Naar content

Grip op: online kennisbanken voor gemeenten

Grip op Wmo

Dé volledige online kennisbank bij het uitvoeren van taken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Meer informatie

Grip op Jeugd

Dé volledige online kennisbank bij het uitvoeren van taken met betrekking tot de Jeugdwet.

Meer informatie

Grip op Schuldhulpverlening

Dé volledige online kennisbank bij het uitvoeren van taken met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Meer informatie

Grip op Participatiewet

Dé volledige online kennisbank bij het uitvoeren van taken met betrekking tot de Participatiewet.

Meer informatie

Grip op Inburgering

Dé volledige online kennisbank voor experts van inburgering en statushouders.

Meer informatie

Grip op Omgevingsrecht

Dé volledige online kennisbank voor experts. Van projectleiders Omgevingswet, beleidsmedewerkers en planologen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers en juristen bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Maar ook voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers werkzaam bij het Rijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Grip op of de modules?

077 - 475 8018