Naar content
  terug

Krijg ik via een RSS-feed dezelfde nieuwe of gewijzigde content als via een attenderingen e-mail?

Ja, de inhoud van een RSS-feed is identiek aan de informatie in uw attenderingen e-mail.

Navigator Support