Forensische psychiatrie en haar grensgebieden

Forensische psychiatrie en haar grensgebieden

Forensische psychiatrie en haar grensgebieden
De forensische psychiatrie en haar grensgebieden - actualiteit, geschiedenis en toekomst' onder redactie van T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen,Doelgroep: psychiaters, psychologen, juristen, criminologen, beleidsmakers, academici, universitaire en hog
0,00 incl. 0% btw

Samenvatting

Samenvatting

Sinds 1997 is er onder auspiciën van de vakgroep Strafrechtwetenschappen van de Universiteit van Tilburg iedere drie jaar een bundel verschenen op het brede gebied van de forensische psychiatrie en haar aanverwante aandachtsgebieden. Ook thans is weer een - inmiddels vijfde -bundel met onderwerpen op het genoemde gebied beschikbaar. In de afgelopen zestien jaar is de Tilburgse benadering van de forensische psychiatrie vooral ingegeven door de samenwerking met andere disciplines zoals: strafrecht, gezondheidsrecht, criminologie, (forensische) psychologie, psychopathologie, diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen.
De samenhang tussen de forensische psychiatrie en aanverwante disciplines is nu meer dan ooit actueel. De Pro Justitia rapporteur belichaamt die samenhang. De diverse bijdragen in deze bundel beschrijven het verband tussen de Pro Justitia taak en wat de schrijver noodzakelijk dan wel informatief acht. Er is daarom gekozen voor een zekere vrijheid van thema, én voor auteurs uit verschillende disciplines.
De keuze leidt tot een veelzijdig overzicht van die aspecten die binnen het brede terrein van de forensische psychiatrie een hoofdrol spelen. De bijdragen omvatten naast de zorg voor en de rapportage over justitiabelen, ook de kwaliteit van die zorg en rapportage, en de daarvoor geldende criteria die de kritische toets van zich in een rechtsstaat organiserende burgers kunnen doorstaan.

Terug naar boven