Naar content

Collectie Jeugd & Gezin voor overheidsprofessionals

Speciaal voor overheidsfunctionarissen is er de Collectie Jeugd & Gezin Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (FJR), Tekst & Commentaar Personen- en familierecht en de Module Integraal jeugdbeleid.
 

Collectie Jeugd & Gezin Basis

Met de Collectie Jeugd & Gezin Basis speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit. De Collectie is opgebouwd uit wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaar en vakliteratuur.

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Jeugd & Gezin Basis snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.

 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Basis
Collectie Jeugd & Gezin Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

De Praktijkgids (Prg.) - kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk, is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd aan de burgerrechtelijke rechtspraktijk en rechtspraak.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het tijdschrift behandelt met korte en praktijkgerichte artikelen alle juridische en fiscale aspecten van (echt)scheiding. Het wil aan diegenen die geroepen worden scheidende mensen op een cruciaal moment bij te staan.


Image

Bevat een artikelsgewijs commentaar op de volgende titels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek:

  • titel 1 Koop en ruil
  • titel 7 Opdracht
  • titel 7A Reisovereenkomst
  • titel 9 Bewaarneming
  • titel 10 Arbeidsovereenkomst
  • titel 14 Borgtocht
  • titel 15 Vaststellingsovereenkomst


Image

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.


Image

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.


Image

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.


Image

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Het behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak.


Image

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


Image

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.


Image

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De Module Integraal Jeugdbeleid biedt u informatie over de diverse werkterreinen die het jeugdbeleid bestrijkt. Dit kan gaan over juridische, praktische of beleidsinformatie op gebied van Centra Jeugd en Gezin, onderwijs e.d. In de Module Integraal Jeugdbeleid bieden wij u deze en andere informatie overzichtelijk en in onderlinge samenhang aan.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Met Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS) blijft u op de hoogte van de belangrijkste strafrechtelijke uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Naast het algemene deel Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is er voor specialisten in het personen- en familierecht een thematisch deel, gewijd aan Boek 1 BW en aanverwante wet- en regelgeving (incl. richtlijnen en verdragen).


Image

Tekst & Commentaar Strafrecht bevat de tekst van het Wetboek van Strafrecht in de stand van 1 juli 2014. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat commentaar een vaste - snel herkenbare - opbouw.


Image

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen. Zowel vragen die opkomen bij de hulpverleners als bij advocaten, notarissen en rechters.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg