Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie

Editie: editie deel 31
Verschijningsdatum: 9 september 2015
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie
Kies uw producttype:
E-book
€ 68,50
Boek
€ 62,00
5% studieboekenkorting
€ 56,88
€ 62,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
De levertijd van dit boek is circa 9 werkdagen
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit boek analyseert en becommentarieert de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie. Literatuur en jurisprudentie worden behandeld vanuit een praktijkgerichte benadering.

Externe en interne factoren maken soms tot een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk. Dit leidt dan tot een reorganisatie. Het gaat dan om een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. Meestal betekent dit een gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken kunnen aan de orde zijn, zoals een bedrijfsovername of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Analyse van verschillende arbeidsrechtelijke aspecten
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie
analyseert en becommentarieert de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie. De auteurs bespreken literatuur en jurisprudentie met hun blik gericht op de praktijk. Allereerst komt de raadpleging van ondernemingsraad en vakorganisaties aan de orde. In het tweede hoofdstuk zijn de criteria aan de beurt die sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 gelden in ontslagprocedures. In het derde hoofdstuk staat de Wet melding collectief ontslag centraal. Vervolgens bespreken de auteurs de vraag wat de Wwz bij ontslag betekent voor het thema afvloeiingsregeling of beëindigingsvergoeding.

Sociaal plan
De auteurs staan uitvoerig stil bij de betekenis van een sociaal plan. In afzonderlijke hoofdstukken worden de overgang van onderneming en de wijziging van arbeidsvoorwaarden behandeld. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de rechten en verplichtingen van werknemers bij surseance van betaling en faillissement.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 september 2015
Editie:
deel 31
Druk:
4
ISBN:
9789013130348
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
272
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf
  V
 2. Lijst van afkortingen
  XIII
 3. Inleiding
  1
 4. 1
  De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties
  5
  1. 1.1
   Inleiding
   5
  2. 1.2
   De raadpleging van de ondernemingsraad
   6
   1. 1.2.1
    Regelgeving
    6
   2. 1.2.2
    Een ‘belangrijk’ besluit als bedoeld in art. 25 WOR
    7
   3. 1.2.3
    De motivering van de adviesaanvrage aan de ondernemingsraad
    9
   4. 1.2.4
    De informatieverschaffing aan de ondernemingsraad tijdens het adviestraject
    22
   5. 1.2.5
    Geheimhouding: de daarop inspelende aanpak van de aankondiging van het voorgenomen reorganisatiebesluit en het ‘knelpunt’ rondom het tijdstip van de adviesaanvraag
    25
   6. 1.2.6
    De redelijke termijn: gefaseerde besluitvorming en tijdelijke maatregelen
    27
   7. 1.2.7
    Verwachtingen en toezeggingen
    30
  3. 1.3
   De raadpleging van de werknemers indien geen ondernemingsraad is ingesteld
   30
  4. 1.4
   De raadpleging van de vakorganisaties
   31
                             1. 1.4.1
                              Regelgeving
                              31
                             2. 1.4.2
                              De rolverdeling tussen de vakorganisaties en de ondernemingsraad omtrent een af te sluiten sociaal plan
                              33
                           1. 2
                            Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen
                            37
                            1. 2.1
                             lnleiding
                             37
                            2. 2.2
                             Bedrijfseconomisch ontslag
                             39
                             1. 2.2.1
                              Inleiding
                              39
                             2. 2.2.2
                              Bereik
                              40
                             3. 2.2.3
                              De redelijke grond
                              42
                             4. 2.2.4
                              De a-grond: bedrijfseconomisch ontslag
                              45
                             5. 2.2.5
                              Afwijking van afspiegelingsbeginsel
                              55
                             6. 2.2.6
                              Wederindiensttredingsvoorwaarde
                              59
                             7. 2.2.7
                              Payrollwerknemer
                              60
                            3. 2.3
                             Instemming en de beëindigingsovereenkomst
                             62
                             1. 2.3.1
                              Inleiding
                              62
                             2. 2.3.2
                              Instemming met de opzegging
                              62
                             3. 2.3.3
                              Beëindigingsovereenkomst
                              63
                             4. 2.3.4
                              Vergelijking
                              65
                            4. 2.4
                             Procedure bij het UWV
                             66
                             1. 2.4.1
                              Tijdsduur
                              66
                             2. 2.4.2
                              Regeling UWV ontslagprocedure
                              67
                            5. 2.5
                             Opzegtermijn en opzegverboden
                             68
                             1. 2.5.1
                              Opzegtermijnen
                              68
                             2. 2.5.2
                              Opzegverboden
                              69
                            6. 2.6
                             Hoger beroep en cassatie
                             72
                             1. 2.6.1
                              Inleiding
                              72
                             2. 2.6.2
                              Afschaffing buitengerechtelijke verklaring
                              72
                             3. 2.6.3
                              Werknemer
                              73
                             4. 2.6.4
                              Werkgever
                              74
                           2. 3
                            De Wet melding collectief ontslag
                            75
                            1. 3.1
                             Inleiding
                             75
                            2. 3.2
                             De werkingssfeer van de WMCO
                             77
                             1. 3.2.1
                              De personele werkingssfeer van de WMCO
                              78
                             2. 3.2.2
                              De materiële werkingssfeer van de WMCO
                              83
                             3. 3.2.3
                              Een ontslag van meerdere werknemers niet vallend onder de WMCO-werkingssfeer
                              84
                            3. 3.3
                             De definitie van collectief ontslag in de WMCO
                             85
                             1. 3.3.1
                              Het ontslagbegrip in de collectiefontslagdefinitie
                              85
                             2. 3.3.2
                              Het getalscriterium in de collectiefontslagdefinitie
                              92
                             3. 3.3.3
                              Het lokale element in de collectiefontslagdefinitie
                              93
                             4. 3.3.4
                              De termijn van ontslag in de collectiefontslagdefinitie
                              94
                            4. 3.4
                             De raadpleging van werknemersvertegenwoordigers in de WMCO
                             96
                             1. 3.4.1
                              De raadpleging van de vakbond(en) ingevolge WMCO en/of cao
                              96
                             2. 3.4.2
                              Het vragen van advies aan de ondernemingsraad
                              101
                             3. 3.4.3
                              Het doel van de raadpleging in de WMCO
                              102
                             4. 3.4.4
                              Het moment van melding en raadpleging in WMCO en WOR
                              104
                             5. 3.4.5
                              Informatieverschaffing aan de belanghebbende werknemersverenigingen
                              107
                            5. 3.5
                             De melding aan het UWV in de WMCO
                             109
                             1. 3.5.1
                              Het doel van de melding
                              110
                             2. 3.5.2
                              Het moment van melding
                              111
                             3. 3.5.3
                              De informatieverstrekking aan het UWV
                              111
                             4. 3.5.4
                              De wachtperiode ex art. 5a WMCO
                              112
                             5. 3.5.5
                              Dispensatie van raadpleging
                              114
                             6. 3.5.6
                              Art. 2 Ontslagregeling
                              116
                            6. 3.6
                             Art. 6a WMCO
                             117
                             1. 3.6.1
                              ‘Dispensatie’ van raadpleging in kader van ontbindingsprocedure
                              117
                            7. 3.7
                             De sancties bij niet-naleving van de plichten uit de WMCO
                             119
                             1. 3.7.1
                              Geen melding ex art. 3 WMCO
                              119
                             2. 3.7.2
                              Overleg met werknemersvertegenwoordigers niet gevoerd
                              120
                             3. 3.7.3
                              Artikel 5a WMCO niet nageleefd
                              122
                            8. 3.8
                             Overige sancties
                             123
                           3. 4
                            Vergoedingen
                            125
                            1. 4.1
                             Inleiding
                             125
                            2. 4.2
                             Transitievergoeding
                             126
                             1. 4.2.1
                              Inleiding
                              126
                             2. 4.2.2
                              Recht op transitievergoeding
                              127
                             3. 4.2.3
                              Berekening van de transitievergoeding
                              128
                             4. 4.2.4
                              Aftrek transitie- en inzetbaarheidskosten
                              130
                             5. 4.2.5
                              Uitzonderingen
                              131
                             6. 4.2.6
                              Alternatieven
                              131
                             7. 4.2.7
                              Overgangsregelingen
                              132
                            3. 4.3
                             Andere vergoedingen
                             137
                             1. 4.3.1
                              Algemeen
                              137
                             2. 4.3.2
                              De billijke vergoeding bij verwijtbaar gedrag algemeen
                              137
                             3. 4.3.3
                              Overige vergoedingen
                              140
                            4. 4.4
                             Reorganisaties met sociaal plan
                             143
                             1. 4.4.1
                              Sociaal plan een cao?
                              144
                             2. 4.4.2
                              Sociaal plan een vaststellingsovereenkomst?
                              146
                             3. 4.4.3
                              Gebondenheid van de rechter aan een sociaal plan (tot 1 juli 2015)
                              147
                           4. 5
                            Overgang van onderneming
                            149
                            1. 5.1
                             Inleiding
                             149
                            2. 5.2
                             Juridisch kader
                             150
                            3. 5.3
                             Het ondernemingsbegrip
                             151
                            4. 5.4
                             Overgang ‘krachtens overeenkomst’
                             161
                            5. 5.5
                             De personele werkingssfeer – het werknemersbegrip
                             164
                            6. 5.6
                             Ontslagbescherming
                             169
                            7. 5.7
                             Informatie: art. 7:665a BW
                             172
                           5. 6
                            Wijziging van arbeidsvoorwaarden
                            173
                            1. 6.1
                             Inleiding
                             173
                            2. 6.2
                             Wijziging met instemming van de werknemer
                             173
                             1. 6.2.1
                              Inleiding
                              173
                             2. 6.2.2
                              Wie zwijgt stemt toe?
                              174
                             3. 6.2.3
                              Bereik van de verkregen instemming
                              175
                             4. 6.2.4
                              Verhouding met cao
                              177
                            3. 6.3
                             Wijziging van een cao
                             178
                            4. 6.4
                             Wijziging door middel van een eenzijdig wijzigingsbeding
                             178
                             1. 6.4.1
                              Inleiding
                              178
                             2. 6.4.2
                              Formele vereisten
                              179
                             3. 6.4.3
                              Materiële vereisten
                              180
                             4. 6.4.4
                              Rol van de OR
                              181
                             5. 6.4.5
                              Draagvlakbenadering: een meerderheid van het personeel stemt in
                              183
                            5. 6.5
                             Wijziging na een redelijk voorstel
                             185
                            6. 6.6
                             Wijziging door de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW)
                             189
                            7. 6.7
                             Wijziging door de rechter met een beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)
                             189
                            8. 6.8
                             Harmonisatie van individuele arbeidsvoorwaarden
                             192
                             1. 6.8.1
                              Inleiding
                              192
                             2. 6.8.2
                              Nadelige wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden
                              192
                            9. 6.9
                             Harmonisatie van collectieve arbeidsvoorwaarden
                             195
                             1. 6.9.1
                              Inleiding
                              195
                             2. 6.9.2
                              Cao en overgang van onderneming
                              196
                             3. 6.9.3
                              De ongebonden werknemer
                              202
                            10. 6.10
                             Pensioenen
                             204
                             1. 6.10.1
                              Inleiding
                              204
                             2. 6.10.2
                              Historie
                              204
                             3. 6.10.3
                              Wat gaat over?
                              205
                             4. 6.10.4
                              Vijf pensioensituaties bij overgang van onderneming
                              206
                             5. 6.10.5
                              Situatie 1. De vervreemder heeft een pensioenregeling, maar de verkrijger niet
                              206
                             6. 6.10.6
                              Situatie 2. De vervreemder heeft geen pensioenregeling, maar de verkrijger wel
                              208
                             7. 6.10.7
                              Situatie 3. De vervreemder en de verkrijger hebben beide een pensioenregeling
                              209
                             8. 6.10.8
                              Situatie 4. Noch de vervreemder noch de verkrijger heeft een pensioenregeling
                              213
                             9. 6.10.9
                              Situatie 5. De vervreemder en/of de verkrijger valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds
                              213
                             10. 6.10.10
                              Vrijstelling van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
                              215
                             11. 6.10.11
                              De gevolgen voor de uitvoering van de pensioenregeling
                              216
                           6. 7
                            De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement
                            221
                            1. 7.1
                             Inleiding
                             221
                            2. 7.2
                             Loonbetaling tijdens insolventie
                             222
                             1. 7.2.1
                              Loongarantieregeling
                              223
                             2. 7.2.2
                              Boedelschulden
                              225
                            3. 7.3
                             Het einde van de arbeidsovereenkomst
                             227
                             1. 7.3.1
                              Opzegverboden
                              227
                             2. 7.3.2
                              Opzegtermijnen
                              230
                             3. 7.3.3
                              Overeengekomen afvloeiingsregelingen
                              235
                             4. 7.3.4
                              Concurrentiebeding
                              236
                            4. 7.4
                             Doorstart en misbruik van faillissementsrecht
                             239
                             1. 7.4.1
                              Doorstart en opvolgend werkgeverschap
                              239
                             2. 7.4.2
                              Doorstart en prepack
                              242
                             3. 7.4.3
                              Wanneer is sprake van misbruik?
                              243
                             4. 7.4.4
                              De gevolgen van vernietiging van het faillissement
                              246
                            5. 7.5
                             Medezeggenschap
                             248
                            6. 7.6
                             De rol van de vakbonden
                             250
                             1. 7.6.1
                              De gebondenheid aan cao’s
                              250
                             2. 7.6.2
                              Wet melding collectief ontslag
                              251
                             3. 7.6.3
                              SER-fusiecode
                              251
                           Meer Verberg
                           Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                           Kies uw producttype:
                           E-book
                           € 68,50
                           Boek
                           € 62,00
                           5% studieboekenkorting
                           € 56,88
                           € 62,00 incl. btw
                           Prijs per stuk
                           Boek
                           De levertijd van dit boek is circa 9 werkdagen
                           • Bestellen op rekening
                           • Gratis verzending
                           • Grootste uitgever van juridische informatie
                           Terug naar boven