Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering

Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering

prof. mr. A.I.M. van Mierlo
prof.mr.dr.ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai
prof.mr.dr. P. Vlas
mr. M.B. Beekhoven van den Boezem
mr. dr. R.H. de Bock
mr. P. de Bruin
mr. dr. B.E.S. Chin-A-Fat
mr. O.R.M. van Dam
mr. J. Ekelmans
mr.dr. P.E. Ernste
mr. T.R.B. de Greve
prof. mr. G. de Groot
mr. A. Hammerstein
mr. A.H.T. Heisterkamp
mr. N.W.M. van den Heuvel
mr. A. Knigge
mr. E.L. Schaafsma-Beversluis
mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
prof. mr. H.J. Snijders
mr. G. Snijders
mr. K. Teuben
mr. E.F. Verheul
mr.dr. I. Visser
mr. M. Zilinsky
Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering
Dit commentaar bevat de teksten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van verscheidene voor Nederland in werking getreden verdragen en EG-verordeningen op het gebied van het burgerlijk procesrecht, met de belangrijkste bij het wetboek en de verdragen en EG-verordeningen behorende uitvoeringsbepalingen.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.
Online
1.161,94 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Ten gerieve van de praktijk wordt een aantal artikelen van de Wet op de Rechterlijke Organisatie behandeld, o.a. die welke de gronden van het beroep in cassatie regelen. Getracht wordt een commentaar te geven dat zowel wetenschappelijk verantwoord als praktisch bruikbaar is.

Daarbij komt het accent te vallen op de behoeften van de praktijk. Daar het recht voortdurend in beweging en ontwikkeling is, wordt dikwijls naast de heersende leer ook een andere vermeld en soms verdedigd. Een register van opgenomen en aangehaalde wetten, verdragen, enz., een chronologisch rechtspraakregister en een alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijken de raadpleging.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Hoofdredactie
prof. mr. A.I.M. van Mierlo
prof.mr.dr.ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai
prof.mr.dr. P. Vlas
Auteur
mr. M.B. Beekhoven van den Boezem
mr. dr. R.H. de Bock
mr. P. de Bruin
mr. dr. B.E.S. Chin-A-Fat
mr. O.R.M. van Dam
mr. J. Ekelmans
mr.dr. P.E. Ernste
mr. T.R.B. de Greve
prof. mr. G. de Groot
mr. A. Hammerstein
mr. A.H.T. Heisterkamp
mr. N.W.M. van den Heuvel
mr. A. Knigge
prof. mr. A.I.M. van Mierlo
mr. E.L. Schaafsma-Beversluis
mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
prof. mr. H.J. Snijders
mr. G. Snijders
mr. K. Teuben
prof.mr.dr.ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai
mr. E.F. Verheul
mr.dr. I. Visser
prof.mr.dr. P. Vlas
mr. M. Zilinsky

Groene Serie

Groene Serie
De Groene Serie heeft zijn oorsprong als losbladige uitgave, maar wordt tegenwoordig vooral online geraadpleegd in de Navigator. Het bestaat uit veertien delen, waarbij elk deel een onderdeel van het privaatrecht becommentarieert. De Groene Serie is –primair- een artikelsgewijs commentaar dat voornamelijk betrekking heeft op het Burgerlijk Wetboek. Voornamelijk, omdat o.a. de uitgave Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) het formele recht behandelt. De nadruk ligt op de verwerking van literatuur, jurisprudentie en parlementaire geschiedenis. Het doel is om het betreffende deel van het recht volledig in kaart te brengen door middel van overzichtelijke, prettig leesbare en toegankelijke aantekeningen.

Navigator

Navigator
Terug naar boven