Naar content

Steun aan Lawyers for Lawyers

Onafhankelijke advocaten zijn cruciaal voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Helaas kunnen advocaten niet overal ter wereld hun werk veilig uitvoeren. Lawyers for Lawyers komt daarom wereldwijd op voor advocaten die worden bedreigd in de uitoefening van hun beroep. Al meerdere jaren steunt Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland het belangrijke werk dat Lawyers for Lawyers doet door middel van verschillende initiatieven en donaties.

Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke en non-politieke organisatie die tot doel heeft het goed functioneren van de rechtsstaat te bevorderen door het nastreven van een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur. Hun acties zijn er op gericht vergeldingsmaatregelen tegen advocaten te voorkomen, te stoppen, of de negatieve gevolgen ervan te verminderen. Ook vergroten zij de capaciteit van advocaten om zichzelf te beschermen en pleiten ze voor betere regelgeving om de onafhankelijkheid en veiligheid van advocaten te waarborgen.

Lawyers for Lawyers maakt onderdeel uit van het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) en in 2013 verkreeg Lawyers for Lawyers de speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).

Steun Lawyers for lawyers

Meer weten over hoe jij Lawyers for Lawyers kunt steunen?