Naar content

Bent u al voorbereid op KEI?

Het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is door de steun in de Eerste Kamer in een belangrijke nieuwe fase beland. Sinds 1 maart past de Hoge Raad KEI toe in vorderingsprocedures, vanaf 1 september 2017 volgt een aantal procedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Bent u hier al op voorbereid? Op deze pagina leest u meer over KEI en de diverse oplossingen die Wolters Kluwer u biedt om bijtijds te kunnen anticiperen op digitaal procederen.

Kei gefaseerd van start, Hoge Raad per 1 maart, Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland per 1 september 2017

Het wordt nu menens, er is geen ontkomen meer aan. De invoering van KEI is begonnen. Hieronder vindt u de volledige wettekst met gemarkeerde wijzigingen, via www.navigator.nl komt u bij alle commentaren bij de KEI-wetgeving en heeft u op ieder moment de beschikking over de dan geldende wet.


Bekijk hier de KEI-wetsvoorstellen en -wetten op de NJB-website:

Webinar Digitalisering rechtspraak (KEI)

Op 13 juni 2016 vond ons webinar 'Digitalisering rechtspraak (KEI') plaats. In dit webinar gingen prof. mr. Toon van Mierlo en prof. mr. Constant van Nispen in op de recente KEI-ontwikkelingen en beantwoordden zij prangende vragen van de deelnemers. Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan op de button hieronder.


Webinar terugkijken
of bekijk direct de slides

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige ‘KEI-wetgeving’ als op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo krijgt u deskundig inzicht in alle wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Met deze 7e druk bent u voorbereid op wat gaat komen.

Deze nieuwe druk van Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is voor elke professional een must have:

 • Met een kopje ‘komend recht’ bij de artikelen die geraakt worden door ‘KEI’ kunt u als eerste anticiperen op wat er gaat komen (zie voorbeeld bij Artikel 19)

 • De modernisering van het arbitragerecht mag u niet missen en is in deze druk dan ook een belangrijk onderdeel

 • De ontwikkelingen in verband met de Wet verbetering van de Vormerkung zijn zorgvuldig verwerkt

 • Zeer actueel met de stand van de wet per 1 januari 2016

 • Door de beste auteurs uit het vakgebied

Niet voor niets is Tekst & Commentaar met zijn slimme formule al 25 jaar dé toonaangevende serie op het gebied van wetgeving.

7e druk | redactie: prof. mr. A.I.M. van Mierlo en prof. mr. C.J.J.C. van Nispen | ISBN 9789013134278 | 2820 pagina’s | € 360,- (incl. btw)

Meer informatie en bestellen

Geheel KEI-proof!

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Deze tweede druk uit de Asser-serie bespreekt op thematische wijze de civiele vorderings- en verzoekprocedure. Aan de orde komen onder andere: absolute en relatieve bevoegdheid, verstek en verzet, de uitspraak, de proceskostenveroordeling, het gezag van gewijsde, procedurele verwikkelingen, incidenten en het kort geding.

Het boek beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken, bijgewerkt tot juli 2016, en sluit aan bij het project KEI. Ook bevat het veel verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. Het is kortom een aanwinst voor uw procespraktijk!

2e druk | prof. mr. A.C. van Schaick | 1 september 2016 | ISBN: 9789013138429 | 390 pagina’s | € 79,- (incl. btw).

Meer informatie en bestellen

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI)

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen. Het is het eerste en enige boek dat haarfijn uit de doeken doet hoe de verschillende wijzigingen tot stand zijn gekomen en wat de wetgever ermee voorstaat.
 

Focus op de belangrijkste wetsvoorstellen

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI) gaat in afzonderlijke delen in op de behandeling van de drie belangrijkste wetsvoorstellen:

 • de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (dat wat het civiele procesrecht betreft betrekking heeft op de rechtsingang en de procedure in eerste aanleg)

 • de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie

 • de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

In ieder deel heeft de redactie alle relevante parlementaire stukken artikelsgewijs gebundeld, vanaf het voorstel van wet tot en met het laatste kamerstuk in de Eerste Kamer én de Handelingen Eerste Kamer. Zo komt u snel tot de kern van de parlementaire geschiedenis.

1e druk | redactie: prof. mr. A.I.M. van Mierlo en mr. K.J. Krzemiński | 14 november 2016 | ISBN: 9789013137774 | € 117,50 (incl. btw)

Meer informatie en bestellen

KEI Uitgaven

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Navigator Collectie Burgerlijk procesrecht

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Burgerlijk Procesrecht biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.


Meer informatie

Binnenkort verschijnt:

Asser Procesrecht 4 Hoger beroep | mr. F.B. Bakels, prof. mr. A. Hammerstein en mr. E.M. Wesseling-van Gent


Software

In het kader van het programma ‘Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak’ (KEI) bouwen onze developers momenteel aan een koppeling met het Aansluitpunt Rechtspraak voor onze softwareoplossingen, Kleos en DLex. Met één druk op de knop worden uw documenten geüpload op het officiële platform. Ontdek onze innovatieve software voor advocaten!