Naar content

Collectie Belastingen voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Belastingen snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.


Collecties Basis en Compleet 

De Collecties Overheid kennen twee niveaus, Basis en Compleet. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een breed aanbod? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening.
 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Compleet
Basis
Collectie Belastingen Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is enorm in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van toenemend belang. Dit blad geeft ontwikkelingen weer in een zo breed mogelijk perspectief, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.


Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

Het Algemeen Deel uit de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie biedt een uitgebreid commentaar op:

 • de Algemene wet bestuursrecht
 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
 • de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en de relevante aanverwante lagere regelgeving behorende bij deze wetten.


Image

De Vakstudie Belastingen van Rechtsverkeer en Registratiewet 1970 bevat een artikelsgewijze behandeling van:

 • de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
 • de Registratiewet 1970 en de relevante aanverwante lagere regelgeving behorende bij deze wetten.


Image

De Vakstudie Invordering maakt deel uit van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Hierin is opgenomen artikelsgewijs commentaar op:

 •  Invorderingswet 1990 en aanverwante lagere regelgeving
 •  Kostenwet invordering rijksbelastingen
 •  Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden van de Algemene wet bestuursrecht
 •  de voor invordering belangrijke nationale en internationale wet- en regelgeving.


Image

De Vakstudie Lokale Belastingen en Milieuheffingen maakt deel uit van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie en bevat het artikelsgewijze commentaar op de relevante wetten, besluiten en ministeriële regelingen voor lokale overheden, waaronder de Wet WOZ en de belastingbepalingen in de Provinciewet, Gemeentewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Experimentenwet BI-zones, Waterwet, Wet ARHI, Wet milieubeheer, Wet rechten burgerlijke stand en de Les-en cursusgeldwet. Ook zijn opgenomen de vervallen belastingbepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Grondwaterwet, Kaderwet bestuur in verandering en Landinrichtingswet.


Image

De Vakstudie Loonbelasting en Premieheffing maakt deel uit van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. U vindt een uitgebreide artikelsgewijze behandeling van de:

 • Wet op de loonbelasting 1964
 • Wet vermindering afdracht loonbelasting
 • premieheffing sociale en volksverzekeringen
 • arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de ziekenfondsverzekering zelfstandigen
 • Wet op de kansspelbelastingen relevante aanverwante en lagere regelgeving behorende bij de verschillende wetten.


Image

Vakstudie Nieuws brengt het laatste fiscale nieuws als eerste bij u. Het houdt u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen, zowel jurisprudentie als beleid.


Image

Vakstudie Nieuws Vandaag is geïntegreerd in het nieuwe e-zine TaxLive en houdt u dagelijks op de hoogte van de belangrijkste fiscale gebeurtenissen. Het bevat parlementaire 'previews' en nog veel meer fiscaal-journalistieke berichtgeving. Elke vrijdag ontvangt u samenvattingen van de HR arresten van diezelfde dag.


Image

Dit deel van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie bevat een volledige, artikelsgewijze behandeling van:

 • de Wet op de omzetbelasting 1968, inclusief de bijbehorende tabellen
 • de Wet op het BTW-compensatiefonds.> alle titels in de Collectie

Bekijk de verschillen tussen de Collecties

Vergelijk Collecties
Collectie Belastingen Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

BNB

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en Gerechtshoven, voorzien van annotaties en conclusies.


Image

BTW - Brief bevat praktijkgerichte artikelen waarin recente nationale en EG-jurisprudentie, resoluties, brieven, BTW-wetsvoorstellen en -ontwikkelingen worden becommentarieerd.


Image

Omzet- en overdrachtsbelasting in de onroerendgoedsector is de enige uitgave die beide onderwerpen gezamenlijk bundelt voor de financiële professional.


Image

Uw eigen mening toetsen? Uw eigen idee vormen? Gebruik dan Weekblad Fiscaal Recht (WFR). Want als één fiscale bron zich een klassiek referentiepunt mag noemen, dan is het Weekblad Fiscaal Recht.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg