Naar content

Collectie Aanbesteding voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Aanbesteding snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Collecties Basis en Compleet 
De Collecties Overheid kennen twee niveaus, Basis en Compleet. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een breed aanbod? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening.


Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Compleet
Basis
Collectie Aanbesteding Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

Bevat een artikelsgewijs commentaar op de volgende titels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek:

  • titel 1 Koop en ruil
  • titel 7 Opdracht
  • titel 7A Reisovereenkomst
  • titel 9 Bewaarneming
  • titel 10 Arbeidsovereenkomst
  • titel 14 Borgtocht
  • titel 15 Vaststellingsovereenkomst


Image

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Het behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak.


Image

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


Image

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.


Image

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De module aanbesteding schept orde en biedt u relevante wet-en regelgeving, op nationaal en internationaal niveau, met de meest recente jurisprudentie en praktijkinformatie.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) publiceert maandelijks een selectie van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het vastgoedrecht.


Image

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542) in werking getreden. Deze bundel voorziet in de behoefte aan een bondige uitleg van of toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving.


Image

De vierde druk van deze titel in de T&C-serie bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op titel 12 van Boek 7 BW, Aanneming van werk.


> alle titels in de Collectie

Bekijk de verschillen tussen de Collecties

Vergelijk Collecties
Collectie Aanbesteding Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. In de Gemeentestem worden artikelen gepubliceerd op het terrein van o.a. het gemeenterecht, het bijzonder bestuursrecht en het EG - recht.


Image

Maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg