Naar content

Collectie Privaatrecht voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Privaatrecht Basis snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Collectie Privaatrecht

Met de Collectie Privaatrecht speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit. De Collectie is opgebouwd uit wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaar en vakliteratuur.

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Privaatrecht snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Basis

Vrijblijvend proberen

Ervaar zelf hoe u met een Collectie snel tot de essentie van uw vraagstuk komt en neem een proefabonnement. Geheel vrijblijvend en zonder kosten. Het proefabonnement loopt na 4 weken automatisch af. U zit nergens aan vast.


Probeer 1 maand gratis
Collectie Privaatrecht Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Sinds de verhuizing van de regeling van de huurovereenkomst van boek 7A naar boek 7 heeft de wetgever zich stil gehouden. Daardoor heeft de rechtspraak gelegenheid gehad zich verder te ontwikkelen, met name op die gebieden die in 2003 als nieuw konden worden aangemerkt.


Image

Dit boek beschrijft het Nederlands pachtrecht. Sinds 1 september 2007 vindt het materiële pachtrecht zijn basis in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek. Het boek geeft inzicht in de daar gegeven wettelijke regeling.


Image

In dit Asser-deel wordt het internationaal personen-, familie- en erfrecht besproken.


Image

In deze veertiende druk zijn de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak (waaronder ruim vijftig nieuwe arresten van de Hoge Raad) en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. Sinds de dertiende druk besteedt dit Asser-deel meer aandacht aan Europees recht en rechtsvergelijking.


Image

Dit boek is in het Nederlands Juristenblad van 2006 ('De vijf beste boeken van de 21ste eeuw op mijn vakgebied') beschreven als 'een prachtig geschreven, vrij uitputtende bron van informatie over het Nederlandse recht, waarin de doorwerking van internationaal recht prominent aanwezig is.'


Image

In dit deel van de Asser-serie wordt het gehele erfrecht alsmede de schenking behandeld.


Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

Het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) volgt de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek nauwlettend. Het gehele terrein van het burgerlijk recht wordt bestreken, waarbij het accent vooral op het vermogensrecht ligt.


Image

Rechtspraak Contractenrecht (RCR) publiceert maandelijks een hoogwaardige selectie van uitspraken op het terrein van het contractenrecht. Alle uitspraken zijn voorzien van kort praktisch commentaar.


Image

Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) publiceert maandelijks een selectie van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het vastgoedrecht.


Image

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering bevat een artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede op de bevoegdheidsbepalingen van de EEX-Verordening.


Image

Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op de titels 17 en 18 van Boek 7 BW. Ook zijn de relevante delen van de Wet financieel toezicht en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van commentaar voorzien.> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg