Naar content

Collectie Schoolmanagement voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Schoolmanagement snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Compleet
Collectie Schoolmanagement Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

AV&S informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed spectrum van onderwerpen. Namelijk het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook het verzekeringsrecht komt aan bod. Bovendien houdt het zich nadrukkelijk bezig met personenschade. AV&S bevat artikelen, scherpzinnige commentaren op rechtspraak en wet- en regelgeving en mededelingen met betrekking tot congressen, opleidingen, verschenen boeken, tijdschriften, etc.


Image

De uitgave ''Arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid vo/bve (online en op cd-rom)'' biedt een zo volledig mogelijk overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor het voortgezet onderwijs en de sector BVE.Image

Basisschoolmanagement is hét gezaghebbende onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in het primair onderwijs.


Image

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.


Image

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.


Image

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Het behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak.


Image

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de praktijk van medezeggenschapsraden.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Deze module bevat informatie over arbeidsomstandigheden, preventie en veiligheid toegespitst op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.


Image

De module Bestuur en Management primair onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.


Image

De module Bestuur en Management voortgezet onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.


Image

De module Financien primair onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het primair onderwijs.


Image

De module Financiën voortgezet onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het voortgezet onderwijs.


Image

Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.


Image

Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.


Image

De module Medezeggenschap geeft u een integraal overzicht van het vakgebied.
Image

De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.


Image

Bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Onderwijs Totaal bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs, zoals alle jurisprudentie, wijzigingsoverzichten op de wet- en regelgeving en de officiële toelichtingen op de wet- en regelgeving.


Image

Het onafhankelijke tijdschrift School & Wet is al meer dan 90 jaar een instituut in de wereld van het onderwijsrecht. In School & Wet staat de praktijk van het onderwijsrecht centraal.


Image

Naast het algemene deel Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is er voor specialisten in het personen- en familierecht een thematisch deel, gewijd aan Boek 1 BW en aanverwante wet- en regelgeving (incl. richtlijnen en verdragen).


Image

Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.


Image

De uitgave Wet op het voortgezet onderwijs online bevat de complete wettekst van onder meer de WVO, met toelichtingen per artikel en jurisprudentie.


Image

De uitgave WVO Wet- en Regelgeving online bevat de wet- en regelgeving (exclusief de rechtspositie) met eventuele toelichtingen voor het voortgezet onderwijs alsmede aanverwante wetgeving.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg