Naar content
 
Wolters Kluwer
 
Nieuwsbrief voor Wolters Kluwer auteurs
John Adams lezing
December 2018
Geachte auteur,
Het jaar 2018 laten we alweer bijna achter ons. Een jaar waarin we niet stil hebben gezeten en samen met u veel hebben bereikt. In deze nieuwsbrief informeren wij u over interessante ontwikkelingen en leuke gebeurtenissen.
 
Veel leesplezier!
Nieuwe Content Director
Na ruim 20 jaar bij Wolters Kluwer Nederland (WKNL) te hebben gewerkt, gaat Content Director Rimco Spanjer ons bedrijf verlaten. Per 1 januari start hij als Managing Director bij de educatieve uitgeverij Malmberg. Gelukkig hebben we goede opvolging gevonden in onze eigen gelederen. De positie van Content Director wordt per 1 januari ingevuld door Peter Immink. Peter heeft reeds 10 jaar ervaring binnen WKNL o.a. als uitgever en in de afgelopen jaren als uitgeefmanager van het gehele contentportfolio (juridisch, fiscaal en overheid). 
Foto Peter Immink
Peter Immink
NPS
Meerdere keren per jaar meten wij de tevredenheid van u als auteur met ons als uitgever. Dit doen wij volgens een methode genaamd de Net Promotor Score (NPS). Deze methode vraagt u in welke mate u ons zou aanbevelen aan anderen. De uitslag kan zowel een positieve als een negatieve waarde hebben. In 2018 hebben wij een score van +26 gerealiseerd, een enorme sprong ten opzichte van voorgaande jaren (2017: +15; 2016: +4). Een prachtig resultaat waar we zeer blij mee zijn.
 
Uit het onderzoek blijkt dat u ruimte voor verbetering ziet in de onderdelen ‘Auteurstooling’ en ‘Marketing en Sales’. In 2019 gaan we ons daar meer op richten. 
Repro- en readergelden
De stichting Reprorecht incasseert vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Afgelopen jaren is er vertraging in de verdeling van deze gelden ontstaan. De reprovergoedingen over 2016 zijn in november 2018 uitgekeerd. Wij verwachten voor de vergoeding over 2017 geen vertraging. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid in het 1e kwartaal van 2019 uitgekeerd.
 
De Stichting Pro voert de readerregeling uit. Onderwijsinstellingen betalen een vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken die in onderwijspublicaties worden opgenomen. In 2018 heeft de Stichting Pro de repartitie van de ontvangen vergoedingen versneld. Hierdoor hebben wij in juli 2018 de gebruikelijke doorbetaling aan u kunnen doen. Recent hebben wij een tweede repartitie van de Stichting Pro ontvangen. Deze betalen wij uit in december 2018. In 2018 is de doorbetaling door de tweede repartitie dus eenmalig hoger dan gebruikelijk. In 2019 doet de Stichting Pro weer een eenmalige repartitie.
Ontwikkelingen
Walter
Hoe moeten onze research oplossingen er in de toekomst uitzien? Op basis van honderden interviews met advocaten en juristen is informatie verzameld over het werkproces en de informatiebehoeften bij juristen. De output van deze interviews gebruiken we voor het vormgeven van ‘Walter’.
 
Wat maakt Walter anders dan onze bestaande producten? 
  • Walter houdt rekening met het persoonlijke profiel en de persoonlijke context van de gebruiker: wie ben je en wat ben je aan het doen? Op basis hiervan geeft Walter op het juiste moment de passende antwoorden.
  • In plaats van een lijst documenten geeft Walter toepasbare inzichten rondom een specifiek onderwerp.
  • Walter is meer dan alleen research. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van een module die een nieuwe intake faciliteert. Daarbij hoort ook het ondersteunen van strategische scenario’s. Daarnaast integreert Walter oplossingen zoals uren schrijven en company info.
 
Al meer dan 300 pilotgebruikers namen een kijkje op ons prototype en gaven feedback. Dit heeft enorm geholpen om ons ‘Minimum Viable Product’ te valideren en aan te scherpen. We verwachten een eerste versie op te leveren in februari 2019.
 
In 2019 wordt een start gemaakt met een ‘Fiscale Walter'. Voorafgaand aan een 'Minimum Viable Product’ wordt gesproken met fiscalisten om hun wensen en behoeften goed in beeld te krijgen.
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.walterlegal.nl of meld je aan voor een pilot account!
 
Legal Intelligence LIbrary (LI LIbrary)
Al jaren wordt er veel gesproken en gepubliceerd over digitalisering in de advocatuur. Uitgevers digitaliseren veel van hun content en nieuwe publicaties verschijnen eerder online dan op papier. 
 
Toch zien we in veel advocatenkantoren nog steeds grote bibliotheken en op de bureaus van advocaten liggen regelmatig stapels boeken. Om kantoren te helpen deze laatste stap in het digitaliseringsproces te nemen, heeft Legal Intelligence samen met een groot aantal advocatenkantoren de LI LIbrary ontwikkeld die wordt gecombineerd met de Library Converter Service. Deze service biedt de mogelijkheid boeken in te scannen tot PDF’s waardoor kantoren hun fysieke bibliotheek kunnen digitaliseren, onderhouden en ontsluiten in Legal Intelligence. De gescande boeken worden geladen in Legal Intelligence en zijn vervolgens full text doorzoekbaar met de krachtige zoekmachine en thesaurus van Legal Intelligence. Met de beveiligde reader heeft de gebruiker een optimale leesmodus waarbij de papieren leeservaring wordt gecombineerd met alle voordelen die een digitaal boek biedt.
 
De Avanzer Suite
‘Hoe kunnen we financieel/fiscaal advies- en administratie kantoren helpen om hun eigen klanten te bedienen met proactief advies?’ Dit doen we met behulp van een uitgebreid 'Problem Solution traject'. Oftewel, wat zijn de uitdagingen van onze klanten en hoe kunnen we hen daarbij helpen.
 
In samenwerking met gebruikers is de Avanzer Suite geboren. Doel: van cijfermatige verantwoording naar trusted advisor.
 
De Avanzer Suite bestaat uit 3 verschillende producten:
1) Avanzer Aangifte (voorheen KBP) – ons aangiftepakket voor IB- en VPB aangiften;
2) Avanzer Advies – signalering van belangrijke advieskansen voor de MKB-praktijk;
3) Avanzer Antwoord – 80 praktische fiscale thema’s voor de MKB-praktijk.
 
Eens een kijkje nemen? Klik dan hier. De website is openbaar voor bezoekers. Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!
 
Auteursportaal
Om de contactmomenten met u als auteur nog beter te faciliteren werkt Wolters Kluwer aan de ontwikkeling van een ‘Auteursportaal’. Via het portaal kunt u als auteur op elk moment van de dag zelf uw gegevens bekijken en eventueel aanpassen.
 
In het portaal wordt informatie gegeven over:
• uw producten waarvoor u schrijft;
• uw contracten;
• uw vergoedingen;
• uw contactgegevens.
 
Wolters Kluwer ontwikkelt het portaal samen met auteurs. De inzet is om de eerste versie voor u beschikbaar te hebben in het derde kwartaal van 2019. Met het portaal willen wij onze serviceverlening aan u als auteur verder professionaliseren. In het voorjaar van 2019 informeren wij u verder over dit nieuwe initiatief.
Auteursevents
Balletvoorstelling ‘Anna Karenina’
20 en 21 november 2018, Koninklijk Theater Carré te Amsterdam
 
Op uitnodiging van Wolters Kluwer heeft een aantal auteurs (met partner) de prachtige balletvoorstelling ‘Anna Karenina’ mogen bijwonen. Een Russisch balletgezelschap gaf, onder de creatieve leiding van Boris Eifman, een vertolking van de gelijknamige Russische roman van Lev Tolstoj. Een auteursbijeenkomst die op veel waardering mocht rekenen.
Foto Balletvoorstelling
On The Move Challenge 2018
Fietstocht met auteurs en Wolters Kluwer-medewerkers 
25 augustus 2018, Deventer
 
In het gebied rondom het vernieuwde Wolters Kluwer kantoor in Deventer waren routes uitgezet voor 40, 90 en 150 kilometer. Deze boden veel natuurschoon en prachtige uitzichten. Gelet op het nog immer stijgend aantal inschrijvers heeft deze Challenge inmiddels een vaste plek op de agenda verworven. Ook u bent volgend jaar van harte welkom met of zonder partner!
Foto On The Move Challenge
Lezingen John Adams Institute
Ook dit jaar waren er vanuit het John Adams Institute 15 (!) lezingen waarvoor auteurs konden inschrijven. Toppers dit jaar waren o.a. Madeleine Albright, Jeremy Bailinson, Robert Dijkgraaf en Jonathan Taplin. Wij zetten de samenwerking met het John Adams Institute in 2019 voort. Ook volgend jaar zijn er weer interessante sprekers. Houd de uitnodigingen in de gaten!
Cafés
WFR Fiscaal café
15 november 2018, Nieuwspoort Den Haag
 
