Naar content

KBP online release 16.02

Wijzigingen bij de uitrol van maandag 20 februari (versie 16.02)

 

Nieuw! Deponeren jaarrekeningen KvK en accorderen met KBP

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht om de jaarrekening van deponeringsplichtige bedrijven digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt nu voor de deponeringsplichtige bedrijven met de nieuwe module van KBP snel en eenvoudig de jaarrekening opstellen en deponeren in SBR. Daarnaast plaatst u met de twee nieuwe accorderingsmodules rechtsgeldige digitale handtekeningen van uw klanten in SBR-documenten met behulp van uw PKI-overheidscertificaat. Er is een accorderingsmodule voor deponering van jaarrekeningen bij de KvK en een module voor de accordering van aangiften IB en Vpb voor verzending naar de belastingdienst.

 

Uitstel overzicht: batch verwerking van de uitstelgegevens

Het is nu mogelijk om de uitstelgegevens van meerdere relaties in één keer te wijzigen.

Als u een vinkje zet bij “Selectie modus” kunt u meerdere relaties selecteren waarvoor u uitstelgegevens wilt wijzigen. Daarna kunt u via de knop “Batch mutatie” uitstelgegevens voor de gekozen relaties wijzigen.

In de handleiding is hoofdstuk 1.11: “Menu – Uitstel “ aangepast aan de nieuwe situatie.

 

Two Factor Authentication bij het inloggen is nu mogelijk

In deze release is het mogelijk gemaakt om de beveiliging aan te scherpen. Naast het inloggen met gebruikersnaam – wachtwoord kan daar nu bovenop ingelogd worden met een QR code.

Via de helpdesk kunt u aangeven dat u als kantoor gebruik wilt maken van de “Two Factor Authentication”. Verder dienen dan alle medewerkers de app “Google authenticator” op hun mobile telefoon actief te hebben.

 

Aanpassingen in het printwerk en elektronische aangiftebericht

  • De VB script error in het fiscaal rapport 2 van de VPB is opgelost.
  • De foutmelding “Geen taxonomie ontvangen” bij het versturen van een VA-VPB-2017 is opgelost.
  • Bij een Buitenland aangifte kon onterecht de essentiële fout “Periode belastingplicht is niet ingevuld” komen. Dit is opgelost.
  • De melding “Er is een verschil geconstateerd tussen (het aandeel in) de totale waarde van de bezittingen (Voorkoming dubbele belasting Box 3, onroerende zaken) in de aangifte en het berekende totaal van de opgenomen posten in het elektronisch aangiftebericht” is opgelost.
  • Bij het indienen van de VA-VPB-2017 wordt het scherm “Status voorlopige aanslag” nu bijgewerkt.

 

Aanpassingen in de berekening van de aangifte IB

  • Bij de huurtoeslag 2017 is bepaling van de meerpersoonshuishoudens aangepast.
  • Het vrijgestelde inkomen wordt nu meegenomen in de berekening van de hoogte van de heffingskortingen.
  • Het energie investeringspercentage voor 2016 is aangepast.

 

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.