Naar content

Collectie Sociale Zekerheid voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Sociale Zekerheid Basis snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Collectie Sociale Zekerheid

Met de Collectie Sociale Zekerheid speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit. De Collectie is opgebouwd uit wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaar en vakliteratuur.

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Sociale Zekerheid snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Basis
Collectie Sociale Zekerheid Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

Met de Encyclopedie Sociale Zekerheid beschikt u over alle juridische informatie op alle beleidsterreinen van de sociale zekerheid, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, ziektekosten, ouderen, nabestaanden, premie- en verzekeringsplicht.


Image

De JWWB bevat onverkorte actuele en interessante uitspraken betreffende de WWB en de oude Abw. Daarnaast zijn ook relevante uitspraken met betrekking tot de WMO, IOAZ en IOAW opgenomen.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

Met de Module Internationaal sociale zekerheidsrecht werkt u altijd met informatie die up-to-date is. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot praktijkinformatie, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie. Alle documenten zijn aan elkaar gelinkt, zodat u snel uw informatie vindt.


Image

De nieuwsbrief PS Actua houdt u tweewekelijks op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en arbeidsrecht.


Image

Het tijdschrift PS Documenta biedt u achtergrondinformatie over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en arbeidsrecht.


Image

RSV bevat alle belangrijke jurisprudentie op het terrein van de sociale zekerheid. In deze module vindt u alle uitspraken die vanaf 1987 tot heden gepubliceerd zijn in het tijdschrift RSV.


Image

Rechtspraak Zorgverzekering (RZA) bevat jurisprudentie voor de specialist op het gebied van zorgverzekeringen. Het product bevat alle relevante uitspraken op het gebied van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en aanverwante terreinen.


Image

Op heldere wijze worden de sociale verzekeringswetten, de sociale voorzieningen en het arbeidsrecht belicht.


Image

Bij deze druk ligt de nadruk op de werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten nauw aan op het arbeidsrecht. Daarnaast zijn de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, en de relevante delen van enkele overkoepelende wetten becommentarieerd.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg