editie 2018

Asser 10-I Algemeen deel IPR

Internationaal privaatrecht
mr. dr. A.P.M.J. Vonken
mr. S. van Dongen
prof. mr. X.E. Kramer
prof. mr. H.L.E. Verhagen
Verschenen 26 oktober 2018  •  Druk 2  •  ISBN 9789013141795  •  Pagina's 756
Deze uitgave vormt het enige actuele overzicht van de kernbegrippen en algemene leerstukken binnen het internationaal privaatrecht. Op diepgravende wijze maakt u kennis met deze kwesties van algemene aard, gevolgd door de rechtstheoretische grondslag van de in het IPR gehanteerde regels van conflictenrecht. Hiermee biedt deze uitgave niet alleen verdieping maar kent daarnaast een prominente rol toe aan de rechtsvergelijking.
Boek
139,00 incl. 9% btw
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau. Op zondag en maandag geen levering.
 • Gratis verzending

 • Bestellen op rekening

 • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting
Het privaatrechtelijk rechtsverkeer vindt in toenemende mate grensoverschrijdend plaats. Daardoor bevatten steeds meer juridische problemen een internationale component - en dat komt niet zonder problemen. Het internationaal privaatrecht (IPR) beoogt oplossingen aan te reiken voor tal van dergelijke kwesties.

Grondige kennis van de typische IPR-onderwerpen en leerstukken is hierbij onmisbaar. Asser 10-I Algemeen deel IPR schetst hierin voor u een diepgravend overzicht. De uitgave behandelt op integrale wijze het gehele internationale privaatrecht, verhelderd met tal van voorbeelden uit het internationale personen-, familie- en erfrecht als het vermogens-, rechtspersonen- en insolventierecht.

Dit is het meest actuele en complete overzicht verkrijgbaar omtrent het IPR. De uitgave mag daarom niet ontbreken binnen de collecties van de rechter, advocaat, notaris ambtenaar van de burgerlijke stand en de student die zich wenst te verdiepen in het IPR. Hiermee biedt deze uitgave niet alleen verdieping maar kent daarnaast een prominente rol toe aan de rechtsvergelijking.

Internationaal privaatrecht actueel
U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken omtrent een breed scala aan IPR-kwesties van algemene aard: begripsvorming, rechtsbronnen, de relatie van het IPR tot het Unierecht, de structuur van de verwijzingsregel, kwesties van temporele aard, problemen van samenloop en van interpretatie. Ook passeert de rechtstheoretische grondslag van de meest gangbare verwijzingsprocedés de revue en worden een aantal algemene leerstukken van IPR besproken.

Een aantal van de in de eerste druk besproken onderwerpen zijn verder geactualiseerd en uitgediept. Daarnaast schijnen diverse nieuwe  hoofdstukken een licht op actuele kwesties op het speelveld van het internationaal privaatrecht:
 • een beschouwing over het leerstuk van de aanpassing
 • het vraagstuk van de erkenning van buitenlandse in een akte neergelegde rechtsfeiten
 • het onderwerp van het interregionale recht

Meer dan voorheen schenkt deze vernieuwde editie aandacht aan kwesties van internationaal procesrecht, zoals de belangen/beginselen die ten grondslag liggen aan de regels van het internationale bevoegdheidsrecht. Ook buigt de uitgave zich over de noodzaak tot aanpassing van het eigen Nederlandse procesrecht aan het krachtens Nederlands IPR toepasselijke vreemde recht.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur
Medewerker
mr. S. van Dongen
prof. mr. X.E. Kramer
prof. mr. H.L.E. Verhagen

Specificaties

Specificaties
Verschenen
26 oktober 2018
Editie
2018
Druk
2
ISBN
9789013141795
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
756
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschenen
26 oktober 2018
Editie
2018
Druk
2
ISBN
9789013141795
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
756
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,0 CM 

Asser-serie

Asser-serie

De Asser-serie biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De naam is ontleend aan Carel Asser (1843-1898), hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit Leiden. Assers doel was om op systematische, oordeelkundige wijze, zonder nodeloze omhaal van woorden het Nederlands burgerlijk recht te verklaren. De formule:

 • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
 • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
 • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
 • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
 • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
 • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

De ruim dertig delen zijn online en in boek-vorm beschikbaar. Naast de delen over het materiële recht zijn er tien delen op het terrein van burgerlijk procesrecht. Bekijk hier het overzicht Asser-serie.

Gerelateerde producten

Terug naar boven