Naar content

Waarom zou ik bij Wolters Kluwer publiceren?

    • Wolters Kluwer is de grootste uitgeverij en informatiedienstverlener in Nederland.
    • Wolters Kluwer stelt informatie op allerlei manieren beschikbaar. Bijvoorbeeld via portals en online databanken of door middel van e-publishing, software en apps. Maar ook in de vorm van tijdschriften, boeken, nieuwsbrieven.
    • Door deze grote verscheidenheid heeft u de garantie dat uw uitgave optimaal onder de aandacht van onze klanten wordt gebracht.
    • Door jarenlange ervaring en de expertise van de werknemers van Wolters Kluwer bent u zeker van een kwalitatief uitstekend eindresultaat.
    • Met ingang van 1 januari 2019 zijn wij voornemens u bij de publicatie van uw tijdschriftartikel een exclusieve licentie aan te bieden. U geeft ons dan toestemming uw artikel te publiceren waarbij u uw rechten bij ons in licentie geeft. U krijgt daar ook rechten voor terug namelijk het recht om de definitieve versie van het artikel (de PDF versie van de eindversie, de publishers version) zoals dat in het tijdschrift gepubliceerd is, te gebruiken voor promotionele doeleinden (content marketing) te weten gebruik in sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) en plaatsing op de website van uw (advocaten)kantoor. Bent u werkzaam op een universiteit? Dan geldt deze regeling ook voor u. De publicatie op de repository van de universiteit valt niet onder deze noemer, hierop is de Open Access regeling van toepassing. De licentie voorziet niet in hergebruik van uw materiaal door derden zonder toestemming van de uitgever (denk aan andere uitgevers). Hieronder hebben wij een overzicht voor u opgenomen van uw mogelijkheden.

Contact

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.
Ik heb een vraag over: