Naar content
Wolters Kluwer
Nieuwsbrief voor Wolters Kluwer auteurs
Nieuwsbrief voor Wolters Kluwer auteurs
Juni 2019
Geachte auteur,
De eerste helft van 2019 is voorbij gevlogen en de vakantieperiode staat voor de deur. Een mooi moment om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen Wolters Kluwer Nederland (WKNL).
Nieuwe Uitgeefmanagers Legal en Tax
Met ingang van 1 januari 2019 zijn Gaby Rinkel en Ilona Benjamins in de functie van respectievelijk Uitgeefmanager Legal en Uitgeefmanager Tax and Accounting benoemd. Zij zijn Peter Immink opgevolgd die begin 2019 de stap naar Content Director heeft gemaakt.
 
Zowel Ilona als Gaby hebben in hun voorgaande rol als senior-uitgever ruime ervaring opgedaan met het portfolio van Wolters Kluwer. Ik ben zeer verheugd met deze stap voor Gaby en Ilona. Samen blijven wij ons voor 100% inzetten voor u en voor de prachtige uitgaven die wij met elkaar maken.
Ilona Benjamins
Gaby Rinkel
Auteurstevredenheidsonderzoeken
NPS
In april 2019 hebben wij uw tevredenheid met Wolters Kluwer gemeten via de NPS-methode (Net Promotor Score). De NPS-methode vraagt u in welke mate u ons zou aanbevelen aan anderen. De uitslag kan zowel een positieve als een negatieve waarde hebben. Een positieve NPS betekent dat u tevreden bent met Wolters Kluwer. Hoe hoger deze positieve score is, hoe meer tevreden u over ons bent. Wanneer de NPS negatief is, bent u ontevreden.
De respons was met ruim 23% beduidend hoger dan de 15% in 2018. De score van +41 kwam bovendien veel hoger uit dan de +26 in het jaar ervoor. In de toelichtingen bij de enquête schrijven veel auteurs de positieve score toe aan de prettige samenwerking met de contactpersonen van Wolters Kluwer.
Tweejaarlijks verdiepend onderzoek
Medio mei is onze tweejaarlijkse verdiepende auteursenquête verstuurd. Deze enquête heeft u de gelegenheid gegeven uitgebreider in te gaan op de kwaliteit van de samenwerking (w.o. communicatie, auteurstools en promotie). 314 auteurs hebben de enquête ingevuld hetgeen een respons betekent van 14%. De beschikbaarheid van contactpersonen, het persoonlijk contact en de oplossingsgerichtheid zijn erg goed beoordeeld. Ruimte voor verbetering is er op het vlak van marketinginspanningen voor de publicaties en de mate waarin Wolters Kluwer door auteurs als innovatief bedrijf wordt gezien. Gedurende 2019 gaan we ons daar meer op richten.
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Uw reacties en opmerkingen helpen om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren. Voor iedere ingevulde enquête doneert Wolters Kluwer een bedrag van € 1,- aan Lawyers for Lawyers.
Auteurs Klankbordgroep 
Eind januari 2019 heeft de eerste bijeenkomst van de Auteurs Klankbordgroep plaatsgevonden. Met deze klankbordgroep, die een afspiegeling vormt van onze auteurs, wordt er twee keer per jaar besproken wat er vanuit Wolters Kluwer wordt gedaan met en voor auteurs. Onderwerpen die aan bod komen liggen op het terrein van communicatie, promotie, waardering, evenementen, tools en vele andere initiatieven.
 
De bevindingen van deze eerste bijeenkomst zijn zeer positief. Waar meer nadruk op moet komen te liggen, is de promotie van uw werk. Ook is de wens geuit om meer informatie met u te delen over onze innovaties. Vergelijkbare aandachtspunten zijn door u ook geuit tijdens het tweejaarlijks verdiepend onderzoek (zie het voorgaande nieuwsbericht).
 
In juni komen de klankbordgroep-leden weer bij elkaar om de voortgang te bespreken. 
Auteursportaal
In de Nieuwsbrief voor Wolters Kluwer auteurs van december 2018 heeft u kunnen lezen dat wij een Auteursportaal ontwikkelen. Met het portaal professionaliseren wij de serviceverlening aan u. In de tweede helft van dit jaar worden auteurs gefaseerd aangesloten.
 
Via het portaal:
⦁ krijgt u inzicht in uw titels/lopende producties (zowel de fase waar deze zich in bevindt als ook de contactpersonen binnen Wolters Kluwer).
⦁ kunt u auteurscontracten inzien en downloaden.
⦁ zijn uw vergoedingsoverzichten in te zien en kunt u deze downloaden.
⦁ zijn uw contactgegevens raadpleegbaar en kunt u deze ook wijzigen.
Walter
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de voortgang van ‘Walter’. Walter is een breed gedragen project binnen WKNL dat zich richt op de contentontsluiting in de toekomst. Inmiddels zijn er verschillende initiatieven gestart. Zowel op de juridische als de fiscale markt. Tijd om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen.
 
Walter Legal
Walter Legal helpt juridische professionals om snel en gericht vakinhoudelijke inzichten te krijgen op basis van hun ervaringsniveau en context.
 
De afgelopen periode is veel energie gestoken in het verder ontwikkelen van het DeCAF model: Decisions, Claims, Arguments, en Facts. Met dit model zijn we in staat jurisprudentie sneller en beter te begrijpen op basis van redactioneel werk en kunstmatige intelligentie. Bovendien biedt het mogelijkheden om nieuwe waarden te creëren door patronen te vinden over grote sets aan jurisprudentie heen. Bijvoorbeeld: hoe vaak houdt een ontslag op staande voet vanwege fraude door de werknemer stand in de rechtbank?
 
Walter is ontwikkeld vanuit een ecosysteem gedachte. Hierdoor heeft het koppelen van andere informatiebronnen en softwarepakketten aan Walter Legal een sterke focus. Het automatisch tijdschrijven in TIQTime of het direct inzien van klantdossiers vanuit LegalSense zijn daar goede voorbeelden van. Trots zijn we op onze integratie met CompanyInfo, waardoor u alle informatie rondom cliënten kunt volgen. Deze data hebben we verrijkt met onze eigen jurisprudentie, waardoor u ook de ‘Legal footprint’ van een organisatie snel inzichtelijk hebt.
 
In kwartaal 4 staat de lancering van Walter Arbeidsrecht gepland.
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.Walterlegal.nl of meld u aan voor een pilot account!
 
Walter Tax
Hoe kan Wolters Kluwer de fiscalist helpen in minder tijd meer waarde toe te voegen aan zijn klanten? Deze vraag staat centraal in Walter Tax. Het antwoord op deze vraag wordt niet bedacht achter een bureau, maar door in gesprek te gaan met de fiscalisten.
 
Naast het gebrek aan tijd heeft de fiscalist behoefte aan meer efficiency. Ook is er behoefte aan grotere zekerheid dat compliance regels juist zijn toegepast. Met deze wensen gaat het Walter Tax team aan de slag om adequate oplossingen te bedenken.
 
Komende maanden staan in het teken van proberen en leren. Samen met onze klanten gaan we op zoek naar een manier waarbij we de fiscalist bij zijn dagelijkse werk beter ondersteunen. Deels gaan we valideren of Walter Legal ook werkt met fiscale content. Deels komen we ook met andere oplossingen.
 
Als u graag meedenkt, neem dan contact op met Ingrid Oude Wolbers.
Video marketing 
Het succes van onze publicaties is het resultaat van de goede samenwerking met u.
Daarom is dit jaar gestart met de pilot ‘video marketing’ waarbij auteurs inhoudelijk geïnterviewd worden over hun publicatie.
 
Zes auteurs hebben aan deze pilot deelgenomen. De eerste reacties zijn zowel bij ons als bij de geïnterviewde auteurs zeer positief. Bent u benieuwd? Klik op de onderstaande afbeelding (auteur: Dirk Visser, publicatie: Auteursrecht). 
Video Dirk Visser
Nationale Artificial Intelligence-cursus
Wolters Kluwer is trotse partner van de nationale Artificial Intelligence-cursus, een online cursus die gratis wordt aangeboden aan alle Nederlanders. Artificial Intelligence (AI) is misschien wel de meest belangrijke technologische ontwikkeling van onze tijd. Het wordt steeds meer verweven in ons dagelijks leven en ook binnen Wolters Kluwer wordt AI steeds meer toegepast. Wolters Kluwer werkte mee aan de video: ‘AI en de rechtspraak’.
 
