Asser 2-III Overige rechtspersonen

Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen

Asser 2-III Overige rechtspersonen

Editie: editie deel 2-III
Verschijningsdatum: 18 januari 2018
Asser 2-III Overige rechtspersonen
Kies uw producttype:
E-book
€ 156,96
Boek
€ 137,50
5% studieboekenkorting
€ 129,72
€ 137,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Van verenigingen tot coöperaties, van onderlinge waarborgmaatschappijen tot stichtingen. Het zijn vormen van ‘overige rechtspersonen’ die in deze uitgave worden behandeld. U treft een overzicht van de meest actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Het werk staat – naast het huidige recht – uitgebreid stil bij voorgestelde regelingen.
De nieuwe druk Asser 2-III Overige rechtspersonen is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Het boek brengt overzicht in de verschillende rechtsvormen als vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Ook het kerkgenootschap en Europese rechtsvormen SE, SCE en EESV komen aan bod.

Dit Asser-deel is onmisbaar voor advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk en juristen werkzaam bij non-profitinstellingen.

Aanstaande wetswijzigingen
De uitgave biedt niet alleen een overzicht van de nu geldende bepalingen, maar werpt tevens een blik in de nabije toekomst. Parallel aan de huidige wetgeving vindt u alle aanstaande wetswijzigingen en voorstellen.

Verenigingen- en stichtingenrecht 
Hoewel een relatief rustig rechtsgebied, is het verenigingen- en stichtingenrecht de laatste jaren toch aan enkele veranderingen onderhevig. Denk aan het Wetsvoorstel bestuur en toezicht, die nieuwe en gewijzigde basisbepalingen over bestuur en raad van commissarissen met zich meebrengt. Maar ook de toegenomen belangstelling voor de coöperatie als rechtsvorm en de governance van stichtingen zijn kenmerkende ontwikkelingen, waar deze uitgave uitgebreider bij stilstaat.

De voor deze uitgave relevante jurisprudentie die is gepubliceerd sinds de vorige druk is voor een beperkt deel van de Hoge Raad en voor een groter deel van lagere gerechtelijke instanties. Omdat ook laatstbedoelde rechtspraak vaak illustratief is, is deze ruimschoots verwerkt.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
18 januari 2018
Editie:
deel 2-III
Druk:
10
ISBN:
9789013110685
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
626
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  IX
 2. Inhoudsopgave
  XI
 3. Uitgebreide inhoudsopgave
  XV
 4. Enige afkortingen
  XXIX
 5. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XXXV
 6. Hoofdstuk 1
  Het algemene verenigingsrecht en de vereniging
  1
  1. 1.1
   Inleiding
   1
  2. 1.2
   De oprichting
   12
  3. 1.3
   De organisatie van de vereniging; wet, statuten, reglementen en organen
   39
  4. 1.4
   Het lidmaatschap
   46
   1. 1.4..I
    Essentie van het lidmaatschap, rechten en verplichtingen
    46
   2. 1.4..II
    Toetreding tot de vereniging
    59
   3. 1.4..III
    Overdracht en overgang van het lidmaatschap
    65
   4. 1.4..IV
    Einde van het lidmaatschap
    71
  5. 1.5
   De algemene vergadering
   91
           1. 1.6
            Het bestuur
            124
            1. 1.6..I
             Bestuurstaak, bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
             124
            2. 1.6..II
             Organisatie van het bestuur
             140
            3. 1.6..III
             Benoeming
             147
            4. 1.6..IV
             Bestuursmodellen
             158
            5. 1.6..V
             Schorsing en ontslag
             165
            6. 1.6..VI
             Aansprakelijkheid
             173
           2. 1.7
            Raad van commissarissen
            181
           3. 1.8
            Financiºle verantwoording
            188
           4. 1.9
            Statutenwijziging
            199
           5. 1.10
            Complexe verenigingsstructuren
            209
           6. 1.11
            Vereniging tot instellen van een collectieve actie
            218
           7. 1.12
            EnquŒterecht
            224
           8. 1.13
            Overgangsrecht
            224
          1. Hoofdstuk 2
           De coöperatie
           231
           1. 2.1
            Inleiding
            231
           2. 2.2
            Het rechtskarakter van de coöperatie
            234
           3. 2.3
            Het bestaan als coöperatie
            239
           4. 2.4
            Verschijningsvormen van coöperaties
            255
           5. 2.5
            Inrichting en structuur van de coöperatie
            264
            1. 2.5..I
             Ledenaansprakelijkheid bij ontbinding
             264
            2. 2.5..II
             Uittreedvoorwaarden
             273
            3. 2.5..III
             Bestuur en raad van commissarissen
             282
           6. 2.6
            De structuurcoöperatie
            299
           7. 2.7
            Bijzondere bepalingen voor de coöperatie
            317
          2. Hoofdstuk 3
           De onderlinge waarborgmaatschappij
           323
           1. 3.1
            Inleiding
            323
           2. 3.2
            Het rechtskarakter van de onderlinge waarborgmaatschappij
            325
           3. 3.3
            Het bestaan als onderlinge waarborgmaatschappij
            328
           4. 3.4
            Inrichting en structuur van de onderlinge waarborgmaatschappij
            333
           5. 3.5
            Bijzondere bepalingen voor de onderlinge waarborgmaatschappij
            338
           6. 3.6
            Overgangsrecht
            341
          3. Hoofdstuk 4
           De stichting
           343
           1. 4.1
            Inleiding
            343
           2. 4.2
            De oprichting
            365
           3. 4.3
            De organisatie van de stichting; wet, statuten, reglementen en organen
            393
           4. 4.4
            Het bestuur
            396
           5. 4.5
            Intern en extern toezicht op (het bestuur van) stichtingen
            421
            1. 4.5..I
             Algemeen
             421
            2. 4.5..II
             Intern toezicht
             423
            3. 4.5..III
             Extern toezicht
             436
           6. 4.6
            Statutenwijziging
            459
           7. 4.7
            Overgangsrecht
            469
          4. Hoofdstuk 5
           Het kerkgenootschap
           475
           1. 5.1
            Inleiding en begrippen
            475
           2. 5.2
            Toepasselijk recht
            486
           3. 5.3
            Toekenning rechtspersoonlijkheid
            489
           4. 5.4
            Het statuut
            491
           5. 5.5
            Oprichting en inschrijving handelsregister
            498
           6. 5.6
            Interne verhoudingen, geschillenbeslechting en vertegenwoordiging
            500
           7. 5.7
            Reorganisaties en einde van het kerkgenootschap
            507
          5. Hoofdstuk 6
           De Europese vennootschap (SE)
           511
           1. 6.1
            Inleiding
            511
           2. 6.2
            De oprichting
            520
            1. 6.2..I
             Algemeen
             520
            2. 6.2..II
             Oprichting SE door fusie
             522
            3. 6.2..III
             Oprichting holding-SE
             539
            4. 6.2..IV
             Oprichting dochter-SE
             545
            5. 6.2..V
             Omzetting NV in SE
             547
           3. 6.3
            De organisatie van de SE
            549
           4. 6.4
            Aandeelhouderschap en de algemene vergadering
            556
           5. 6.5
            Het bestuur en toezicht
            559
           6. 6.6
            Jaarrekening, ontbinding en liquidatie, omzetting SE in naamloze vennootschap en overige bepalingen
            566
           7. 6.7
            Grensoverschrijdende zetelverplaatsing
            568
          6. Hoofdstuk 7
           De Europese coöperatieve vennootschap (SCE)
           577
           1. 7.1
            Inleiding
            577
           2. 7.2
            De oprichting
            587
            1. 7.2..I
             Algemeen
             587
            2. 7.2..II
             Oprichting SCE door fusie
             589
            3. 7.2..III
             Omzetting coöperatie in SCE
             597
           3. 7.3
            De organisatie van de SCE
            600
           4. 7.4
            Lidmaatschap en de algemene vergadering
            605
           5. 7.5
            Het bestuur en toezicht
            614
           6. 7.6
            Winstbestemming, jaarrekening, ontbinding en liquidatie, omzetting SCE in coöperatie en overige bepalingen
            621
           7. 7.7
            Grensoverschrijdende zetelverplaatsing
            624
          7. Hoofdstuk 8
           Het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)
           627
           1. 8.1
            Inleiding
            627
           2. 8.2
            De oprichting
            630
           3. 8.3
            De organisatie van het EESV
            634
           4. 8.4
            Het lidmaatschap
            635
           5. 8.5
            De algemene vergadering
            638
           6. 8.6
            Het bestuur
            640
           7. 8.7
            Ontbinding
            643
           8. 8.8
            Bijzondere bepalingen voor het EESV
            645
          8. Zakenregister
           649
          9. Wetsartikelenregister
           657
          10. Jurisprudentieregister
           669
          11. Transponeringstabel
           83
          Meer Verberg
          Deze uitgave is onderdeel van de serie:
          Kies uw producttype:
          E-book
          € 156,96
          Boek
          € 137,50
          5% studieboekenkorting
          € 129,72
          € 137,50 incl. btw
          Prijs per stuk
          Boek
          Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
          • Bestellen op rekening
          • Gratis verzending
          • Grootste uitgever van juridische informatie
          Terug naar boven