetst? Wat is de directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren? En welke indirecte inwerking van Europees recht is zichtbaar in die rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht?

Europese invloeden vermogensrecht
Deze vierde druk bevat de - wederom omvangrijke - rechtspraak en literatuur die sinds de vorige druk uit 2015 zijn verschenen.
De uitgave bevat een tweetal Annexen. De eerste biedt een korte inhoudelijke beschrijving van de voor het algemene vermogensrecht belangrijke Europese richtlijnen. De tweede belicht diverse Europese regels die, hoewel ze geen geldend recht zijn, zich lenen als inspiratiebron voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 januari 2019
Editie:
deel 3-I
Druk:
4
ISBN:
9789013151343
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
380
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Voorwoorden bij eerdere drukken
  IX
 2. Voorwoord bij de vierde druk
  XIII
 3. Enige afkortingen
  XXV
 4. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXVII
 5. Hoofdstuk 1
  Inleidende beschouwingen
  1
 6. Hoofdstuk 2
  Het WEU-Verdrag (VWEU) en het vermogensrecht
  29
  1. 2.1
   Inleidende opmerkingen
   29
  2. 2.2
   Toetsing van privaatrechtelijke wetgeving aan het VWEU
   32
  3. 2.3
   Directe horizontale werking van bepalingen van het VWEU
   42
   1. 2.3.I
    Inleidende opmerkingen
    42
   2. 2.3.II
    Contractuele rechtsverhoudingen
    43
   3. 2.3.III
    Buitencontractuele rechtsverhoudingen
    69
  4. 2.4
   Indirecte horizontale werking van bepalingen van het VWEU
   89
  5. 2.5
   VWEU en uitleg
   92
   1. 2.5.I
    Uitleg van het verdrag
    93
         1. 2.5.II
          Verdragsconforme interpretatie van het Nederlandse recht
          95
         2. 2.5.III
          Verdragsconforme interpretatie van rechtshandelingen?
          95
       1. Hoofdstuk 3
        Algemene beginselen van Unierecht en het privaatrecht
        99
        1. 3.1
         Algemene beginselen van Unierecht
         99
        2. 3.2
         Het effectiviteitsbeginsel en het privaatrecht
         102
        3. 3.3
         Het proportionaliteitsbeginsel en het privaatrecht
         122
        4. 3.4
         Algemene beginselen van Unierecht met een privaatrechtelijke herkomst
         124
        5. 3.5
         De invloed van algemene beginselen van Unierecht op het privaatrecht
         133
       2. Hoofdstuk 4
        Richtlijnen en het privaatrecht
        141
        1. 4.1
         Inleiding
         141
        2. 4.2
         De werking van richtlijnen in het privaatrecht
         143
        3. 4.3
         De richtlijnen en hun verhouding tot de privaatrechtelijke leerstukken
         150
        4. 4.4
         Richtlijnen en uitleg
         165
         1. 4.4.I.
          Uitleg van richtlijnen
          166
         2. 4.4.II
          Richtlijnconforme interpretatie van het Nederlandse recht
          167
         3. 4.4.III
          Richtlijnconforme interpretatie van rechtshandelingen?
          176
       3. Hoofdstuk 5
        Verordeningen en het privaatrecht
        179
       4. Hoofdstuk 6
        Grondrechten (EVRM, EU-Handvest) en het vermogensrecht
        187
        1. 6.1
         Inleidende opmerkingen
         187
        2. 6.2
         Toetsing van privaatrechtelijke wetgeving (en ander overheidshandelen) aan het EVRM
         191
        3. 6.3
         Horizontale werking van bepalingen van het EVRM
         202
        4. 6.4
         Horizontale werking van bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
         211
        5. 6.5
         EVRM en uitleg
         220
       5. Annex I
        Kort overzicht van de privaatrechtelijke richtlijnen
        225
        1. I.1
         Inleiding
         225
        2. I.2
         De richtlijnen op het gebied van het contractenrecht
         226
        3. I.3
         De richtlijnen op het gebied van de onrechtmatige daad
         279
        4. I.4
         De richtlijnen op het gebied van het goederenrecht
         285
       6. Annex II
        Kort overzicht van de ‘Principles’ en andere wetenschappelijke projecten
        289
        1. II.1
         Inleiding
         289
        2. II.2
         De Principles of European Contract Law en vergelijkbare projecten
         291
        3. II.3
         Het Common Frame of Reference (CFR) en het Optional Instrument
         291
        4. II.4
         ‘Algemene beginselen (van contractenrecht) welke de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben’
         294
       7. Zakenregister
        303
       8. Wetsartikelenregister
        307
       9. Jurisprudentieregister
        317
       Meer Verberg
       Deze uitgave is onderdeel van de serie:
       Kies uw producttype:
       E-book
       € 88,50
       Boek
       € 79,50
       € 72,94
       € 79,50 incl. btw
       Prijs per stuk
       Boek
       Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
       • Bestellen op rekening
       • Gratis verzending
       • Grootste uitgever van juridische informatie
       Terug naar boven