De cursus heeft als doel zoveel mogelijk Nederlanders de basisprincipes van AI bij te brengen zodat wij als maatschappij klaar zijn voor de toekomst.
 
U kunt de gratis cursus volgen via AI cursus.nl.
De Nationale AI cursus
Lawyers for Lawyers
Tijdens het bezoek aan Lawyers for Lawyers (L4L) overhandigde uitgever Tom Schoute namens Wolters Kluwer een cheque t.w.v. € 4.643,- aan bestuurslid Irma van den Berg. Het bedrag vertegenwoordigt de 4.643 NPS surveys uit 2018 die zijn ingevuld door auteurs en klanten.
L4L komt wereldwijd op voor advocaten die worden bedreigd in hun beroepsuitoefening. Onafhankelijke advocaten zijn cruciaal voor een veilige en rechtvaardige samenleving maar helaas kunnen advocaten niet overal hun werk veilig uitvoeren. L4L woont rechtszaken bij van advocaten die in hun land vervolgd worden en gebruikt haar netwerk om te lobbyen. Zij heeft ‘Special Consultative Status’ bij de VN en adviseert in onderzoek naar de veiligheid van advocaten in een land. 
John Adams Lezingen
The John Adams Institute nodigt geregeld vooraanstaande schrijvers, politici, historici, dichters of wetenschappers uit voor het geven van voordrachten over zeer uiteenlopende onderwerpen op prachtige locaties in Amsterdam en (soms) Den Haag. Als hoofdsponsor van deze stichting beschikt Wolters Kluwer over kaarten voor iedere lezing.
 
Drie recente voorbeelden van interessante lezingen:
1.  Jennifer Clement over haar roman Gun Love, door Time Magazine genoemd als een van de tien beste fictie boeken van 2018 (Paradiso Noord, Amsterdam).
2. David Eicher, befaamd redacteur van het bestseller tijdschrift Astronomy Magazine en André Kuipers, de tweede Nederlandse astronaut in de ruimte vanwege het 50-jarig jubileum van de maanlanding (Boom Chicago, Amsterdam).
3. Hoogleraar Saskia Coenen-Snyder over hoe de inwoners van Amsterdam de bezetting van de Nazi’s in de jaren veertig zintuiglijk beleefden (Uilenburgersjoel, een synagoge uit 1766 in Amsterdam).
 
Ook in de tweede helft van 2019 nodigen we u graag uit voor de lezingen van The John Adams Institute. Houd uw mail in de gaten!
Wat er verder nog gebeurde………
Wolters Kluwer Young Talent Award Bestuursrecht – 18 januari 2019
Voor het eerst in de geschiedenis is de Wolters Kluwer Young Talent Award Bestuursrecht uitgereikt voor het beste bestuursrechtelijke artikel van 2018. Wouter den Hollander, advocaat bij Stibbe, ging met deze primeur aan de haal.
 
AB-annotatieprijs 2018 – 18 januari 2019
Tijdens de AB jaarvergadering is de AB-annotatieprijs 2018 uitgereikt aan Thomas Sanders van AKD.
 
Stevensprijs – 25 januari 2019
Op vrijdag 25 januari heeft de vakjury tijdens een druk bezette bijeenkomst in het Carlton Ambassador hotel te Den Haag Simon Cornielje (PWC) aangewezen als winnaar van de Stevensprijs 2018. Het is voor de vierde keer dat de Stevenspriis is uitgereikt.
 
Moot Court Wisselbeker – 11 april 2019
Op 11 april is tijdens het Retoricacollege van de Leidse rechtenfaculteit de Moot Court wisselbeker voor de beste pleiter van het eerste semester van het collegejaar
2018-2019 uitgereikt aan Rick Weijers.
 
LTB artikel van het jaar – 23 april 2019
Hanna Zeilmaker (Dirkzwager) ontving uit handen van Jeroen Rheinfeld (FBN juristen), voorzitter van de redactie van het Land- en tuinbouw bulletin (LTB), de prijs voor het beste LTB artikel van het jaar 2018.
 
Voor nu bent u weer helemaal op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen WKNL. Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan zie ik die graag tegemoet.
 
Ik wens u een prachtige zomer!
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Immink
 
Peter Immink
Content Director
Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland

Meer nieuwsbrieven bekijken