Asser 2-I De rechtspersoon
editie 2021
binnenkort

Asser 2-I De rechtspersoon

prof. dr. M.J. Kroeze
prof.mr.dr. H. Beckman
prof. mr. M.A. Verbrugh
Asser 2-I De rechtspersoon
Verschijnt op 25 mei 2021  •  Druk 10  •  ISBN 9789013158465  •  Pagina's 1232

Deze gezaghebbende uitgave levert een compleet overzicht van onderwerpen binnen het rechtspersonenrecht, inclusief verwijzingen naar relevante bronnen voor nadere verdieping. In deze vernieuwde druk vind je de wetgeving, rechtspraak en literatuur van de afgelopen jaren verwerkt.

Boek
239,00 incl. 9% btw
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting

Asser-deel 2-I behandelt, samen met de overige Asser-delen uit de reeks 2, alle onderwerpen over het rechtspersonen- en ondernemingsrecht die voor rechtspersonen van belang zijn. De titel levert een overzicht van de huidige wetgeving voor de gemeenschappelijke onderwerpen van het rechtspersonenrecht, inclusief verwijzingen naar relevante literatuur en rechtspraak voor degenen die zich verder wil verdiepen in een onderwerp. De auteurs zijn er hierbij in geslaagd de balans te vinden tussen diepgang en overzichtelijkheid. Niet voor niets wordt de uitgave volop gebruikt onder zowel wetenschappers als praktijkjuristen.

De lezer treft in dit deel de actuele stand van zaken omtrent onderwerpen als rechtspersoonlijkheid, concernbegrippen, het handelsregister, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing, de jaarrekening en medezeggenschap. In combinatie met de andere Asser-delen uit de reeks 2 Rechtspersonenrecht vormt de publicatie een overzicht van het gehele vakgebied. De NV en BV komen, met het enquêterecht, aan de orde in deel 2-IIa (2019), deel 2-IIb (2019) en het nog te verschijnen deel 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III (2017).

Actueel rechtspersonenrecht

Recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie omtrent het rechtspersonenrecht hebben geleid tot een groot aantal veranderingen in de tekst. Bovendien zijn de ingenomen standpunten heroverwogen en soms aangepast. Uiteraard zijn ook verwijzingen naar recente rechtspraak en literatuur opgenomen, waaronder het opvallend hoge aantal zeer goede proefschriften. Op het gebied van nieuwe wetgeving gaat het onder meer om de nieuwe procedure voor administratieve ontbinding, wijziging en aanpassing van Europese richtlijnen over omzetting, fusie en splitsing en jaarrekeningen, evenals wijzigingen in de Handelsregisterwet en de Wet op de ondernemingsraden. Ook zijn sinds de vorige druk een groot aantal relevante uitspraken gedaan door het HvJEU, de HR en de ondernemingskamer. De overzichtelijke structuur en de paragraafnummering zijn voor de rest gelijk gebleven.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Medewerker
prof.mr.dr. H. Beckman
prof. mr. M.A. Verbrugh

Specificaties

Specificaties
Verschijnt op
25 mei 2021
Editie
2021
Druk
10
ISBN
9789013158465
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
1232
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschijnt op
25 mei 2021
Editie
2021
Druk
10
ISBN
9789013158465
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
1232
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,0 CM 

Asser-serie

Asser-serie

De Asser-serie biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De naam is ontleend aan Carel Asser (1843-1898), hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit Leiden. Assers doel was om op systematische, oordeelkundige wijze, zonder nodeloze omhaal van woorden het Nederlands burgerlijk recht te verklaren. De formule:

  • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
  • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
  • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
  • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
  • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

De ruim dertig delen zijn online en in boek-vorm beschikbaar. Naast de delen over het materiële recht zijn er tien delen op het terrein van burgerlijk procesrecht. Bekijk hier het overzicht Asser-serie.

Terug naar boven