Op het immer bruisende ‘café’ dit keer aandacht voor ‘Voor wie is de erfenis?’. Zwaargewichten op het gebied van de schenk- en erfbelasting gingen in debat over de vraag of er iets moet veranderen in het successierecht zodat de vermogensverdeling eerlijker uitpakt.
 
Onder leiding van de vaste dagvoorzitter Leo Stevens hielden econoom Paul de Beer en fiscalisten Inge van Vijfeijken en Bernard Schols een inleiding over hun visies met aansluitend een debat met elkaar en met het publiek. De Beer pleitte voor meer progressie in de erfbelasting, Van Vijfeijken is voor invoering van een ‘lifetimevrijstelling’ voor kinderen en de kleurrijke Schols stelde dat de Successiewet veel te gedetailleerd is geworden met ficties binnen ficties. Als voorbeeld noemde hij de ik-opa-problematiek.
 
De meningen bleven verdeeld maar uiteindelijk kon iedereen zich vinden in een afsluitende borrel in het sfeervolle Nieuwspoort.
Foto WFR Fiscaal café
ArbeidsRecht café
20 september 2018, Nieuwspoort Den Haag
 
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in 2015 is er veel geschreven over deze wet in het tijdschrift ArbeidsRecht. Tijd om alle auteurs uit te nodigen voor het ArbeidsRecht café.
 
Terugkijkend op drie jaar Wwz, heeft de redactie een prijs uitgereikt voor de drie beste artikelen. De eerste plaats is gegaan naar Loe Sprengers ‘Waar moeten ondernemer en ondernemingsraad rekening mee houden bij advies- en instemmingstrajecten’, de tweede plaats naar Ruben Houweling ‘Rechtspreken wat krom is: recht op loon na een ‘Kleine Diko’-ontslag op staande voet’. De derde plaats is ingenomen door Hanneke Bennaars ‘Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’.
Foto ArbeidsRecht Café
Agenda
Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel
Rondleiding door Museum de Waag/nieuwe bibliotheek en stadswandeling door historische binnenstad van Deventer.
  • 21 december 2018 
  • 12 januari 2019
  • 2 februari 2019 
  • 16 februari 2019
The John Adams Institute
Jennifer Clement; Auteur en president van PEN International 
16 Januari 2019, Paradiso Noord, Amsterdam
Gun Love; finalist voor de 2018 National Book Award en uitgeroepen tot één van de top 10 beste fictie-boeken van 2018.
 
Christiane Amanpour; chief international correspondent van CNN
25 januari 2019, Pathé Tuschinski, Amsterdam
Tijdens deze bijeenkomst zal Amanpour haar illustere carrière in de journalistiek bespreken met Joris Luyendijk.
 
Houd voor meer lezingen van het John Adams Institute de uitnodigingen in de gaten!
 
Stevensprijs 2018
25 januari 2019, Carlton Ambassador Hotel, Den Haag
De Stevensprijs zal in 2019 voor de vierde keer worden uitgereikt. U bent van harte welkom! Meld u aan op de site.
 
Ik hoop dat u de nieuwsbrief met plezier heeft gelezen. 
 
Heeft u vragen of suggesties? Wij zien die graag tegemoet. 
 
Wij kijken uit naar een nieuw jaar van samenwerking en bedanken u hartelijk voor uw vertrouwen in ons. Namens het gehele team van Wolters Kluwer Nederland wensen wij u een fijne kerst en een gezond en succesvol 2019!
 
Rimco Spanjer
 
Rimco Spanjer
Content Director
Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland
Wilt u de nieuwsbrief voor auteurs niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
Links
Wolters Kluwer
Klantenservice
Shop
Navigator
Volg ons
Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Wolters Kluwer When you have to be right
Disclaimer Privacy Cookie beleid © Wolters Kluwer 2019

Meer nieuwsbrieven bekijken